Volitve in razpisi postopka kandidiranja

Sklep o razpisu volitev rektorja Univerze v Mariboru

Senat Univerze v Mariboru je na 28. redni seji dne 22.2.2022 na podlagi 289. člena Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM-UPB13; Ur. l. RS, št. 41/2021) razpisal volitve rektorja Univerze v Mariboru ter izdal Sklep o razpisu volitev rektorja Univerze v Mariboru, št. 020/2022/S 88/510-BF.