MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM »EVROPSKE PRAVNE ŠTUDIJE«

PROMOCIJSKI IZDELKI

OBVESTILA ZA ŠTUDENTE

Predstavitev študentskih tekmovanj iz znanja prava

Predstavitev študentskih tekmovanj iz znanja prava

Spoštovani študenti!

Vljudno vabljeni na predstavitev študentskih tekmovanj iz znanja prava. Predstavitev bo potekala dne 1.7.2020 ob 11. uri preko orodja MS Teams. Za priključitev uporabite geslo: bu7d2yb.

Tekmovanja bodo predstavljali mentorji in tekmovalci posameznih tekmovanj.

Prednosti udeležbe na mednarodnih tekmovanjih:

-poseben izbirni predmet na B1 in B2,

-uporaba pravnih pravil na praktičnem primeru,

-pridobitev znanj in kompetenc,

-pridobitev veščin pravnega pisanja in pravne argumentacije,

-nadgradnja znanja tujih jezikov,

-sposobnost javnega nastopanja,

-spoznavanje študentov prava iz celega sveta,

-potovanja v različne svetovne prestolnice.

***********************************************************************************

Prijava na študentska tekmovanja v študijskem letu 2020/2021:

Prijavite se lahko najkasneje do 15. julija 2020, in sicer na način, da izpolnite obrazec na priloženi povezavi.

Repetitorij prijav in odjav na izpitne roke

Spoštovani študenti.

Želeli bi vas opomniti, da je v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM, v 23. členu določeno, da se lahko študent od izpita odjavlja najkasneje dva dni pred izpitom na predpisan način, torej v sistemu AIPS. Drugačni načini odjavljanja pomenijo kršitev določb Pravilnika in neenako obravnavanje študentov, zato kot taki niso dopustni.

Rok prijave na izpit je najmanj 5 dni pred izpitom. Po Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM je študent odgovoren za pravočasno in popolno prijavo na izpit (3. odstavek 22. člena Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM) .

Lep pozdrav,

referat

Praktično usposabljanje v odvetniški pisarni Gorjup

Praktično usposabljanje v odvetniški pisarni Gorjup

Odvetniška pisarna Gorjup bo v sodelovanju s Pravna fakulteta Maribor članom zmagovalne ekipe »Študentske pravde 2020« ponudila praktično usposabljanje v odvetniški pisarni.

Usposabljanje bo potekalo v času sodnih počitnic pod mentorstvom odvetnikov, odvetniških kandidatov in odvetniških pripravnikov, zaposlenih v odvetniški pisarni. Usposabljanje bo sestavljeno iz pedagoško-teoretičnega in praktičnega dela.

V okviru pedagoško-teoretičnega dela bodo študenti spoznavali pot »od študenta prava do odvetnika«. V prvem sklopu bo študentom predstavljen prehod iz študija v prakso, predvsem možnosti zaposlitve mladih pravnikov v odvetništvu. V drugem sklopu bodo študenti spoznavali delo odvetniškega pripravnika, pri čemer bo veliki del namenjen predstavitvi pravniškega državnega izpita (PDI). Študentom bodo odvetniški kandidati in odvetniki iz prve roke predstavili kako so se pripravljali na PDI, koliko časa je potrebno študirati za PDI in ostalo, kar je potrebno vedeti za uspešno pripravo na PDI. Tretji in četrti sklop bosta namenjena predstavitvi dela odvetniškega kandidata in odvetnika.

Odprt je Razpis kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti v študijskem letu 2020/2021!

Odprt je Razpis kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti v študijskem letu 2020/2021!

​​​V študijskem letu 2020/2021 bomo že drugo leto zapored izvajali kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti na Univerzi v Mariboru.
 
