OBVESTILA ZA ŠTUDENTE

Opravljanje pripravništva na FURS

Na  Finančni upravi RS, Finančni urad Maribor razpisujejo 6 prostih delovnih mest, namenjenih pripravnikom, diplomantom prve in druge bolonjske stopnje.

Pripravniki se bodo v času pripravništva usposabljali za samostojno opravljanje dela na naslednjih delovnih področjih:

 • odmera davkov,
 • davčna izvršba.

V sklopu obeh področij bodo kandidati spoznali postopke odmere davkov, materialne predpise o obdavčenju, davčno knjigovodsko evidenco, kontrolo davčnih napovedi in obračunov ter različne postopek davčne izvršbe (administrativna, premičninska in nepremičninska izvršba). 

Namen razpisanih pripravništev je dolgoročno sodelovanje, zato vabijo diplomante, ki svojo prihodnjo poklicno pot vidijo v vrstah Finančne uprave RS. 

Vaše vloge v e-obliki pošljite najkasneje do 29.04.2024 na naslov: mb.fu@gov.si. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po končanem izbirnem postopku.

Link do objave razpisa: Pripravnik svetovalec - 6 prostih delovnih mest (gov.si)

Za podrobnejše informacije lahko pokličete na tel. (02) 235 68 55 (kontaktna oseba Janja Hižman Arzenšek).

Sklep o razpisu nadomestnih volitev za člane študente AZ

V skladu s 17. točko drugega odstavka 330. člena Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM; Uradni list RS, št. 41/2021 – uradno prečiščeno besedilo - UPB 13, s spremembami in dopolnitvami objavljenimi v Uradnem listu, št. 20/2023)  in 2. ter 6. členom Pravilnika o postopku za oblikovanje in delovanje Akademskih zborov članic Univerze v Mariboru (Uradno prečiščeno besedilo - UPB 2) izdaja dekan Pravne fakultete Univerze v Mariboru naslednji:

S K L E P

o razpisu volitev za nadomestne člane študente v Akademski zbor Pravne fakultete Univerze v Mariboru

 

Vse podrobnosti v priloženem sklepu.

V nadaljevanju tudi SEZNAM KANDIDATOV ZA ČLANE AKADEMSKEGA ZBORA PRAVNE FAKULTETE UNIVERZE V MARIBORU IZ VRST ŠTUDENTOV – nadomestne volitve.

Odlična priložnost za diplomante 1. stopnje Pravo

Odlična priložnost za diplomante 1. stopnje Pravo

Na Uradu RS za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, v Sektorju za investicije in javna naročila bi želeli zaposliti diplomanta prava na 1. stopnji za nadomeščanje porodniškega dopusta.

Po poteku zaposlitve za določen čas, je možnost zaposlitve za nedoločen čas.

Kontakt: mateja.sribar@gov.si

Vljudno vabljeni k oddaji prijave.

Gostujoče predavanje prof. dr. Stevena Obermana

Gostujoče predavanje prof. dr. Stevena Obermana

V ponedeljek, 13. maja 2024, ob 11.30 uri, bo v predavalnici Auditorium Maximum1 gostujoče predavanje v okviru Fulbright programa, ki ga bo izvedel prof. dr. Steven Oberman.

Prof. dr. Steven Oberman je od leta 1993 izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Tennesseeju. Leta 2019 je kot Fulbrightov profesor prava poučeval ameriško kazensko pravo in ameriško sodno zagovorništvo na Univerzi v Latviji. Leta 2023 je poučeval na Univerzi Eötvös Loránd v Budimpešti na Madžarskem – najstarejši neprekinjeno delujoči univerzi na Madžarskem in uvrščeni med 2 % najboljših univerz na svetu.

Je soavtor knjige »Drunk Driving Defense« z Lawrenceom Taylorjem in avtor knjige »DUI: The Crime & Consequences in Tennessee«.

Predaval bo na temo: "American Juries—Why They Exist and How They Work”. 

Vljudno vabljeni na predavanje.

Akt o postopku pomirjanja za študente PF

Spoštovani.

