Novice

Novice 101 do 120 od 165

Asistentka Katja Drnovšek in izr. prof. dr. Suzana Kraljić na mednarodni konferenci v Mostarju

Datum objave: 15.11.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

Pravna fakulteta Univerze Džemala Bijedića iz Mostarja (Bosna in Hercegovina) je organizirala že »7.  MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP DANI PORODIČNOG PRAVA«, ki je potekal 26. in 27. septembra 2019 v Mostarju. Tema letošnjega posveta je bila „Zaštita prava čovjeka kao pokretač razvoja porodičnog prava“. Udeležili sta se ga asistentka Katja Drnovšek s prispevkom »From parental rights to parental responsibility: Developments in Slovenian family law« ter izr. prof. dr. Suzana Kraljić s prispevkom »Ageism i obiteljsko pravo – na primjeru sklapanja braka,  posvojenja i skrbništva u Sloveniji«. 

Izr. prof. dr. Suzana Kraljić na simpoziju v Turčiji

Datum objave: 15.11.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

3. in 4. oktobra 2019 je v Adani v Turčiji potekal »International Symposium on Occupational Health and Safety in Mining’2019«, ki ga je organizirala Cukorova University ter UCTEA (Zbornica rudarskih inženirjev Turčije). Simpozija se je, kot vabljena predavateljica, udeležila izr. prof. dr. Suzana Kraljić, ki je spregovorila o »Protecting Health and Ensuring Safety in Slovenian Mining«.

Gostujoča profesorica iz Belorusije na obisku na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru

Datum objave: 15.11.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

Med. 4. in 8. novembrom 2019 je Pravno fakulteto Univerze v Mariboru obiskala Aksana Shupitskaya, profesorica Pravne fakultete Yanka Kupala State University of Grodno, Belorusija. Gostujoča profesorica je opravila predavanja, se sestala z dekanico prof. dr. Vesno Rijavec in izr. prof. ter dr. Suzano Kraljić, Erasmus koordinatorico. Obisk je bil namenjen tudi krepitvi sodelovanja med obema fakultetama.

10 let Listine EU o temeljnih pravicah - konferenca in spletni prenos dne 12.11.2019 ob 9. uri

Datum objave: 12.11.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

Listina EU o temeljnih pravicah bo 1. decembra 2019 praznovala 10. obletnico. Ob tej priložnosti Evropska komisija skupaj s finskim predsedstvom Sveta EU  in Agencija EU za temeljne pravice (FRA) 12.11.2019 organizira konferenco, da bi preučila, kako izboljšati uporabo Listine in ozaveščanje državljanov o njej. Na njej bodo mnenja izmenjali predstavniki držav članic, sodniki, oblikovalci politik, organi kazenskega pregona, pravosodni delavci in predstavniki nacionalnih institucij za človekove pravice, organi za enakost, varuhi človekovih pravic in organizacije civilne družbe. Izid konference bo podlaga za novo strategijo o Listini, ki jo bo Komisija objavila leta 2020.

Konferenco lahko spremljate v živo s pričetkom ob 9. uri na tej povezavi.

Celotno sporočilo: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_19_6252

Spletna stran "nasodiscu.si" projekta Postopkovna pravičnost

Datum objave: 11.11.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

Obveščamo, da je od oktobra 2018 aktivna spletna stran nasodiscu.si, kjer so na voljo splošne informacije za udeležence v sodnih postopkih - opis tipičnih sodnih postopkov s posameznimi fazami, opis različnih vlog na sodišču, koristne informacije pred obiskom sodišča, predstavitev sodnega sistema na splošno itd.
Spletna stran je nastala v okviru projekta Postopkovna pravičnost, ki je kot del širšega projekta Izboljšanje kakovosti sodstva zmagal v izboru za nagrado Kristalna tehtnica sodstva, ki jo podeljujeta Svet Evrope in Evropska Komisija, prav tako pa je na mednarodnem tekmovanju UX Design Awards 2019, namenjenem ocenjevanju oblikovanja uporabniške izkušnje, prejel nagrado za koncept, kako sodišča približati strankam. Projekt Postopkovna pravičnost je na 9. bienalu slovenskega oblikovanja osvojil tudi nagrado Brumen v kategoriji Digitalni produkti in storitve.