Razpis kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti, prijavnica in učni načrti učnih enot so objavljeni na spletni strani moja.um.si: https://moja.um.si/student/Strani/Obštudijska-dejavnost.aspx.
info_green.pngPogoji za prijavo
Prijavijo se lahko študenti, ki so vpisani v študijske programe Univerze v Mariboru in imajo v tekočem študijskem letu veljaven status študenta.
 
koledar_zel.pngRok za prijavo
Prijava poteka v času vpisa v višji letnik, in sicer skladno s termini vpisa, ki jih določi posamezna fakulteta, oz. najkasneje do 30. 9. 2020.
 

Za več informacij si oglejte video:  https://www.youtube.com/watch?v=Dncfx_WnuWI.

Povabilo doktorskim študentom in mladim raziskovalcem k izpolnitvi kratkega anketnega vprašalnika

Povabilo doktorskim študentom in mladim raziskovalcem k izpolnitvi kratkega anketnega vprašalnika

Eurodoc (The European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers) vljudno vabi doktorske študente in mlajše raziskovalce k izpolnitvi kratkega anketnega vprašalnika, ki bo pomembno prispeval k oblikovanju stališč, povezanih z odprtim dostopom do raziskovalnih podatkov in člankov, z vidika raziskovalcev na začetku kariere. Anketni vprašalnik je anonimen in dostopen na povezavi: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EurodocSurveyPublishingOpenScience2020.

'Open Research Europe' (ORE) je platforma za odprti dostop v okviru programa Obzorje 2020, ki jo uvaja Evropska komisija. Predstavlja pomemben korak k odprti znanosti v Evropi. Omogočila bo hitro objavo in odprt dostop do najrazličnejših člankov.

ZADNJA ZAKLJUČNA DELA V DKUM

Več zaključnih del na DKUM

NOVICE

Predstavniki Notarske zbornice Ruske federacije (Moskalenko) z delegacijo PF UM
Predstavniki Notarske zbornice Ruske federacije (Moskalenko) z delegacijo PF UM

V gosteh predstavniki Notarske zbornice Ruske federacije

V sredo, 24. junija 2020, na predvečer državnega praznika slovenske državnosti, je Pravna fakulteta, dekanica pravne fakultete, red. prof. dr. Vesna Rijavec gostila in hkrati bila gostja. Gostila je predstavnike Notarske zbornice Ruske federacije (Moskalenko) in bila gostja Mednarodnega raziskovalnega centra II. svetovne vojne Maribor, ki ima svoj sedež na območju Melja/Maribor (Ujčič).

V prostorih Muzeja, ki je bil prostor groze na začetku II. svetovne vojne Stalag XVIII D, saj je v času od 1941, do marca 1942 v prostorih umrlo 5000 ruskih ujetnikov, 5000 mladih mož, pred katerimi je bilo še vse življenje.

V prostorih Muzeja je stalna razstava v spomin na te dogodke in sami prostori so do neke mere še verodostojna priča teh dogodkov.

Notarsko delegacijo Ruske federacije je s praznovanjem 25. letnice ponovne uvedbe Notariata v Sloveniji in njegovo zgodovino vse tja do leta 1502, seznanil v okviru svojega predavanja, izr. prof. dr. Borut Holcman in s tem opozoril na praznovanje dneva domovine, ki je sposobna ohranjati spomin na ljudi, ki so bili zaradi ljudi razčlovečeni.

Študentska pravda je za nami

Študentska pravda je za nami

V ponedeljek, 15. junija 2020, smo na Pravni fakulteti ob upoštevanju epidemioloških smernic uspešno izvedli Študentsko pravdo – tekmovanje slovenskih študentov prava iz znanja civilnega prava. Veseli nas, da študenti že 5. leto zapovrstjo prepoznavajo dodano vrednost tekmovanja in da lahko v vlogi ocenjevalcev gostimo zares izvrstne sodnike in odvetnike.