Prilagamo Akt o postopku pomirjanja za študente Pravne fakultete Univerze v Mariboru (v nadaljevanju: akt) s prilogo: Vzorec pobude za začetek postopka. Akt je pričel veljati in se uporabljati z dnem sprejema s strani dekana fakultete, tj. z dnem 8. 4. 2024. Študentski svet Pravne fakultete UM in Senat Pravne fakultete UM sta akt predhodno obravnavala in podala pozitivno mnenje k sprejemu akta.

Akt ureja postopek alternativnega reševanja sporov in pomirjanja med pedagoškim in nepedagoškim osebjem na eni strani ter študentkami in študenti na drugi strani, s ciljem varovanja dostojanstva šibkejše stranke, uresničevanja etičnega ravnanja in zagotavljanja objektivnih možnosti za učinkovito vodenje izobraževalnega procesa ter razreševanje sporov oziroma nesporazumov, do katerih lahko pride v okviru pedagoškega procesa, ki se izvaja v okviru Pravne fakultete Univerze v Mariboru.

Postopek pomirjanja, kot je določen v tem aktu, ni obvezen in z ničemer ne posega v postopke na Univerzi v Mariboru in pred pristojnimi javnimi oblastmi Republike Slovenije. Postopek v celoti temelji na prostovoljnosti odločitve za tovrstni način reševanja sporov ali nesporazumov.

Postopek pomirjanja po tem aktu se ne opravi za spore v zvezi z ocenjevanjem izpitov, kolokvijev in drugih oblik ocenjevanja in preverjanja znanja.

Objavljen je Razpis za vpis v podiplomske študijske programe UM v št. letu 2024/2025

Objavljen je Razpis za vpis v podiplomske študijske programe UM v št. letu 2024/2025

​​Objavili smo Razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2024/25. Prvi prijavni rok se odpira 29. marca 2024.

V okviru razpisa za vpis lahko na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru izbere tri podiplomske študijske programe in sicer Magistrski študijski program 2. stopnje PravoinMagistrski študijski program 2. stopnje Evropske pravne študijeterDoktorski študijski program 3. stopnje Pravo.


VPISNA MESTA

Magistrski študijski program 2. stopnje Pravo

Državljani RS in državljani držav članic EU120 redno20 izredno
Državljani držav nečlanic EU10 redno10 izredno


Magistrski študijski program 2. stopnje Evropske pravne študije

Državljani RS in državljani držav članic EU       -       30 izredno
Državljani držav nečlanic EU-15 izredno


Doktorski študijski program 3. stopnje Pravo

Državljani RS in državljani držav članic EU       -       25 izredno
Državljani držav nečlanic EU / Slovenci brez slov. državljanstva-5 izredno

Besedilo razpisa, tabele z vpisnimi mesti in razpisna besedila fakultet Univerze v Mariboru najdete na spletni strani moja.um.si > Vpis na UM > Vpis na podiplomski študij.


Prvi prijavni rok za vpis v 1. letnik magistrskega študija bo ostal odprt:

 • za državljane_ke RS in državljane_ke držav članic EU ter za Slovence_ke brez slovenskega državljanstva do 6. septembra 2024;
 • za državljane_ke držav nečlanic EU do 31. maja 2024.

Prvi prijavni rok za vpis v 1. letnik doktorskega študija bo ostal odprt:

 • za državljane_ke RS in državljane_ke držav članic EU do 6. septembra 2024;
 • za Slovence_ke brez slovenskega državljanstva in državljane_ke držav nečlanic EU do 31. maja 2024.

>>> Spremljajte prijavne roke in se pravočasno prijavite za vpis na študij v prihodnjem študijskem letu.

12th MUNLawS Model United Nations Conference na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

Organizacijski odbor pod mentorstvom prof. dr. Vasilke Sancin organizira že 12. izvedbo konference MUNLawS Model United Nations Conference, ki bo potekala med 29. novembrom in 1. decembrom 2024 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Udeleženci se bodo pomeriti v simulacijah enajstih odborov (OZN, NATO, EU), zanje pa iščemo predsedujoče (committee chairperson).

