OBVESTILA ZA ŠTUDENTE

Kršitve izpitnega reda

Kršitve izpitnega reda

Študent krši izpitni red, če med potekom preverjanja znanja na nedovoljen način sodeluje z drugimi prisotnimi ali če pri tem uporablja nedovoljene pripomočke.

Oseba, ki opravlja ali poizkusi opravljati izpit oz. drugo preverjanje znanja namesto prijavljenega študenta, in študent, namesto katerega opravi ali poizkusi opravljati preverjanje znanja kdo drug, s tem kršita izpitni red.

Kot kršitev se upošteva tudi plagiatorstvo pri seminarskih in diplomskih nalogah, programih in drugih pisnih izdelkih, katerih ocena prispeva k skupni oceni pri učni enoti.

Odlična priložnost: možnost zaposlitve v Odvetniški družbi Velkaverh, Štravs, Podgornik o.p., d.o.o.

Odlična priložnost: možnost zaposlitve v Odvetniški družbi Velkaverh, Štravs, Podgornik o.p., d.o.o.

Odvetniška družba Velkaverh, Štravs, Podgornik o.p., d.o.o.
išče magistra prava (m/ž) za zaposlitev na delovnem mestu odvetniški pripravnik oziroma odvetniška pripravnica

Nudijo sklenitev delovnega razmerja v dinamičnem okolju in možnost dela na različnih pravnih področjih za celotno obdobje trajanje pripravništva s 3-mesečnim poskusnim delom. Pogoji za zaposlitev so končana pravna fakulteta, obvladovanje dela z računalnikom, znanje angleškega jezika in še enega tujega jezika ter vozniški izpit B kategorije. Prednost pri zaposlitvi bodo imeli kandidati z znanjem tudi italijanskega ali nemškega jezika. Delovno mesto se nahaja v Kopru ali v Ljubljani.

Prijave, skupaj z življenjepisom in pripadajočimi dokazili, prosimo pošljite do 15.07.2024 na naslov:
e-mail: spela.bauman@vsp.si ALI Odvetniška družba Velkaverh, Štravs, Podgornik o.p., d.o.o. Ferrarska ulica 12, 6000 Koper.

Vabljeni k oddaji prijave.

Vabilo – Poletna šola francoskega in evropskega prava

Vabilo – Poletna šola francoskega in evropskega prava

Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani bo med 1. in 5. julijem 2024 potekala tradicionalna Poletna šola francoskega in evropskega prava, ki jo organizirajo v sodelovanju z Univerzo v Poitiersu.

Tema predavanj letošnjih gostujočih profesorjev Pierra Jouetta in Clémenta Margaina je: Notions générales de droit pénal français.

Prijave so mogoče do petka, 28. junija, na elektronski naslov alenka.erzen@pf.uni-lj.si. Za prijavo uporabite priloženi prijavni obrazec. 

Več informacij o poletni šoli je na voljo v pripetih datotekah.

Summer School of Civil Law

Summer School of Civil Law

The Civil Law Foundation is a French institution of international legal cooperation, recognized as public utility, whose main objective is to promote the assets of civil law and create forums of exchange on legal systems, both in France and abroad.

Every year, our Foundation organizes the Summer School of Civil Law in partnership with the prestigious Université Paris II Panthéon-Assas. 

The 2024 edition will exceptionally be held entirely online due to the Paris Olympic Games. It will take place from July 1 to July 31, 2024

The ambition of this Summer School is to provide all participants with a comprehensive understanding of continental law and its evolution and influence on the legal and economic models currently evolving worldwide. In addition to the courses, it is also an opportunity to meet key players in the French legal system.

The program is taught in both English and French and is open to anyone who has completed a minimum of three years of legal studies (students and legal practitioners). Each year, this event brings together many students and legal professionals from all over the world who will be awarded, at the end of a final exam, a Training Certificate in Civil Law.    

