Elektronski viri

Študentje in zaposleni na Univerzi v Mariboru lahko do večine naročniških elektronskih informacijskih virov dostopajo z računalnikov, ki so nameščeni v prostorih Univerze v Mariboru in računalnikov, povezanih v omrežje Eduroam. Mogoč je tudi oddaljen dostop (dostop od doma).

Oddaljen dostop oz. dostop od doma je mogoč za študente z urejenim statusom in zaposlene na univerzi, ki so vpisani v eno od knjižnic UM. Za uspešno prijavo potrebujete številko članske izkaznice knjižnice in geslo za COBISS/OPAC, ki si ga lahko kasneje tudi spremenite na naslovu http://www.izum.si -> COBISS -> "Moja knjižnica". Geslo dobite v knjižnici. Več o pogojih za oddaljeni dostop si lahko preberete tukaj

Ker je baz veliko, predlagam, da se poslužujete naprednega iskalnega orodja UM:NIK,ki omogoča hkratno iskanje po bazah, katerih sofinancer je Univerza v Mariboru (pozor: v UM:NIK niso vključene baze Beck, RDB, Westlaw in Tax-Fin-Lex).

 

 

Posebej bodite pozorni na novo, še obsežnejšo zbirko elektronskih knjig eBook Academic Collection ponudnika EBSCO, ki ponuja možnost dostopa do več kot 126.000 e-knjig (zbirka je integralni del UM:NIKa, dostopna pa je tudi znotraj informacijskega servisa EBSCOhost).


Abecedni seznam elektronskih virov

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWZ

NaslovOpis

A

 

Academic Search Complete (EBSCOhost)

Obsežna multidisciplinarna zbirka celotnih besedil. Vključuje tudi indekse in izvlečke revij iz monografij, poročil, konferenčnih zbornikov idr.

Ključne besede: humanistika, družboslovje, naravoslovje in tehnika

 

American Chemical Society (ACS)

Bibliografska zbirka s celotnimi besedili, namenjena iskanju ter branju znanstvenih člankov.

Ključne besede: kemija in kemijska tehnologija, biotehnologija, farmacija, toksikologija

 

American Physical Society (APS)

Združenje American Physical Society izdaja vodilne mednarodne raziskovalno-znanstvene revije s področja fizike. Licenca za dostop obsega tudi dostop do arhiva revij APS (tkim. PROLA), ki zajema polno besedilo od prvih številk naprej.

Ključne besede: fizika

 

Arts & Humanities Citation Index(WoS)

Bibliografska zbirka z indeksi citiranosti, namenjena iskanju znanstvene literature s področja humanistike.

Ključne besede: umetnost, jezikoslovje, literarne vede, filozofija, religija, arheologija ter zgodovina

 

B 

Beck-Online Premium

 

Nemška pravna baza.

V bazi Beck-Online Premium lahko brskate med več kot 500 priročniki, leksikoni in komentarji v polnem besedilu ter med več kot 90 strokovnimi inznanstvenimi revijami iz področja prava, prav tako pa baza pokriva nemško sodno prakso in pravna mnenja.

Seznam gradiva, do katerega lahko dostopamo v okviru modula Beck-Online Premium.

Dostop je preko IP-identifikacije urejen iz vseh računalnikov, lociranih v stavbi UM PF.

Oddaljeni dostop do baze ni možen - dostop samo iz omrežja UM.

Baza Beck NI vključena v UM:NIK.

Ključne besede: pravo, Nemčija

Biblos

 

Portal elektronskih knjig, ki omogoča oddaljeno izposojo e-knjig na različne naprave (računalnik, tablica, telefon…). Na voljo so e- knjige v slovenskem jeziku z različnih področij, največ s področja leposlovja. Nabor gradiva se bo dopolnjeval z ozirom na povpraševanje in ponudbo. Portal je dostopen vsem članom knjižnic v okviru knjižnične mreže Univerze v Mariboru z urejenim članstvom in izbranim geslom za prijavo v Mojo knjižnico (COBISS). Za uspešno izposojo ob urejenih tehničnih zahtevah (bralni napravi ustrezna programska oprema) potrebujete Adobe ID, ki ga pridobite z brezplačno registracijo. Podrobnosti o delovanju portala Biblos najdete na zavihkih Pogosta vprašanja in Kako deluje na samem portalu.

Ključne besede: e-knjige

C 

CINAHL with Full Text

Dostop do strokovne in znanstvene literature ter člankov s področja zdravstvene nege.

