Volitve in razpisi postopka kandidiranja

21.2.2024: Razpis postopka kandidiranja in volitev za člane Senata Pravne fakultete Univerze v Mariboru iz vrst študentov

V skladu z določbo 17. točke 2. odstavka 330. člena Statuta Univerze v Mariboru Statut Univerze v Mariboru (Statut UM; Uradni list RS, št. 41/2021 – uradno prečiščeno besedilo - UPB 13, s spremembami in dopolnitvami objavljenimi v Uradnem listu, št. 20/2023) in 7. točko 2. člena Splošnega akta o sestavi, volitvah, oblikovanju in delovanju Senatov članic Univerze v Mariboru (UPB1), (Obvestila št. XXVI-3-2008 s sprem.), je dekan Pravne fakultete Univerze v Mariboru sprejel sklep o razpisu postopka kandidiranja in volitev za člane Senata Pravne fakultete  Univerze v Mariboru iz vrst študentov.

Celotna vsebina se nahaja v priloženem dokumentu:

Razpis postopka kandidiranja in imenovanja prodekanov

Obveščamo vas, da je v nadaljevanju objavljen Sklep o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prodekana za izobraževalno dejavnost, prodekana za znanstveno-raziskovalno dejavnost, prodekana za mednarodno dejavnost, prodekana za kakovost, kadre in razvoj Pravne fakultete Univerze v Mariboru.

Razpis volitev za člane Senata Univerze v Mariboru iz vrst visokošolskih učiteljev in študentov Univerze v Mariboru

V nadaljevanju SKLEP o razpisu volitev za člane Senata Univerze v Mariboru iz vrst visokošolskih učiteljev in študentov Univerze v Mariboru št. 021/2023/S 188/515-MP z dne 2.3.2023.

 

Razpis volitev za člane Senata Pravne fakultete Univerze v Mariboru

V skladu s 17. točko 330. člena Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM; Uradni list RS, št. 41/2021 – uradno prečiščeno besedilo - UPB 13, s spremembami in dopolnitvami objavljenimi v Uradnem listu, št. 20/2023) in 2. odstavkom 4. člena Splošnega akta o sestavi, volitvah, oblikovanju in delovanju Senatov članic Univerze v Mariboru (UPB1, Obvestila št. XXVI-3-2008) je dekanica fakultete, red. prof. dr. Vesna Rijavec, sprejela sklep o razpisu volitev za člane Senata Pravne fakultete Univerze v Mariboru.

Celotna vsebina sklepa se nahaja v priloženem dokumentu:

Volitve dekana Pravne fakultete Univerze v Mariboru

Predstavitev kandidatov za dekana PF UM - sreda, 10. maj 2023, ob 11.30 v P AM

Spoštovani.

Vabimo vas na predstavitev kandidatov za dekana Pravne fakultete UM, ki bo v sredo, 10. 5. 2023, ob 11.30 uri v predavalnici Auditorium Maximum.

Program dela kandidatov za dekana PF UM je dostopen v nadaljevanju.

Ob tem vas obveščamo, da se bodo splošne, neposredne in tajne volitve izvedle dne 16. 5. 2023 med 10. in 16. uro.

Sedež volišča bo na Pravni fakulteti UM: Senatna soba PF UM, 1. nadstropje, Mladinska ul. 9, Maribor.

Volivci, ki bodo na dan glasovanja odsotni, lahko predčasno glasujejo dne 15. 5. 2023 med 10. in 16. uro na posebnem volišču na sedežu volilne komisije, tj. v dekanatu PF UM.

S spoštovanjem,

Maja Habjanič