Študenti Pravne fakultete Univerze v Mariboru pri predsedniku RS Borutu Pahorju

Datum objave: 11.11.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

V ponedeljek, 4.11.2019, so se študenti naše fakultete udeležili posveta pri predsedniku RS na temo "Je nastopl čas za pokrajine v Sloveniji". Na posvetu sta izr. prof. dr. Boštjan Brezovnik in izr. prof. dr. Borut Holcman z ostalimi strokovnjaki predstavila osnutke pokrajinske zakonodaje, ki ju je pripravila strokovna skupina za pripravo pokrajinske zakonodaje.

Več si lahko preberete na uradni spletni strani predsednika države (http://www.up-rs.si/up-rs/uprs.nsf/objave/2A72906AED4F45F8C12584A800517D37?OpenDocument).

Magistrska naloga študentke Anamarije Krpina izbrana za prejem nagrade Banke Slovenije

Datum objave: 07.11.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

S ponosom sporočamo, da je bila magistrska naloga študentke Anamarije Krpina z naslovom Izvajanje programa Evropske centralne banke o dokončnih denarnih transakcijah (OMT) v luči prepovedi monetarnega financiranja držav članic evrooobmočja pod mentorstvom prof. dr. Janje Hojnik izbrana za prejem nagrade, ki jo podeljuje Banka Slovenije za najboljša magistrska in doktorska dela s področja ekonomije, bančništva, zavarovalništva, financ in finančnega prava.

Slovesna prireditev ob podelitvi nagrad je potekala 6. 11. 2019 v prostorih Banke Slovenije.

Dostop do mag. dela se nahaja >>tukaj<<.

Opis:

Magistrska naloga obravnava Program dokončnih monetarnih transakcij, s katerim je ECB nameravala na sekundarnem trgu odkupovati državne obveznice držav članic v krizi, je imel namen odpraviti motnje mehanizma transmisije monetarne politike ECB, ki so posledica položaja državnih obveznic nekaterih držav članic, in ohraniti enotnost monetarne politike. V nalogi ugotavljam, da je ECB z nekonvencionalnim programom, sprejetim v času krize, želela umiriti stanje na trgih državnih obveznic in narediti konec krizi evroobmočja. Premije državnih obveznic so bile pred programom pretirano visoke in niso ustrezale dejanskim makroekonomskim položajem zadevnih držav. Te so občutno vplivale na stroške financiranja države članice, zaradi česar so nekatere razmišljale o odhodu iz evroobmočja. S samo napovedjo nakupov na sekundarnem trgu je ECB uspela preprečiti povečanje donosnosti obveznic nad nesprejemljive ravni, s čimer je prišlo do umiritve trgov državnih obveznic. V nalogi ugotavljam, da je program naletel na neodobravanje nemških politikov zaradi domnevne škodljivosti programa nacionalnim davkoplačevalcem, saj bi zaradi reševanja drugih držav članic z davkoplačevalskim denarjem ostalih držav, državljane izpostavila prevelikemu tveganju. Zaradi prepričanja o nezakonitosti tovrstnega ukrepa je nemško ustavno sodišče na Sodišče Evropske unije naslovilo prvo nemško vprašanje za predhodno odločanje v zgodovini. V njem si je želelo pridržati zadnjo besedo v odločitvi, zaradi česar je prišlo do napetosti v retoriki sodišč. Sodišče Evropske unije je v zadevi Gauweiler in drugi sprejelo pomembno odločitev, kjer je potrdilo zakonitost programa in njegovo skladnost s 123. členom Pogodbe o delovanju Evropske unije ter način njegovega izvajanja. Odločitev Sodišča Evropske unije, kateremu nekateri pripisujejo politično odločitev, je uspešno ohranilo evroobmočje in ob tem tudi Evropsko unijo.
Ključne besede:evroobmočje, dolžniška kriza, obveznice, sekundarni trg, pristojnost ECB, monetarna politika, zakonitost OMT, Gauweiler, finančno reševanje

