INFORMATIVNI DNEVI 2021

60 LET ŠTUDIJA PRAVA V MARIBORU

COVID-19 in novo študijsko leto 2020/2021

OBVESTILA ZA ŠTUDENTE

SOUSTVARJAJ ŠTUDENTSKO GLASILO IUSTO IURE!

SOUSTVARJAJ ŠTUDENTSKO GLASILO IUSTO IURE!

Iusto Iure je bilten študentov prava, ki dopušča, da se ti strokovno izpopolnjujejo tudi izven študijskega procesa.

V prejšnji, jubilejni izdaji smo se spomnili uspehov naše fakultete, v novi številki Iusto Iure pa se bomo osredotočili na naše študente! Teme člankov bodo izhajale iz snovi predmetov, ki se jih učimo:

 • Pravna zgodovina
 • Pravoznanstvo
 • Ustavno pravo
 • Rimsko pravo
 • Kazensko (materialno, procesno)
 • Prekrškovno pravo
 • Uvod v pravo eu
RAZPIS ZA VPIS V DODIPLOMSKE IN ENOVITE MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME V ŠTUDIJSKEM LETU 2021/2022

RAZPIS ZA VPIS V DODIPLOMSKE IN ENOVITE MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME V ŠTUDIJSKEM LETU 2021/2022


Na PF UM smo razpisali 120 vpisnih mest za redno obliko študija in 25 mest za izredno obliko študija na Univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje "Pravo".

ROKOVNIK:

 • PRVI prijavni rok za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU: od 16. februarja do 19. marca 2021,
 • prijavni rok za tujce iz držav nečlanic EU in Slovence brez slovenskega državljanstva: od 16. februarja do 20. aprila 2021,
 • DRUGI prijavni rok za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU: od 20. do 27. avgusta 2021,
 • rok za zapolnitev prostih vpisnih mest za državljane Republike Slovenije in državljane članice EU: od 23. do 24. septembra 2021 do 12. ure,
 • prijavni rok za vpis v višji letnik (po merilih za prehode) ter prijava za vzporedni študij in študij diplomantov: od 1. do 17. septembra 2021.

Prijave potekajo izključno v elektronski obliki, na spletnem portalu >> eVŠ <<. Pred prijavo obvezno preberite skupne splošne določbe.

Za več informacij smo dosegljivi na tel. št.: 02/250 42 20 oz. po elektronski pošti referat.pf@um.si.

Volitve študentov v Senat PF UM

Senat Pravne fakultete Univerze v Mariboru sestavlja 11 članov iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev. Skladno s 3. odstavkom 311. člena Statuta Univerze v Mariboru mora imeti Senat Pravne fakultete Univerze v Mariboru najmanj eno petino izvoljenih članov iz vrst študentov, kar pomeni, da se v Senat Pravne fakultete Univerze v Mariboru volijo 3 člani iz vrst študentov za mandatno dobo enega leta.

Pravico kandidirati oz. biti voljen ima vsak študent s statusom študenta Pravne fakultete Univerze v Mariboru.

Kandidaturo lahko vloži vsak študent, ki je vpisan v posamezni letnik, je absolvent ali podiplomski študent Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Kandidat vloži svojo kandidaturo na predpisanem obrazcu za kandidaturo, ki je priloga tega sklepa (Obrazec) ter obvezno priloži originalno potrdilo o vpisu. Kandidaturo je treba oddati najkasneje do 5. 3. 2021 do 12. ure v zaprti kuverti v sprejemno pisarno Pravne fakultete Univerze v Mariboru, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor s pripisom: »Kandidatura za člana Senata PF UM iz vrst študentov. Ne odpiraj!«.

Volitve za člana Akademskega zbora PF UM iz vrst študentov

V nadaljevanju objavljamo Sklep o razpisu volitev za člane Akademskega zbora Pravne fakultete Univerze v Mariboru iz vrst študentov in prilogo sklepa (obrazec).

Kandidacijski postopek za člane Akademskega zbora iz vrst študentov se prične z dnem objave tega sklepa in se zaključi do dne 1. 3. 2021 do 12. ure. Volitve za člane Akademskega zbora iz vrst študentov izvede Študentski svet Pravne fakultete Univerze v Mariboru na seji dne 9. 3. 2021.

