MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM »EVROPSKE PRAVNE ŠTUDIJE«

PROMOCIJSKI IZDELKI

OBVESTILA ZA ŠTUDENTE

Sodeluj pri nastajanju študentskega glasila IUSTO IURE

Sodeluj pri nastajanju študentskega glasila IUSTO IURE

Iusto iure je bilten študentov prava. Le tem dopušča, da se strokovno izpopolnjujejo tudi izven študijskega procesa. Sodelovanje vam bo ponudilo možnost izpopolnjevanja veščin pravnega raziskovanja in pisanja. 

Do 15.4.2020 mora študent, ki bi rad pisal članek na e-poštni naslov:urska.grubac@student.um.si posredovati temo članka ter kratek opis teme. V kratek opis naj študent vključi problematiko o kateri bi rad pisal ter predstavi glavne izhodiščne točke članka. Problematika mora biti aktualna ter se navezovati na študentsko pravno problematiko (ideje tem: študentsko delo in kako je le to urejeno – problematike, študij in kaj nam le ta nudi itd.). Nato bo strokovna komisija napravila izbor ter študente, ki bodo na podlagi predloga izbrani, obvestila o nadaljnjem postopku.

Iusto iure bo objavljen na spletni strani Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Prav tako si ga bomo prizadevali natisniti.

Pretekle izvode biltena lahko pregledaš >> tukaj <<.

Izpitni roki

Spoštovane študentke in študenti.

Obveščamo Vas, da se bodo izpitni roki, ki niso bili izvedeni v marcu in aprilu 2020 nadomestili z novimi izpitnimi roki.

O rešitvah v zvezi s preverjanjem znanja oz. izpiti, ki bodo sprejete na ravni UM oz. bodo najverjetneje enotne za celoten visokošolski prostor, Vas bomo pravočasno obvestili.

Vnaprej lepa hvala za razumevanje in uspešen študij še naprej.

S spoštovanjem.

Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa

Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa

Za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 je priporočljivo upoštevati vsakodnevne preventivne ukrepe. V nadaljevanju objavljamo Načrt in osnovna navodila NIJZ glede osnovne higiene, dostopna na spletnih straneh NIJZ (https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019).

OBJAVLJEN je RAZPIS ZA VPIS V PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME v štud. letu 2020/2021

OBJAVLJEN je RAZPIS ZA VPIS V PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME v štud. letu 2020/2021

Na povezavi (>>TUKAJ<<) najdete RAZPIS ZA VPIS V PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME v štud. letu 2020/2021.

Kandidati se lahko v študijskem letu 2020/2021 na Pravno fakulteto Univerze v Mariboru prijavijo na Magistrska študijska programa druge stopnje Pravo in Evropske pravne študije in na Doktorski študijski program tretje stopnje Pravo. Prav tako je mogoča prijava na Univerzitetni študijski program prve stopnje Pravo (ne spreglej - rok prve prijave je podaljšan na 9. april 2020). Več o vpisu na dodiplomski študijski program najdete >> TUKAJ <<.

Vljudno vabljeni k vpisu na prav(n)o fakulteto.

Objavljen je RAZPIS za VPIS v DODIPLOMSKE štud. programe za štud. leto 2020/2021

Objavljen je RAZPIS za VPIS v DODIPLOMSKE štud. programe za štud. leto 2020/2021

Objavljen je RAZPIS ZA VPIS V DODIPLOMSKE IN ENOVITE MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/2021.

Rokovnik

PRVI PRIJAVNI ROK:

E-prijava na spletnem portalu eVŠ: https://portal.evs.gov.si/prijava/ od 12. februarja do 18. marca 2020 - rok je podaljšan do 9. aprila
priporočeno poslana po pošti prijava za vpis, oddana z uporabniškim imenom in geslom do 20. marca 2020 - rok je podaljšan do 14. aprila 2020

 

POMEMBNO OBVESTILO! Lexpera d.o.o. podaljšuje dostop do portala IUS-INFO Profesionalni paket

POMEMBNO OBVESTILO! Lexpera d.o.o. podaljšuje dostop do portala IUS-INFO Profesionalni paket

Vsem študentom Univerze v Mariboru Pravne fakultete bo Lexpera d.o.o. v obdobju razglašene epidemije s koronavirusom, omogočila neomejeni dostop do portala IUS-INFO Profesionalni paket.

