Oglasna deska

Obvestila 1 do 6 od 6

Rezultati pisnega dela izpita Pravoznanstvo – 13.02.2020

Datum objave: 17.02.2020 | Datum poteka: 20.02.2020

Pisni del izpita so uspešno opravili sledeči študenti:

71212763/1002432162

71208797/1002374189

71213960/1002440220

71212589/1002433894

71212349/1002432553

71212231/1002433851

71212404/1002432464

71208225/1002392551

71212776/1002427681

71212170/1002433789

71212156/1002427754

71214406/1002442222

71212112/1002430321

71212084/1002432120

71211669/1002433886

71211759/1002433797

71214435/1002450764

71213858/1002443954

71213757/1002440319

Ti študenti imajo ustni izpit v sredo, dne 19.02.2020, ob 14.00 v kabinetu dr. Tomaža Keresteša.

Študentka 71208706/1002400163 opravlja komisijski izpit. Pisni del izpita je bil uspešno opravljen, komisijski ustni del izpita pa bo v sredo, dne 19.02.2020, ob 9.30 v kabinetu dr. Tomaža Keresteša.

Študenti 71208124/1002400830, 71208843/1002375916, 71207994/1002402328 in 71208403/1002373549 opravljajo izpit komisijsko. Predhodna ocena pisnega dela izpita je negativna. Pisne naloge bo pregledala tudi komisija. Če bo komisija ocenila naloge pozitivno, bodo študenti naknadno klicani na ustni izpit. V nasprotnem primeru bo vpisana negativna ocena.

Vpogled v pisne naloge je mogoč v času govorilnih ur.

Delovno pravo - rezultati izpita

Datum objave: 16.02.2020 | Datum poteka: 23.02.2020

Pisni del izpita pri predmetu Delovno pravo so uspešno opravili študenti/študentke z vpisno št. 71208919, 71206461, 71208999 in 71205257, ki imajo ustni del v ponedeljek, 17. 2. ob 10. uri v kabinetu dr. Senčur Peček.

Ostali študenti/študentke, ki pisnega dela niso opravili, lahko vpogledajo v pisni izpit v času ustnih izpitov in v času govorilnih ur.

Prijava na izpit, ko semester še ni zaključen

Datum objave: 12.12.2019 | Datum poteka: 30.09.2020

V primeru, ko predavanja oz. semester še ni končan, se študent praviloma sam ne more prijaviti na izpit. Če prijava preko AIPS-a ni možna, lahko v referat za študentske zadeve pošljete e-sporočilo, ki naj med drugim vsebuje naslednje podatke: ime in priimek študenta, vpisna številka študenta, točno ime predmeta, datum izpita. Na podlagi teh podatkov in ob izpolnjevanju pogojev, ki se zahtevjao za pristop na izpit, vas bo referentka prijavila na izpit, študent pa lahko v AIPS-u prijavo preveri.

 

OBVESTILO ŠTUDENTOM 1. LETNIKA IN OSTALIM NOVINCEM - UČITELJSKO TUTORSTVO v š. l. 2019/2020

Datum objave: 29.11.2019 | Datum poteka: 30.06.2020

Študentom prvega letnika Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Pravo

Na spodnjem seznamu si lahko pogledate, kateri visokošolski učitelj vam je dodeljen kot učitelj tutor.

Več informacij o tutorstvu najdete tukaj:

https://www.pf.um.si/studij/obstudijska-derjavnost/tutorstvo/

Seznam: