MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM »EVROPSKE PRAVNE ŠTUDIJE«

PROMOCIJSKI IZDELKI

OBVESTILA ZA ŠTUDENTE

Anketa Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu

Anketa Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu

Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu v sklopu samoevalvacije spremlja zadovoljstvo in mnenja deležnikov. Vaš pogled na kakovost, razvoj in delo agencije je zelo dragocen.

Anketa je namenjena tudi študentom, njihovim predstavnikom, diplomantom, predstavnikom uprav/vodstev zavodov/šol, zaposlenim (učiteljem, raziskovalcem in podpornim delavcem), predstavnikom MIZŠ in področnim reprezentativnim organizacijam.

Povezava do ankete: https://www.surveymonkey.com/r/6VGQT65

Obštudijske dejavnosti in kreditne točke

Obštudijske dejavnosti in kreditne točke

Odprt je Razpis kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti v študijskem letu 2019/2020! Prijavijo se lahko študenti študijskih programov 1. in 2. stopnje Univerze v Mariboru, ki imajo v tekočem študijskem letu veljaven status študenta. Prijava poteka v času vpisa v višji letnik oz. najkasneje do 30. 9. 2019.

Razpis kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti, prijavnica in učni načrti učnih enot so objavljeni na spletni strani moja.um.si: https://moja.um.si/student/Strani/Obštudijska-dejavnost.aspx.

Bi želel izvedeti več? Oglej si video na: https://www.youtube.com/watch?v=Dncfx_WnuWI

Foto: B.P.
Foto: B.P.

Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – študijsko leto 2019/20

Predmet javnega razpisa je izbor kandidatov za sofinanciranje doktorskega študija doktorskih študentov Univerze v Mariboru v študijskem letu 2019/2020.

Celotno vsebino razpisa najdete na spletni strani UM na naslovu: https://www.um.si/studij/financiranje/Strani/Sofinanciranje-doktorskega-%C5%A1tudija-2019.aspx

Vseeno bi vas radi opozorili na način prijave in rok za oddajo prijave:

Prijavitelji morajo prijavo dostaviti ne glede na vrsto prenosa pošiljke od objave javnega razpisa do vključno 27. 9. 2019 do 12:00 ure v vložišče Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor.

Prijave morajo prijavitelji dostaviti v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA ŠTUDENTOV UNIVERZE V MARIBORU – študijsko leto 2019/2020« s polnim naslovom prijavitelja.

Razpis za pripravnike na SEU v Luksemburgu

Razpis za pripravnike na SEU v Luksemburgu

Več o pripravništvu na: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/en/

There are two traineeship periods:
- from 1 March to 31 July (applications to be made between 1 July and 15 September of each year)
- from 16 September to 15 February for the traineeships in the Members' chambers and 1 October to 28 February for the traineeships in the administrative departments (applications to be made between 1 February and 15 April of each year)

Odvetniška družba GREGOROVIČ – PUNGARTNIK zaposli odvetniškega kandidata ali odvetniškega pripravnika

Odvetniška družba GREGOROVIČ – PUNGARTNIK zaposli odvetniškega kandidata ali odvetniškega pripravnika

Odvetniška družba GREGOROVIČ – PUNGARTNIK, o.p. – d.o.o, Šentjur zaposli odvetniškega kandidata ali odvetniškega pripravnika, za določen čas enega leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom pošljite do dne 30.07.2019 na: INFO@ODGP.SI ali po pošti na naslov: Odvetniška družba GREGOROVIČ – PUNGARTNIK, o.p. – d.o.o, Cesta Valentina Orožna 8, 3230 Šentjur.

Vabljeni k oddaji prijave.

Najpogostejša vprašanja o vpisu in prijavi v dodiplomske programe za štud. leto 2019/2020

Najpogostejša vprašanja o vpisu in prijavi v dodiplomske programe za štud. leto 2019/2020

Dragi študenti in bodoči študenti Univerze v Mariboru.

