MIP 2011

ZDRAVNIŠKO DRUŠTVO MARIBOR in PRAVNIŠKO DRUŠTVO MARIBOR
v sodelovanju
z UNIVERZO V MARIBORU
organizirajo simpozij

MEDICINA IN PRAVO – 20 LET KASNEJE

pod pokroviteljstvom
PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE DR. DANILA TÜRKA
s temo srečanja

OSEBNI PRISTOP – PERSONALIZACIJA MEDICINE

Maribor, 25. in 26. marec 2011
Aula Magna Univerze v Mariboru
Slomškov trg 17

 

 

NA KRATKO
V tokratnem srečanju odpiramo etična, medicinska, pravna, sociološka in finančna vprašanja, ki se pojavljajo zaradi izjemnega razvoja medicine in s tem povezanim poglobljenim osebnim pristopom pri diagnostičnih postopkih, zdravljenju in svetovanju posamezniku na podlagi njegovih posebnih značilnosti.

 

VABLJENI
Predavanja so namenjena zdravnikom in pravnikom, študentom medicine in prava, fakultete za zdravstvene vede in drugim strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem obravnavane teme.

 

Program konference

Zbornik

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR:
Prim. Jelka Reberšek Gorišek, dr. med.
Prof. dr. Vesna Rijavec, univ. dipl. prav.
Doc. dr. Vojko Flis, dr. med.
Mag. Viktor Planinšec, univ. dipl. prav.
Prim. Jože Ferk, dr. med.
Asist. dr. Tjaša Ivanc, univ. dipl. prav.

 

Utrinki: