60 LET ŠTUDIJA PRAVA V MARIBORU

COVID-19 in novo študijsko leto 2020/2021

PROMOCIJSKI IZDELKI

OBVESTILA ZA ŠTUDENTE

Izpitni termini v mesecu novembru in decembru 2020

Spoštovani študenti.

Pri že razpisanih izpitnih terminih je v mesecu novembru in decembru 2020 prišlo do sprememb načina ocenjevanja (izpit se opravlja pisno in ustno na daljavo, samo ustno na daljavo,...) pri nekaterih učnih enotah oz. do odpovedi nekaterih izpitnih terminov. Vse spremembe so razvidne v spletnem AIPSU.

Režim takšnega načina ocenjevanja velja le pri izpitnih rokih, ki se bodo izvedli v mesecu novembru in decembru leta 2020, morda delno tudi v januarju leta 2021.

Spremenjen režim načina ocenjevanja velja izključno za tiste kandidate, ki bodo izpit opravljali v času veljave Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. Kot že pojasnjeno je način ocenjevanja razviden pri posameznem izpitu v spletnem AIPSU.

O izvedbi zimskega izpitnega obdobja vas bomo obvestili v januarju 2021.

Želimo vam uspešen študij in navkljub razmeram v katerih smo se vsi znašli, ostanite optimistični in pozitivni.

Referat za študentske zadeve

Summer School and Semester Programme Info sessions: Masaryk University

Summer School and Semester Programme Info sessions: Masaryk University

You are kindly invite to an information session next week, Wednesday, December 2 at 15:00 CET to discover the different ways students from partner universities can study at Masaryk University.

During this session we will highlight what students can expect on the different programmes (summer versus semester programmes) as well as to inform about widening of the opportunities we provide at our end (extending our lab internship options, internships with a strong academic mentorship, virtual courses, etc.).

You can find the facebook event here: fb.me/e/1OSIYdNKN or link directly to the live stream here: youtu.be/1D6-RVQ2wHo.

Students interested in Sports law, get ready – Applications are open for the second edition of the SLAM competition

Students interested in Sports law, get ready – Applications are open for the second edition of the SLAM competition

Applications are open for the second edition of the unique moot competition in the field of sports law - SLAM (Sports Law Arbitration Moot). The competition is intended for students, who want to upgrade their theoretical knowledge to practical examples in the field of sports law. If you want to showcase your talents in front of internationally recognized arbitrators, this is the place to be. Team registration is possible until December 1, 2020.

Svoj interes izrazite doc. dr. Petri Weingerl na naslov petra.weingerl@um.si.

XIX. nagradni natečaj  Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu za diplomske, magistrske in doktorske naloge s področja  Slovencev v zamejstvu in Slovencev po svetu

XIX. nagradni natečaj Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu za diplomske, magistrske in doktorske naloge s področja Slovencev v zamejstvu in Slovencev po svetu

Ali ste vedeli, da zunaj Slovenije živi okoli pol milijona Slovencev in njihovih potomcev? Naše rojake lahko najdemo v vseh štirih sosednjih državah in tudi v številnih drugih državah na vseh celinah. Organizirajo se v številna društva, obiskujejo slovenske šole, izdajajo časopise in revije ter na številne druge načine ohranjajo slovensko identiteto in zavest o svojih koreninah.

Če vas ta tematika zanima in ste jo ali bi jo radi prepletli s svojim študijskim raziskovanjem in pripravo zaključnega dela, imamo odlično novico.

Prodaja knjige Citizenship

Prodaja knjige Citizenship

Obveščamo vas, da se je sprostila prodaja knjige prof. Dimitryja Kochenova, Citizenship. Cena knjige je 15 EUR, v ceno je vključena tudi revija Pravna praksa in Zbirka uzanc 01/05 (ISBN 961-91317-3-8).

Knjigo naročite (obvezno navedite ime in priimek ter naslov za morebitno dostavo) na e-naslovu Pravne bukvarne (pravna.bukvarna@um.si). Po plačilu računa, ki ga boste prejeli s strani računovodstva PF UM, lahko knjigo prevzamete osebno v Knjižnici Mirka Ilešiča PF UM (vsak delovni dan od ponedeljka do petka od 8-12. ure; študenti se oglasite pri izposojevalnem okencu na dvoriščni strani PF UM) ali vam jo pošljemo na dom (v tem primeru zaračunamo strošek priporočene pošiljke do 250g). Način prevzema navedite v elektronskem sporočilu.

