Medicina, pravo in družba

PREDSTAVITEV

Zdravniško društvo Maribor in Pravniško društvo Maribor v sodelovanju s Pravno fakulteto in Medicinsko fakulteto Univerze v Mariboru v okviru svojega sodelovanja vsako leto organizirajo posvetovanje z naslovom »MEDICINA IN PRAVO«.
Na podlagi vsakokratnih znanstvenih in strokovnih predstavitev ter spoznanj na posvetovanjih so izdani zborniki iz zbirke Medicina in pravo.

Sklepna izhodišča 33. mednarodnega posvetovanja Medicina, pravo in družba 2024 

KONFERENCE

MPiD 2024: Zdravstvo med javnim in zasebnim sektorjem, pravica do življenja in reproduktivne pravice

MPiD 2023: Predvidevanja za obvladovanje globalnih tveganj za zdravje v prihodnosti; Prihodnost poklicev; Izvedenstvo

MPiD 2022: Pomeni digitalizacije in sodobnih tehnologij v medicini; Vpliv podnebnih sprememb na okolje in zdravje ljudi

MPiD 2021: V prelomnem času – 30. jubilejno posvetovanje

MPiD 2020: Odgovornost v zdravstvu – zaznamovano leto 2020

MPiD 2019: Globalizacija medicine v 21. stoletju

MPiD 2018: Sodobni medicinski, pravni in etični izzivi in dileme

MPiD 2017 - Varnost pacienta in zdravstvenih delavcev

MIP 2016 - Razmerje med pacientom in zdravnikom

MIP 2015 - Integrativna medicina - Izziv sodobne družbe

MIP 2014 - Čezmejna medicina

MIP 2013 - Pravica do življenja in do dostojne smrti; Etika v medicinski znanosti

MIP 2012 - Odsev medicine in prava v sodobni družbi

MIP 2011 - 20 let kasneje: Osebni pristop - personalizacija medicine

MIP 2010 - Odgovornost v zdravstvu

MIP 2009 - Pacientova avtonomija v novi zakonodaji in praksi

MIP 2008 - Izvorne celice in človeški genom

MIP 2007 - Razmejitev med javnim in zasebnim v zdravstvu; Varovanje zaupnih podatkov v medicini; Zdravilstvo

MIP 2006 - Zapleti v medicini

 

ZBORNIKI

Hrestomatija medicinskega prava, 2019, 201820172016201520142013201220112010, 2006, 1996-1998, 1995

Medicina in pravo - Sodobne dileme III (2014)

Znanstvena monografija »Hrestomatija medicinskega prava« je rezultat dvoletnega bilateralnega projekta »Pravno varstvo pacientovih pravic, dolžnosti in odgovornosti« (BI-HR/18-19-046). Projekt je potekal v letih 2018 in 2019. V projekt sta bili vključeni Pravna fakulteta Univerze v Mariboru (nosilka izr. prof. dr. Suzana Kraljić) in Pravna fakulteta Univerze v Splitu (nosilec prof. dr. Jozo Čizmić).

 

REVIJE

Medicine, Law & Society

LeXonomica, Journal of Law and Economics

 

CENTER

Center za medicinsko pravo

 

UREDNIŠKI ODBOR:

prof. dr. Vesna Rijavec (Pravna fakulteta Univerze v Mariboru)
prim. Jelka Reberšek Gorišek, dr. med. (Univerzitetni klinični center Maribor, Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru)
prof. dr. Vojko Flis, dr. med. (Univerzitetni klinični center Maribor, Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru)
prof. dr. Suzana Kraljić (Pravna fakulteta Univerze v Mariboru)
prof. dr. Tjaša Ivanc (Pravna fakulteta Univerze v Mariboru)

 

PROGRAMSKI ODBOR:

prof. dr. Jože Balažic (Zdravniška zbornica Slovenije)
prof. dr. Tomaž Keresteš (Pravna fakulteta Univerze v Mariboru)
prof. dr. Matjaž Zwitter (Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani)
prof. dr. Ivan Krajnc, dr. med. (Univerzitetni klinični center Maribor, Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru)
prof. dr. Eldar M. Gadžijev, dr. med. (Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani)
dr. Zdenka Čebašek-Travnik, dr. med., spec. Psihiatrije