All the relevant information and registration links are also available on our website:  English-speaking class: https://www.fondation-droitcontinental.org/fr/english-speaking-students/ 

Pripravništvo na Veleposlaništvu RS v Haagu

Veleposlaništvo RS v Haagu vabi k opravljanju neplačanega študentskega pripravništva v obdobju 1. 7 .2024 - 31. 1. 2025. Vsak praktikant bo delo opravljal 3-4 mesece, predvidoma 1.7.-15.10.2024 oz. 16.10.2024-31.1.2025. Manjše prilagoditve terminov so možne po dogovoru.

Akt o postopku pomirjanja za študente PF

Spoštovani.

Prilagamo Akt o postopku pomirjanja za študente Pravne fakultete Univerze v Mariboru (v nadaljevanju: akt) s prilogo: Vzorec pobude za začetek postopka. Akt je pričel veljati in se uporabljati z dnem sprejema s strani dekana fakultete, tj. z dnem 8. 4. 2024. Študentski svet Pravne fakultete UM in Senat Pravne fakultete UM sta akt predhodno obravnavala in podala pozitivno mnenje k sprejemu akta.

Akt ureja postopek alternativnega reševanja sporov in pomirjanja med pedagoškim in nepedagoškim osebjem na eni strani ter študentkami in študenti na drugi strani, s ciljem varovanja dostojanstva šibkejše stranke, uresničevanja etičnega ravnanja in zagotavljanja objektivnih možnosti za učinkovito vodenje izobraževalnega procesa ter razreševanje sporov oziroma nesporazumov, do katerih lahko pride v okviru pedagoškega procesa, ki se izvaja v okviru Pravne fakultete Univerze v Mariboru.

Postopek pomirjanja, kot je določen v tem aktu, ni obvezen in z ničemer ne posega v postopke na Univerzi v Mariboru in pred pristojnimi javnimi oblastmi Republike Slovenije. Postopek v celoti temelji na prostovoljnosti odločitve za tovrstni način reševanja sporov ali nesporazumov.

Postopek pomirjanja po tem aktu se ne opravi za spore v zvezi z ocenjevanjem izpitov, kolokvijev in drugih oblik ocenjevanja in preverjanja znanja.

NOVICE

Umrl je prijatelj fakultete, dr. Marko Ilešič

Umrl je prijatelj fakultete, dr. Marko Ilešič

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru je pretresena in se pridružuje izrazom sožalja ob smrti velikega človeka, prijatelja Pravne fakultete Univerze v Mariboru, pravnega strokovnjaka in člana programskega sveta fakultete, sodnika Sodišča EU, dr. Marka Ilešiča. Hvaležni smo mu za vso podporo, ki jo je nudil fakulteti pri njenem delovanju.

Delegacija Pravne fakultete Univerze v Mariboru se je udeležila 11. tekmovanja LyonMUN v Franciji

Delegacija Pravne fakultete Univerze v Mariboru se je udeležila 11. tekmovanja LyonMUN v Franciji

Delegacija Pravne fakultete Univerze v Mariboru se je pod mentorstvom asistenta Jana Stajnka med 22. in 25. majem udeležila 11. tekmovanja LyonMUN v Franciji.

Tekmovalci Lana Simončič, Blaž Bukovec, Marko Čeh in Ana Veronika Borko so se odlično odrezali in Pravni fakulteti Univerze v Mariboru priborili dve nagradi.

Lana Simončič si je prislužila drugo mesto in naziv »honorable mention« v odboru UN Women. Uvrstitev med pet najboljših tekmovalcev v odboru in pohvalo organizatorjev (»shout out«) pa si je priboril Blaž Bukovec, ki je nastopal v odboru NATO.