Vljudno vabljeni k nakupu.

Analiza zadovoljstva s prijavno-sprejemnim postopkom za vpis na visokošolski zavod

Spoštovana študentka/študent, spoštovana diplomantka/diplomant dodiplomskih študijskih programov, 

v raziskovalnem projektu Priprava modela managementa visokošolskega vpisa na javne visokošolske zavode v Sloveniji opravljamo raziskavo z namenom analize zadovoljstva študentov/diplomantov s prijavno-sprejemnim postopkom pri vpisu na visokošolski študij. Še ena raziskava, boste rekli! Vendar ... 

Način prijave in vpisa je nespremenjen od leta 1995. Natančnejša analiza ustreznosti ter zadovoljstva študentov z obstoječim načinom prijave in vpisa na študij še ni bila opravljena. Posledično nimamo podatkov o tem, kaj vpliva na študijsko uspešnost študentov.  

Vabilo k sodelovanju študentov pri projektu "ECTA AWARD 2021" ter vabilo magistrskim študentom k udeležbi na brezplačnih webinarjih org. ECTA - dne 13.11.2020 in 4.12.2020

Vabilo k sodelovanju študentov pri projektu "ECTA AWARD 2021" ter vabilo magistrskim študentom k udeležbi na brezplačnih webinarjih org. ECTA - dne 13.11.2020 in 4.12.2020

Študente s predmeti, povezanimi z intelektualno lastnino, vabijo k sodelovanju pri projektu ECTA AWARD 2021 ter magistrske študente k sodelovanju na dodatnih brezplačnih webinarjih organizacije ECTA s tematiko iz sveta intelektualne lastnine.

ECTA AWARD 2021

V luči krepitve sodelovanja z akademskimi ustanovami, ki med drugim izvajajo tudi programe povezane z intelektualno lastnino, organizacija ECTA že nekaj let izvaja projekt z naslovom »ECTA AWARD« ter k sodelovanju pri omenjenem projektu vabi posameznike (študente in strokovnjake) z zanimanjem za področje prava blagovnih znamk, modelov, geografskih označb in avtorskih pravic.

Sklep o spremembi Sklepa o razpisu volitev v študentske svete članic in drugih članic Univerze v Mariboru

Spoštovani!

Obveščamo Vas, da je bil dne 5. 11. 2020 objavljen Sklep o spremembi Sklepa o razpisu volitev v študentske svete članic in drugih članic Univerze v Mariboru št. 023/2020/05/430 JŽV z dne 7. 10. 2020.

Bistvena sprememba je prestavitev volilnega dne elektronskih volitev na 15. december 2020 ter brisanje delov, ki se nanašajo na izvedbo elektronskih volitev v okolju MS Teams z aplikacijo Polly, saj je Študentski svet Univerze v Mariboru odločil, da se za izvedbo elektronskih volitev poišče nova tehnična rešitev.  Ko bo nova tehnična rešitev za izvedbo elektronskih volitev potrjena na Študentskem svetu Univerze v Mariboru (predvideno do konca meseca novembra 2020), bomo vse kandidate in volivce po univerzitetni e-pošti obvestili o sistemu izvedbe glasovanja.

ZADNJA ZAKLJUČNA DELA V DKUM

Več zaključnih del na DKUM

NOVICE

O  knjigi prof. Šime Ivanjka AFORIZMI IN RAZMIŠLJANJA: O PRAVU IN PRAVNIKIH dr. Marko Pavliha v 44. številki Pravne prakse

O knjigi prof. Šime Ivanjka AFORIZMI IN RAZMIŠLJANJA: O PRAVU IN PRAVNIKIH dr. Marko Pavliha v 44. številki Pravne prakse

Platon je malce pristransko in protislovno ugotavljal, da so vsi veliki in trajni napori "stvar mladih", hkrati pa je smelo pripomnil, da so po srečanju z Abrahamom izbranim moškim in ženskam vendarle namenjena še večja poslanstva, kajti ko "dosežejo petdeseto leto starosti, je treba tiste, ki so vzdržali in se odlikovali pri delu in v znanostih, popeljati k cilju in jih prisiliti, da uperijo svetli žarek svoje duše navzgor in se zazrejo v pravir vse svetlobe."

