INFORMATIVNI DNEVI 2022

60 LET ŠTUDIJA PRAVA V MARIBORU

OBVESTILA ZA ŠTUDENTE

IZVEDBA IZPITNIH ROKOV V ZIMSKEM IZPITNEM OBDOBJU

Spoštovani študenti.

V skladu z epidemiološko situacijo se bo način izvedbe izpitnih rokov zimskega izpitega obdobja v štud. letu 2021/2022 spreminjal. Nekateri izpitni roki se bodo izvedli na daljavo, drugi pa bodo ostali s fizično prisotnostjo (ob upoštevanju v danem trenutku veljavnih smernic NIJZ in drugih ukrepov na fakulteti)  v prostorih PF UM.

Način izvedbe izpita pri posameznem predmetu se bo objavil v spletni učilnici (Moodle) in v AIPSU.

Vljudno vas prosimo, da sproti preverjate način in uro izvedbe izpitov.

Želimo vam veliko uspeha na izpitih.

Referat za študentske zadeve PF UM

Tri polne šolnine slovenskim študentom za študij na College of Europe

Tri polne šolnine slovenskim študentom za študij na College of Europe

Vlada Republike Slovenije bo od vključno letošnjega leta dalje podelila tri polne štipendije (vsaka v višini 26.000 EUR) za študij na College of Europe. Za prijavo na štipendijo morajo kandidati že predhodno imeti zaključeno drugo stopnjo študija ter biti sprejeti na enega izmed študijskih programov na College of Europe (evropsko pravo, ekonomija, evropska politika in upravljanje, diplomatske študije). College of Europe je zaradi odločitve vlade podaljšal prijavni rok za slovenske študente do 31. januarja 2022. Za morebitne nadaljnje informacije o prijavnem postopku in študiju se lahko obrneta na asistenta Roka Dacarja. 

Več informacije najdete >>> TUKAJ.

Erasmus + praksa na veleposlaništvu RS na Dunaju

Erasmus + praksa na veleposlaništvu RS na Dunaju

Veleposlaništvo Republike Slovenije na Dunaju obvešča o možnosti opravljanja Erasmus+ študijske prakse v obdobju:
od 1. septembra do 31. decembra 2022
ali
od 1. oktobra 2022 do 31. januarja 2023.
 
Študenti imajo možnost spoznavanja in sodelovanje pri delu veleposlaništva, in sicer:
a) pomoč in podpora diplomatom pri vsakodnevnih nalogah (vsebinsko in pisarniško delo),
b) poročanje o aktualnih temah v Avstriji, udeležba (in poročanje) na konferencah in predavanjih,
c) priprava in sodelovanje na dogodkih v organizaciji veleposlaništva,
d) druga opravila po navodilu vodje notranje organizacijske enote veleposlaništva v katero je študent razporejen.
 
Erasmus+ študijska praksa je neplačana, za nastanitev na Dunaju poskrbijo študenti sami.
I. javni natečaj Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za diplomska, magistrska in doktorska dela s področja človekovih pravic

I. javni natečaj Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za diplomska, magistrska in doktorska dela s področja človekovih pravic

Namen javnega natečaja je spodbujanje raziskovalne dejavnosti študentov vseh treh ravni visokošolskega študija na področju človekovih pravic, s poudarkom na proučevanju stanja človekovih pravic v Republiki Sloveniji ter implementaciji mednarodnih in evropskih standardov človekovih pravic v slovenski pravni red.

Na natečaj se lahko prijavijo kandidatke in kandidati, ki so uspešno zagovarjali diplomsko, magistrsko ali doktorsko delo na univerzi oziroma visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji, ter kandidatke in kandidati iz Republike Slovenije, ki so uspešno zagovarjali diplomsko, magistrsko ali doktorsko delo na univerzi oziroma visokošolskem zavodu v tujini.

Predmet natečaja so uspešno zagovarjana diplomska, magistrska in doktorska dela na katerikoli univerzi oziroma drugem visokošolskem zavodu v Sloveniji ali v tujini, ki obravnavajo tematiko človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Republiki Sloveniji.

Upoštevala se bodo dela, zagovarjana v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2021. Rok za oddajo del je do vključno 25. 2. 2022.