Za pridobitev osebnega dostopa do portala IUS-INFO prosim, da na elektronski naslov diplome@lexpera.si

  • pošljete sliko svoje študentske izkaznice
  • pisno izjavo, da boste dostop do portala IUS-INFO uporabljali izključno za osebne študijske namene.

V izjemnih primerih (npr. ko pišete zaključno nalogo oz. se pripravljate na katero od študentskih pravniških tekmovanj) in potrebujete članek iz novejših številk slovenskih pravniških revij (Pravna praksa, Podjetje in delo, Delavci in delodajalci...) – starejši članki iz teh revij so namreč že vključeni v profesionalni paket - lahko izjemoma zaprosite za posamezni članek na elektronski naslov narocnine@gvzalozba.si.

Upoštevajte, da morate za komunikacijo preko elektronske pošte uporabljati izključno študentski e-naslov (ime.priimek@student.um.si), s čimer izkazujete svojo identiteto.

Želimo vam uspešno uporabo portala IUS-INFO!

OBVESTILO: Snemanje predavanj na daljavo

ŠTUDENTOM PRAVNE FAKULTETE UM

Maribor, 23. 3. 2020

Spoštovani.

Kot ste bili seznanjeni, je Univerza v Mariboru zaradi nevarnosti širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) od ponedeljka, 16. marca 2020, do preklica pristopila k izvedbi pedagoškega procesa na daljavo. Glavnina pedagoškega dela se je preusmerila na izvedbo videopredavanj v orodju Microsoft Teams.

Vsi študenti ste že bili obveščeni in vas ponovno opozarjamo, da je snemanje predavanja in uporaba (npr. posredovanje) posnetkov brez privolitve posameznikov strogo prepovedano!

Neupravičeno snemanje in uporaba posnetkov brez privolitve posameznikov lahko pomeni storitev kaznivega dejanja po 138. členu Kazenskega zakonika (KZ-1, Uradni list RS, št. 50/12 s spremembami in dopolnitvami do 27/17), zaradi poseganja v posameznikove osebnostne pravice, skladno z določbami 134. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 s spremembami in dopolnitvami do 20/18).

S spoštovanjem,

Vodstvo Pravne fakultete UM

                                                                               

Podaljšanje prvega prijavnega roka za vpis na dodiplomske študijske programe

Podaljšanje prvega prijavnega roka za vpis na dodiplomske študijske programe

PRIDI NA PRAV(n)O FAKULTETO UNIVERZE V MARIBORU!

Obveščamo vas, da se je PRVI PRIJAVNI ROK v okviru Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2020/2021 podaljšal, in sicer se kot pravočasna prijava upošteva:

  • prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 9. aprila 2020 in
  • prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 9. aprila 2020, natisnjena in v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi do 14. aprila 2020.

Podaljšane prvega prijavnega roka velja za oba trenutno odprta prijavna roka (do 18. 3. 2020) - za vpis v 1. in vpis v višji letnik.

ZADNJA ZAKLJUČNA DELA V DKUM

Več zaključnih del na DKUM

NOVICE

Ekipa Pravne fakultete Maribor uspešno nastopila na predtekmovanju v Sofiji

Ekipa Pravne fakultete Maribor uspešno nastopila na predtekmovanju v Sofiji

Ekipa Pravne fakultete Maribor v sestavi študentov: Dore Klančnik, Ane Krajtner, Leona Laha in Petre Zupančič, se pod mentorstvom asist. Denisa Baghrizabehija, Line Burkelc Juras, Stefana Danojevića in Hane Šrot že od septembra 2019 aktivno pripravlja na mednarodno pravniško tekmovanje Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot.

V sklopu priprav na finalno tekmovanje, ki bo letošnje leto izjemoma potekalo preko videokonferenc, so tekmovalci po suverenem nastopu na predtekmovanju v Brnu, pred dvema tednoma uspešno nastopili še v bolgarski Sofiji.

Na organiziranem predtekmovanju v Sofiji so se tekmovalci Pravne fakultete Univerze v Mariboru pomerili proti ekipam The University of National and World Economy in Sofia University iz Bolgarije, IDA Aix Marseille University in Paris Dauphine University iz Francije, Cyril and Methodius University iz Skopja ter Juristische Fakultät der RUB iz Nemčije. Dobro organizirano predtekmovanje (t.i. »pre-moot«) je udeležencem predstavljalo odlično pripravo na glavno tekmovanje, hkrati pa tudi vpogled v reševanje mednarodnih gospodarskih sporov pred arbitražnim tribunalom.

