AKTUALNI PROJEKTI

"Pravna sredstva v zvezi z izvrševanje tujih sodnih odločb po Bruselj Ia (prenovitev)"

"Medicina, pravo in družba"

 

ZAKLJUČENI PROJEKTI

"Razsežnosti dokazovanja v evropskem civilnem postopku"

"Evropski izvršilni naslov"

"Poenostavljena izterjava denarnih obveznosti v EU"

 

 

Sodelujoči partnerji

Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
University of Rijeka, Faculty of Law
Portucalense University
Masaryk University, Faculty of Law
Leibniz University of Hannover
University of Graz
University of Maastricht
Mykolas Romeris University
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti Ljubljana
Tallinn University of Technology
Odvetniška pisarna Sladič-Zemljak
CEPRIS
Chamber of Notaries of Slovenia
Odvetniška zbornica Slovenije
The Supreme Court of Lithuania
The Court of Appeal of Lithuania
Faculty of Law "Iustinianus Primus", "Ss.Cyril and Methodius" University
Pravosudna akademija
E&A Law
Univerza v Zagrebu, Pravna fakulteta, Hrvaška
Pravna fakulteta, Univerza v Pavii, Italija
Univerza v Bialystoku, Pravna fakulteta, Poljska
Inštitut za civilno, primerjalno in mednarodno zasebno pravo Univerze v Mariboru
Inštitut za avstrijski in mednarodni pravdni postopek, insolvečno in agrarno pravo Univerze Karl-Franca v Gradcu
Pravna fakulteta Univerze v Bayreuthu


Sodelujoči strokovnjaki

Prof. Dr. Vesna Rijavec (University of Maribor, Faculty of Law)
Prof. Dr. Tomaž Keresteš (University of Maribor, Faculty of Law)
Prof. Dr. Tjaša Ivanc (University of Maribor, Faculty of Law)
Prof. Dr. Ivana Kunda (University of Rijeka, Faculty of Law)
Prof. Dr. Jiří Valdhans (Masaryk University, Faculty of Law)
Prof. Dr. David Sehnalek (Masaryk University, Faculty of Law)
Prof. Dr. Remco van Rhee (University of Maastricht)
Prof. Dr. Darius Bolzanas (Mykolas Romeris University)
Prof. Dr. Aleš Galič (IPP Ljubljana)
Prof. Dr. Lojze Ude (IPP Ljubljana)
Prof. Dr. Matija Damjan (IPP Ljubljana)
Prof. Dr. Jerca Kramberger Škerl (IPP Ljubljana)
Margus Poola (Tallinn University of Technology)
Dr. Jorg Sladič (Law firm Sladič-Zemljak)
Dr. Boštjan Kežmah (CEPRIS)
Prof. Dr. Tatjana Zoroska (Faculty of Law "Iustinianus Primus", "Ss.Cyril and Methodius" University)
Sašo Šanca (Chamber of Notaries of Slovenia)
Roman Završek (Odvetniška zbornica Slovenije)
Nella Popović (Pravosudna akademija)
Prof. Dr. Jasnica Garašić, Prof. Dr. Alan Uzelac (Univerza v Zagrebu, Hrvaška)
Dr. Wolfgang Fellner (Avstrijsko zvezno ministrstvo za pravosodje)
Doc. Dr. Andrej Ekart (Okrajno sodišče v Mariboru, Slovenija)
Dr. Mikael Berglund ("Enforcement Director/Lawyer", "Enforcement Authority", Stockholm, Švedska)
Prof. Dr. Fokke Fernhout (Univerza v Maastrichtu, Nizozemska)
Prof. Dr. Elisabetta Silvestri (Oddelek za pravo, Univerza v Pavii, Italija)
Prof. Dr. Hrvoje Sikirić (Univerza v Zagrebu, Hrvaška)
Prof. Dr. Martin Oudin (Univerza v Toursu, Francija)
Prof. Dr. Joachim Münch (Univerza v Göttingenu, Nemčija)
Erik De Caluwe (Odvetniška pisarna Baker & McKenzie, Belgija)
Prof. Dr. Petar Bonchovski (Bolgarska akademija znanosti, Bolgarija)
Maarit Leppänen in Asko Välimma (Ministrstvo za pravosodje, Finska)
Prof. Dr. Piotr Fiedorczyk in Prof. Dr. Katarzyna Bagan (Univerza v Bialystoku, Polska)
Prof. Dr. Petr Lavický (Masarykova univerza v Brnu, Češka)
Dr. Aleš Živković, Mitja Pukšič (Univerza v Mariboru, Slovenija)
Gerrit Maier (Univerza v Gradcu, Avstrija)
Mag. Domen Neffat, LL.M. (odvetnik v Ljubljani)
Mag. Nina Betetto (vrhovna sodnica na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije)
Jana Savković in Barbara Mejač (Vrhovno sodišče Republike Slovenije)
Mag. Jaka Cepec (Univerza v Ljubljani, Slovenija)

DOGODKI

Medicina, pravo in družba

Medicina, pravo in družba

Velika dvorana Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, 23. in 24. marec 2018

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Pravniško društvo Maribor in Zdravniško društvo Maribor so v mesecu marcu organizirali že 27. posvetovanje Medicina, pravo in družba, tokrat z naslovom Sodobni medicinski, pravni in etični izzivi in dileme.

NOVICE

Zbornik Medicina, pravo in družba 2018

Zbornik Medicina, pravo in družba 2018

Ob 27. posvetovanju Medicina, pravo in družba na temo Sodobni izzivi in dileme je bil izdan tudi zbornik predavanj. Zbornik bo koristil tako zdravnikom kot pravnikom v dnevni praksi, pa tudi drugim, ki jih aktualni problemi in izzivi s področja medicine, prava in družbe zanimajo.​