Letošnji primer je z ozirom na pandemijo covid19 še posebej aktualen, saj so študenti obravnavali primer odškodnine za slučaj opustitve oziroma izmikanja cepljenju. Zastavljeni primer je vključeval mešan avstrijsko-slovenski zakonski par, živeč v Avstriji. Paru se je rodila deklica, ki jo je mati po sporu z očetom odpeljala k staršem v Slovenijo. Jabolko spora med starši je bilo prav cepljenje njunega otroka. Medtem ko si je oče, sicer državljan Avstrije, kjer cepljenje proti ošpicam ni obvezno, prizadeval deklico cepiti, je mati zaradi domnevnih nevarnosti cepljenja vztrajno zavračala to možnost. Mati je nadalje deklico vpisala v slovenski vrtec pri čemer je predhodno opravila še pregled pri pediatru, ki je zgolj opozoril na obveznost cepljenja, ni pa o tem obvestil pristojnega inšpektorata. Po spletu okoliščin je deklica na obisku pri očetu v Avstriji zbolela za ošpicami, nato pa v vrtcu v Sloveniji okužila več drugih otrok, eden je zaradi zapletov umrl. Primer si lahko v celoti, skupaj z izvedenskim mnenjem, ogledate na sledeči povezavi: https://pf.um.si/studij/tekmovanja-studentov/studentska-pravda/studentska-pravda-2020/

Foto: Sebastian Gollnow - AFP
Foto: Sebastian Gollnow - AFP

Skupna izjava evropskih profesorjev prava v obrambo pravnega reda EU: nacionalna sodišča ne morejo preglasiti sodbe Sodišča EU

Na pobudo petih profesorjev z različnih evropskih in drugih univerz je bila objavljena Skupna izjava v obrambo pravnega reda EU. S tem se je del akademske skupnosti odzval na sodbo nemškega ustavnega sodišča, ki je bila razglašena 5. maja letos in s katero je to sodišče zavrnilo priznati veljavnost sodbe Sodišča EU v povezavi s programom kvantitativnega sproščanja Evropske centralne banke (obvestilo o sodbi v nemškem in angleškem jeziku). Izjavo je doslej podpisalo več kot 30 profesorjev z različnih evropskih in drugih univerz, vključno z dr. Janjo Hojnik in dr. Petro Weingerl z Univerze v Mariboru. V nedeljo, 31.5.2020, je izjavo v prevodu objavilo več vodilnih evropskih medijev.

V nadaljevanju lahko preberete besedilo izjave v slovenskem prevodu (prevod Janja Hojnik), original je objavljen na Verfassungsblog, 26.5.2020.

Doc. dr. Miha ŠEPEC, asist. Jan STAJNKO in študenti Pravne fakultete o zaščiti žvižgačev v mednarodno priznani reviji MEDIA, CULTURE & SOCIETY

Doc. dr. Miha ŠEPEC, asist. Jan STAJNKO in študenti Pravne fakultete o zaščiti žvižgačev v mednarodno priznani reviji MEDIA, CULTURE & SOCIETY

Doc. dr. Miha Šepec ter asist. Jan Stajnko sta v soavtorstvu s prof. dr. Suzano Žilič Fišer s FERI UM ter študentko PF UM Živo Šuta, študentko FERI UM Klaro Avsec in pripravnico na okrožnem sodišču v Murski Soboti ter diplomantko PF UM Tamaro Dugar objavili članek v mednarodno priznani reviji MEDIA, CULTURE & SOCIETY, ki šteje za eno najvplivnejših na področju komunikologije in medijskih komunikacij.

Članek z naslovom »The European whistleblowing directive: a legislative barrier between journalists and their sources?« zadeva novo direktivo o zaščiti žvižgačev ter med drugim načenja vprašanje, ali direktiva zmanjšuje pomen žvižgačev kot novinarskih virov. Do članka lahko dostopate na sledeči povezavi.

Prof. dr. Verica Trstenjak, FOTO: Katja Kolba
Prof. dr. Verica Trstenjak, FOTO: Katja Kolba

Prof. dr. Verica TRSTENJAK prejela visoko avstrijsko odlikovanje - Avstrijski častni križ za znanost in umetnost I. reda, 13. maja 2020

Republika Avstrija odlikovala univ. prof. dr. Verico Trstenjak, mednarodno priznano strokovnjakinjo za evropsko pravo in predavateljico na pravnih fakultetah v Sloveniji in Avstriji.

