RAZPIS ZA VPIS NA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ 2023/2024

razpis za vpis v podiplomske študijske programe v študijskem letu 2023/24. Povezava celotnega članka.

BROŠURA VSEVED

Brošura Vseved PDF

OBVESTILA ZA ŠTUDENTE

Razpis za opravljanje študentskega pripravništva na Veleposlaništvu RS v Haagu - rok za prijavo: 1.7.2023

Na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Haagu nudimo študentom in študentkam možnost opravljanja pripravništva v sklopu Eramus+ študijske prakse. Študentje in študentke bodo v času pripravništva imeli možnost spoznavanja in sodelovanja pri delu veleposlaništva, med drugim zagotavljali pomoč pri opravljanju osnovnih nalog veleposlaništva, zagotavljanju stikov med nizozemskimi in slovenskimi državnimi organi in institucijami ter spremljali delo mednarodnih organizacij in sodišč s sedežem na Nizozemskem.
V nadaljevanju prilagamo informacije o razpisanih terminih v študijskem letu 2023/2024 ter možnostjo in pogoji prijave.

Nagradni natečaj za najboljše diplomsko ali magistrsko delo

Nagradni natečaj za najboljše diplomsko ali magistrsko delo

Študenti/ke imajo zadnjo priložnost za prijavo na nagradni natečaj za najboljše diplomsko ali magistrsko delo s področij transparentnosti, integritete, preprečevanja korupcije in drugih vsebinskih področij dela Transparency International Slovenia. Avtor/ica najboljšega dela se bo brezplačno udeležil poletne šole Transparency International School on Integrity.    

Šola bo potekala v živo v Vilni (Litva) od 26. 6. 2023 – 30. 6. 2023, bivanje od 25. 6. 2023 – 1.7. 2023 (kriti stroški v vrednosti 950 €). V primeru, da se nagrajenec/ka ne bo uspel/a udeležiti poletne šole v živo, bo imel/a možnost udeležbe prek spleta (kriti stroški kotizacije v vrednosti 300 €).  

Prijavijo se lahko študenti/ke, ki so uspešno zagovarjali/e diplomsko ali magistrsko delo v letu 2021, 2022 in 2023 (Pravilnik nagradni natečaj 22/23). 

Študenti/ke imajo časa le še 1 teden in sicer do vključno 1. 6. 2023 do 23:59 na info@transparency.si

Več o nagradnem natečaju: Nagradni natečaj za najboljše diplomsko ali magistrsko delo | TI Slovenia (transparency.si).

PREDSTAVITEV REZULTATOV ŠTUDENTSKEGA PROJEKTA »Nevarnosti pravnih tveganj na spletu kot posledica pravne nepismenosti starejših«

PREDSTAVITEV REZULTATOV ŠTUDENTSKEGA PROJEKTA »Nevarnosti pravnih tveganj na spletu kot posledica pravne nepismenosti starejših«

V torek 30. maja 2023 bo med 13.00 – 15.00 v Senatni sobi Pravne fakultete Univerze v Mariboru potekala predstavitev rezultatov študentskega projekta »Nevarnosti pravnih tveganj na spletu kot posledica pravne nepismenosti starejših«. Pri projektu, ki je potekal pod mentorstvom prof. dr. Suzane Kraljić (PF UM) ter dr. Mihaele Kežman (Zavod Prosum), so sodelovali študenti Asja Lešnik, Iza Beširević, Onja Livič, Miha Červek (PF UM), Ajda Detiček (FGPA UM), Ana Kuhelj (FT UM), Brin Pšunder (FERI UM) in Sara Lazar (MF UM).

Študenti so opravili analizo izbranih področij, ki so jih prepoznali na skupnih sestankih kot kritična glede pomanjkljivosti pravne (digitalne) pismenosti starejših. Izvedli so tudi anketo, s kateri so analizirali pravna tveganja, s katerimi se tudi dejansko srečujejo starejši (+65) pri vključevanju v spletne storitve (npr. na področju zdravstva, turizma, potrošništva, partnerstva, finančnih storitev…).

Predstavitev rezultatov študentskega projekta bo podala pregled opravljenega dela, analizo pasti, katerim se srečujejo starejši na spletu, ter pobude za izboljšanje pravne (digitalne) pismenosti starejših, s katerimi bi lahko zagotovilo večjo varnost te ranljive skupine prebivalstva.

Na predstavitev vabljeni študenti in vsi zainteresirani. Spremljanje predstavitve bo možno tudi preko aplikacije MsTeams, v katero se lahko vključite s kodo pon0sv1.

Za udeležbo na PF je obvezna prijava na suzana.kraljic@um.si, saj je število udeležencev omejeno.