Ključne besede: zdravstvena nega

 

Credo Online Reference Service, Academic Core Collection

Zbirka referenčnih del -enciklopedij, atlasov, slovarjev, priročnikov, biografskih leksikonov, itn. - uglednih založb, med njimi Cambridge University Press, Elsevier, Routledge, SAGE, and Wiley- Blackwell,…

D 

De Gruyter Online (testiranje do 30.nov. 2017)

Multidisciplinarni informacijski vir, ki ponuja več kot 900 revij v polnem besedilu. Nekaj manj kot 380 teh revij je indeksiranih v najpomembnejših indeksih citiranja (IF, SNIP,..). Posebnost vira je, da je vsebuje kar velik delež revij v nemškem jeziku. Revije, ki so plod sodelovanja tudi z mednarodnimi društvi, pokrivajo različna tematska področja: biologija, kemija, zgodovina, pravo, bibliotekarstvo in informacijska znanost, jezikoslovje, literatura, matematika, fizika, medicina, filozofija, teologija, politika, ekonomija in sociologija. Na voljo so arhivske številke revij do leta 1995 naprej.

 

E 

EBONITETE – zakladnica poslovnih informacij (testiranje do konca leta 2017)

EBONITETE.SI je aplikacija, ki ponuja množico informacij o poslovanju podjetij, ki so potrebne za učinkovito sprejemanje odločitev in obvladovanje tveganj, predvsem na področju nabave, prodaje, financ, računovodstva in kontrolinga. Na enem samem mestu lahko pridobite splošne, računovodske in ostale finančne podatke o izbranem podjetju, ki so primerni za poglobljene analize in študije. V času testiranja je na voljo najboljši paket NAPREDNI+, ki ponuja vse razpoložljive vsebine in funkcionalnosti brez omejitev. Testno obdobje traja do konca leta 2017. Vir je v celoti dostopen znotraj univerzitetnega računalniškega omrežja, omogočen je tudi oddaljen dostop.

 

EBSCO eBook Academic Collection

Dostop do 126.000 e-knjig z različnih znanstvenih področij. Večinoma gre za aktualne znanstvene knjige. Omejitev: naenkrat si je mogoče shraniti oz. natisniti največ 60 strani.

 

EconLit with Full Text

EconLit with Full Text  je elektronska podatkovna zbirka Ameriškega ekonomskega združenja (AEA). Vsebuje celotno indeksiranje, ki je na voljo v zbirki EconLit, poleg tega pa še članke za 600 revij, vključno z revijami združenja American Economic Association brez zapore dostopa.

Ključne besede: ekonomija

 

EMERALD

Multidisciplinarna bibliografska zbirka, ki omogoča iskanje znanstvene in strokovne literature ter branje člankov. Združuje vira Emerald Fulltext in Emerald Management Reviews.

Ključne besede: management, trženje, tehnika, izobraževanje in bibliotekarstvo

 

ERIC (EBSCOhost)

Zbirka omogoča iskanje strokovne in znanstvene literature s področja vzgoje in izobraževanja.

Ključne besede: vzgoja in izobraževanje, pedagogika, andragogika, didaktika, defektologija, psihologija, učenje in individualni razvoj, izobraževalni procesi v učilnici, šoli in družbi, kurikulum, socialni procesi okolja in struktur, raziskovanje in metodologija, zgradba in oprema, informacijski in komunikacijski sistemi

 

EU LAW Live

EU LAW Live je spletno novičarski portal, ki združuje različne vsebine s področja prava Evropske unije. Vsebuje novice, analize, t. i. “Op-Eds” članke, jutranji napovednik dogodkov, kritične prikaze knjig … Je izredno relevanten vir za akademsko publiko, pravnike, politike in splošno javnost, saj obsega vsa področja prava. Osvežuje se dnevno. Več informacij o zbirki najdete na spletni strani ponudnika. Mogoč je tudi oddaljen dostop (npr. od doma).

F 
G 

GVIN

 

 

 

Gvin.com je spletni servis, ki omogoča celovit vpogled v položaj podjetij na slovenskem trgu. Odkriva poslovne povezave kot so lastništva, vodstva in nadzorni sveti v podjetjih, evidence sprememb in poslovanja, zgodovino dogajanja – pretekle lastniške povezave in podobno. Omogoča vpogled v finančne in primerjalne analize podjetij, v finančne podatke, v letna poročila, v sodni register, v lastniško strukturo podjetij, v obseg poslovanja z državo, vsebuje podatke o davčnih neplačnikih in davčnih oazah, podatke o neprofitnih organizacijah, z modulom Simatrix ponazarja lastniške povezave med podjetji in managerji… Natančen opis obsega naročenega paketa Professional se nahaja na spletni strani podjetja Bisnode. Do vira je možen tudi oddaljen dostop.