Zvezni predsednik Republike Avstrije dr. Alexander Van der Bellen je univerzitetno profesorico dr. Verico Trstenjak odlikoval za njene izjemne znanstvene zasluge na področju evropskega prava in kot priznanje njenega prispevka za poglobitev odnosov med Republiko Avstrijo in Republiko Slovenijo z Avstrijskim častnim križem za znanost in umetnost I. reda.

Avstrijska veleposlanica v Sloveniji, mag. Sigrid Berka, je ob prisotnosti državnega sekretarja na slovenskem ministrstvu za zunanje zadeve, veleposlanika Toneta Kajzerja, prof. dr. Verici Trstenjak izročila Avstrijski častni križ za znanost in umetnost I. reda. Slovesnosti v prostorih avstrijske rezidence v Ljubljani je zaradi omejitev povezanih s COVID-19 potekala zgolj v najožjem krogu.

V svojem nagovoru je veleposlanica poudarila, da smo tokrat priča prav posebni povezavi med našima državama na področju znanosti, saj je avstrijski predsednik odlikoval mednarodno priznano strokovnjakinjo za evropsko pravo, ki predava na pravnih fakultetah v Sloveniji in Avstriji in je kot takšna še posebej dragocen vezni člen med obema državama.

Ekipa Pravne fakultete Univerze v Mariboru je osvojila nagrado za 14. mesto v skupnem seštevku in napisala drugi najboljši pisni memorandum tožnika na mednarodnem tekmovanju Jessup!

Ekipa Pravne fakultete Univerze v Mariboru je osvojila nagrado za 14. mesto v skupnem seštevku in napisala drugi najboljši pisni memorandum tožnika na mednarodnem tekmovanju Jessup!

Ekipa PF je osvojila nagrado Alona E. Evans Award za odlično 14. mesto na tekmovanju Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Člani ekipe so Nika Bele, Admir Muratović, Teja Peče in Barbara Smogavc, pod mentorstvom doc. dr. Petre Weingerl, red. prof. dr. Matjaža Tratnika in Leona Brulca.

Gre za tekmovanje v poznavanju mednarodnega javnega prava, ki je največje »moot« tekmovanje za študente prava. Na tem tekmovanju sodeluje cca. 745 pravnih šol iz 100 držav. Ker je letos zaradi pandemije odpadel ustni del tekmovanja, ki se sicer odvija v Washingtonu, D.C., so se nagrade podelile na podlagi pisnih izdelkov. Nagrajenih je bilo 40 najboljših ekip, ekipa PF UM pa se je uvrstila na 14. mesto. Poleg odlične razvrstitve v skupnem seštevku obeh memorandumov pa je ekipa PF UM zasedla tudi odlično 2. mesto za pripravljen pisni memorandum tožnika.

Povezava do virtualne podelitve nagrad: https://www.ilsa.org/2020/04/25/2020-international-rounds-virtual-awards-ceremony/

Iskrene čestitke!

Prispevek na temo predčasnega prenehanja najemnih razmerij zaradi ukrepov Covid-19

Prispevek na temo predčasnega prenehanja najemnih razmerij zaradi ukrepov Covid-19

Izr. prof. dr. Nataša Samec Berghaus in asistent Klemen Drnovšek sta v TFL Glasniku objavila prispevek z naslovom "Možnost predčasnega prenehanja najemnih razmerij zaradi ukrepov Covid-19 in predlogi za spremembe zakonodaje v zvezi s spremenjenimi okoliščinami". Prispevek je še posebej uporaben za vse najemnike, saj avtorja predstavita pogoje za odpoved najemnega razmerja in možnost razveze zaradi spremenjenih okoliščin. Avtorja hkrati predlagata spremembo zakonodaje, ki bi pripomogla k lažjemu spopadanju s posledicami epidemije Covid-19 in bi bila bolj ustrezna tudi v primeru nastanka drugih spremenjenih okoliščin.