Eden takšnih modrecev je zasl. prof. dr. Šime Ivanjko, vrhunski pravni strokovnjak, živahen in priljubljen učitelj, raziskovalec, neumoren tvorec idej, pobudnik in snovalec Pravne prakse (pred skoraj štiridesetimi leti!), pisec, urednik, podjetnik, svetovalec in še marsikaj bi se našlo v njegovem bogatem opusu.

Profesor Ivanjko je letos dopolnil 80 let, a je še vedno mladostniško aktiven in besedno tako močan kot še nikoli, da dobesedno premika gore v podobi človeške nravi.

Kar trije visokošolski učitelji s Pravne fakultete UM med 10 NAJVPLIVNEJŠIMI PRAVNIKI LETA 2020

Kar trije visokošolski učitelji s Pravne fakultete UM med 10 NAJVPLIVNEJŠIMI PRAVNIKI LETA 2020

Na osrednjem slovenskem pravnem portalu IUS-INFO se je končal jubilejni, že 20. izbor, ki običajno poteka v delih. Izmed dvajsetih finalistov se je med najvplivnejše uvrstilo 10 pravnikov, ki so dobili največ glasov, med njimi so kar TRIJE s Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Letos med izbranimi pravniki ni novih imen. Znova so skromno zastopane pravnice, saj sta se v deseterico najvplivnejših uvrstili le dve. Na splošno pa močan vpliv ohranjajo pravniki z akademskega področja — kar osem izmed njih je doktorjev oziroma doktoric znanosti.
 
Iskrene čestitke red. prof. dr. Janji HOJNIK, red. prof. dr. Juriju Toplaku in doc. dr. Mihi Šepcu.
 
Ponoven uspeh študentov Pravne fakultete UM na tekmovanju MUNLaws

Ponoven uspeh študentov Pravne fakultete UM na tekmovanju MUNLaws

Delegacija Pravne fakultete Univerze v Mariboru se je  pod mentorstvom asistenta Jana Stajnka in Aljoše Polajžarja med 12. in 15. novembrom udeležila tekmovanja MUNLawS, ki ga je organizirala Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani.

Tekmovalci Eko Doedel, Maruša Mujdrica, Lejla Veladžić in Pina Hrovat so Pravni fakulteti Univerze v Mariboru priborili prestižen naziv Best University Delegation.

Posebej gre izpostaviti tekmovalca Eka Doedela, ki si je prislužil naziv Best University Delegate v okviru Varnostnega sveta ZN (Security Council). Tudi Maruša Mujdrica si je zaradi odličnega nastopa prislužila naziv Outstanding University Delegate v okviru Sveta za človekove pravice ZN (Human Rights Council).

MUNLawS je tekmovanje v okviru Model United Nations (MUN) konferenc. Na teh se po pravilih postopka, ki veljajo za posamezen odbor mednarodne organizacije, obravnavajo pereče teme, ki pestijo mednarodno skupnost. Vsak delegat predstavlja po eno državo članico posameznega odbora, debata pa v celoti poteka v angleškem jeziku, kar pripomore ne le h krepitvi retoričnih in pogajalskih sposobnosti, ampak tudi bogatenju besedišča. Od leta 2013 se je konference MUNLawS udeležilo več kot 500 udeležencev iz 30 držav in 4 kontinentov.

Delegaciji čestitamo za uspehe na tekmovanju!

Komentar Stvarnopravnega zakonika (SPZ) v e-obliki ter Stvarnopravni zakonik (SPZ) v e-obliki

Komentar Stvarnopravnega zakonika (SPZ) v e-obliki ter Stvarnopravni zakonik (SPZ) v e-obliki

E-paket Stvarno pravo z e-komentarjem SPZ v sodelovanju z urednikoma dr. Nino Plavšak in prof. dr. Renatom Vrenčurjem

Stvarnopravni zakonik (SPZ) velja od leta 2003 in je do danes doživel že vrsto sprememb.