Srečanje klasičnih gimnazij Slovenije - Po poteh dijakov in profesorjev Klasične gimnazije v Mariboru

Datum objave: 06.11.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

Dne 5.11.2019 je v okviru Srečanja klasičnih gimnazij Slovenije - Po poteh dijakov in profesorjev Klasične gimnazije v Mariboru na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru potekala spominska akademija z nastopom pevskega zbora dijakov Prve gimnazije Maribor, ki so zapeli latinsko pesem Gaudeamus Igitur, uvodnim pozdravom dekanice Pravne fakultete Univerze v Mariboru red. prof. dr. Vesne Rijavec, nastopom govornika prof. dr. Alojza Križmana - predstavnika generacije nekdanjih dijakov, nekdanjega rektorja UM in nekdanjega župana Mestne občine Maribor ter zgodovinski pregled klasične izobrazbe, ki ga je pripravil prof. dr. Borut Holcman s Pravne fakultete UM.

Letošnje, že šesto tradicionalno srečanje klasičnih gimnazij Slovenije ob 260-letnici ustanovitve in 60-letnici njene ukinitve, je potekalo v organizaciji celotnega kolektiva Prve gimnazije Maribor pod vodstvom ravnatelja Hermana Pušnika.

Dogodka so se udeležili ravnatelji in dijaki Gimnazije Škofja Loka, I. gimnazije v Celju, Gimnazije Poljane, Gimnazije Novo mesto in Prve gimnazije Maribor.

********************************************************************************************************

Radio Maribor

https://www.rtvslo.si/radiomaribor/novice/znanstvene-misli-brez-klasike-ni/504073

TV Maribor

https://www.rtvslo.si/tvmaribor/oddaje/16
od 19:10 dalje

*********************************************************************************************************

Nagrada Društva za ZN za Slovenijo v rokah študenta Leona Brulca

Datum objave: 05.11.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

Iskrene čestitke študentu Pravne fakultete Univerze v Mariboru Leonu Brulcu za prejeto nagrado Društva za ZN za Slovenijo za svojo magistrsko nalogo z naslovom Stopnja nadzora po 8. členu ARSIWA (v angl. jeziku: Standard of control under Article 8 ARSIWA), ki jo je napisal pod mentorstvom prof. dr. Matjaža Tratnika in somentorstvom doc. dr. Petre Weingerl.

Študenti Pravne fakultete Univerze v Mariboru so se med 1. in 3. novembrom 2019 udeležili tekmovanja MUNLawS

Datum objave: 04.11.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

Študenti Pravne fakultete Univerze v Mariboru so se pod mentorstvom asistenta Jana Stajnka, med 1. in 3. novembrom 2019 udeležili tekmovanja MUNLawS, ki je potekalo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

Tekmovalke Petra Zupančič, Ema Turnšek, Elisa Silli in Justyna Niezgoda so Pravni fakulteti Univerze v Mariboru priborile prestižen naziv Best University Delegation.

Posebej gre izpostaviti tekmovalki Petro Zupančič, ki si je prislužila naziv Outstanding University Delegate v okviru odbora NATO (North Atlantic Treaty Organisation), ter Emo Turnšek, ki si je zaradi odličnega nastopa prislužila naziv Outstanding University Delegate v okviru odbora CCPCJ (United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice).

Našim izvrstnim študentom iskreno čestitamo.

MUNLawS je tekmovanje v okviru Model United Nations (MUN) konferenc. Na teh se po pravilih postopka, ki veljajo za posamezen odbor mednarodne organizacije, obravnavajo pereče teme, ki pestijo mednarodno skupnost. Vsak delegat predstavlja po eno državo članico posameznega odbora, debata pa v celoti poteka v angleškem jeziku, kar pripomore ne le h krepitvi retoričnih in pogajalskih sposobnosti, ampak tudi bogatenju besedišča. Od leta 2013 se je konference MUNLawS udeležilo več kot 500 udeležencev iz 30 držav in 4 kontinentov."