LyonMUN je tekmovanje v okviru Model United Nations (MUN) konferenc. Na teh se po pravilih postopka, ki veljajo za posamezen odbor mednarodne organizacije, obravnavajo pereče teme, ki pestijo mednarodno skupnost. Vsak delegat predstavlja po eno državo članico posameznega odbora, debata pa v celoti poteka v angleškem jeziku, kar pripomore ne le h krepitvi retoričnih in pogajalskih sposobnosti, ampak tudi bogatenju besedišča.

Delegaciji čestitamo za uspehe na tekmovanju!

Svečana podelitev diplom na Univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje in Magistrskem študijskem programu 2. stopnje Pravo

Svečana podelitev diplom na Univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje in Magistrskem študijskem programu 2. stopnje Pravo

Za nami je uspešno izpeljana slavnostna podelitev diplomskih listin na Univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje Pravo in Magistrskem študijskem programu 2. stopnje Pravo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, ki jo je dne 7. junij 2024 vodila ga. Urška Kukovec, pomočnica tajnika za pravne in kadrovske zadeve.

Prof. dr. Tomaž Keresteš, dekan Pravne fakultete Univerze v Mariboru, je vse navzoče prijazno pozdravil ter poudaril, da ves trud diplomantov ni bil zaman, saj so prejete diplome dokaz, da so usvojili potrebna pravna znanja in kompetence ter pridobili nekaj, kar je nezastarljivo, to je poznavanje temeljnih načel prava, poznavanje sistemske zgradbe prava, razumevanje sistemskih povezav med sklopi tega sistema in sposobnost pravniškega razmišljanja. Z diplomo Pravne fakultete Univerze v Mariboru se diplomantom odpirajo pravniške poklicne možnosti ali pa možnosti nadaljnjega izobraževanja. Na poklicni poti, pri nadaljnjem študiju in tudi v življenju bodo diplomanti potrebovali tako formalno potrdilo o izobrazbi kot tudi dejansko znanje in sposobnost uporabe le-tega. Vendar ne gre pozabiti, da noben pravnik ne sme zaspati na lovorikah na fakulteti pridobljenega znanja, saj je potreben neprestani trud za ohranjanje in nadgrajevanje že pridobljenega znanja.

Vse diplomante Pravne fakultete Univerze v Mariboru druži eno in sicer, da z dnem zaključka študija postanejo Alumni Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Alumni pomeni, da so z zaključkom študija nerazdružljivo povezani s Pravno fakulteto, pa naj jih življenjska pot zanese kamorkoli že bodi. Pravna fakulteta bo vedno njihov dom, Univerza v Mariboru pa njihova Alma Mater. Želimo si, da diplomanti ostanejo s fakulteto v stiku, spremljajo njene dogodke, aktivnosti in fakulteto dojemajo kot svoj dom.

Študentoma Lari Krneža in Ninu Dottu se zahvaljujemo za glasbeno popestritev programa s pesmima Na travniku in Življenje je lepo!

Vsem diplomantkam in diplomantom še enkrat čestitamo.

Dekanov sprejem športnikov Univerzitetne športne lige Univerze v Mariboru 2024

Dekanov sprejem športnikov Univerzitetne športne lige Univerze v Mariboru 2024

V petek, 7. junija 2024, smo za našo prvo uvrščeno nogometno ekipo študentov prava Univerzitetne športne lige Univerze v Mariboru 2024 ter za ekipo študentk odbojkašic pripravili dekanov sprejem v znak zahvale za izkazan trud ter pripravljenost si vzeti čas za športni dogodek navkljub zahtevnim študijskim obveznostim.
 
Dekan Pravne fakultete Univerze v Mariboru, red. prof. dr. Tomaž Keresteš, je zmagovalni nogometni ekipi, ki so jo zastopali Matej Veličkovski, Gašper Rakun, Izidor Jelenc, Lan Šket, Matija Bojnec, Rok Hrustel, Timotej Frank, Vito Draganić, Žan Vidovič in Dominik Ornik izročil Zahvalo dekana ter hudije naše fakultete. Odbojkaško ekipo študentk prava so sestavljale Veronika Mikl, Lejla Veladžić, Alenka Tabaković, Pia Brelih, Lara Vrhovec, Danaja Šparakl, Lana Daks, Nina Rajh in Mateja Sever, ki so prav tako prejele hudije ter Pohvalo dekana.
 