V sodelovanju z urednikoma dr. Nino Plavšak in prof. dr. Renatom Vrenčurjem in več avtorji je nastal komentar Stvarnopravnega zakonika, ki predstavlja osnovo e-paketa Stvarno pravo.

V e-paket Stvarno pravo sovključili še vrsto drugih, vsebinsko in smiselno povezanih dokumentov, ki jih bodo ob vsaki spremembi sproti posodobili.

E-paket Obligacije z e-komentarjem Obligacijskega zakonika (OZ) - izšla je prva knjiga komentarja splošnega dela OBLIGACIJSKEGA ZAKONIKA

E-paket Obligacije z e-komentarjem Obligacijskega zakonika (OZ) - izšla je prva knjiga komentarja splošnega dela OBLIGACIJSKEGA ZAKONIKA

Pri založbi TAX-FIN-LEX je izšel komentar splošnega dela OBLIGACIJSKEGA ZAKONIKA avtorjev dr. Nine Plavšak, prof. dr. Mihe Juharta in profesorja mariborske pravne fakultete izr. prof. dr. Renata Vrenčurja.

Obligacijski zakonik (OZ) velja od leta 2002 in je do danes doživel že nekaj sprememb. Da bi lahko ponudili vedno ažuren zakon in tudi vedno ažuren komentar, je v sodelovanju z urednico dr. Nino Plavšak, ki je poleg prof. dr. Renata Vrenčurja in prof. dr. Mihe Juharta tudi avtorica splošnega dela in skupaj z več avtorji tudi posebnega dela Obligacijskega zakonika, nastal e-paket OBLIGACIJE, ki prinaša povsem nov pristop v e-založništvu.

Od izdaje prvega komentarja Obligacijskega zakonika (OZ) je preteklo več kot 15 let. Novi komentar OZ kvalitetno presega standardne komentarje zakonov in uporablja sodobnejši, bolj poglobljen in preglednejši pristop. Večina vsebin prvega komentarja OZ je v novem komentarju pomembno dopolnjena, nekatere vsebine, ki so bile v prvem komentarju skopo obravnavane, pa so v novem komentarju razložene na novo.

25 let notariata v samostojni Sloveniji in izid Notarskega vestnika - 25 let notariata v samostojni Sloveniji

25 let notariata v samostojni Sloveniji in izid Notarskega vestnika - 25 let notariata v samostojni Sloveniji

1. junija 2020 mineva 25 let, ko so prvi notarji začeli s svojim delom po ponovni uvedbi notariata v Republiki Sloveniji, ki je bil  leta 1944 ukinjen z Odlokom o odpravi javnih notarjev in javnonotarskih zbornic.

V Notarskem vestniku, ki je izšel ob tem jubileju, sta besedilo prispevala tudi dekanica PF UM red. prof. dr. Vesna Rijavec s prispevkom Pregled ZNP-1 in vloge notarja v nepravdnih postopkih in izr. prof. dr. Borut Holcman s prispevkom Četrt stoletja delovanja slovenskih notarjev ob tisočletni tradiciji notariata. Slednji je tudi pripravil posnetek  o zgodovini slovenskega notariata, ki si ga lahko ogledate na: https://bit.ly/2XX7DLK.

Spoštovane notarke in notarje je prav tako nagovoril izr. prof. dr. Borut Holcman. Govoru lahko prisluhnete s klikom na povezavo.

UM se je uvrstila na Timesovo lestvico na desetih študijskih področjih, tudi na področju PRAVO

UM se je uvrstila na Timesovo lestvico na desetih študijskih področjih, tudi na področju PRAVO

Times Higher Education World University Rankings by subject 2021 je lestvica, ki presoja univerze v vseh njihovih glavnih nalogah: poučevanja, raziskavanja, prenosa znanja in mednarodnega sodelovanja. Uporablja 13 kazalnikov uspešnosti, ki zagotavljajo celovite in uravnotežene primerjave, ki jim zaupajo študenti, akademsko osebje, vodje univerz, industrija in vlade.