Na Visokošolskem prijavno - informacijskem centru Univerze v Mariboru so za vas pripravili brošuro z zbranimi najpogostejšimi vprašanji o prijavi in vpisu v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2019/2020.

Brošura je posodobljena v skladu s spremembami področne zakonodaje, pri vprašanjih pa so dodali tudi vire oziroma podlage, iz katerih odgovori izhajajo.

Brošura je objavljena tudi na spletni strani Univerze v Mariboru www.vpis.um.si v rubiriki Informativno gradivo.

ZADNJA ZAKLJUČNA DELA V DKUM

Več zaključnih del na DKUM

NOVICE

Študenti so predstavili preliminarne rezultate v okviru ŠIPK projekta "Pravna ureditev varstva potrošnikov: učinkovito uveljavljanje pravic v luči ciljev krožnega gospodarstva"

Študenti so predstavili preliminarne rezultate v okviru ŠIPK projekta "Pravna ureditev varstva potrošnikov: učinkovito uveljavljanje pravic v luči ciljev krožnega gospodarstva"


»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«.

Na srečanju 8. julija 2019 na Zavodu PIP so študenti predstavili rezultate svojega dela v okviru študentskega inovativnega projekta za družbeno korist (ŠIPK) z naslovom "Pravna ureditev varstva potrošnikov: učinkovito uveljavljanje pravic v luči ciljev krožnega gospodarstva (PUPKRO)". Projekt poteka pod pedagoškim mentorstvom doc. dr. Petre Weingerl s Pravne fakultete Univerze v Maribor in pod strokovnim mentorstvom Sanje Antonijević iz Zavoda PIP.

Foto: Igor Napast
Foto: Igor Napast

Ena od študijskih sob v UKM poimenovana po naši profesorici dr. Janja Hojnik

Na spletni strani vecer.com dne 5.7.2019 o personalizaciji prostora Univerzitetne knjižnice Maribor, kjer so na zelo kreativen način osemindvajset študijskih sob v drugem in tretjem nadstropju poimenovali po 28 Mariborčanih.
S ponosom lahko povemo, da je ena izmed sob poimenovana po redni profesorici s Pravne fakultete Univerze v Mariboru dr. Janji HOJNIK. Tako bodo lahko študenti ponosno rekli - 'Grem študirat k dr. Janji Hojnik, bila je moja profesorica ….'

Več si preberite na: https://www.vecer.com/studijske-sobe-poimenovali-po-predinu…

Raziskovalec dr. Mensah Marius v Beogradu na regionalnem forumu Alumni

Raziskovalec dr. Mensah Marius v Beogradu na regionalnem forumu Alumni

V Beogradu je od 28. do 30. junija 2019 potekal regionalni forum Alumni ruskih in sovjetskih univerz. Med govorniki so bili minister za delo, zaposlovanje, veterane in socialno politiko Republike Srbije, gospod Zoran Đorđević, veleposlanik Rusije v Srbiji, predstavnik Ruske agencije za sodelovanje Rossotrudnichestvo, dekani fakultet in prorektorji. V dvorani je bilo prisotnih veliko študentov iz Srbije, Črne gore in Bosne. Dr. Mensah Marius, raziskovalec na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru je to priložnost izkoristil za promocijo novega magistrskega študijskega programa Evropske pravne študije.
Ob zaključku konference je predstavništvo Univerze Vladimir, Rusija, izrazilo željo, da v svojih prostorih pozdravi delegacijo Pravne fakultete Univerze v Mariboru.

