Medicina, pravo in družba

PREDSTAVITEV

Zdravniško društvo Maribor in Pravniško društvo Maribor v sodelovanju s Pravno fakulteto in Medicinsko fakulteto Univerze v Mariboru v okviru svojega sodelovanja vsako leto organizirajo posvetovanje z naslovom »MEDICINA IN PRAVO«.
Na podlagi vsakokratnih znanstvenih in strokovnih predstavitev ter spoznanj na posvetovanjih so izdani zborniki iz zbirke Medicina in pravo.

 

KONFERENCE

MPiD 2019: Globalizacija medicine v 21. stoletju

MPiD 2018: Sodobni medicinski, pravni in etični izzivi in dileme

MPiD 2017 - Varnost pacienta in zdravstvenih delavcev

MIP 2016 - Razmerje med pacientom in zdravnikom

MIP 2015 - Integrativna medicina - Izziv sodobne družbe

MIP 2014 - Čezmejna medicina

MIP 2013 - Pravica do življenja in do dostojne smrti; Etika v medicinski znanosti

MIP 2012 - Odsev medicine in prava v sodobni družbi

MIP 2011 - 20 let kasneje: Osebni pristop - personalizacija medicine

MIP 2010 - Odgovornost v zdravstvu

MIP 2009 - Pacientova avtonomija v novi zakonodaji in praksi

MIP 2008 - Izvorne celice in človeški genom

MIP 2007 - Razmejitev med javnim in zasebnim v zdravstvu; Varovanje zaupnih podatkov v medicini; Zdravilstvo

MIP 2006 - Zapleti v medicini

 

ZBORNIKI

Hrestomatija medicinskega prava, 2019, 201820172016201520142013201220112010, 2006, 1996-1998, 1995

Medicina in pravo - Sodobne dileme III (2014)

Znanstvena monografija »Hrestomatija medicinskega prava« je rezultat dvoletnega bilateralnega projekta »Pravno varstvo pacientovih pravic, dolžnosti in odgovornosti« (BI-HR/18-19-046). Projekt je potekal v letih 2018 in 2019. V projekt sta bili vključeni Pravna fakulteta Univerze v Mariboru (nosilka izr. prof. dr. Suzana Kraljić) in Pravna fakulteta Univerze v Splitu (nosilec prof. dr. Jozo Čizmić).

 

REVIJA

Medicine, Law & Society

 

CENTER

Center za medicinsko pravo

 

UREDNIŠKI ODBOR:

prof. dr. Vesna Rijavec (Pravna fakulteta Univerze v Mariboru)
prim. Jelka Reberšek Gorišek, dr. med. (Univerzitetni klinični center Maribor, Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru)
prof. dr. Vojko Flis, dr. med. (Univerzitetni klinični center Maribor, Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru)
prof. dr. Suzana Kraljić (Pravna fakulteta Univerze v Mariboru)
prof. dr. Tjaša Ivanc (Pravna fakulteta Univerze v Mariboru)

 

PROGRAMSKI ODBOR:

prof. dr. Jože Balažic (Zdravniška zbornica Slovenije)
prof. dr. Tomaž Keresteš (Pravna fakulteta Univerze v Mariboru)
prof. dr. Matjaž Zwitter (Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani)
prof. dr. Ivan Krajnc, dr. med. (Univerzitetni klinični center Maribor, Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru)
prof. dr. Eldar M. Gadžijev, dr. med. (Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani)
dr. Zdenka Čebašek-Travnik, dr. med., spec. Psihiatrije