Vsem tekmovalkam in tekmovalcem iskreno čestitamo za dosežen rezultat ter se zahvaljujemo za udeležbo na Univerzitetni športni ligi UM in seveda upamo, da si bodo študentke in študenti tudi prihodnje leto vzeli čas in se udeležili tekmovanja ter tako zastopali Pravno fakulteto Univerze v Mariboru.
Pravna fakulteta Univerze v Mariboru na XXIII. Dnevih delovnega prava in socialne varnosti

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru na XXIII. Dnevih delovnega prava in socialne varnosti

V četrtek in petek, 30. in 31. maja 2024, sta prof. dr. Darja Senčur Peček in asist. Aljoša Polajžar sodelovala na tradicionalnih XXIII. Dnevih delovnega prava in socialne varnosti. Prof. dr. Darja Senčur Peček je predavala o tematiki delovnega časa ter prožnih ureditev dela in njihove uveljavitve v ZDR-1D ter asist. Aljoša Polajžar o kolektivnem dogovarjanju samozaposlenih oseb (iz vidika novih smernic konkurenčnega prava EU). Obe tematiki naslavljata vprašanja povezana z digitalizacijo delovnega procesa (pravica do odklopa, delo prek digitalnih platform za delo itd.). Kongresa se je skupaj udeležilo več kot 20 predavateljev in 350 udeležencev.

Asist. Aljoša Polajžar se je udeležil seminarja »Seminar for young researchers on European Labour Law and Social Law 2024

Asist. Aljoša Polajžar se je udeležil seminarja »Seminar for young researchers on European Labour Law and Social Law 2024

Asist. Aljoša Polajžar se je dne med 16. in 18. majem 2024 udeležil seminarja mladih raziskovalcev s področja delovnega prava in socialne varnosti, ki je potekal na Pravni fakulteti Univerze v Beogradu. Na seminarju so doktorski študenti iz različnih evropskih držav predstavljali svoje rezultate raziskovanja. Asist. Aljoša Polajžar je predstavil tematiko »The access of self-employed workers to collective bargaining – Have the barriers fallen?«, v okviru katere je, med drugim, obravnaval položaj oseb, ki opravljajo delo prek digitalnih platform za delo.

PF V MEDIJIH

Red. prof. dr. Janja Hojnik v pogovorni oddaji Omizje o Ustanovi Šiftarjeva fundacija in Prekmurju

Red. prof. dr. Janja Hojnik v pogovorni oddaji Omizje o Ustanovi Šiftarjeva fundacija in Prekmurju

Dne 5. junija 2024 je v pogovorni oddaji Omizje na RTV SLO potekala oddaja o drugem direktorju Višje pravne šole - dr. Vaneku Šiftarju, v kateri sta kot gostji sodelovali red. prof. dr. Janja Hojnik ter pogodbena sodelavka fakultete in nekdanja ustavna sodnica dr. Etelka Korpič-Horvat.

Letos namreč mineva 105 let od rojstva in 25 let od smrti dr. Ivana Vaneka Šiftarja, pravnika in politika iz Petanjcev v Prekmurju, kjer že skoraj 30 let deluje Ustanova Šiftarjeva fundacija, med soustanovitelji fundacije je tudi Pravna fakulteta Univerze v Mariboru. Ustanova upravlja z Vrtom spominov in tovarištva, ki je postal eden izmed osrednjih socialnih prostorov prekmurske regije.