 

H 

HeinOnline – pravna podatkovna zbirka

 

  

  

Pravna podatkovna zbirka

HeinOnline Academic Core je prvovrstna spletna pravna zbirka, ki omogoča dostop do:

- preko 2.100 pravnih in s pravom povezanih ameriških, kanadskih in britanskih znanstvenih in strokovnih publikacij v polnem besedilu

- preko 25.000 pravnih razprav,

- U.S. Reports od leta 1754 naprej,

- zgodovinski sodni procesi od 18. stoletja dalje,

- pravni klasiki iz 18. in 19. stoletja in še mnogo drugega.

Ponuja tudi dostop do ameriške, kanadske in britanske sodne prakse, pogodb in pravnih primerov.

V letu 2019 je nabor dostopnih vsebin znotraj HeinOnline razširjen z zbirko Kluwer Law International Journal Library, ki jo sestavljajo eminentne pravne revije založbe Kluwer. Zaradi založniških omejitev ima večina revij te posebne zbirke triletni embargo na dostop do polnega besedila.

Podroben opis vsebine je na http://home.heinonline.org/academiclaw/.

Dostop je možen znotraj IP območja UM in od doma preko oddaljenega dostopa (baza HeinOnline je vključena v UM:NIK)

Ključne besede: pravo, Amerika, Kanada, Anglija

 

I 

IEEEXplore

Je servis, ki je namenjen iskanju ter branju znanstvenih in strokovnih člankov, prispevkov z znanstvenih in strokovnih srečanj ter standardov.

Ključne besede: elektrotehnika, elektronika in računalništvo, transport, energetika, robotika

 

IOS Press

Omogoča dostop do knjig, revij in člankov.

Ključne besede: medicina, kemija, računalništvo in komunikacijske vede, tehnika, energetika in okoljevarstvo, matematika, medicina ter družbene in informacijske znanosti

 

IUS-INFO / EURO IUS- INFO -

Baza več NI dostopna!

Informacijski sistem pravnih in poslovnih vsebin RS in EU, sestavljen iz treh glavnih vsebinskih sklopov; zakonodaje, sodne prakse in pravne literature. Pravna besedila EU so urejena po tezavru EUROVOC. Najpomembnejše vsebine v zakonodajnem delu so:

 • Register predpisov - predpisi uvrščeni v področja s podrobnimi podatki in povezavami na sorodne dokumente
 • Čistopisi zakonov - vse verzije čistopisov zakonov od 1.1.1995 dalje
 • Čistopisi podzakonskih aktov - čistopisi vseh veljavnih podzakonskih aktov
 • Objave Uradnega lista RS - vse objave uredbenega in razglasnega dela Uradnega lista RS
 • Register veljavne zakonodaje EU po področjih
 • Primarna zakonodaja EU - ustanovitvene pogodbe, njihove dopolnitve in pristopne pogodbe v polnem besedilu
 • Sekundarna zakonodaja EU - splošni in individualni pravni akti EU v polnem besedilu (uredbe, direktive, odločbe, priporočila, mnenja, itd.)
 • Nacionalni ukrepi za izvajanje direktiv - pravni akti, ki vsebujejo navedbe referenc na predpise držav članic EU, s katerimi se zagotavlja izvajanje direktiv EU
 • Uradni list – serija C - predpisi, uvrščeni v področja s podrobnimi podatki in povezami na sorodne dokumente.

Sodna praksa vsebuje odločitve:

 • Ustavnega sodišča RS
 • Vrhovnega sodišča RS
 • Višjih sodišč RS
 • Upravnih sodišč RS
 • Povzetke odločitev VSRS s področja negmotnih škod
 • Revizijska poročila Računskega sodišča
 • Sodišča Evropskih skupnosti (ECJ)
 • Sodišča prve stopnje (CFI)

Pravna literatura:

 • Vsi članki revije Pravna praksa
 • Vsi članki revije Podjetje in delo
 • Vsi članki revije Evro pravna praksa
 • Članki revije Svetovalec
 • Vsebina publikacije REVUS
 • Mnenja, povzetki člankov in bibliotekarski podatki Vrhovnega sodišča RS
 • Mnenja in članki Ustavnega sodišča RS

Ključne besede: EU, Slovenija, pravo, zakonodaja, sodna praksa

Količina podatkov, ki jih lahko prenese posameznik s servisa IUS-Info na mesečni ravni, je omejena.

Baza več NI dostopna!

J 

JSTOR (Journal Storage)

Je arhiv, namenjen iskanju in branju celotnih besedil znanstvenih časopisov z različnih področij.

Ključne besede: antropologija, arheologija, arhitektura, astronomija, biologija, ekonomija in podjetništvo, filozofija, geografija, glasba, vzgoja in izobraževanje, jezikoslovje in književnost, matematika, marketing, medicina, okoljevarstvo, pravo, politologija, psihologija, sociologija, transport, tehnologija, umetnost in umetnostna zgodovina, verstva, zgodovina, naravoslovne znanosti

 

JSTOR Global Plants

Spletno okolje z vsebinami in orodji za vse, ki jih zanima rastlinstvo.