Več informacij sledi v priponki, ob tem pa vas vljudno vabimo, da oddate vašo prijavo za mesto predsedujočega v enem izmed odborov preko https://www.munlaws.com/chair-application do 15. aprila 2024.

Organizatorji smo za vsa vaša vprašanja na voljo na elektronskem naslovu info@munlaws.com.

Vabljeni k prijavi.

NOVICE

Tekmovanje Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition 2024

Tekmovanje Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition 2024

Med 30. 3. in 6. 4. 2024 je v Washingtonu, D.C. potekalo tekmovanje Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition iz znanja mednarodnega javnega prava. To leto je na tekmovanju sodelovalo okrog 650 ekip iz celega sveta, od katerih se jih je na glavni del tekmovanja v Washingtonu, D.C. uvrstilo 143. Ekipo PF MB so sestavljali tekmovalci Kristina Lahovnik, Hana Jeram, Zala Heric in Marko Čeh pod mentorstvom Leona Brulca, Patricije Glavica, asist. Žive Šuta, izr. prof. Petre Weingerl in red. prof. Matjaža Tratnika.

Primer za letošnje tekmovanje z naslovom The case concerning the Sterren Forty je zajemal vprašanja dopustnosti vložitve tožbe in s tem povezanimi obligacijami erga omnes (partes), pravice do državljanstva in pogojev za izgubo le-tega, pravice do konzularne zaščite dvojnih državljanov in problematiko t. i. golden passports ter vlogo Varnostnega sveta ZN pri mirnem reševanju mednarodnih sporov. Primer je izšel 15. septembra 2023 in od takrat so ekipe širom sveta intenzivno pripravljale tožbo (memorial za Applicant-a) in odgovor na tožbo (memorial za Respondent-a), ki ju je oba bilo potrebno oddati 12. januarja 2024. Po oddaji pisnih izdelkov pa so se ekipe pričele uriti za ustni del tekmovanja, ki poteka v obliki simulacije postopka pred Meddržavnim sodiščem.

Pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru izšla publikacija z naslovom: Protecting Children's Rights in Civil, Criminal and International Law – Under a Touch of Digitalization

Pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru izšla publikacija z naslovom: Protecting Children's Rights in Civil, Criminal and International Law – Under a Touch of Digitalization

Pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru je pod uredništvom doc. dr. Cocoa Mariusa Mensaha izšla elektronska in tiskana publikacija z naslovom Protecting Children's Rights in Civil, Criminal and International Law – Under a Touch of Digitalization.

Zaščita otrokovih pravic v civilnem, kazenskem in mednarodnem pravu – pridih digitalizacije. Publikacija se osredotoča na ključne teme zaščite otrokovih pravic v civilnem, kazenskem in mednarodnem pravu. V današnjem hitro razvijajočem se digitalnem okolju je zagotavljanje blaginje in pravic otrok postalo kompleksnejše, a hkrati nadvse pomembno. Ta celovit pregled se poglobi v večplastne pravne okvire in izzive, povezane z otrokovimi pravicami v različnih pravnih področjih. Od vprašanj varstva in vzgoje ter izobraževanja do kazenskega prava mladoletnikov in mednarodnih pogodb. Pričujoča publikacija ponuja vpoglede v razvijajoči se okvir zakonodaje o zaščiti otrok. Z osredotočenostjo na navigiranje vpliva digitalne dobe na otrokove pravice ta publikacija služi kot dragocen vir za pravne strokovnjake, oblikovalce politik, učitelje in zagovornike, ki so posvečeni varovanju pravic in blaginje otrok. 

Publikacija je dostopna na https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/872.

 

Izšla je knjiga Osebnosti slovenske humanistike in družboslovja, v kateri je poglavje o prof. dr. Vaneku Šiftarju napisala tudi red. prof. dr. Janja Hojnik

Izšla je knjiga Osebnosti slovenske humanistike in družboslovja, v kateri je poglavje o prof. dr. Vaneku Šiftarju napisala tudi red. prof. dr. Janja Hojnik

Pri založbi ZRC SAZU je izšla knjiga Osebnosti slovenske humanistike in družboslovja, v kateri je poglavje o prof. dr. Vaneku Šiftarju zapisala tudi prof. dr. Janja Hojnik s Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Prof. dr. Vanek Šiftar je bil v letih 1970-1974 direktor takratne Višje pravne šole v Mariboru.