Izr. prof. dr. Borut Holcman v oddaji Obrazi sosednje ulice na Radiu Maribor, 25. maj 2024

Izr. prof. dr. Borut Holcman v oddaji Obrazi sosednje ulice na Radiu Maribor, 25. maj 2024

Borut Holcman: "Ljudje smo dolžni biti drug do drugega predvsem – ljudje."

V oddaji Obrazi sosednje ulice smo gostili dr. Boruta Holcmana – profesorja zgodovine prava in še nekaterih drugih predmetov na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Je tudi diplomirani teolog in je pet let služboval kot katoliški duhovnik, potem se je poročil in zašel v akademske vode.

Študentje ga na fakulteti, kjer predava, redno zelo pozitivno ocenjujejo, predvsem zaradi njegovega človeškega pristopa in humanistične širine, s čimer skuša v ta kdaj na videz suhoparna pravna razmerja vtkati okus po človeku in človečnosti, po dobroti in pravičnosti. "Resničen pravnik s pametjo in srcem vnaša v sicer kdaj toga pravna razmerja vsakdanjega življenja okus po človečnosti in sočutju," pravi.

Je tudi iskreno verujoč kristjan. Pravi, da je "odnos do sočloveka v vsakodnevni praksi resničen lakmusov papir, kako troedini Bog dejansko biva v notrini našega srca."

Pogovoru prisluhnite na povezavi: https://www.rtvslo.si/radio-maribor/zgodbe/borut-holcman-ljudje-smo-dolzni-biti-drug-do-drugega-predvsem-ljudje/709503

Radijska oddaja Radia Slovenija Studio ob 17h, Dan Evrope, v gosteh red. prof. dr. Janja Hojnik

Radijska oddaja Radia Slovenija Studio ob 17h, Dan Evrope, v gosteh red. prof. dr. Janja Hojnik

Na dan Evrope in natanko mesec dni pred volitvami v Evropski parlament v Sloveniji preverjamo, koliko dela je bilo opravljenega v preteklih petih letih, premišljujemo o kondiciji Evropske unije in gledamo v bližnjo prihodnost, v izzive, ki Evropo čakajo v prihodnjih letih. Vabilo voditeljice Studia ob 17.00 Sandre Krišelj so sprejeli dr. Jerneja Jug Jerše, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, dr. Janja Hojnik z mariborske pravne fakultete in dr. Matjaž Nahtigal s ljubljanske Fakultete za družbene vede.

Vabljeni k poslušanju pogovorne radijske oddaje na naslednji povezavi.

DOGODKI

Predstavitev ŠTUDENTSKIH TEKMOVANJ

Predstavitev ŠTUDENTSKIH TEKMOVANJ

Spoštovani študenti!

vljudno vabljeni na predstavitev študentskih tekmovanj iz znanja prava. Predstavitev bo potekala dne 30. maja 2024 ob 17. uri v živo v predavalnici Auditorium Maximus (II. nads.) ter hkrati preko MS Teams. Za priključitev uporabite geslo: vwwdnms.

Tekmovanja bodo predstavljali mentorji in bivši tekmovalci posameznih tekmovanj.

Prednosti udeležbe na mednarodnih tekmovanjih:

  • poseben izbirni predmet na B1 in B2,
  • uporaba pravnih pravil na praktičnem primeru,
  • pridobitev znanj in kompetenc,
  • pridobitev veščin pravnega pisanja in pravne argumentacije,
  • nadgradnja znanja tujih jezikov,
  • sposobnost javnega nastopanja,
  • spoznavanje študentov prava iz celega sveta,
  • potovanja v različne svetovne prestolnice.

Prijava na študentska tekmovanja v študijskem letu 2024/2025:
Obrazec oziroma navodila za prijavo bodo na voljo po opravljenih predstavitvah tekmovanj. Možnost prijave se bo odprla 6. junija, z rokom prijave do vključno 16. junija.

moja.UM

Portal moja.UM

AKTUALNOZADNJA ZAKLJUČNA DELA V DKUM

FOTOGALERIJA