Oglasna deska

Obvestila 1 do 7 od 7

Sprememba pogojev za napredovanje študentov iz 1. v 2. letnik v Doktorskem študijskem programu 3. stopnje »Pravo«

Datum objave: 08.06.2021 | Datum poteka: 01.10.2021

Senat Pravne fakultete Univerze v Mariboru, na podlagi Sklepa 6 Senata Univerze v Mariboru, sprejetega na 15. redni seji z dne 22. 12. 2020, potrdi na svoji 10. redni seji z dne 7.6.2021 spremembo pogojev za napredovanje študentov iz 1. v 2. letnik v Doktorskem študijskem programu 3. stopnje »Pravo«, ki glasi:

Pogoji za napredovanje iz 1. v 2. letnik v Doktorskem študijskem programu 3. stopnje »Pravo« v študijskem letu 2020/2021 (za prehod iz študijskega leta 2020/2021 v študijsko leto 2021/2022) so:

Za »redno napredovanje« iz prvega v drugi letnik mora študent opraviti obveznosti iz naslova Individualnega raziskovalnega dela I in predmeta Pravo, etika in nomotehnika.

Spremenjeni pogoji za napredovanje iz 1. v 2. letnik na Doktorskem študijskem programu 3. stopnje »Pravo« veljajo le za študijsko leto 2020/2021 (oziroma se uporabljajo le za prehod iz študijskega leta 2020/2021 v študijsko leto 2021/2022).

Daljša odsotnost dr. Weingerl

Datum objave: 03.05.2021 | Datum poteka: 30.05.2022

Spoštovani študenti,

obveščam vas, da bom iz osebnih razlogov predvidoma do konca zimskega semestra 2021/2022 večinoma odsotna. Predvidoma do (letošnjega) septembra ne bodo mogoči zagovori nalog pod mojim mentorstvom. Dogovorjena mentorstva, prakso Amicus Curiae itd. bom izvedla skladno z našim predhodnim dogovorom, komunikacija bo potekala prek spleta (e-pošta, MS Teams). Prosim za potrpežljivost, če ne bom takoj dosegljiva in odzivna.

Prosim za razumevanje,
Petra Weingerl

Navodila glede zviševanja ocen

Datum objave: 15.02.2021 | Datum poteka: 30.09.2021

Prijavo na izpit v primeru višanja ocene pri določenem predmetu uredite v referatu za študentske zadeve - po telefonu ali po e-pošti.

Posredujete natančne podatke in sicer:

-  ime, priimek in vpisna številka študenta,

- natančno ime predmeta,

- datum izpita.

Pravilnik določa, da lahko študent 1x viša vsak predmet, razen tistega, ki ga opravlja kot zadnjega na programu.

V vsakem primeru vedno ostane boljša ocena.

 

UČITELJSKO TUTORSTVO v š. l. 2020/2021

Datum objave: 08.01.2021 | Datum poteka: 30.09.2021

Študentom prvega letnika Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Pravo

Na spodnjem seznamu si lahko pogledate, kateri visokošolski učitelj vam je dodeljen kot tutor,

Več informacij o tutorstvu najdete tukaj:

https://www.pf.um.si/studij/obstudijska-derjavnost/tutorstvo/.

Seznam:

 

Študentske izkaznice

Datum objave: 01.10.2020 | Datum poteka: 30.09.2021

Študente, vpisane v prvi letnik 1. stopnje na osnovi prve prijave za vpis obveščamo, da so študentske izkaznice prispele. Prevzamete jih lahko v referatu za študentske zadeve, 1. nadstropje fakultete v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do četrtka od 11. do 13. ure. S seboj prinesite zeleni kartonček in osebni dokument.