Na Timesovi lestvici znanstvenih področjih naravoslovja, pedagoških ved in prava je Univerza v Mariboru najbolje ocenjena univerza v Sloveniji.

Kazalniki uspešnosti so razvrščeni v pet področij: poučevanje (učno okolje); raziskovanje (obseg, dohodek in ugled); citati (vpliv na raziskave); mednarodna vpetost (osebje, študenti in raziskave) in dohodek iz gospodarstva (prenos znanja).

Univerza v Mariboru se je letos uvrstila na Timesovo lestvico najboljših univerz na naslednjih študijskih področjih:

Prof. dr. Jurij Toplak s Pravne fakultete Univerze v Mariboru je v enem tednu nastopil na štirih dogodkih pravnih fakultet Yale, Harvard in Fordham.

Prof. dr. Jurij Toplak s Pravne fakultete Univerze v Mariboru je v enem tednu nastopil na štirih dogodkih pravnih fakultet Yale, Harvard in Fordham.

Na spletnem dogodku z naslovom “Avtokratski legalizem v Evropi“, ki je potekal v organizaciji univerze Yale, in sicer 16. okotobra 2020,  je imela osrednje predavanje profesorica Kim Lane Scheppele, ki sicer poučuje na univerzi Princeton. Razpravljala je o Madžarski in Poljski kot primerih usihajočih demokracij in najbolj nedemokratičnih držav v Evropski uniji, dr. Toplak pa je razpravljal o pomanjkanju objektivnih kriterijev za klasifikacijo Poljske med manj demokratične vzhodno-evropske države.

Prof. dr. Toplak je 19. oktobra na univerzi Fordham predaval o mednarodnih standardih demokratičnih volitev in volilnih sporih. V zadnjem desetletju je v svetu namreč prišlo do reforme reševanja volilnih sporov. Prej so te spore države smatrale za politične in so jih reševali politiki, v zadnjih letih pa se, po zgledu Združenih držav Amerike in Francije, tudi drugje spori rešujejo po pravni poti, torej na sodiščih.

PF V MEDIJIH

Prof. dr. Janja Hojnik o novem pismu v Bruselj, Radio Prvi, 18. novembra 2020

Prof. dr. Janja Hojnik o novem pismu v Bruselj, Radio Prvi, 18. novembra 2020

Predsednik slovenske vlade Janez Janša je 17.11.2020 poslal pismo voditeljem EU. V njem se je zavzel za vrnitev k dogovoru z julijskega vrha EU o finančnem okviru za spopad z epidemijo, ki ga zdaj po njegovem mnenju spodkopava nedavni dogovor med svetom EU in Evropskim parlamentom o pogojevanju koriščenja sredstev s spoštovanjem vladavine prava. V Bruslju analitiki in novinarji Janševo pismo razumejo kot podporo Slovenije stališču Madžarske in Poljske, ki omenjenemu pogojevanju nasprotujeta. Luka Robida se je pogovarjal s pravnima strokovnjakoma, Janjo Hojnik z Univerze v Mariboru in Matejem Avbljem z Nove univerze.

Celotni vsebini lahko prisluhnete >>tukaj<<.

 

Konec glasovanja. To je 10 najvplivnejših slovenskih pravnikov, Večer, 18. novembra 2020

Konec glasovanja. To je 10 najvplivnejših slovenskih pravnikov, Večer, 18. novembra 2020

Končano je že 20. vsakoletno izbiranje najvplivnejših slovenskih pravnikov po mnenju strokovne in splošne javnosti, akcija vodilnega pravnega portala Ius-Info. Najprej so zbrali 130 predlogov, nato pa v glasovanje ponudili top dvajseterico. Po oddanih več kot 5400 glasovih v online glasovanju (vsak glasovalec je lahko oddal izključno en glas) je deseterica naj pravnikov (po abecednem redu) za leto 2020 takšna: odvetnica dr. Sara Ahlin Doljak, profesorja dr. Matej Avbelj, dr. Janja Hojnik, ustavni sodnik ddr. Klemen Jaklič, sodnik mag. Martin Jančar, profesor dr. Marko Pavliha, sodnik Zvjezdan Radonjić pa še trije profesorji prava, dr. Miha Šepec, dr. Andraž Teršek in dr. Jurij Toplak. Trije od desetih so z mariborske Pravne fakultete, eden je z zasebne Nove univerze.