Zadevni javni razpis je dostopen tudi na >>> spletni strani.

Študentsko delo v Odvetniški pisarni Leskovec, d.o.o.

Iščemo študentko/študenta (željeno predzadnjega ali zadnjega letnika 1. stopnje oziroma 2. stopnje bolonjskega študija pravne fakultete) za pomoč odvetnikom in strokovnim pravnim sodelavcem.

Delo bi v izrazito manjši meri zajemalo administrativna dela, pretežno pa zanimivo konkretno strokovno delo (iskanje sodne prakse in specialnih predpisov, pravno prevajanje (v in iz nemščine in/ali angleščine), pomoč v konkretnih zadevah (pri pogodbah in sodnih primerih iz prakse)). Za uvajanje v delo in usmeritve bi vam bili na razpolago izkušenejši sodelavci v pisarni.

Delo bi najprej potekalo (glede na možnosti in dogovorno) v pisarni (imeli bi urejeno samostojno pisarno/sobo v centru Ljubljane) in tudi na daljavo, željeno pa več ur vsak dan.

XX. Nagradni natečaja Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu za diplomske, magistrske in doktorske naloge s področja Slovencev v zamejstvu in Slovencev po svetu - rok 28.2.2022

XX. Nagradni natečaja Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu za diplomske, magistrske in doktorske naloge s področja Slovencev v zamejstvu in Slovencev po svetu - rok 28.2.2022

Zunaj Slovenije živi okoli pol milijona Slovencev in njihovih potomcev. Naši rojak, ki živijo v vseh štirih sosednjih, kot tudi mnogih drugih državah na vseh celinah, so organizirani v številna društva, obiskujejo slovenske šole, izdajajo časopise, revije, knjige in druge publikacije, slovenske pesmi prepevajo v zborih, se vrtijo v folklornih skupinah ter na številne druge načine ohranjajo slovensko identiteto in zavest o svojih koreninah.

Če vas ta tematika zanima in ste jo prepletli s svojim študijskim raziskovanjem in pripravo zaključnega dela, imamo odlično novico.

Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu prav zdaj razpisuje že 20. nagradni natečaj za diplomske, magistrske in doktorske naloge s področja Slovencev v zamejstvu in Slovencev po svetu. Do sedaj je na natečaj prispelo že prek 350 zaključnih del diplomantov, magistrantov in doktorantov različnih študijskih smeri, ki so raziskovali delovanje in življenje slovenskih skupnosti v zamejstvu in po svetu.
 

NOVICE

Sporazum o sodelovanju PF UM z Državnim odvetništvom RS

Sporazum o sodelovanju PF UM z Državnim odvetništvom RS

V ponedeljek, dne 17. januarja 2022, se je dekanica Pravne fakultete UM, red. prof. dr. Vesna Rijavec, na Pravni fakulteti UM srečala z gostoma z Državnega odvetništva RS, mag. Jurijem Groznikom, generalnim državnim odvetnikom in Lucijo Gorišek Perc, vodjo zunanjega oddelka v Mariboru. Namen srečanja je bil sklenitev sporazuma o sodelovanju med Pravno fakulteto UM in Državnim odvetništvom RS, s katerim bi med drugim študentom fakultete omogočili možnost opravljanja prakse, preko katere bi imeli možnost spoznati delovna področja in se seznaniti z zakonodajo ter drugimi dokumenti pri delovanju na Državnem odvetništvu RS.

Slovesnost ob 80. letnici profesorja Gernota Kocherja, Em.Univ.-Prof. Dr.iur. Dr.h.c.

Slovesnost ob 80. letnici profesorja Gernota Kocherja, Em.Univ.-Prof. Dr.iur. Dr.h.c.

V petek 14. januarja 2022 je potekala na Pravni fakulteti Karl Franzens Universität v Gradcu slovesnost ob 80. letnici profesorja Gernota Kocherja, Em.Univ.-Prof. Dr.iur. Dr.h.c.

Prof. dr. Kocher je s svojim dolgoletnim, bogatim in širokim opusom znanstvenega dela pustil neizbrisen pečat na področju pravne ikonografije in pravne zgodovine.