Ključne besede: rastlinstvo

 

L 
LexisNexis

Bibliografska zbirka s celotnimi besedili, ki je največji ponudnik pravnih in poslovnih informacij na svetu.

pdfLexisNexis_prirocnik.pdf

Ključne besede: pravo, davki, podjetništvo, gospodarstvo, zakonodaja

Dostop do vira več ni dosegljiv.

LISTA (EBSCOhost)

Je bibliografska zbirka s celotnimi besedili, ki je namenjena iskanju strokovne in znanstvene literature s področja bibliotekarstva ter informacijskih znanosti in tehnologije.

Ključne besede: bibliotekarstvo, katalogizacija, bibliometrija, elektronski viri ...

 

Literature Resource Center (Gale)

Omogoča dostop do najnovejših biografskih podatkov, pregledov, literarnih kritik in recenzij o pisateljih iz vseh časovnih obdobij in celotnega sveta. Izbirni modul MLA International Bibliography dodaja citate za več kot sto tisoč knjig, člankov in disertacij s povezavami do polnih besedil, kadar so ta dostopna.

Ključne besede: književnost, literarna kritika

 

Literature Resource Center –  LRC and Scribner Writers Series Online (Gale)

Omogoča dostop do najnovejših biografskih podatkov, pregledov, literarnih kritik in recenzij o pisateljih iz različnih časovnih obdobij in celega sveta. Dopolnjujejo ga gradiva Scribner Writers Series.

Ključne besede: književnost, literarna kritika

 

Literature Resource Center – LRC, Scribner Writers Series Online, Twayne's Authors Online (Gale)

 

Omogoča dostop do najnovejših biografskih podatkov, pregledov, literarnih kritik in recenzij o pisateljih iz različnih časovnih obdobij in celega sveta, dopolnjenih s Scribner Writers Series in Twayne's Authors.

Ključne besede: književnost, literarna kritika

 

Literature Resource Center from Gale

Omogoča dostop do najnovejših biografskih podatkov, pregledov, literarnih kritik in ocen o pisateljih iz različnih časovnih obdobij in celega sveta, ki ga dopolnjujejo študije Twayne's World, United States in English Authors Series.

Ključne besede: književnost, literarna kritika

 

Literature Resource Center – LRC, Twayne's Authors Online (Gale)

Omogoča raziskavanje avtorjev in njihovih del, literarnih gibanj in zvrsti. Ponuja iskanje po večjih literarnih podatkovnih bazah s polnimi besedili književnih del, časopisnimi članki, kritikami, recenzijami, biografskimi informacijami in pregledi.

Ključne besede: književnost, literarna kritika

 

Literature Resources from Gale

Omogoča raziskovanje avtorjev in njihovih del, literarnih gibanj in zvrsti. Ponuja iskanje po večjih literarnih podatkovnih bazah s polnimi besedili književnih del, časopisnimi članki, kritikami, recenzijami, biografskimi informacijami in pregledi.

Ključne besede: književnost, literarna kritika

 

M 

MEDLINE (EBSCOhost)

Bibliografska zbirka, namenjena iskanju strokovne in znanstvene literature. Vsi zapisi vsebujejo deskriptorje iz hierarhično urejenega tezavra MeSH, večina pa tudi izvlečke v angleškem jeziku.

Ključne besede: medicina, biomedicina, klinična medicina, zdravstveni sistem, stomatologija, zdravstvena nega, veterina ...

 

Modern Language Association (MLA) International Bibliography (Gale)

Bibliografska zbirka, namenjena iskanju strokovne in znanstvene literature s področij literarnih ved in jezikoslovja. Zajema bibliografske podatke o člankih iz časopisov, o knjigah, disertacijah in knjižnih zbirkah.

Ključne besede: književnost, literarna teorija, literarna kritika, literarne forme in žanri, nacionalne književnosti, folklora, dramske umetnosti, jeziki in jezikovne skupine, teorija lingvistike, filozofija jezika, jezikoslovna politika, socio- in psiholingvistika, prevajanje, leksikologija, onomastika.

 

N 

Nano
(testiranje do 30.nov. 2017)

Nano je produkt Nature Research, specifično namenjen za področje nanotehnologije. Združuje ročno indeksirane članke in podatke iz 171 znanstvenih revij, vključno z vodilnimi naslovi založb kot so AAAS, ACS, Elsevier, RSC, Springer Nature, Wiley in številne druge. Z združevanjem ključnih funkcionalnosti zbirk podatkov in orodij za odkrivanje informacij Nano omogoča vpogled v podrobnejše informacije o nanomaterialih, kot so lastnosti, aplikacije, metode priprave in toksičnost. Dostop na platformi Nature: Nano

 

NAXOS Music Library

NAXOS Music Library vsebuje skoraj dva milijona skladb z več kot 120.000 CD-jev pretežno klasične glasbe. Najti je možno tudi jazz, blues, new age in kitajsko glasbo. Tako kot na fizičnih  CD-jih so vsi naslovi skladb opremljeni z opombami o glasbi, s podatki o skladateljih in izvajalcih, seznamom pesmi in naslovnicami.
(Dostop je omejen na največ 5 hkratnih uporabnikov.)