Stvarnopravni zakonik s praktičnim komentarjem - prof. dr. Matjaž Tratnik

Stvarnopravni zakonik s praktičnim komentarjem - prof. dr. Matjaž Tratnik

Praktični komentar Stvarnopravnega zakonika je namenjen predvsem pravnikom v praksi. Avtor se v njem namreč ne spušča v teoretično razglabljanje o posameznih institutih stvarnega prava, ampak jih na splošno obravnava toliko, kot je potrebno za razumevanje zakonskih določb.

V 16 letih od uveljavitve zakonika se je na tem področju nabrala obsežna sodna praksa, zato je pomemben del komentarja sistematična obdelava odločitev sodišč. Odločbe so razvrščene po posameznih zakonskih določbah, pri členih z zelo obsežno sodno prakso (na primer pri 43. členu SPZ) pa so združene po tematskih sklopih. Citirani so najpomembnejši deli iz obrazložitev odločb, ne le jedra.

Utrinki ekipe naše fakultete iz European Friendly Rounds tekmovanja Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition v Pragi

Utrinki ekipe naše fakultete iz European Friendly Rounds tekmovanja Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition v Pragi

Tekmovanje Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition je tekmovanje v poznavanju mednarodnega javnega prava in je največje »moot« tekmovanje za študente prava. Na tem tekmovanju sodeluje več kot 680 pravnih šol iz 100 držav.

Od septembra lani se Jessup ekipa Pravne fakultete Univerze v Mariboru v sestavi: Nika Bele, Admir Muratović, Teja Peče in Barbara Smogavc, pod mentorstvom doc. dr. Petre Weingerl, red. prof. dr. Matjaža Tratnika in Leona Brulca, aktivno ukvarja s fiktivnim primerom spora med dvema državama in se sooča z reševanjem raznih vprašanj in problemov s področja mednarodnega javnega prava.

Od 6. do 8. februarja se je ekipa udeležila "European Friendly Rounds" v Pragi. V aprilu se bo odpravila na "International Rounds" v Združene države Amerike (v Washington).

Naši Jessup ekipi iskreno čestitamo za uspešno udeležbo na "European Friendly Rounds" v Pragi!

Gostujoče predavanje prof. dr. Matjaža Tratnika in doc. dr. Petre Weingerl na Karlovi univerzi v Pragi

Gostujoče predavanje prof. dr. Matjaža Tratnika in doc. dr. Petre Weingerl na Karlovi univerzi v Pragi

Prof. dr. Matjaž Tratnik in doc. dr. Petra Weingerl sta 5. marca 2020 predavala na Pravni fakulteti Karlove univerze v Pragi. Na povabilo Češkega društva za mednarodno pravo in Oddelka za mednarodno pravo Karlove univerze sta predavala na temo diplomatske zaščite. Pri tem sta izpostavila nove trende, predvsem v zvezi s položajem posameznika, ter vpliv evropskega povezovanja na ta uveljavljen koncept mednarodnega prava. 

Foto: B.P.
Foto: B.P.

Iskrene čestitke ob DNEVU ŽENA

V akademski skupnosti, ki ji pripadamo, razumemo družbene spremembe, ki so vodile k enakopravnejšim delitvam družbenih vlog kot družbene pridobitve. Kot pokazatelje razvoja in napredka. Med temeljne zagotovljene oblike enakopravnosti vsekakor štejejo volilna pravica, enak dostop do izobraževanja, pravica do enakega plačila za enako delo, spoštovanje in zavarovanje žensk v reproduktivnih vlogah, ozaveščanje o vidnih in nevidnih oblikah spolne neenakosti.

Enakopravno vključevanje obeh spolov v akademsko skupnost razumemo kot bogastvo in prednost, oboje pa kot prispevek k hitrejšemu in h kakovostnejšemu razvoju naše univerze. Ženske na Univerzi v Mariboru so nepogrešljive sodelavke in študentke, aktivne, samostojne, delovne in uspešne. Od strukturno vzpostavljenih mehanizmov v našem skupnem delovnem, raziskovalnem in študijskem okolju pa je odvisno, koliko možnosti ponujamo, da lahko svoje potenciale uresničijo.

