Študenti

Študenti Pravne fakultete so zelo aktivni. Sodelujejo pri delu fakultete in zastopajo svoje interese v organih fakultete, organizirajo pa tudi razne zabave, ekskurzije in izobraževalne dogodke namenjene študentom.