O 

Oxford Art Online

Temeljna enciklopedija umetnosti.

Ključne besede: umetnost, slikarstvo, kiparstvo, arhitektura, dekorativna umetnost – keramika, steklo, notranje oblikovanje …

 

Oxford Music Online

Enciklopedija muzikologije in glasbe.

Ključne besede: muzikologija in glasba

 

P 
Pressreader

Vir prinaša online dostop do svežih časnikov in raznolikih strokovnih revij (moda, računalništvo, fotografija …) iz več kot 120 držav širom po svetu, v več kot 60 jezikih, v polno-stranskem in polno-barvnem formatu. Kot pri branju tiskanih edicij lahko uporabnik brska po člankih, oglasih, komentarjih, slikah … Iskati je mogoče tudi po ključnih besedah čez vse naslove in celoten 90-dnevni arhiv. Uporaba ustrezne mobilne aplikacije ob predhodni registraciji omogoča veliko fleksibilnost pri uporabi. Zbirka trenutno obsega več kot 7.000 naslovov, vključeni so tudi trije slovenski časniki: Večer (do 5. aprila 2019), Dnevnik in Nedeljski Dnevnik. Dodatne informacije in nasvete za uporabo najdete v centru za pomoč uporabnikom.

ProQuest Dissertations & Theses

 

Najobsežnejša zbirka doktorskih disertacij in magistrskih nalog v svetovnem merilu. Vsebuje skoraj 2 milijona celotnih besedil disertacij in diplomskih nalog ter 4 milijone bibliografskih zapisov s povzetki. Več informacij o bazi podatkov in o tem, kako jo uporabljati, je dostopnih na spletni strani ponudnika http://proquest.libguides.com/pqdt.

PsycARTICLES (EBSCOhost)

Zajema besedila uglednih znanstvenih časopisov založnikov American Psychological Association, APA Educational Publishing Foundation, Canadian Psychological Association in Hogrefe Publishing Group.

Ključne besede: psihologija

 

ProQuest Ebook Central

Portal elektronskih knjig ponudnika ProQuest, ki v okviru enovite platforme ponuja različne možnosti iskanja, izbire, uporabe in nabave elektronskih knjig. Trenutno je omogočeno pregledovanje celotne vsebine, polno besedilo knjig pa je (zaenkrat) omejeno dostopno le za tiste knjige, ki so kupljene kot trajna last Univerzitetne knjižnice Maribor in so vidne v pasici “Featured Titles”. Servis ponuja vse standardne storitve portalov e-knjig. Za polno uporabo je potrebna osebna registracija. Dostod do servisa ima eksperimentalen značaj, predvsem zaradi preučevanja novih, fleksibilnih modelov nabave elektronskih knjig.

 

R 
RDB

Avstrijska pravna baza.

Baza RDB pokriva vsa avstrijska pravna področja (Arbeitsrecht & Sozialrecht, Baurecht, Fremdenrecht, Sicherheitsrecht, Steuer- und Zollrecht, Strafrecht, Verfahrensrecht, Verkehrsrecht, Verwaltungsstrafrecht, Wirtschaftsrecht, Zivilrecht).

Omogoča dostop do:

- avstrijske zakonodaje (aktualna in nekdanja),

- revij, poglavij v knjigah, knjigah in priročnikih največjega avstrijskega založnika pravne literature, založbe Manz

- avstrijske sodne prakse in pravnih primerov,

- JUSaktuell: aktualnih pravnih novic, povzetkov veljavnih sodnih odločb.

Dostop do baze je mogoč samo za zaposlene in študente UM PF z veljavnim statusom; za dostop do baze pišite na naslov natalija.oresek@um.si.

Baza RDB NI vključena v UM:NIK.

Ključne besede: pravo, Avstrija

RDB

Regional Business News (EBSCOhost)

Zajema bibliografske podatke z abstrakti ter besedila člankov različnih znanstvenih disciplin.

Ključne besede: podjetništvo

 

Royal Society of Chemistry

RSC Gold

Eno vodilnih svetovnih združenj za kemijo ponuja dostop do najnovejših raziskav in znanja s področja kemije. RSC Gold vsebuje online revije v polnem besedilu in baze podatkov s storitvami sprotnega obveščanja z različnih področij kemije in drugo gradivo v enem paketu. Večina revij ima faktor vpliva, vsebinsko so pokrita področja kemije, biologije, biofizike oz. fizike, materialov, medicine in farmacije. Celotna besedila člankov so dostopna za različna časovna obdobja, pri nekaterih revijah od leta 2008 oz.pri novejših naslovih od začetka izhajanja naprej.