Prof. dr. Jurij Toplak nastopil na univerzi Harvard, oktober 2020

Prof. dr. Jurij Toplak nastopil na univerzi Harvard, oktober 2020

Slovenija je z dvema postopkoma, ki zoper njo tečeta pred mednarodnimi organi, na očeh mednarodne pravne stroke. Postopka je profesor Jurij Toplak v četrtek predstavil na okrogli mizi pravne fakultete univerze Harvard.

Za ogled prispevka kliknite tukaj: Harvard Law School Project on Disability: Jurij Toplak, Disability Voting Law in Europe

Pri volitvah Evropskega parlamenta maja 2019 Slovenija v volilne imenike ni vpisala 2035 polnoletnih državljanov z intelektualno invalidnostjo, čeprav se je z ratifikacijo Mednarodne konvencije o pravicah invalidov zavezala, da bo volilno pravico priznala vsakemu polnoletnemu državljanu ne glede na invalidnost. 

 

DOGODKI

Virtualni KARIERNI SEJEM 2020 - SEJEM POKLICEV IN IZOBRAŽEVANJA

Virtualni KARIERNI SEJEM 2020 - SEJEM POKLICEV IN IZOBRAŽEVANJA

v virtualnem okolju, 23.-27- novembra 2020
Obišči letošnji Virtualni KARIERNI SEJEM 2020 - SEJEM POKLICEV IN IZOBRAŽEVANJA. Namenjen je srednješolcem, njihovim staršem in svetovalnim delavcem.
 
Virtualno stojnico PF UM smo opremili z zanimivo vsebino, videji, slike, odgovori na vprašanja, predstavitev študija, vse to čaka na vas že v ponedeljek, 23.11.2020.
Stojnica bo na voljo kar pet dni, od 23.11. 2020 do 27.11.2020.
 
Webinar bodo izvedli:
  •  doc. dr. Miha Šepec
  • doc. dr. Petra Weingerl
  • mladi raziskovalec Kristjan Zahrastnik
  • mladi raziskovalec Aljoša Polajžar
  • prodekanica študentka Tea Unger
    ...
Da je pravo ta PRAVO, da rimsko pravo sploh ni bav bav, da te pravo varuje kot potrošnika, kaj sploh je pravo in mnogo več izveste na naši virtualni stojnici.
Pridruži se nam.
 
Uporabi glavo, izberi pravo!
Medicina, pravo in družba 2020

Medicina, pravo in družba 2020

Vljudno vabljeni na že tradicionalno posvetovanje Medicina, pravo in družba - Odgovornost v zdravstvu, ki je letos že devetindvajsetič in sicer v petek 27. novembra 2020. Posvetovanje bo potekalo kot spletni dogodek.

Na posvetu bo pod naslovom Odgovornost v zdravstvu - zaznamovano leto 2020, tekla beseda o odgovornosti države do organiziranosti zdravstvenega sistema, pravnih vidikih odgovornosti za obvladovanje epidemije, obsegu zdravstvenih storitev v času epidemije ali izrednih razmer in druge zanimive teme z uglednimi domačimi in tujimi strokovnjaki.

 

Informacije: Urška Kukovec, Univerza v Mariboru Pravna fakulteta, Center za medicinsko pravo, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor, tel.: 02 250 42 38, elektronska pošta: dekanat.pf@um.si.

Kotizacija: 60 EUR (z vključenim DDV). Kotizacija vključuje dostop do srečanja in internetnih gradiv. Točke za zdravnike so v pridobivanju.

Kotizacije so oproščeni upokojeni člani Zdravniškega društva Maribor in Pravniškega društva v Mariboru ter študenti prava, medicine in drugih fakultet.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor; TRR: SI56 0110 0609 0122 141; Sklic: 6509 (obvezno navedite sklic).

Prijave na spletni dogodek so možne >> TUKAJ <<.

AKTUALNO

FOTOGALERIJA

VSI ALBUMI