 

Delegacija Pravne fakultete Univerze v Mariboru obiskala Rusijo in Uzbekistan

Datum objave: 04.11.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

Delegacija Pravne fakultete Univerze v Mariboru je od 25. septembra do 2. oktobra 2019 na predlog profesorja dr. Aleša Kobala obiskala več univerz v Rusiji, da bi razširila sodelovanje in predstavila študijske programe naše fakultete. Delegacijo so sestavljali dekanica red. prof. dr. Vesna Rijavec, izr. prof. Tjaša Ivanc, izr. prof. dr. Aleš Kobal in znanstveni sodelavec dr. Mensah Cocou Marius.

26. septembra 2019 je delegacija obiskala univerzo Ural State Law, Ekaterinburg, Rusija. Vodstvo fakultete in prorektor, pristojen za izobraževanje so sprejeli prihod mariborskih profesorjev prava. S pomočjo prof. Belyhha Vladimirja Sergejeviča, zaslužnega pravnika Ruske federacije, vodje Euroazijskega znanstvenega in raziskovalnega centra za primerjalno in mednarodno podjetniško pravo, je bil podpisan sporazum o sodelovanju, ki vključuje promocijo znanstvenega sodelovanja, medsebojno izmenjavo pedagoškega osebja in študentov ter priprava in sodelovanje na skupnih raziskovalnih projektih. Delegacija s Pravne fakultete Univerze v Mariboru se je udeležila konference '' Pravo in ekonomija: ponovni zagon '' na kateri je prof. dr. Vesna Rijavec predstavila stanje elektronskih postopkov v Sloveniji.

Delegacija je obiskala tudi državno univerzo South Ural State University v Čeljabinsku. Ta univerza je znana po holističnem pristopu k pravnemu študij in sodelovanju z različnimi tehničnimi fakultetami. Podpisali so tudi sporazum o sodelovanju z namero o sodelovanju v skupnih raziskovalnih projektih, še posebej na interdisciplinarnem področju pravo in informatika. Dekanici pravne fakultete South Ural State University iz Čeljabinska prof. dr. Elena Titova in Pravne fakultete Univerze v Mariboru sta se dogovorili, da bosta v svojih akademskih publikacijah spodbujali skupne objave in raziskovalne rezultate.

Dekanica prof. dr. Vesna Rijavec in izr. prof. dr. Tjaša Ivanc sta na povabilo Državne pravne univerze v Taškentu obiskali Uzbekistan v času med 27. in 28. septembrom 2019. Delegacijo je pozdravil namestnik ministra za pravosodje Republike Uzbekistan, srečanje pa je posnela nacionalna televizija. Sodelujoči strani sta se dogovorili za razširitev znanstvenega sodelovanja in partnerstva s pomočjo zavoda za organizacijo prireditev in raziskovanja Regionalni dialog, ki spodbuja izmenjavo znanja, idej in izkušenj. Kot rezultat tega obiska bo Pravna fakulteta Univerze v Mariboru v okviru sodelovanja s pravno fakulteto v Taškentu od 17. novembra do 22. decembra sprejela tri gostujoče profesorje prav s te fakultete.

Po obisku Uzbekistana se je delegacija 1. in 2. oktobra 2019 ponovno vrnila v Rusijo, kjer se je v Moskvi sestala z veleposlanikom Slovenije v Rusiji, njegovo ekscelenco Brankom Rakovcem, da bi se zavzela za podporo pri promociji med ruskimi študenti študijskih magistrskih programov, ki jih izvaja Pravna fakulteta Univerze v Mariboru.