Ob njegovem jubileju je izšla monografija »Festschrift Gernot Kocher zum 80. Geburtstag – für den Interpreten der Bildsprache«, ki združuje prispevke avtorjev iz Avstrije, Madžarske, Nemčije in Slovenije. Bogat nabor prispevkov vodi bralca skozi različna zgodovinska obdobja, dogodke, osebnosti in še posebej pravne vidike izbranih zgodovinskih tem. Prof. dr. Kocher je bil tudi dolgoletni dekan graške pravne fakultete in je s svojim dekanskim delom v marsičem podpiral tudi našo univerzo in fakulteto, zato mu je bil podeljen tudi naziv častni doktor Univerze v Mariboru (Dr.hon.c).

Pri izdaji jubilejnega zbornika smo sodelovali kot pobudniki, in sourednik (izr. prof. dr. Borut Holcman) in soavtorji.

V zborniku sta namreč tudi dva prispevka naših profesorjev, in sicer »Jurisprudentia picturata und Prozessrecht – einmal historisch-visuel und einmal modern-textgebunden betrachtet« (avtorji izr. prof. dr. Borut Holcman, prof. dr. Vesna Rijavec, prof. dr. Tomaž Keresteš) in »Historische Aspekte ausgewählter rechtlicher Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung von Infektionskrankheiten« (avtorica izr. prof. dr. Suzana Kraljić).

Prof. dr. Verica Trstenjak, Foto: Tit Košir
Prof. dr. Verica Trstenjak, Foto: Tit Košir

Gostujoče predavanje prof. dr. Verice Trstenjak

V sredo, 12. januarja 2022, je v okviru predmeta Sistem sodnega varstva v EU študentom 2. letnika magistrskega študijskega programa Pravo predavala prof. dr. Verica Trstenjak, bivša generalna pravobranilka na Sodišču EU. Izvedla je predavanje z naslovom "Pravno varstvo v EU s poudarkom na vlogi generalnega pravobranilca".

Prof. dr. Trstenjak se lepo zahvaljujemo za izvedbo predavanja.

Gostujoče predavanje dr. Ane Bobić, pravne svetovalke na Sodišču EU

Gostujoče predavanje dr. Ane Bobić, pravne svetovalke na Sodišču EU

V sredo, 15. decembra 2021, je v okviru predmeta Sistem sodnega varstva v EU študentom predavala dr. Ana Bobić, pravna svetovalka na Sodišču EU.  Predavanje, ki je imelo naslov "Judicial proceedings before the Court of Justice of the EU" je študentom ponudilo veliko zanimivih informacij iz prve roke glede postopka pred Sodiščem EU, študenti pa so se s praktičnim delom postavili tudi v vlogo generalnih pravobranilcev.

Dr. Bobić se lepo zahvaljujemo za izvedbo predavanja.

Naredimo človekove pravice za globalno resničnost

Naredimo človekove pravice za globalno resničnost

Inštitut za človekove pravice v USIDHR (US Institute of Diplamcy and Human Rights), je organiziral izobraževanje za človekove pravice v diplomaciji. Izobraževanja se je udeležil izr. prof. dr. Borut Holcman kot slušatelj in kot aktivni udeleženec s kratko predstavitvijo Izobraževanja za človekove pravice na naši Univerzi (pisni pripevek na A4 strani) - spletni naslov https://usidhr.org.

V okviru Youth for Human Rights (https://www.youthforhumanrights.org) se je prof. Holcman udeležil in sodeloval v razpravi konerence ob praznovanju obletnice Splošne deklaracije o človekovih pravicah in ob priložnosti praznovanja 20-letnice obstoja organizacije, kjer je naša Univerza del prizadevanj, od začetka Izobraževanja za človekove pravice, NAREDIMO ČLOVEKOVE PRAVICE ZA GLOBALNO RESNIČNOST.

Nagrada Društva za Združene narode v roke diplomantu Admiru Muratoviću

Nagrada Društva za Združene narode v roke diplomantu Admiru Muratoviću

Dipomant Magistrskega študijskega programa 2. stopnje Pravo Admir Muratović je za svoje magistrsko nalogo z naslovom Immunity of Heads of State and High-Ranking State Officials for International Crimes prejel nagrado Društva za Združene narode.
 