Z veseljem vas pozivamo k ogledu videa doc. dr. Petre Weingerl s Pravne fakultete Univerze v Mariboru, ki nam je del svoje ustvarjalnosti predstavila sama, spregovorila o svojih izobraževalnih in delovnih izkušnjah in razkrila le delček tistega bogastva, ki sicer nastaja kot sestavni del dosežkov celotne Univerze v Mariboru. Doc. dr. Petra Weingerl je docentka in raziskovalka, doktorica pravnih znanosti in dipl. ekonomistka, prejemnica priznanja Zveze društev pravnikov RS mladi pravnik leta 2018.

Sodobne dileme prekrškovnega prava energetike

Sodobne dileme prekrškovnega prava energetike

V tem delu so združili moči vodilni strokovnjaki s področja prava energetike, vrhunski prekrškovnopravni znanstveniki in nekateri najbolj perspektivni študenti Univerze v Mariboru. Rezultat je prva slovenska monografija s področja prekrškovnega prava energetike. Gre za eno prvih tovrstnih del na svetu. Delno gre za obogateno gradivo, ki je nastalo tekom projekta ENERJUST – Nadzorno-prekrškovni vidiki varstva odjemalcev na dobavnem trgu z električno energijo in zagotavljanje skladnosti s kodeksi ravnanja. Projekt je potekal v okviru programa »Po kreativni poti do znanja 2017–2020«. Izsledke projekta smo v ločenih poglavjih dopolnili praktiki in akademiki, katerih delo je tako ali drugače povezano s prekrškovnim pravom in energetiko.

Delovnopravna zaščita žvižgačev v štirih državah Višegrajske skupine, Franciji in Sloveniji

Delovnopravna zaščita žvižgačev v štirih državah Višegrajske skupine, Franciji in Sloveniji

Workplace Whistleblowers' Protection in the V4 countries, France and Slovenia (WhistlePro); Visegrad Grant, No 21930021

Prof. Dr. Darja Senčur Peček sodeluje v raziskovalnem projektu, financiranem s strani Mednarodnega Višegrajskega sklada, na temo zaščite žvižgačev - delavcev, ki razkrijejo nepravilnosti ali kršitve zakonodaje pri njihovih delodajalcih, tako v javnem kot zasebnem sektorju (whistleblowing).

V projektu sodelujejo raziskovalci iz šestih držav – iz vseh štirih držav Višegrajske skupine – Poljske, Madžarske, Češke in Slovaške, pa tudi iz Francije in Slovenije.

PF V MEDIJIH

Prof. dr. Janja Hojnik o nepristojnosti Sodišču EU glede slovenske tožbe proti Hrvaški

Prof. dr. Janja Hojnik o nepristojnosti Sodišču EU glede slovenske tožbe proti Hrvaški

Kaj je sporočilo Sodišča EU-ja? Prof. dr. Janja Hojnik v Odmevih na RTV SLO.

O nepristojnosti evropskega sodišča prof. dr. Janja Hojnik v oddaji Svet.
Sodišče EU se je v primeru slovenske tožbe proti Hrvaški izreklo za nepristojno.

Prof. dr. Janja Hojnik v vseh dvajsetih letih odkar se ukvarja s pravom EU še ni videla, da sporočilo za medije ne bi bilo "zvesto" originalu sodbe. Prof. Hojnik: "Sodišče sicer poziva obe državi naj bosta zreli državi in spoštujeta mednarodno pravo, na drugih odsekih sodbe pa pove, da je arbitražna odločba akt mednarodnega prava."

Komentar prof. dr. Janje Hojnik na rtvslo.si. "V urejeni družbi je primerno, da se spori rešujejo po pravnih poteh. Res pa je, da so, ko gre za mednarodno pravo, te pravne poti precej omejene," je dejala Janja Hojnik. Odločitev Sodišča EU-ja o nepristojnosti v primeru slovenske tožbe glede arbitraže je bila tudi po mnenju profesorice prava Evropske unije na Pravni fakulteti v Mariboru Janje Hojnik pričakovana. Poziv sodišča Sloveniji in Hrvaški, da morata storiti vse potrebno za izvršitev arbitražne razsodbe, pa je po njenem mnenju "največ, kar smo lahko dobili".