Iz povzetka:
Ivan Vanek Šiftar je bil eden osrednjih družboslovcev in humanistov druge polovice 20. stoletja v severovzhodni Sloveniji. Že v dijaških časih je bil vpet v diskusije o avtonomiji Prekmurja in statusu prekmurščine. Pred drugo svetovno vojno je bil urednik Mladega Prekmurca. Po maturi na Ptuju je vpisal študij prava na Pravni fakulteti v Ljubljani, ki ga je zaključil leta 1953. Še pred diplomo je deloval kot javni tožilec v različnih slovenskih okrajih, kjer je bil priča političnemu vmešavanju v delo pravosodja. Leta 1965 je doktoriral na Pravni fakulteti v Ljubljani na temo samoupravljanja. Kot direktor Višje pravne šole v Mariboru si je v prvi polovici sedemdesetih let 20. stoletja prizadeval za njen razvoj v fakulteto. Čeprav je bil član Zveze komunistov, si je prizadeval za prevlado strokovnosti na univerzi, študente je spodbujal k samostojnemu mišljenju. V drugi polovici sedemdesetih let 20. stoletja je predaval politično ureditev na mariborskem oddelku Teološke fakultete. Leta 1981 je postal prvi redni profesor prava na Univerzi v Mariboru.

Zmagovalna ekipa: Matej Veličkovski, Gašper Rakun, Izidor Jelenc, Lan Šket, Matija Bojnec, Rok Hrustel, Timotej Frank, Vito Draganić, Žan Vidovič in Dominik Ornik
Zmagovalna ekipa: Matej Veličkovski, Gašper Rakun, Izidor Jelenc, Lan Šket, Matija Bojnec, Rok Hrustel, Timotej Frank, Vito Draganić, Žan Vidovič in Dominik Ornik

Zmaga Pravne fakultete Univerze v Mariboru v nogometu na Univerzitetni športni ligi

Študenti PF UM so na finalni tekmi v nogometu Univerzitetne športne lige premagli ekipo FERI in sicer z rezultatom 8:4.

Ekipo PF UM so zastopali Matej Veličkovski, Gašper Rakun, Izidor Jelenc, Lan Šket, Matija Bojnec, Rok Hrustel, Timotej Frank, Vito Draganić, Žan Vidovič in Dominik Ornik. Študent Gašper Rakun je bil izbran tudi za najkoristnejšega igralca lige.

Izr. prof. Aleš Ferčič, prodekan za kakovost, kadre in razvoj je za ekipo PF UM navijal s tribun, za kar se mu tekmovalci iskreno zahvaljujejo.

Iskrene čestitke za osvojeno 1. mesto Univerzitetne športne luke za prvaka UM v nogometu.

Študentsko tekmovanje MEDMUN 2024

Študentsko tekmovanje MEDMUN 2024

Študenti Pravne fakultete Univerze v Mariboru so se pod mentorstvom asistenta Aljoše Polajžarja med 5. in 7. aprilom 2024 udeležili Mediterranean Model United Nations (MEDMUN), ki je potekalo na kampusu Univerze Sciences Po v Mentonu.

Tekmovalci Blaž Bukovec (Special Political and Decolonization Committee), Matej Makoter Rožmarin (English Crisis: The Great Discovery - The Americas), Jakob Hauptman (Ad Hoc), Ana Brumec (United Nations Security Council), Asja Lešnik (United Nations High Commissioner for Refugees) in Nuša Grzina (United Nations High Commissioner for Refugees) so se na tekmovanju odlično odrezali.