Zaključno delo je napisal pod mentorstvom prof. dr. Matjaža Tratnika in doc. dr. Petre Weingerl.
 
Iskrene čestitke!

PF V MEDIJIH

Prof. dr. Jurij Toplak za priznani portal Euractiv komentiral prakso Evropskega sodišča za človekove pravice

Prof. dr. Jurij Toplak za priznani portal Euractiv komentiral prakso Evropskega sodišča za človekove pravice

Mednarodni portal Euractiv je objavil članek o praksi Evropskega sodišča za človekove pravice na področju diskriminacije invalidov. Prof. dr. Jurij Toplak, predstojnik katedre za javno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, je komentiral prakso sodišča in še posebej sodbo Toplak in Mrak proti Sloveniji, s katero je sodišče odločilo, da so pritožnikoma bile kršene pravice, ki jih varuje Evropska konvencija človekovih pravic.

Članek lahko preberete >>> TUKAJ.

DOGODKI

PRAVNA OBZORJA - ZNANSTVENA KONFERENCA SLOVENSKIH ŠTUDENTOV PRAVA - ELSA SLOVENIJA

PRAVNA OBZORJA - ZNANSTVENA KONFERENCA SLOVENSKIH ŠTUDENTOV PRAVA - ELSA SLOVENIJA

Kdo lahko sodeluje? Študenti I. in II. stopnje PF UL, PF MB in PF NG

Potek in pomembni datumi:

Do 27. februarja 2022 oddaš povzetek (abstract) svojega raziskovanja v največ 400 besedah. Povzetek je lahko s kateregakoli področja prava (ustavno, kazensko, gospodarsko, mednarodno, primerjalno pravo itd.). Kot primeri: izboljšave našega volilnega sistema, pomanjkljivosti GDPR, pravica do splava v Sloveniji in Evropi itd. Prav tako lahko tudi nadgradiš svojo obvezno seminarsko nalogo.

“Abstract“ je zgolj povzetek tvoje raziskovalne teme. V njem se ne navaja virov. Praviloma je sestavljen iz enega odstavka.

Povzetek pošlji na: seminarsconferences@si.elsa.org

Povzetke bodo nato pregledali in ocenili profesorji, odvetniki in ostali strokovnjaki iz prakse. Rezultate bomo sporočili do 13. marca 2022.

Avtorji sedmih najboljših povzetkov bodo svoje raziskovanje predstavili na konferenci v začetku aprila (predvidoma 7. aprila 2022). Če bodo epidemiološke razmere in ukrepi dopuščali, bo konferenca potekala v živo na Pravni fakulteti UL. Vsak bo imel na voljo 15 minut za predstavitev, 5 minut pa bo namenjenih vprašanjem. Strokovna komisija bo izbrala 3 najboljše avtorje, ki bodo prejeli nagrade.

Vljudno vabljeni!

Predstavitev študija PRAVA na PRAVNI FAKULTETI UNIVERZE V MARIBORU

Predstavitev študija PRAVA na PRAVNI FAKULTETI UNIVERZE V MARIBORU

Drage dijakinje, dragi dijaki.
 
Vljudno vabljeni, da se nam preko ZOOM-a pridružite pri predstavitvah PRAV(n)EGA ŠTUDIJA na PRAVNI FAKULTETI UNIVERZE V MARIBORU.

Na voljo so naslednji termini:
  • 14. december 2021 ob 17. uri
  • 21. december 2021 ob 16. uri
  • 11. januar 2022 ob 16. uri
  • 17. januar 2022 ob 17. uri
  • 26. januar 2022 ob 16. uri
Z vami bo izr. prof. dr. Miha Šepec, visokošolski učitelj in predstojnik Katedre za kazensko pravo na PF UM, ki je letos že četrtič zapored med 10 NAJVPLIVNEJŠIMI PRAVNIKI v Sloveniji!
 
Pridružite se Zoom srečanju na povezavi >>TUKAJ.
▪️ Meeting ID: 420 365 6825
▪️ Passcode: 629340

AKTUALNOZADNJA ZAKLJUČNA DELA V DKUM

FOTOGALERIJA