Delegacija je obiskala tudi moskovsko državno univerzo in Univerzo Rudn, ki je med najboljšimi v Rusiji. Obiske je delegacija sklenila z dogovorom o sklenitvi sporazuma o sodelovanju v znanosti in izobraževanju, ki ga je predlagal Stolypinov mednarodni inštitut za informatizacijo in javno upravo, inštitut s posebnim položajem svetovalca Ekonomskega in socialnega sveta, ki deluje pod okriljem Generalne skupščine Združenih narodov.

Z obiskom Rusije in Uzbekistana smo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru zelo zadovoljni, saj so profesorji predstavili tudi domače revije (Lexonomica in Medicina, pravo in družba, itd.) ter študijske programe, ki jih izvajamo v angleškem jeziku, še poseben poudarek je bil na Magistrskem študijskem programu 2. stopnje Evropske pravne študije oz. European Legal Studies. Delegacija je to priložnost izkoristila za vzpostavitev partnerstev za sodelovanje na področju raziskovanja, izmenjave visokošolskih učiteljev in strokovnega osebja ter izmenjave študentov.

 


Na fotografiji dr. Mensah Cocou Marius, dekanica PF UM red. prof. dr. Vesna Rijavec,
veleposlanik Slovenije v Rusiji, njegova ekscelenca Branko Rakovec in izr. prof. dr. Tjaša Ivanc.

Brazilska delegacija na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru

Datum objave: 04.11.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

V sredo, 30. septembra, je brazilska delegacija pod vodstvom sodnice Mylene P. Ramos obiskala Pravno fakulteto Univerze v Mariboru. Cilj obiska je načrtovati program usposabljanja za brazilske odvetnike, sodnike in pravne strokovnjake. Izkušnje pridobljene v okviru EU projektov, ki jih koordinirata dekanica red. prof. dr. Vesna Rijavec in izr. prof. dr. Tjaša Ivanc, so omogočile vzpostavitev mreže raziskovalnih instutucij, ki bo s svojimi strokovnjaki zagotavljala izvrstno obravnavo tem iz vseh področij prava EU, ki jih pravni strokovnjaki potrebujejo v svoji vsakodnevni praksi. Dr. Mensah Cocou Marius je zadolžen za oblikovanje in izvedbo projekta.

S trgovinskim sporazumom o prosti trgovini med Mercosurjem in EU, sklenjenim 28. junija 2019, se krepi sodelovanje med EU in Brazilijo in odlično je vedeti, da Pravna fakulteta Univerze v Mariboru podpira izvedbo takšnega programa usposabljanja.

Prof. dr. Jurij Toplak na ameriški univerzi Washington and Lee z gostujočim predavanjem

Datum objave: 04.11.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

Prof. dr. Jurij Toplak bo imel 5. novembra 2019 na ameriški univerzi Washington and Lee v zvezni državi Virginia vabljeno gostujoče predavanje z naslovom "Ali evropska sodušča postajajo avtoritarna?". Na podlagi obdelanih statističnih podatkov Evropskega sodišča za človekove pravice zadnjih 15 let bo predstavil trende spoštovanja človekovih pravic na ustavnih in vrhovnih sodiščih držav članic Sveta Evrope.

Dan Pravne fakultete Univerze v Mariboru, 25. oktobra 2019

Datum objave: 28.10.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

V petek, 25. oktobra 2019, smo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru pripravili slovesnost od Dnevu Pravne fakultete, ob tej priložnosti je potekala tudi inavguracija dekanice red. prof. dr. Vesne Rijavec, ki je ponovno prevzela nov štiriletni mandat vodenja Pravne fakultete Univerze v Mariboru v obdobju od 27. 6. 2019 do 26. 6. 2023, v katerem želi nadaljevati začeto v minulem mandatu. Togo ter insignije ji je predal rektor Univerze v Mariboru, red. prof. dr. Zdravko Kačič.

