Oglasna deska

Obvestila 1 do 12 od 12

Rimsko pravo - rezultati izpita z dne 10. 9. 2019

Datum objave: 17.09.2019 | Datum poteka: 19.09.2019

Ustni izpiti bodo v sredo, 18. 9. 2019 s pričetkom ob 8.30 v kabinetu profesorja.

Komisijski izpiti bodo v sredo 18. 9. 2019 s pričetkom ob 8.30 v predavalnici 3, 2. nadstropje desno:

- 8.30 študenti z vpisnimi št. 71204878, 71204575, 71199295,71204328, 71205257,

- 9.30 komisijski izpiti od črke A do Maj,

- 10.30 komisijksi izpiti od črke Mar do Ž.

Obligacijsko pravo - rezultati (9.9.2019)

Datum objave: 16.09.2019 | Datum poteka: 23.09.2019

Spoštovani,

jutri, v torek, 17.9.2019, bo pri predmetu Obligacijsko pravo:

- ob 9h ustni zagovor v pisarni prof. dr. Marijana Kocbeka,

- ob 10h komisijski izpiti in

- ob 10h vpogled v negativne naloge v pisarni asistenta Klemna Drnovška.

Uspešen zagovor in prijazen pozdrav,

Nataša Samec Berghaus

Navodilo študentom 1. stopnje Pravo, ki študij zaključijo brez zaključnega dela

Datum objave: 16.09.2019 | Datum poteka: 30.09.2020

Študenti 1. stopnje, ki študij zaključite brez diplomskega dela, morate v roku 30 dni od zadnjega opravljenega izpita v referat za študentske zadeve oddati vlogo za zaključek študija. Vlogi priložite izjavo - soglasje  o uporabi osebnih podatkov in potrdilo o poravnanih obveznostih do knjižnice PF. Le-to dobite v knjižnici PF, ostala dva obrazca in podrobnejša navodila pa so na spletu:

https://www.pf.um.si/studij/zakljucna-dela/zakljucek-studija-v-primeru-ko-zakljucno-delo-s-stud-programom-ni-predvideno/.

Ko prejmete sklep o zaključku študija, lahko v AIPS-u izpolnite anketo o zadovoljstvu s študijem.

Ko so vse navedene obveznosti opravljene, prejmete potrdilo o diplomiranju.

 

 

 

Rezultati pisnih izpitov pri predmetih Delovno pravo in Socialna varnost

Datum objave: 14.09.2019 | Datum poteka: 19.09.2019

Spoštovane študentke in študenti,

 

pri predmetu Delovno pravo so pisni del izpita opravili vsi študenti in študentke, ki so pristopili. Ustni del bo v ponedeljek, 16. 9. ob 10. uri, v kabinetu dr. Senčur Peček.

Pri predmetu Socialna varnost so pisni del izpita uspešno opravili naslednji študenti in študentke: 71201017, 71210961, 71193882 in 71201198. Ustni del izpita bo v ponedeljek, 16. 9. ob 13. uri, v kabinetu dr. Senčur Peček.

Pisnega dela izpita nista opravila študenta/ki: 71205101 in 71197192. Vpogled v izpitno polo je možen v času ustnih izpitov in v času govorilnih ur.

Obvestilo o prispetju študentskih izkaznic

Datum objave: 06.09.2019 | Datum poteka: 17.10.2019

Študente, sprejete in vpisane v prvi letnik 1. stopnje Pravo obveščamo, da so študentske izkaznice prispele. Prevzamete jih lahko od torka, 10. septembra 2019 naprej, v referatu za študentske zadeve, (1. nadstropje fakultete) v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do četrtka od 11. do 13. ure. S seboj prinesite zeleni kartonček in osebni dokument.

Študenti, ki ob vpisu niste oddali popolne vloge za izdajo izkaznice boste izkaznico prejeli kasneje.

Prijava na izpit, ko predavanja še niso zaključena

Datum objave: 20.03.2019 | Datum poteka: 30.09.2019

V primeru, ko predavanja oz. semester še ni končan, se študent praviloma sam ne more prijaviti na izpit. Če prijava preko AIPS-a ni možna, lahko v referat za študentske zadeve pošljete e-sporočilo, ki naj med drugim vsebuje naslednje podatke: ime in priimek študenta, vpisna številka študenta, točno ime predmeta, datum izpita. Na podlagi teh podatkov in ob izpolnjevanju pogojev, ki se zahtevjao za pristop na izpit, vas bo referentka prijavila na izpit, študent pa lahko v AIPS-u prijavo preveri.

 

Obvestilo vsem študentom

Datum objave: 27.02.2019 | Datum poteka: 01.10.2019

Iz UM smo dobili naslednje obvestilo:

Spoštovani študentje!

Včeraj, 26. 2. 2019, smo v okolju Moodle Univerze v Mariboru vključili vtičnik detektorja podobnih vsebin. Vtičnik omogoča preverjanje podobnosti oddanih seminarskih nalog in ostalih sprotnih del študentov, ki so prenešena v okolje Moodle.

Za več informacij se lahko obrnete na go. Jernejo Grašič: jerneja.grasic@um.si.