Oglasna deska

Obvestila 1 do 7 od 7

Rezultati pisnega dela izpita Pravoznanstvo (rok 26. 1. 2023) in komisijski izpiti

Datum objave: 03.02.2023 | Datum poteka: 08.02.2023

Pisni izpit je uspešno opravil študent 71221587 1002570662. Ustni izpit ima v ponedeljek, 6. 2. 2023 ob 10.00 v kabinetu dr. Tomaža Keresteša.

Pisni izpit je uspešno opravila študentka 71211526 1002508037. Ustni komisijski izpit ima v ponedeljek, 6. 2. 2023 ob 9.00 v kabinetu dr. Tomaža Keresteša.

Študentka 71215777 1002468205 ima komisijski izpit pred veliko komisijo v ponedeljek, 6. 2. 2023 ob 9.00 v kabinetu dr. Tomaža Keresteša.

Študentki 71218293 1002562678 in 71221503 1002561418 pisnega dela izpita nista uspešno opravili.

Opravljanje izpita z namenom zviševanja ocene

Datum objave: 31.01.2023 | Datum poteka: 30.09.2023

Prijavo na izpit v primeru višanja ocene pri določenem predmetu uredite v referatu za študentske zadeve - osebno, po telefonu ali po e-pošti. Posredujete naslednje podatke:

- ime, priimek in vpisna številka študenta,

- natančno ime predmeta,

- datum izpita.

Rok prijave je vsaj 5 dni pred izpitom.

 

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja  določa, da lahko študent 1x viša vsak predmet, razen tistega, ki ga opravlja kot zadnjega na programu 1. stopnje. V vsakem primeru vedno ostane boljša ocena.

Izpiti se izvajajo v skladu z učnim načrtom predmeta in se opravljajo kot komisijski izpit.

Za vsak letnik študenti na posamezni stopnji pridobijo pravico do dveh brezplačnih pristopov. Študenti lahko vse brezplačne pristope koristijo kadarkoli v času študija na posamezni stopnji.

Omejitev, vezana na število brezplačnih pristopov k izpitu z namenom višanja ocene, se za študente začne uporabljati v štud. letu 2022/23, in sicer ne glede na to, ali je študent v preteklosti že pristopil k višanju ocene ali ne.

Več informacij tudi pod rubriko študij – ne spreglejte:

https://www.pf.um.si/studij/nespreglejte-pomembna-obvestila/ponovno-opravljanje-izpita-z-namenom-zvisanja-ocene/

 

 

 

PREVENTIVNI ZDRAVNIŠKI PREGLED

Datum objave: 27.01.2023 | Datum poteka: 31.03.2023

Preventivni zdravniški pregled za študente je obvezen za študente 1. letnika 1. stopnje in sicer do dopolnjenega 26. leta starosti.

Prične se 28.  februarja 2023 ob 7. uri po abecednem seznamu, ki je objavljen na spodnji povezavi. Prosimo, da se razporeda držite.

Zdravniški pregled se izvaja v Dispanzerju za zdravstveno varstvo študentov, Ob parku 5, Maribor.

Prosimo, da se v navedenem terminu zglasite v Dispanzerju za zdravstveno varstvo študentov in s seboj prinesete:

  • zdravstveno izkaznico,
  • študentsko izkaznico,
  • očala oz. leče, če jih nosite,
  • pisalo.

Ni potrebno biti tešč.

V primeru, da se zdravniškega pregleda v navedenem terminu ne morete udeležiti, Vas prosimo, da to sporočite na MDPŠ Študenti mdps.studenti@zd-mb.si ali po telefonu na številko 02 23 56 645.

Študentom, ki ponavljajo letnik in so zdravniški pregled že opravili, ga ni treba znova opravljati. Pregleda se lahko udeležijo študenti, ki bodo v tem študijskem letu dopolnili največ 26 let.

 

Tuji študenti s seboj obvezno prinesite veljavno evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja ali medicare kartico oz. potrdilo iz ZZZS (original in en izvod kopije).

Če potrdila s katerim lahko uveljavljate pravico do zdravniškega pregleda nimate, ste ga dolžni plačati (informacijo o višini plačila dobite v dispanzerju).

Zdravstveno varstvo se študentom podaljša do konca študijskega leta, v katerem študent dopolni 26 let.

Razpored ustnih izpitov pri Pravoznanstvu (rok 26. 1. 2023)

Datum objave: 25.01.2023 | Datum poteka: 08.02.2023

K izpitu pristopijo vsi prijavljeni, katerih priimek se začne na objavljene črke.

 

PETEK, 27. 1. 2023

Ob 9.00: od Abr do vključno Boj

Ob 10.00: od Bom do vključno Cve

Ob 11.00: od Čep do vključno Gab

Ob 12.00: od Gjo do vključno Jur

Ob 13.00: od Kac do vključno Kov

 

SREDA, 1. 2. 2023

Ob 9.00: od Koz do vključno Mau

Ob 10.00: od Mer do vključno Nov

Ob 11.00: od Nun do vključno Pov

Ob 12.00: od Pšu do vključno Sma

Ob 15.00: od Smo do vključno Špa

Ob 16.00: od Što do vključno Tuš

Ob 17.00: od Urb do vključno Žol

 

PONEDELJEK 6. 2. 2023

Ob 10.00: Vsi, ki se izpita iz opravičljivih razlogov niso mogli udeležiti ustnega izpita v zgornjih terminih ter tisti, ki so se na ustni izpit uvrstili na podlagi opravljenega pisnega izpita.

 

Termini zagovora komisijskih izpitov bodo objavljeni kasneje.