Slavnostni govornik slovesnosti je bil red. prof. dr. Rajko Knez, predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije, tudi sam nekoč dekan Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Prof. dr. Rajko Knez ocenjuje dosedanje delo dekanice prof. dr. Rijavec kot uspešno, čeprav je na lastnih izkušnjah spoznal, da ugledna akademska funkcija še zdaleč ni enostavna.

Vabljeni k ogledu fotografij v FOTOGALERIJI.

Študij Prava v Mariboru obsega 59 let izobraževanja mladine o veščini dobrega in pravičnega. Vsako leto predstavlja kamenček v mozaiku, danes sodobnega, evropsko primerljivega študija Prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Leto 2019 so zaznamovali že številni uspešno izpeljani projekti in dogodki fakultete ter nadpovprečen vpis nove generacije na študij prava, še posebej pa konstituiranje novega vodstva fakultete oziroma volitve dekana Pravne fakultete Univerze v Mariboru.

Starogrški filozof Platon je zapisal: »Glasba daje dušo vesolju, krila umu, polet domišljiji in šarm ter veselje do življenja.« Za glasbene užitke dogodka sta poskrbela violinist, gospod Matjaž Antončič ter akordeonist gospod Matjaž s skladbama Jalousie skladatelja Jakoba Gadea in Presto iz 1. sonate za violino in čembalo Johana Sebastiana Bacha.

Praznovanje fakultete je priložnost, ko se lahko fakulteta posameznikom zahvali za izjemne in druge pomembne dosežke. Zato smo ob Dnevu PF UM podelili tudi nagrade in priznanja Pravne fakultete Univerze v Mariboru.

Pohvalo dekanice Pravne fakultete Univerze v Mariboru za opazne dosežke pri študiju je prejel Andrej Bitrakov, diplomant Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Pravo.

Pohvalo dekanice Pravne fakultete Univerze v Mariboru za opazne dosežke pri študiju je prejela Nina Dajčman, diplomantka Magistrskega študijskega programa 2. stopnje Pravo.

Pohvalo dekanice Pravne fakultete Univerze v Mariboru za opazne dosežke pri obštudijskih dejavnostih je prejela Hana Šrot, udeleženka mednarodnega tekmovanja Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot in prejemnica nagrade za najboljšo govornico na tekmovanju – »Honorable mention for individual oralist«.

Priznanje dobrotnik Pravne fakultete Univerze v Mariboru za viden doprinos k ugledu pravne fakultete je prejel Thomas Heller.

Zlato plaketo Pravne fakultete Univerze v Mariboru za življenjsko delo je prejel red. prof. dr. Janez Kranjc, zaslužni profesor Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in častni doktor Univerze v Poitiersu (Francija).
 

Slovesnot smo obeležili še s predstavitvijo Zbornika: »Vanekovo stoletje«. Predstavitel je izvedel g. Marjan Šiftarj, podpredsednik Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija.

Zbornik "Vanekovo stoletje" - ob stoletnici dr. Vaneka Šiftarja

Datum objave: 25.10.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

Na osrednji slovesnosti ob Dnevu Pravne fakultete bo predstavljen tudi Zbornik: "Vanekovo stoletje". Zbornik bo predstavil g. Marjan Šiftar, podpredsednik Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija.

Urednica zbornika prof. dr. Darja Senčur Peček, prodekanica za raziskovalno dejavnost in mednarodne odnose na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru v obdobju od 14.11.2018 do 13.11.2022.

Založnik: Univerzitetna založba Univerze v Mariboru.

"Kick-off" sestanek za evropski projekt "Train to Enforce"

Datum objave: 25.10.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

Dne 24. in 25. oktobra 2019 na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru poteka uvodni "Kick-off" sestanek za evropski projekt "Train to Enforce". V okviru projekta se zagotavlja usposabljanje odvetnikov in sodnikov glede Uredb o evropskem plačilnem nalogu ter o Evropskem postopku v sporih majhne vrednosti. Na projektu sodelujejo raziskovalci iz Italije, Švedske, Albanije, Nemčije, Hrvaške, Avstrije, Španije in Slovenije.

