Predpisi in obrazci

Študijski koledar za tekoče študijsko leto

Akademski koledar

Statut Univerze v Mariboru

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja

Obveščamo vas, da so bile v Obvestilih UM XXXIX-8-2021 z dne 8. 7. 2021 objavljene:

  • Spremembe in dopolnitve Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, ki začnejo veljati naslednji dan po objavi v Obvestilih UM, uporabljati pa se začnejo s študijskim letom 2021/22.

Neuradno prečiščeno besedilo (NPB5, 8.7.2021) v nadaljevanju.

Pravilnik o postopku priprave in zagovora zaključnega dela

Pravilnik o izdelavi diplomskih del vseh stopenj študija v tujem jeziku na UM

Pravilnik o priznavanju znanj in spretnosti

Pravilnik o ECTS kreditnem sistemu študija

Navodilo o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru št. 012/2021/N 8

Navodilo o izvajanju izbirnosti med članicami Univerze v Mariboru

Navodila za presojo prošenj študentov za Komisijo za študijske zadeve PF UM

Zakon o visokem šolstvu