Tekmovalca Matej Makoter Rožmarin in Jakob Hauptman sta si kljub neizprosni konkurenci prislužila nagrado Honourable mention

Mediterranean Model United Nations (MEDMUN) je tekmovanje v okviru Model United Nations (MUN) konferenc. Na teh se po pravilih postopka, ki veljajo za posamezen odbor mednarodne organizacije, obravnavajo pereče teme, ki pestijo mednarodno skupnost. Vsak delegat predstavlja po eno državo članico posameznega odbora (na primer Odbora ZN za človekove pravice), debata pa v celoti poteka v angleškem jeziku, kar pripomore ne le h krepitvi retoričnih in pogajalskih sposobnosti, ampak tudi bogatenju besedišča. Tekmovanja MEDMUN se je udeležilo več kot 500 tekmovalcev iz različnih držav. Več o tekmovanju: https://www.medmun.org/

Našim izvrstnim študentom iskreno čestitamo!

PF V MEDIJIH

Z levi proti desni: izr. prof. dr. Borut Holcman, zasl. prof. dr. Šime Ivanjko, Gorazd Šifrer
Z levi proti desni: izr. prof. dr. Borut Holcman, zasl. prof. dr. Šime Ivanjko, Gorazd Šifrer

Izr. prof. dr. Borut Holcman in zasl. prof. dr. Šime Ivanjko s PF UM ter Gorazd Šifrer na Radijski delavnica znancev z naslovom PRAVO ZA VSAKDANJO RABO, 15. aprila 2024

Radijska delavnica znancev z dne 15. 4. 2024 ima delovni naslov PRAVO ZA VSAKDANJO RABO v njej pa govorimo tudi o pomenu in vlogi notariata kot načinu urejanja nekih temeljnih lastninskih razmerij v družbi. Sodelujejo: zaslužni profesor Univerze v Mariboru dr. Šime Ivanjko, dr. Borut Holcman – profesor pravne zgodovine na Pravni fakulteti v Mariboru, tudi nekdanji katoliški duhovnik ter notar in pesnik, Mariborčan, Gorazd Šifrer.

Vabljeni k poslušanju PRAVO - Z OBČUTKOM ZA ČLOVEKA...

Avtor oddaje Tone Petelinšek.
Tehnična realizacija Jure Demšar.

Foto: Sašo Bizjak
Foto: Sašo Bizjak

O okrogli mizi o sodstvu na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru v Večeru, 25. januarja 2024

Po 14-dnevnem sodniškem opozorilnem protestu: "Nič se ne zgodi. Obravnavajo nas kot nebodigatreba"

Dva ustavna pravnika, dr. Igorja Kaučiča in nekdanjega premierja dr. Mira Cerarja, novo podpredsednico vrhovnega sodišča vrhovno sodnico Marjeto Švab Širok in podpredsednika Slovenskega sodniškega društva višjega sodnika dr. Andreja Ekarta je moderatorka dr. Petra Weingerl gostila danes na okrogli mizi o sodstvu na Pravni fakulteti v Mariboru - prvi dan, ko so slovenski sodniki in sodnice spet delali ustaljeno, po 14-dnevnem opozorilnem protestu, ker zakonodajna in izvršilna oblast nista v roku udejanjili lanske odločbe ustavnega sodišča, da so sodniške plače prenizke, s tem pa so porušena razmerja med vejami oblasti. 

Vabljeni k prebiranju celotne vsebine prispevka na spletni strani Večer.com.

 

DOGODKI

V sklopu Kariernega tedna vabljeni na delavnico HITRO BRANJE

V sklopu Kariernega tedna vabljeni na delavnico HITRO BRANJE

v prostorih PF UM, 9. aprila 2024, ob 14. uri

Spoštovani študenti, študentke in diplomanti, diplomantke!

V mesecu aprilu je ponovno čas za  letni dogodek, namenjen mreženju študentov in diplomantov UM ter ostalih mladih na trgu dela s potencialnimi delodajalci: med 8. in 17. aprilom 2024 bo potekala 11. karierna tržnica Univerze v Mariboru.

Posebej izpostavljamo dogodek, ki se bo v okviru 11. karierne tržnice UM izvedel pri nas:

Kaj? HITRO BRANJE

Kdaj? V torek, 9. aprila 2024 ob 14. uri

Kje? V prostorih PF UM

Število mest je omejeno, zato vas vabimo k prijavi na povezavi dogodka.

"Prečekirajte" tudi celoten program "11. karierne tržnice Univerze v Mariboru" in izkoristite neštete priložnosti za osebni in karierni razvoj, ki vam jih ponuja! 

