Študij

"Juventutis studiosae amori patriae excitando"
"Naj se zbuja v študirajoči mladini ljubezen do domovine"
 

Fakulteta je prvenstveno namenjena študentom in študenti so pomemben soustvarjalec njenega akademskega življenja. Fakulteta je lahko uspešna le toliko, kolikor so uspešni njeni študenti. Zato si fakulteta prizadeva, da svojim študentom nudi kakovosten študij in možnost pridobivanja dobrega pravnega znanja, hkrati pa jih pripravlja na bodočo poklicno kariero. Želimo si, da študenti fakulteto sprejmejo za svoj drugi dom, na njej uresničujejo čim več svojih interesov in preživljajo čim večji del svojega študentskega življenja. Prizadevamo si, da na fakulteti razvijamo aktivnosti, ki bodo omogočale študentom razvijanje dodatnih znanj in spretnosti, ki so potrebne za uspešno pravniško kariero.
 

Diplomantka Pravne fakultete Univerze v Mariboru, Petra Weingerl, ki je po dodiplomskem študiju z odliko magistrirala na Pravni fakulteti Univerze v Oxfordu, leta 2018 pa tam obranila doktorsko disertacijo, je za nas strnila nekaj vtisov (še v času študija na Univerzi v Oxfordu) o študiju na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Petra se je leta 2017 vrnila na našo fakulteto, kjer je zaposlena kot docentka za evropsko in mednarodno pravo ter mednarodne odnose.Diplomantka Pravne fakultete UM, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Bruselj