Predava prof. dr. Matjaž Tratnik, skrajno levo na fotografiji doc. dr. Petra Weingerl
Predava prof. dr. Matjaž Tratnik, skrajno levo na fotografiji doc. dr. Petra Weingerl

Mednarodna konferenca ILA

Med 27. in 29. junijem 2019 je v Portorožu potekala mednarodna konferenca ILA (International Law Association), ki je bila prvič organizirana v Sloveniji. Tema konference je bila "Migration / international legal regulation". Udeležila sta se je tudi naša predavatelja prof. dr. Matjaž Tratnik in doc. dr. Petra Weingerl, ki sta predstavila prispevek z naslovom "Access to EU Citizenship for Non-EU Migrants: the Principle of National autonomy vs. the Principle of Proportionality".

Več o konferenci: http://www.ilaslovenia2019.com/.

Projekt ŠIPK o "Zavarovalni pismenosti starostnikov – 65+" uspešno zaključen

Projekt ŠIPK o "Zavarovalni pismenosti starostnikov – 65+" uspešno zaključen


»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«.

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru je sodelovala v koordinaciji s Slovenskim društvom zavarovancev - SDZ pri izvedbi projekta ŠIPK. ŠIPK je projekt, v katerem so sodelovali študentje iz različnih fakultet, kot tudi različnih stopenj študija. V izvedbi projekta sta sodelovali, kot  pedagoška mentorica izr. prof. dr. Suzana Kraljić s Pravne fakultete Univerze v Mariboru in kot strokovna sodelavka predsednica društva SDZ dr. Petra Cajnko.

Študentje so v sklopu projekta preko študija ustrezne literature in vodenja obeh mentoric preučevali zavarovalno pismenost starostnikov – 65+. Študentje so opravljali pogovore s starostniki na podlagi ciljno usmerjenega anketnega vprašalnika. Na podlagi rezultatov smo lahko pripravili kvantitativno in kvalitativno interpretacijo rezultatov, katere smo vsi sodelujoči povzeli in zbrali v elaboratu: Zavarovalna pismenost starostnikov – 65+ in ga objavljamo >>tukaj<<.

Uvodni sestanek evropskega projekta EU-En4s

Uvodni sestanek evropskega projekta EU-En4s

V četrtek in petek, 27. in 28. junija 2019, je na fakulteti potekal uvodni sestanek evropskega projekta EU-En4s. Projekt, ki ga koordinira Pravna fakulteta Univerze v Mariboru in ki se v polnem nazivu glasi: »Diversity of Enforcement Titles in cross-border Debt Collection in EU« naslavlja težave v čezmejni izvršbi tujih izvršilnih naslovov. Na projektu sodeluje vsega 18 partnerskih institucij iz Nemčije, Španije, Avstrije, Švedske, Albanije, Hrvaške, Portugalske, Češke, Poljske, Nizozemske, Litve, Cipra in Slovenije. Na sestanku je sodelovalo več kot 30 strokovnjakov iz omenjenih institucij. Več o projektu: https://www.pf.um.si/acj/projekti/pr09-eu-en4s/.

Znanstveni članek prof. dr. Janje Hojnik v soavtorstvu na temo umetne inteligence

Znanstveni članek prof. dr. Janje Hojnik v soavtorstvu na temo umetne inteligence

Prof. dr. Janja Hojnik je napisala nov znanstveni članek na temo umetne inteligence v soavtorstvu z uglednima profesorjema fizike, prof. Percem Matjažem s Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru in prof. Ozerjem Mahmutem s Tehnične univerze v Istanbulu.

Članek je bil objavljen 25. junija 2019 v reviji Palgrave Communications, ki izhaja v okviru Nature pri Springerju.

Članek z naslovom Social and juristic challenges of artificial intelligence je prosto dostopen na naslednjem naslovu: https://www.nature.com/articles/s41599-019-0278-x

Vljudno vabljeni k branju!