Prvo zasedanje Društva narodov v Ženevi; Foto: Fridtjof Nansen bildearkiv
Prvo zasedanje Društva narodov v Ženevi; Foto: Fridtjof Nansen bildearkiv

Prof. dr. Janja Hojnik za RTVSLO.si o organizaciji Društva narodov, 10. januarja 2020

Neuspeh prve medvladne organizacije Društva narodov je lekcija za sodobni čas.
Mineva 100 let od začetka delovanja Društva narodov.

Da bi se izognili vojnam, so pred 100 leti ustanovili prvo naddržavno Društvo narodov. "Na žalost pri zagotavljanju miru ni bilo uspešno, a mednarodni skupnosti je prineslo izkušnje o tem, kaj ne deluje," razmišlja pravnica Janja Hojnik.

Celotno vsebino si preberite >>tukaj<<.

Prof. dr. Janja Hojnik v Mladini kot poznavalka evropskega prava: "EU ima dvojne standarde, ko gre za Vzhod in Zahod!", 20. decembra 2019

Prof. dr. Janja Hojnik v Mladini kot poznavalka evropskega prava: "EU ima dvojne standarde, ko gre za Vzhod in Zahod!", 20. decembra 2019

Mnogi radi primerjajo Evropsko unijo z Jugoslavijo, Bruselj pa ima v tej analogiji enak položaj kot osovraženi Beograd, brezno brez dna, v katero naj bi se stekal naš težko prisluženi denar, v zameno pa dobivamo samo direktive in navodila evrokratov. Kot razlaga dr. Janja Hojnik, strokovnjakinja za pravo EU z mariborske Pravne fakultete in prorektorica Univerze v Mariboru, pa je EU v praksi skoraj povsem odvisna od dobre volje svojih članic; te nanjo prenašajo nekatere dele svoje moči, obenem pa vsaka izmed njih še vedno sledi predvsem svojim nacionalnim interesom. Kot kažejo italijanske dokapitalizacije bank in hrvaško zavračanje arbitražne razsodbe, so številne države pri tem odločnejše in tudi uspešnejše od Slovenije.

Naši politiki so že odpirali šampanjce, Slovenija pa je v sporu s Hrvaško vsaj za zdaj ostala s težko priborjeno arbitražno razsodbo, ki je ne more implementirati. Kako je to mogoče, kako se lahko neka tako civilizirana evropska država, kot je Hrvaška, kratko malo požvižga na mednarodno pravo?

DOGODKI

Joint Seminars on EU law - rok prijave je 24.3.2020

Joint Seminars on EU law - rok prijave je 24.3.2020

PF zagreb, 13. in 14. maja 2020

Spoštovane študentke, študenti!

Tri pravne fakultete (iz Gradca, Zagreba in Maribora) tradicionalno organiziramo skupen seminar (Joint Seminars on EU Law), na katerem obravnavamo teme notranjega trga EU, konkurenčnega prava in mednarodnega zasebnega prava.

Letošnji seminar bo potekal na Pravni fakulteti v Zagrebu 13. in 14. maja 2020. V Zagrebu bodo študenti prespali eno noč. Stroški prevoza, namestitve in prehrane so kriti.

GOSPODARSKI SUBJEKTI NA TRGU 2020

GOSPODARSKI SUBJEKTI NA TRGU 2020

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, od 14. do 16. maja 2020

Gospodarski subjekti na trgu so tradicionalno posvetovanje, ki ga vsako leto v mesecu maju organizirata Pravna fakulteta Univerze v Mariboru in Inštitut za gospodarsko pravo Maribor. Posvetovanje ima bogato tradicijo, saj se neprekinjeno izvaja že vse od leta 1993. Gre za največje in najbolj poznano posvetovanje s področja gospodarskega prava v Sloveniji.

PROGRAM

KOTIZACIJA:  250 EUR (Preverite možnosti za znižano ceno kotizacije!)

PRIJAVA: prijavo lahko opravite >> TUKAJ <<.

INFORMACIJE: Darija Husar, T: 02 250 42 15, E: darija.husar@um.si

Več na: https://www.pf.um.si/raziskovanje/konference-in-posveti/gospodarsi-subjekti-na-trgu/

AKTUALNO

FOTOGALERIJA

VSI ALBUMI