Projektna pisarna

Projektna pisarna je podporna točka za izvajanje raziskovalnih in drugih projektov, ki se financirajo bodisi iz nacionalnih ali mednarodnih finančnih shem. Pri tem projektna pisarna skrbi za spremljanje aktualnih razpisov, nudi pomoč pri prijavah, upravljanju in poročanju. Akademskemu osebju ter drugim službam na fakulteti tako nudi informacijsko, svetovalno in administrativno podporo pri projektnem delu.

Projektna pisarna tudi nudi oporo visokošolskim učiteljem fakultete pri organizaciji različnih znanstvenih in strokovnih dogodkov na fakulteti in zunaj nje.

Prodekanica za raziskovalno dejavnost in mednarodne odnose:red. prof. dr. Darja Senčur Peček
e-mail: darja.sencur-pecek@um.si
Telefon: +386 (0) 2 250 42 39

Referentka za mednarodno in projektno sodelovanje: Jasmina Klojčnik, univ. dipl. ekon.
e-mail:jasmina.klojcnik@um.si
Telefon: +386 (0) 2 25 04 282