Mednarodna šola o avtonomnih vozilih tudi s predavatelji PF UM

Mednarodna šola o avtonomnih vozilih tudi s predavatelji PF UM

Včeraj, dne 25.6.2019 so predavatelji s Pravne fakultete, doc. dr. Miha Šepec, asist. Denis Baghrizabehi in asist. Kristjan Zahrastnik, poučevali na poletni šoli  "AUTONOMOUS VEHICLES SUMMER SCHOOL" na Univerzi v Mariboru. Mednarodna poletna šola je pritegnila doktorske in magistrske študente širom srednje in vzhodne Evrope. Na poletni šoli številni strokovnjaki predavajo o različnih vidikih avtonomnih vozil in vožnje v prihodnosti; predavatelji z naše fakultete pa so naslovili pravne probleme, ki jih prinaša uvedba avtonomnih vozil. Tema predavanja je glasila "Legal issues of autonomous driving". Obravnavani so bili civilnopravni, kazenskopravni in etični vidiki prometa z avtonomnimi vozili. Več o šoli: https://iro.feri.um.si/en/summer-school/home.

PF V MEDIJIH

Foto: Igor Napast
Foto: Igor Napast

V Večeru o pokrajinah in osnutku zakona o pokrajinah, ki ga je pripravila strokovna skupina pod vodstvom prof. dr. Boštjana Brezovnika, 9. julija 2019

V državnem svetu in občinah za enajst pokrajin.

Takšen je predlog, ki se je izoblikoval ob ponovnem poskusu uvajanja pokrajin. Že jutri prvi strokovni posvet, jeseni pa politična realnost, ki bo pokazala, ali je sploh smiselno vložiti zakonodajni paket

Posebna strokovna skupina pod vodstvom Boštjana Brezovnika z Univerze v Mariboru je po pregledu dosedanjih predlogov pokrajinske zakonodaje pripravila osnutek zakona o pokrajinah. O njem bodo že jutri razpravljali na strokovnem posvetu v državnem svetu.

Celotno vsebino si lahko preberete >>tukaj<<.

Prof. dr. Janja Hojnik v Odmevih
Prof. dr. Janja Hojnik v Odmevih

Prof. dr. Janja Hojnik v Odmevih glede kršitve prava EU s strani Hrvaške v zvezi z neizvrševanjem arbitražne odločbe o meji, 8. julija 2019

Prof. dr. Janja Hojnik je komentirala prvo ustno obravnavo v postopku Slovenije proti Hrvaški na Sodišču EU glede kršitev prava EU s tem, ko Hrvaška ne izvršuje arbitražne odločbe o meji.

Celoten prispevek si oglejte >>tukaj<< od 18. minute dalje.

O dopustnosti tožbe Slovenije proti Hrvaški pa tudi na rtvslo.si z naslovom: "Pred velikim senatom Sodišča Evropske unije v Luksemburgu je potekala ustna obravnava glede dopustnosti tožbe Slovenije proti Hrvaški zaradi nespoštovanja arbitražne razsodbe." z dne 8.7.2019
Celotna vsebina dostopna >>tukaj<<.

 

DOGODKI

Posvet Reforma nepravdnih postopkov in družinskega prava

Posvet Reforma nepravdnih postopkov in družinskega prava

Best Western Premier Hotel Slon, Slovenska cesta 34, 1000 Ljubljana, Slovenia, 29. in 30. avgust 2019

Aprila je začel veljati Družinski zakonik, ki uvaja novosti, ki jih slovenska zakonodaja doslej ni poznala. Kljub dolgo načrtovani in pričakovani reformi namreč ostajajo odprta številna vprašanja.

Predavatelji s Pravne fakultete Univerze v Mariboru:

  • Katja Drnovšek,
  • prof. dr. Tjaša Ivanc,
  • prof. dr. Suzana Kraljić,
  • prof. dr. Vesna Rijavec.

Posvet je namenjen vsem, ki se pri delu srečujejo z uporabo institutov družinske zakonodaje po vsebini in pri izvajanju postopkov. Uspešno delo brez dodatnih strokovnih izobraževanj ne bo možno.

Prijavite se lahko >>TUKAJ <<.

Vljudno vabljeni!

AKTUALNO

FOTOGALERIJA

VSI ALBUMI