Vabljeni.

Dogodek ''Komu zvoni: pravna odgovornost držav in korporacij v dobi podnebnih sprememb''

Dogodek ''Komu zvoni: pravna odgovornost držav in korporacij v dobi podnebnih sprememb''

V imenu PIC – Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja vas prijazno vabim na dogodek ''Komu zvoni: pravna odgovornost držav in korporacij v dobi podnebnih sprememb'', ki ga bomo izvedli 24. 4. 2024 na Zoomu med 10:00 in 14:30.

Dogodek je namenjen podrobnejši seznanitvi s konceptom t. i. podnebnih pravic – človekovih pravic, na katere vplivajo podnebne spremembe, ter obveznosti držav in korporacij v zvezi s podnebjem. Izvedeli boste več o sodnih sporih, v katerih sodišča odločajo o odgovornosti držav in korporacij, ki s svojimi aktivnosti vplivajo na podnebne spremembe in prilagajanje družbe nanje. Dogodek izvajamo v okviru projekta DACE, ki ga financira Evropska unija.

Dogodek bo mednaroden in v celoti izveden v angleškem jeziku.

Govorke, govorci in predavanja:

 • dr. David R. Boyd, posebni poročevalec Združenih narodov o človekovih pravicah in okolju – Razvoj pravice do čistega, zdravega in trajnostnega okolja;
 • prof. dr. Stephen Humphreys, Law School, London School of Economics – Podnebne pravice;
 • prof. dr. Vasilka Sancin, Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani  –  Podnebne pravice v odločitvah Odbora Združenih narodov za človekove pravice;
 • dr. Andreas Geiges in dr. Luzie Helfmann, Climate Analytics in Climate Action Tracker  – Pravičen prispevek držav pri doseganju podnebnih ciljev iz Pariškega sporazuma;
 • dr. Samuel Ruiz-Tagle, Centre for Climate Engagement, University of Cambridge  –  Podnebne spremembe v pravu prostorskega načrtovanja;
 • Kertu Birgit Anton, Estonian Environmental Law Center  –  Podnebna tožba Petki za prihodnost Estonija proti Eesti Energia;
 • Luka Štrubelj, PIC  –  Pravna odgovornost korporacij za podnebne spremembe.

Celoten program v slovenskem jeziku je dostopen na tej povezavi.

Celoten program v angleškem jeziku je dostopen na tej povezavi.

Prijave na dogodek so obvezne na tej povezavi -> https://forms.gle/5TVZAbL2D3wDasd7A

V tednu pred dogodkom (22. 4 in 23. 4) vam bomo posredovali povezavo do spletnega dogodka.

Za vse dodatne informacije sem na voljo na aljosa.petek@pic.si.

Karierni:UM 11. karierna tržnica Univerze v Mariboru

Karierni:UM 11. karierna tržnica Univerze v Mariboru

Karierni center Univerze v Mariboru skupaj z Zavodom RS za zaposlovanje, Območno službo Maribor in Ptuj organizira dogodek »Karierni:UM, 11. karierna tržnica Univerze v Mariboru«, namenjen mreženju študentov in diplomantov UM s potencialnimi delodajalci. 

Delodajalci, študenti in diplomanti UM, ne zamudite edinstvenega dogodka, ki vam bo ponudil enkratne priložnosti za strokovni razvoj na področju razvoja kadrov in zaposlovanja, prenos znanja in povezovanje.

Obiščite dogodke 11. karierne tržnice

Znotraj Kariernega tedna Univerze v Mariboru, ki se bo odvijal med 8. in 12. aprilom 2024, napovedujemo dogodke za študente in diplomante UM, s katerimi boste krepili kompetence, pomembne za vašo kariero. Dogodki se bodo odvijali na fakultetah UM.

Kaj vse se bo dogajalo, si lahko ogledate na spletni strani KC UM (https://karierni.um.si/kariernium-karierna-trznica-univerze-v-mariboru).

moja.UM

Portal moja.UM

AKTUALNOZADNJA ZAKLJUČNA DELA V DKUM

FOTOGALERIJA