 

Natančnejši opis dostopnih vsebin RSC Gold paketa je dostopen na spletni strani združenja - www.rsc.org. Število istočasnih uporabnikov ni omejeno.

Royal Society of Chemistry
Analytical Abstracts

Bibliografska zbirka s sprotnim obveščanjem Analytical Abstracts vsebuje najnovejše informacije o razvoju na področju analizne kemije. Pokriva širok nabor različne literature od 1980 dalje. Natančnejši opis vsebin in funkcionalnosti zbirke je dosegljiv na spletni strani združenja RSC.

Royal Society of Chemistry
Natural Product Updates

Bibliografska zbirka s sprotnim obveščanjem  Natural Product Updates vsebuje najnovejše informacije o razvoju na področju kemije naravnih spojin. Natančnejši opis vsebin in funkcionalnosti zbirke je dosegljiv na spletni strani združenja RSC.

Royal Society of Chemistry
Synthetic Reaction Updates

Bibliografska zbirka s sprotnim obveščanjem Synthetic Reaction Updates vsebuje najnovejše informacije s področja organske sinteze. Natančnejši opis vsebin in funkcionalnosti zbirke je dosegljiv na spletni strani združenja RSC.

Royal Society of Chemistry
Chemical Hazards in Industry

Bibliografska zbirka s sprotnim obveščanjem Chemical Hazards in Industry vsebuje najnovejše informacije

o tveganjih za varnost in zdravje, ki nastajajo pri uporabi kemikalij v kemijski in sorodnih industrijah.

Natančnejši opis vsebin in funkcionalnosti zbirke je dosegljiv na spletni strani združenja RSC.

Royal Society of Chemistry

Laboratory Hazards Bulletin

Bibliografska zbirka s sprotnim obveščanjem Laboratory Hazards Bulletin vsebuje najnovejše informacije o tveganjih za zaposlene v različnih vrstah laboratorijev: raziskovalnih, analiznih, bolnišničnih ipd.  Natančnejši opis vsebin in funkcionalnosti zbirke je dosegljiv na spletni strani združenja RSC.

S 

SAGE

Zajema bibliografske podatke z abstrakti ter besedila člankov različnih znanstvenih disciplin.

Ključne besede: ekonomija, komunikologija, humanistika, kriminologija, vzgoja in izobraževanje, politologija, zdravstvene vede, psihologija, sociologija, znanost, tehnologija, medicina

 

Science Citation Index SCI (WoS)

Multidisciplinarna baza podatkov z indeksi citiranosti, namenjena iskanju znanstvene literature.

Ključne besede: biomedicina, naravoslovje, tehnika in biotehnologija, matematika, fizika, kemija, biologija, medicina, veterina, astronomija, geologija, metalurgija, agronomija, računalništvo

 

ScienceDirect – SD (Elsevier)

Zajema bibliografske podatke z abstrakti in besedila člankov iz vseh področij znanosti s poudarkom na naravoslovju, medicini in tehniki.

Ključne besede: kemija, računalništvo, energetika, tehnika, fizika, matematika, biologija, medicina, veterina, umetnost in humanistika, podjetništvo, ekonomija, psihologija, družbene vede

 

Scopus

Največja podatkovna zbirka izvlečkov in podatkov o citiranju.

Ključne besede: medicina, naravoslovje, tehnika, kmetijstvo in biotehnologija, ekologija, kemija, fizika, matematika, psihologija, ekonomija, računalništvo, umetnost in humanistika, biologija, upravljanje

 

Scribner Writers on GVRL (Gale)

Scribner Writers Series omogoča dostop do esejev o življenju in delu avtorjev iz celega sveta in vseh časovnih obdobij. Vnosi vključujejo jedrnate eseje, citate in biografske informacije, ki postavlja avtorja in njihova dela v osebni in zgodovinski kontekst.

Ključne besede: književnost, esejistika

 

Social Science Citation Index - SSCI (WoS)

Omogoča dostop do bibliografskih podatkov in indeksov citiranosti s področij družboslovja.

Ključne besede: sociologija, psihologija, zgodovina, ekonomija, politologija, pravo, geografija, pedagogika, bibliotekarstvo in informacijske znanosti, urbanizem, ženske študije

 

SpringerLink

Multidisciplinarna baza podatkov, namenjena iskanju znanstvene in strokovne literature.

