Izpitni termini

IZPITNI TERMINI V ŠTUD. LETU 2023/2024

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Pravo

1. letnik

2. letnik

3. letnik

3. letnik - izbirni predmeti

Magistrski študijski program 2. stopnje Pravo

1. letnik

1. letnik - izbirni predmeti

2. letnik


Izpitni roki za posamezni študijski program so razvidni tudi na spletnem naslovu >>> https://aips.um.si/IzpitniRoki.aspx.