Volitve in razpisi postopka kandidiranja

Razpis volitev za člane UO UM iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost, drugih delavcev in študentov UM

Spoštovani!

V prilogi najdete Sklep o razpisu volitev za člane Upravnega odbora Univerze v Mariboru iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost, drugih delavcev in študentov Univerze v Mariboru, z dne 12. 1. 2021.

Prav tako v skladu z VIII. točko Sklepa o razpisu volitev za člane Upravnega odbora Univerze v Mariboru iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost, drugih delavcev in študentov Univerze v Mariboru, z dne 12. 1. 2021, objavljamo volilna imenika za Pravno fakulteto UM, in sicer:

  • VOLILNI IMENIK visokošolskih učiteljev in sodelavcev Pravne fakultete UM za volitve za člana Upravnega odbora UM iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost;
  • VOLILNI IMENIK drugih delavcev Pravne fakultete UM za volitve za člana Upravnega odbora UM iz vrst drugih delavcev.

V nadaljevanju obvestilo Volilne komisije UM glede volitev za člane Upravnega odbora UM 2021.

Volitve bodo potekale jutri - v ČETRTEK, 25. 2. 2021, od 9. do 13. ure. Več informacij najdete >>tukaj<<.


Volitve v Senat PF UM

Kandidiranje in imenovanje prorektorja