Raziskovalna strategija PF UM

Junija 2017 je Senat Pravne fakultete Univerze v Mariboru soglasno sprejel novo raziskovalno strategijo, ki je usmerjena v pravne vidike DIGITALNE EKONOMIJE. Strategija temelji na soglasju raziskovalcev, da digitalizacija predstavlja njihov skupen izziv, ne glede na konkretno pod-disciplino prava, s katero se raziskovalno ukvarjajo, in da je zelo pomembno vložiti raziskovalni napor v to področje z namenom prispevati k slovenski, evropski in globalni diskusiji o pravnih izzivih digitalne ekonomije.


Raziskovalna skupina med drugim preučuje naslednje vidike digitalne ekonomije:

 • Temeljne pravice: varstvo osebnih podatkov, osebna varnost, kibernetski kriminal;
 • Konkurenčno pravo: vezani posli, Microsoft, Google idr. veliki IT konkurenčni primeri, konkurenčni vidiki Big Data; državne pomoči in digitalizacija;
 • Varstvo potrošnikov: uporaba direktive o produktni odgovornosti za digitalne proizvode, odgovornost ponudnikov storitev za napake, odgovornost za napake pri dronih, avtonomnih vozilih, robotih, 3D tiskanju, varstvo potrošnikov pri elektronskem poslovanju, internetnih nakupih; varstvo potrošnikov pri kriptovalutah;
 • Pogodbeno pravo in javna naročila: pametne pogodbe; elektronska dražba v postopkih javnega naročanja; BPO kot novo plačilno sredstvo; pogodbeni odnosi pri prevozih z Uberjem in pri drugih oblikah sodelovalnega gospodarstva; tveganja z izjavami v elektronski obliki; spremenjeni pristopi k razločevanju med prodajo blaga in storitvenimi pogodbami; odgovornost za napake, osebni podatki kot plačilo za digitalno blago; e-pogodbe in digitalni podpis;
 • Stvarno pravo: pravne posledice dematerializacije gospodarstva – od lastništva do delitve, razlike v dojemanju delitvene ekonomije med gospodarskimi subjekti in potrošniki; če imeti stvari v lasti postaja manj popularno, kakšne pravne posledice ima to na stvarno pravo, sistem zavarovanj ;
 • Finančni trg: množično financiranje; pravni vidiki block chains; vpliv kriptovalut na suverenost držav in njihovo sposobnost za izvajanje javne politike; delovanje centralnih bank; obdavčitev dobičkov iz trgovanja s kripto valutami;
 • Pravo družb: uporaba digitalnih tehnologij skozi celoten življenjski cikel, vključno s čezmejnimi združitvami in delitvami;
 • Notranji trg EU: digitalni enotni trg, omejevanje geoblockinga, prepoved cenovne diskriminacije, digitalno blago med blagom in storitvami, enotni trg za sodelovalno gospodarstvo (uporaba storitvene direktive…);
 • Mednarodna trgovina: mednarodni sporazum za IT proizvode, data localisation kot trgovinska ovira;
 • Pravice intelektualne lastnine: internet stvari – meje patentibilnosti; 3D file kot avtorsko delo in njegova zaščita (Pirate Bay s 3D cad dokumenti, ki omogočajo tiskanje umetniških del doma…); avtorsko pravo in digitalizacija; razširjanje storitvene ekonomije in patentno pravo, ki je utemeljeno na predmetih;
 • Delovno in socialno pravo: vidiki robotizacije delovnega procesa, prekarizacija dela in nove definicije delavca (Uber voznik kot delavec ali samozaposleni), prekvalifikacije delavcev, da bodo imeli več digitalnih veščin, delo od doma, stalna dosegljivost delavca preko telefona in delovni čas; oskrba starejših v okviru sodelovalnega gospodarstva;
 • Davčno pravo: obdavčitev različnih oblik sodelovalnega gospodarstva – internetne platforme (Uber, AirBnb), posredna in neposredna obdavčitev (turistične takse, dobiček); obdavčitev malega dela v luči sodelovalnega gospodarstva majhnih razsežnosti; obdavčitev robotov, avtomatiziranih delovnih procesov; obdavčitev elektronskih produktov (nižja DDV stopnja na e-knjige, e-časopise…), obdavčitev dobičkov iz kriptovalut;
 • Energetika in okolje: pametna elektro omrežja, pametne naprave, ki varujejo energijo v gospodinjstvih in v podjetjih, regulacija krožnega gospodarstva, product-service systems & trajnostno gospodarstvo;
 • Medicina in pravo: medicinski podatki in varstvo osebnih podatkov; personalizacija zdravljenja: pametne tablete, virtualni nadzor določenih pacientov, digitalizacija operacij, 3D tiskani medicinski pripomočki…
 • Procesno pravo: spletne platforme za reševanje sporov; vpliv razširjanja ekonomije dostopa na uspešnost izvršilnih postopkov; elektronski dokazi, videokonference v pravnih postopkih, elektronska vročitev, elektronski podpis, verodostojnost, vpliv informacijske tehnologije na temeljna načela civilnih postopkov, uporaba informacijske tehnologije v postopkih s čezmejnim elementom.