Dvojna diploma WAYNE LAW - PRAVNA FAKULTETA UM

Dvojna diploma WAYNE LAW - PRAVNA FAKULTETA UM

Študenti prvega letnika magistrskega programa Pravne fakultete Univerze v Mariboru se lahko prijavijo v program dvojne diplome na Wayne State University Law School v Detroitu, Michigan. Študent, ki je sprejet v Wayne Law program, lahko v času drugega letnika na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru zaključi katerega od treh LL.M. programov (Labor and Employment Law, Corporate and Finance Law, Taxation, or United States Law), v trajanju enega leta. Na podlagi takšnega študija (1. letnik na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru in uspešno zaključen LL.M. program na Wayne Law School) študent pridobi obe diplomimagister prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru in master of Law (LL.M.) na Wayne Law School.

NOVICE

Čestitke ob mednarodnem DNEVU ŽENA

Čestitke ob mednarodnem DNEVU ŽENA

Drage visokošolske učiteljice, asistentke, strokovne sodelavke, druge delavke in študentke Pravne fakultete Univerze v Mariboru ter vse ženske tega sveta.

Že narava nam pokaže z raznolikostjo rož, ki so vsaka posebna in lepa po svoje, da smo ženske ena čudovita bitja v vseh stanjih in niansah, praznujmo to in svoj čarobni prah posujmo na svet, ki po tej lepoti, prijaznosti, igrivosti in globini ženske energije občutno hrepeni. Sprejmimo svojo nepopolnost z največjo mero ljubezni do sebe in vsak dan bodimo ponosne na to kar smo - ŽENSKE.

Iskrene čestitke ob 8. marcu.

Znan je letošnji primer ŠTUDENTSKE PRAVDE 2021, ki je objavljen na novi spletni strani

Znan je letošnji primer ŠTUDENTSKE PRAVDE 2021, ki je objavljen na novi spletni strani

Z veseljem sporočamo, da je letošnji primer za Študentsko pravdo objavljen in to na povsem novi spletni strani (https://studentska-pravda.si/)!

Primer je kot zmerom zastavljen aktualno: odgovornost "influenserjev" in socialnih omrežij v času globalne pandemije.
Prijavni rok je odprt do 30. marca.

Študenti prava Vljudno vabljeni k branju Primera, Pravilnika in seveda k sami prijavi! 

Nagrajenci s Pravne fakultete Univerze v Mariboru ob REKTORJEVEM DNEVU 2021

Nagrajenci s Pravne fakultete Univerze v Mariboru ob REKTORJEVEM DNEVU 2021

Iskrena zahvala vsem nagrajenkam in nagrajencem, ki ste s svojim delom, izrednimi uspehi, dosežki in zaslugami pomembno prispevali k uveljavitvi in razvoju Univerze v Mariboru. Podeljene nagrade in priznanja naj bodo vzpodbuda, v zavedanju, da se je za znanje potrebno potruditi, v smislu starega latinskega reka: "Doctrina est fructus dulcis radicis amarae" (prevod: Znanje je sladek sad grenke korenine).

Iskrene čestitke Aljoši Polajžarju za prejeto Perlachovo nagrado za raziskovalno delo na področju družboslovnih ved, Živi Šuta za prejeto Perlachovo priznanje za znanstvenoraziskovalne dosežke na področju družboslovnih ved, Hani Šrot za Rektorjevo nagrado za najboljše študijske uspehe študentov Univerze v Mariboru in dobitniku Svečane listine dr. Marjanu Špilarju, gostujočemu strokovnjaku, za izvrstno sodelovanje s Pravno fakulteto Univerze v Mariboru.

NAGRADE IN PRIZNANJA OB REKTORJEVEM DNEVU 2021

V nadaljevanju vam s ponosom predstavljamo nagrajenke in nagrajence, katerim se iskreno zahvaljujemo za vložen trud in delo ter doprinos k ugledu in odličnosti Univerze v Mariboru.