><img alt=

 

Prof. dr. Matjaž Tratnik in doc. dr. Petra Weingerl na 3rd Annual Malta Workshopu

Datum objave: 21.10.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

Prof. dr. Matjaž Tratnik in doc. dr. Petra Weingerl sta v začetku oktobra 2019 sodelovala na 3rd Annual Malta Workshop: Looking Ahead - the Future of Residency & Citizenship by Investment, kjer sta predstavila članek o omejitvah nacionalne avtonomije na področju državljanstva. Delavnico sta soorganizirala IMC in urad malteškega predsednika vlade.

Članek je dostopen na: https://investmentmigration.org/download/investment-migration-and-state-autonomy-a-quest-for-the-relevant-link-imc-rp-2019-4/

ŠIPK projekt predstavljen v prostorih IZUMA

Datum objave: 17.10.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

Študenti, ki so sodelovali v ŠIPK projektu "Pravna ureditev varstva potrošnikov: učinkovito uveljavljanje pravic v luči ciljev krožnega gospodarstva (PUPKRO)", so 15. oktobra 2019 predstavili projekt na dogodku "Kompetence za zeleno prihodnost", ki je potekal v prostorih Izuma v Mariboru v organizaciji Javnega sklada RS in MIŠZ. Predstavitev, ki so jo pripravili člani ekipe, sta predstavila Nika Bele in Leon Cimerman. Projekt je potekal pod mentorstvom doc. dr. Petre Weingerl in pod strokovnim mentorstvom Sanje Antonijević iz Zavoda PIP.

 

Prof. dr. Janja Hojnik na posvetu pri predsedniku RS za enakopravno Slovenijo v jedru EU

Datum objave: 15.10.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

V ponedeljek, 14. oktobra 2019, je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor priredil Posvet o oblikovanju slovenskega pogleda na razvoj Evropske unije.
Namen posveta je bila izmenjava stališč o tem, v katero smer se utegne obrniti prihodnji razvoj Evropske unije, kakšen je glede tega interes Republike Slovenije, ter ocena stopnje soglasja o tem in politične volje za to.

Poleg strokovnjakov, predstavnikov vlade in državnega zbora, je predsednik republike na posvet povabil tudi slovenske poslance v Evropskem parlamentu.

Evropa in svet sta se v zadnjem času zelo spremenila, zato se morata tako Evropska unija kot Slovenija temu prilagoditi, so se strinjali udeleženci posveta pri predsedniku republike. V razpravi so dali različne predloge, načeloma pa so se strinjali, da mora Slovenija biti v jedru EU ter v uniji imeti enako moč kot ostale članice.

O posvetu tudi na portalu RTV SLO na povezavi: https://www.rtvslo.si/slovenija/slovenija-in-eu-veliko-nastetih-izzivov-malo-konkretnih-predlogov/502194.

Janja Hojnik je opozorila na izziv pri izvrševanju prava EU-ja, kjer je težava pri obveščanju državljanov o pravicah, in ob tem izpostavila avstrijsko protidampinško zakonodajo, kjer so bili slovenski obrtniki sami prepuščeni pri izpodbijanju te zakonodaje.

Vir: STA in http://www.up-rs.si/up-rs/uprs.nsf/objave/F5A43C263915160DC12584860047D99F?OpenDocument

Znanstveni prispevek prof. dr. Janje Hojnik v zborniku Hague Yearbook of International Law

Datum objave: 14.10.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

V zborniku Hague Yearbook of International Law je izšel znanstveni prispevek prof. dr. Janje Hojnik, ki obravnava problematiko odločitve ESČP v zadevi Ališić, ki je Slovenijo določila za odgovorno za poplačilo varčevalcev nekdanje Ljubljanske banke na ozemlju drugih republik bivše Jugoslavije in je proračun Slovenije stala blizu 400 milijonov evrov.

Prispevek ima naslov Individuals’ Right to Property under International Succession Law: Reimbursement of Bank Deposits after the Collapse of the SFR Yugoslavia.