Osebe brez statusa, nadaljevanje študija po prekinitvi

Osebe, ki jim je potekel status študenta in niso opravile predpisanih študijskih obveznosti, kljub temu pa želijo nadaljevati z opravljanjem manjkajočih obveznosti na študijski programih, ki jih izvaja Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, oddajo v Referat za študentske zadeve Prošnjo za nadaljevanje študija po prekinitvi.

Na podlagi oddane prošnje vam bomo v Referatu za študentske zadeve uredili podaljšanje veljavnosti študentskih storitev - digitalne identitete za tekoče študijsko leto in vam v primeru, če vam bo Komisija za študijske zadeve PF UM zaradi spremembe študijskega programa določila dodatne študijske obveznosti za dokončanje študijskega programa, izdali sklep in odločbo o nadaljevanju študija po prekinitvi.

Prispevki skladno s Cenikom storitev UM za študijsko leto 2020/2021:

  • Na osnovi oddane Prošnje za nadaljevanje študija po prekinitvi se osebi brez statusa izda račun v višini 11,20 € za podaljšanje veljavnosti študentskih storitev.
  • V primeru izdaje sklepa, ki ga izda Komisija za študijske zadeve, je osebi brez statusa izdan račun za izdajo sklepa v višini 18,10 €.
  • V skladu s potrjenim Cenikom storitev Univerze v Mariboru in Navodili o prispevkih in vrednotenju stroškov na UM se osebam brez statusa dodatno zaračunavajo naslednje storitve:
    • opravljanje izpita - 33,50 €,
    • komisijski izpit (za osebe brez statusa) - 83,80,
    • prijava teme zaključnega dela za osebe brez statusa - 83,80 €.

Prispevke se poravna v znesku in roku navedenih na izstavljenem računu, ki ga boste prejeli s strani računovodstva PF UM. Pri plačilu računa morate obvezno navesti sklic, ki je naveden na računu.