Izšla je knjiga KONCERNI - med avtorji tudi redna profesorja na PF UM, dr. Martina REPAS in dr. Saša PRELIČ

Izšla je knjiga KONCERNI - med avtorji tudi redna profesorja na PF UM, dr. Martina REPAS in dr. Saša PRELIČ

Pri GV Založbi je izšla 2. spremenjena in dopolnjena izdaja knjige KONCERNI na kar 476 straneh. Knjiga poglobljeno in sistematično obravnava pravne, davčne in računovodske vidike delovanja koncernov. Je obvezno ali vsaj priporočljivo študijsko gradivo pri nekaterih predmetih na pravnih in ekonomskih fakultetah in zelo koristen pripomoček za prakso, tako poslovno kot sodno. Med avtorji sta tudi visokošolska učitelja s Pravne fakultete Univerze v Mariboru, red. prof. dr. Martina Repas in red. prof. dr. Saša Prelič.

PF V MEDIJIH

Red. prof. dr. Janja Hojnik o izgubljeni tožbi Slovenije proti Hrvaški glede Ljubljanske banke, 16. decembra 2020

Red. prof. dr. Janja Hojnik o izgubljeni tožbi Slovenije proti Hrvaški glede Ljubljanske banke, 16. decembra 2020

Prof. dr. Janja Hojnik s Pravne fakultete UM v Odmevih dne 16. decembra 2020 o tem, da je Evropsko sodiške nepristojno za spor s Hrvaško.
Celoten prispevek si oglejte na tej povezavi (od 3'15 minute dalje).
 
Na Radiu Slovenija v Dogodki in odmevi glede izgubljene tožbe Slovenije proti Hrvaški glede Ljubljanske banke (od 10'40).
Prispevku prisluhnite tukaj.
 

Veliki senat Evropskega sodišča za človekove pravice je razsodil, da sodišče ni pristojno za meddržavno tožbo Slovenije proti Hrvaški zaradi terjatev Ljubljanske banke do hrvaških podjetij. Odločitev je dokončna. Več o tem tukaj.

Prof. dr. Janja Hojnik o novem pismu v Bruselj, Radio Prvi, 18. novembra 2020

Prof. dr. Janja Hojnik o novem pismu v Bruselj, Radio Prvi, 18. novembra 2020

Predsednik slovenske vlade Janez Janša je 17.11.2020 poslal pismo voditeljem EU. V njem se je zavzel za vrnitev k dogovoru z julijskega vrha EU o finančnem okviru za spopad z epidemijo, ki ga zdaj po njegovem mnenju spodkopava nedavni dogovor med svetom EU in Evropskim parlamentom o pogojevanju koriščenja sredstev s spoštovanjem vladavine prava. V Bruslju analitiki in novinarji Janševo pismo razumejo kot podporo Slovenije stališču Madžarske in Poljske, ki omenjenemu pogojevanju nasprotujeta. Luka Robida se je pogovarjal s pravnima strokovnjakoma, Janjo Hojnik z Univerze v Mariboru in Matejem Avbljem z Nove univerze.

Celotni vsebini lahko prisluhnete >>tukaj<<.

 

DOGODKI

Okrogla miza na temo: »VARNO ELEKTRONSKO POSLOVANJE V PRAVNIH POSTOPKIH«

na platformi ZOOM, sredo, 29. marca 2021 ob 17. uri

Uvodni nagovor:

-          red. prof. dr. Verica Trstenjak, Predsednica SDEP

Referati:

-          izr. prof. dr. Petra Ferk: Elektronski podpis v pravu EU in v slovenskem pravnem redu
Uredba eIDAS; različne oblik elektronskega podpisa in pravna varnost; zapleti pri uporabi Uredbe eIDAS v praksi; razhajanja z ZEPEP; sprejemanje ZEISZ.

-          Marjan Antončič: Elektronska identifikacija v funkciji privzeto digitalnega poslovanja
Normativna ureditev t.i. elektronske oz. digitalne identitete in pridobivanja sredstev e-identifikacije različnih ravni zanesljivosti (nova biometrična in elektronske osebne izkaznice; prenova kartice zdravstvenega zavarovanja in zasebne sheme e-identifikacije); izvajanje e-identifikacijskih postopkov s poudarkom na t.i. "močni avtentikaciji" posameznika v povezavi s storitvami zaupanja.