Ključne besede: astronomija, ekonomija, fizika, geološke znanosti, kemija, matematika, medicina, biomedicina, okoljske vede, pravo, prirodoslovne znanosti, računalništvo, strojništvo

 

SpringerMaterials
(testiranje do 30.nov. 2017)

SpringerMaterials je največja specializirana zbirka, ki obravnava več kot 290.000 materialov ter preko 3.000 fizikalnih in kemičnih lastnosti na vseh glavnih področjih znanosti o materialih.

Vsebine v zbirki SpringerMaterials so zbrane iz zaupanja vrednih znanstvenih virov, kot so Landolt Börnstein, MSI Eureka, Linus Pauling Files, Springer Handbooks in drugi. Zbirka nudi več vrst iskanja, načine za izboljšanje rezultatov iskanja ter številne napredne in interaktivne funkcionalnosti za vizualizacijo in analizo podatkov o materialih, kar vse pomeni prihranek časa.

 

T 
TAX-FIN-LEX

Portal TAX-FIN-LEX in vabilo za spletno delavnico o uporabi portala TAX-FIN-LEX - sreda, 3.2.2021 ob 8.15

Pravna fakulteta Maribor je za svoje študente in zaposlene pridobila možnost oddaljenega dostopa (dostop od doma) do nabora podatkovnih baz in storitev na slovenskem pravno-informacijskem portalu Tax-Fin-Lex (pravne vsebine z vso veljavno zakonodajo RS in EU, sodno prakso, uradnimi listi, poročevalci, pravnimi in ostalimi strokovnimi publikacijami ter davčne in računovodsko finančne vsebine, hkrati pa tudi gradbeno-okoljske vsebine (več o bazi TFL).

Dostop do komentarjev zakonov žal ni možen!

Prijava je možna z avtorizacijskimi podatki za servis »Moja Knjižnica« in je vezana na urejen status študenta Pravne fakultete Univerze v Mariboru in hkrati na urejeno članstvo v eni od knjižnic Univerze v Mariboru (npr. PF, UKM, PEF…).
 

PRIJAVNI PODATKI za oddaljeni dostop do baze Tax-Fin-Lex:

UPORABNIŠKO IME: ukm.nnnnnnn@libroam.si, pri čemer je nnnnnnn sedemmestna številka članske izkaznice za knjižnico, kot npr. ukm.1234567@libroam.si (v kolikor je vaša številka manj mestna, dodajte ničle pred številko)
GESLO: Vnesite izbrano geslo za Mojo knjižnico. Pazite na pravilen vnos velikih in malih črk.


Če še niste član knjižnic UM, je torej zdaj zadnji čas, da to postanete: Spletni vpis za študente Univerze v Mariboru (vpis s študentsko identiteto)

TFL Vsebine omogočajo dostop do vseh dokumentov portala v davčnem delu (TAX), računovodsko-finančnem (FIN) in pravnem (LEX) podatkovnem področju:

Pravne vsebine (LEX)

Zakonodaja RS najobsežnejša podatkovna baza, ki obsega vse zakone in podzakonske predpise urejene v obliki čistopisov (veljavni in razveljavljeni) s povezavami na sodno prakso vseh sodišč ter vsemi pravnimi in ostalimi dokumenti, ki so nastali na tej pravni podlagi. Vsi predpisi so zaradi lažje uporabe predstavljeni v časovnici, ki omogoča takojšen dostop do vseh verzij čistopisov na določen dan v preteklosti. Možna je tudi primerjava istega člena v različnih verzijah za nazaj.

Register veljavnih predpisov urejen po pravnih področjih s podatki o vse veljavnih in razveljavljenih zakonih in podrejenih podzakonskih predpisih.

Uradni list RS, Poročevalec DZ, Mednarodne pogodbe vsi uradni listi s polno dostopnostjo do vseh objav in dostop do Poročevalca DZ ter besedil z možnostjo iskanja vseh podatkov.

Sodna praksa vseh slovenskih sodišč - ustavnega, vrhovnega, višjih sodišč višjega delovnega in socialnega ter odločbe upravnega sodišča, ki so dostopne s posebnim specializiranim iskalnikom.

Evropska zakonodaja obsega dostop do celotne zakonodaje EU, prečiščenih besedil in sodb Evropskega sodišča za človekove pravice.

LEX-Koledar pregled datumov začetka veljave/spremembe/razveljavitve vseh predpisov RS.

Strokovne revije in njihovi arhivi omogočajo dostop do polnih besedil člankov in do celotnih arhivov revij, kjer so vsi dokumenti pripravljeni v TFL Standardu (možno iskanje, povezave, pravne podlage, itd.)