Prispevek je dostopen na tej >> povezavi <<. 

 

PF V MEDIJIH

Red. prof. dr. Janja Hojnik s Pravne fakultete Univerze v Mariboru
Red. prof. dr. Janja Hojnik s Pravne fakultete Univerze v Mariboru

Prof. dr. Janja Hojnik o tožbi Evropske komisije proti Sloveniji glede policijske preiskave na Banki Slovenije

Dr. Janja Hojnik, strokovnjakinja za evropsko pravo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, pojasnjuje, da je pravno gledano tudi tik pred zdajci na sodišču EU še mogoče doseči poravnavo. Večje vprašanje zanjo pa je, ali za to obstaja politični interes. Kot namreč poudarja Hojnikova, se ECB zelo zagrizeno bori za svojo neodvisnost. Možnost, da bi privolili v poravnavo, je odvisna zlasti od presoje ECB, s kako močnimi argumenti nastopa v tej tožbi, dodaja.

Celotno vsebino z dnevnik.si si preberite >> tukaj <<.

Profesorica evropskega prava, red. prof. dr. Janja Hojnik, je dne 11. junija 2020 podala tudi izjavo za Dnevnik na TV SLO in Odmeve, prav tako tudi za Svet na Kanalu A dne 22. junija 2020.

 

 

Foto: Tomi Lombar/Delo
Foto: Tomi Lombar/Delo

Doc. dr. Miha Šepec o incidentu na slovenski meji na delo.si, 11. junija 2020

Doc. dr. Miha Šepec s Pravne fakultete UM je komentiral incident na slovenski meji.

»Pripadnik Slovenske vojske načeloma nima posebnih pooblastil, da bi orožje uporabljal ali usmerjal proti civilistom. Izjemoma bi bilo to mogoče, če bi v silobranu – torej nujno potrebni obrambi pred protipravnim napadom – varoval sebe ali drugo osebo, pri čemer se brez uporabe orožja ne bi bilo mogoče varno zaščititi pred napadalcem,« pravi Miha Šepec, docent za kazensko pravo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru.

Celotno vsebino si preberite >>tukaj<<.

Prof. dr. Jurij Toplak; FOTO: STA
Prof. dr. Jurij Toplak; FOTO: STA

Prof. dr. Jurij Toplak o volitvah po pošti na Siol.net, 15. maja 2020

Glasovanja po pošti, ki jih v Sloveniji poznamo kot izjemo predvsem za izvedbo volitev za državljane na tujem, zaradi pandemija koronavirusa uvajajo tudi v Združenih državah Amerike, kjer ponekod celo ukinjajo običajna volišča. V državi New Jersey so vsi volivci že glasovali po pošti. Tudi največja država Kalifornija namerava vsem volivcem glasovnice poslati z navadno pošto. V ZDA je precej razprav med strokovnjaki sprožil slovenski pravnik Jurij Toplak z opozorilom, da takšne volitve niso povsem poštene, ker ne zagotavljajo tajnosti glasovanja.

Celotno vsebino si preberite >> tukaj <<.

Članek prof. dr. Jurija Toplaka v The Boston Globe je sprožil razpravo med profesorji z univerz Yale, Harvard, NYU in Stanford.

 

DOGODKI

Medicina, pravo in družba 2020

Medicina, pravo in družba 2020

Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, 27. in 28. marec 2020 - NOV TERMIN: 27. in 28. november 2020

Spoštovani,

Zaradi nastale epidemiološke situacije pri nas in v Evropi bomo 29. posvetovanje Medicina, pravo in družba prestavili na nov datum predvidoma 27. in 28. novembra 2020.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in lep pozdrav,
 

AKTUALNO

FOTOGALERIJA

VSI ALBUMI