-          red. prof. dr. Polonca Kovač: Digitalizacija upravnih postopkov med pravnimi jamstvi in interventnimi ukrepi
Pomen upravnih postopkov ter trendih razvoja v EU. Spremembe v smeri digitalizacije v slovenski zakonodaji in praksi javne uprave v prvem in drugem covid-19 valu, s poudarkom na institutih, kot so e-vloge, e-vročanje, videokonference, e-portali (eUprava, eDavki). Dileme in vodila v iskanju ravnotežja med potrebnimi pravnimi jamstvi v izrednih razmerah in pri rednem poslovanju.

Dogodek je brezplačen. OBVEZNA JE PRIJAVA NA POVEZAVhttps://zoom.us/meeting/register/tJcqdOGqqzMrHtfaR-d0aa-UwgW3GjorQjxr

Vljudno vabljeni.

8. karierna tržnica - razgovori s študenti in diplomanti PRAVA

8. karierna tržnica - razgovori s študenti in diplomanti PRAVA

MS Teams, od 12. do 16. aprila 2021

Med 12. in 16. aprilom 2021 bomo v Kariernem centru UM v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje organizirali 8. karierno tržnico. V okviru tega bodo potekali tudi hitri razgovori delodajalcev s študenti in diplomanti.

Prijavljeni delodajalci so poseben interes izrazili za študente in diplomante PRAVA, zato vljudno vabljeni k prijavi. Rok za prijavo je 12. 3. 2021. Študenti se na hitre razgovore prijavite >> tukaj <<.

Razgovori so informativne narave, kar pomeni, da niti delodajalec niti študent nimata obveznosti po opravljenih razgovorih. Mnogi delodajalci najdejo skupne točke s študenti in diplomanti ter se dogovorijo za različne oblike sodelovanja.

 

Medicina, pravo in družba 2021

Medicina, pravo in družba 2021

Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, Slovenija, 9. in 10. april 2021

Medicinska fakulteta in Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Zdravniško in Pravniško društvo v Mariboru pod okriljem Univerze v Mariboru, dne 9. in 10. aprila 2021 organizirajo 30. jubilejno mednarodno posvetovanje »Medicina, pravo in družba« - v prelomnem času.

Posvet bomo otvorili s trenutno najbolj aktualno problematiko »odpravljanje posledic krize in odnos ljudi do okolja«. V popoldanskem času bo sledila še sekcija »športnega prava in medicine« ter mednarodna sekcija. Drugi dan posveta pa bomo otvorili z delavnico: »nova sredstva in tehnologije v boju proti povzročiteljem bolezni«. V soboto organiziramo tudi posebno delavnico za študente prava, medicine in drugih ved, kjer bodo študentje skupaj z izkušenimi predavatelji diskutirali na temo evtanazije in problema možganske smrti.

Posebej ponosni in veseli smo, da je naše prizadevanje pri organizaciji posvetov »Medicina, pravo in družba« prepoznal tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki je naše jubilejno srečanje obogatil s častim pokroviteljstvom.

>> PROGRAM posveta v prilogi.


PRIJAVA NA DOGODEK JE MOGOČA
>> TUKAJ <<.


Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!

8. karierna tržnica

8. karierna tržnica

Karierni center Univerze v Mariboru skupaj z Zavodom RS za zaposlovanje (OS Maribor in OS Ptuj) tudi letos organizira dogodek, namenjen zagotavljanju možnosti krepitev vezi med delodajalci in študenti ter diplomanti in na sploh mladimi. Tako bodo od 12. do 16. aprila 2021 izvedli dogodek 8. karierna tržnica. Poleg hitrih razgovorov z delodajalci in predstavitvami le-teh bo vrsto dogodkov, kjer bodo udeleženci lahko pridobili vrsto informacij o možnem kariernem razvoju in podpori, ki je na voljo na področju karierne orientacije.

Dogodek je objavljen na tej >> povezavi <<.


Prav tako tudi na Facebook strani kot dogodek:

8. karierna tržnica: https://fb.me/e/2bYtfK8sk

Rok za prijavo na hitre razgovore v sklopu dogodka 8. karierna tržnica: https://fb.me/e/27SC5NW1N


 

AKTUALNO

ZADNJA ZAKLJUČNA DELA V DKUM

Več zaključnih del na DKUM

FOTOGALERIJA