Članki in arhiv revije Odvetnik

Članki in arhiv revije Sodnikov Informator

Članki in arhiv revije Slovenska arbitražna praksa

Članki in arhiv revije Pamfil

Članki in arhiv revije Zbornik znanstvenih razprav (PF LJ)

Članki in arhiv revije Pravni letopis

Članki in arhiv revije Revus

Članki in arhiv revije Poslovodno računovodstvo

Članki in arhiv revije Javna uprava

Članki in arhiv revije Pravnik

Članki in arhiv revije CEPAR

Članki in arhiv revije TFL Glasnik

Pregled strokovnih člankov

Nabor pravnih publikacij z vsebovanimi članki

Pravni članki

Več o ponudbi portala TAX-FIN-LEX lahko preberete tukaj.

Twayne's Authors on GVRL (Gale)

Omogoča vpogled v življenje in delo velikih svetovnih pisateljev. Zagotavlja poznavalsko in izvirno pojasnilo o zgodovini in vplivu literarnih gibanj.

Ključne besede: književnost

 

U 

Ulrichsweb Global Directory

 

Je splošna zbirka, namenjena iskanju podatkov o serijskih publikacijah.

Ključne besede: serijske publikacije

V 

Večer – celoten arhiv

Ključne besede: časnik

Dostop do vira iz prostorov UKM.

 

Večer – zadnja izdaja

Ključne besede: časnik

Dostop do vira v časopisni čitalnici UKM.

 

W 

Westlaw International

 

 

Westlaw UK

Informacijski vir Westlaw združuje dva produkta:
- Westlaw UK: zakonodaja, sodni primeri, razprave in članki, ki pokrivajo pravno področje Anglije in EU
WestLawInternational: zakonodaja, sodni primeri, razprave in članki, ki pokrivajo pravno področje držav Commonwealtha, ZDA, Hong Konga in delno tudi Anglije in EU.

Gradnik baze je Thomson Reuters Westlaw.

Podrobnejši opis obeh produktov in vsebin je dostopen na: http://legalresearch.westlaw.co.uk/inside-westlaw-uk/ in http://westlawinternational.com/.

Do baze WestLaw imamo omogočen oddaljeni dostop (vsebino lahko gledamo tudi od doma s prijavo za oddakjeni dostop), njena vsebina pa ni indeksirana v UM:NIKu.

Ključne besede: pravo, Anglija, Evropska unija, Avstralija, Kanada, Hong Kong, ZDA
Dostop do baze imajo vse fakultete, ki so članice UM.

Wiley Online Library

Celotna besedila člankov.

Ključne besede: kmetijstvo, prehrana, arhitektura, umetnost, podjetništvo, ekonomija, finance, računovodstvo, kemija, računalništvo, okoljevarstvo, humanistika, pravo, kriminologija, matematika, statistika, veterina, medicina, zdravstvena nega, fizika, tehnika, psihologija, antropologija, arheologija, politologija, izobraževanje, veterina, naravoslovje, astronomija, pedagogika, elektrotehnika, informacijska tehnologija, strojništvo, gradbeništvo

 

Web of Science (WoS)

Bibliografska zbirka z indeksi citiranosti, sestavljena iz treh multidisciplinarnih baz podatkov SCI, SSCI in A&HCI.

Ponudnik organizira brezplačna spletna izobraževanja, ki se jih lahko udeležite tako, da se prijavite na spletnem naslovu.

Nekaj že pripravljenih predstavitev si lahko ogledate tukaj.

Novosti v tej verziji so opisane na povezavi.

 

Pogoji za oddaljen dostop:
- veljaven status študenta Univerze v Mariboru ali zaposlenega na Univerzi v Mariboru,
- veljavno (podaljšano) članstvo v knjižnici,
- izbrano osebno geslo za uporabo storitev Moja knjižnica ali Libroam,
- brez dolgov,
- ni kršitev pravil, ki veljajo v omrežju Eduroam/Libroam.

Vire je po licenčnih pogodbah dovoljeno uporabljati le za osebne namene oziroma za študijske in znanstvenoraziskovalne namene Univerze v Mariboru. Uporaba elektronskih virov je določena z licenčnimi pogoji, povzetimi v pogojih uporabe elektronskih informacijskih virov.

PRIJAVNI PODATKI za oddaljeni dostop:

Prijava je možna z avtorizacijskimi podatki za servis »Moja Knjižnica« in je vezana na urejen status študenta Univerze v Mariboru in hkrati na urejeno članstvo v eni od knjižnic Univerze v Mariboru (npr. PF, UKM, PEF…).

Uporabniško ime za oddaljeni dostop mora biti vedno v obliki ukm.nnnnnnn@libroam.si, pri čemer je nnnnnnn sedemmestna številka članske izkaznice za knjižnico, kot npr. ukm.1234567@libroam.si (v kolikor je vaša številka manj mestna, dodajte ničle pred številko).

Geslo za oddaljeni dostop je izbrano geslo za Mojo knjižnico. Pazite na pravilen vnos velikih in malih črk.