Uporabne povezave

 

 

Pomembnejše pravne baze

Pravni viri

Pravni portali

Zakonodaja in sodna praksa

Knjižnice

Drugi informacijski viri

Asistenti za citiranje pri pisanju strokovnih del

Drugo

 

PROSIMO, DA O NEDELUJOČIH NASLOVIH/POVEZAVAH OBVESTITE KNJIŽNICO.