Odvetniška družba Velkaverh, Štravs, Podgornik o.p., d.o.o. iz Kopra  išče magistra prava (m/ž) za zaposlitev na delovnem mestu odvetniški pripravnik oziroma odvetniška pripravnica

Odvetniška družba Velkaverh, Štravs, Podgornik o.p., d.o.o. iz Kopra išče magistra prava (m/ž) za zaposlitev na delovnem mestu odvetniški pripravnik oziroma odvetniška pripravnica

Nudimo sklenitev delovnega razmerja v dinamičnem okolju in možnost dela na različnih pravnih področjih za celotno obdobje trajanje pripravništva s 3-mesečnim poskusnim delom. Pogoji za zaposlitev so končana pravna fakulteta, obvladovanje dela z računalnikom, znanje angleškega jezika in še enega tujega jezika ter vozniški izpit B kategorije. Prednost pri zaposlitvi bodo imeli kandidati z znanjem tudi italijanskega jezika. Delovno mesto se nahaja na slovenski obali v Kopru.

Prijave, skupaj z življenjepisom in pripadajočimi dokazili, prosimo pošljite do 15.06.2023 na naslov:
e-mail: spela.bauman@vsp.si
ALI
Odvetniška družba Velkaverh, Štravs, Podgornik o.p., d.o.o.
Ferrarska ulica 12, 6000 Koper

Vabljeni k prijavi.

Objava prostega delovnega mesta na spletnem portalu Državnega zbora in na ZRSZ

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je na spletnem portalu Državnega zbora www.dz-rs.si (Informacijsko središče - Javne objave - Prosta delovna mesta - Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Svetovalec - pripravnik v Uradu GS) in na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljen javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Svetovalec – pripravnik (m/ž) v notranji organizacijski enoti Urad generalnega sekretarja. Kandidati se lahko prijavijo s prijavnim obrazcem po pošti ali po e-pošti do vključno 1. 6. 2023.

Besedilo objave in prijavni obrazec sta v priponki.

Študentsko delo v odvetniški pisarni (Ljubljana) - K/Summer Practice 2023

Študentsko delo v odvetniški pisarni (Ljubljana) - K/Summer Practice 2023

Odvetniška pisarna Ketler & Partnerji iz Ljubljane (Dunajska cesta 163) objavlja delovno mesto: K/Summer Practice 2023 - za študente, višjih letnikov.

V prilogi najdete več informacij o poletnem programu pripravništva.

Rok za prijavo: prijavo s CV ali video predstavitev, pošlji čimprej, najkasneje pa do 23. 6. 2023 na: info@ketler-partners.com.

NEURADNI REZULTATI VOLITEV DEKANA PF UM

Obvestilo Volilne komisije o NEURADNIH REZULTATIH glasovanja v postopku VOLITEV DEKANA PF UM – 1. KROG

   1. kandidat red. prof. dr. Tomaž Keresteš je prejel 65,4 % glasov,

   2. kandidat red. prof. dr. Saša Prelič je prejel 34,6 % glasov.

Rezultati volitev za dekana PF UM bodo predstavljeni v torek, 30. maja 2023, na izredni seji Senata fakultete.

NOVICE

Uspešno zaključen 28. posvet Gospodarski subjekti na trgu

Uspešno zaključen 28. posvet Gospodarski subjekti na trgu

Gospodarski subjekti na trgu so tradicionalno posvetovanje, ki se izvaja že vse od leta 1993 in velja za največje in najbolj prepoznavno posvetovanje s področja gospodarskega prava v Sloveniji. Organizator posvetovanja je Pravna fakulteta Univerze v Mariboru.

Prvo sekcijo Modernizacija korporacijskega prava s poudarkom na uvajanju elektronskih tehnologij je vodil red. prof. dr. Saša Prelič s PF UM. Svoje referate so izvedli red. prof. dr. Edita Čulinović Herc, izr. prof. dr. Antonija Zubović, obe predavateljici s PF Univerze v Reki, doc. dr. Jerneja Prostor s PF UM ter izr. prof. dr. Peter Podgorelec z Ekonomsko poslovne fakultete Univerze v Mariboru.

Uspešno smo zaključili tudi 2. sekcijo posveta z naslovom Novi izzivi delovnega in davčnega prava pod vodstvom red. prof. dr. Darje Senčur Peček. Predavanju vodje sekcije so sledili še referati doc. dr. Mojce Tancer Verboten, asist. Aljoše Polajžarja in izr. prof. dr. Aleša Kobala.

Enotni digitalni trg EU je bila zadnja sekcija prvega dneva 28. posvetovanja Gospodarski subjekti na trgu. Sekcijo je vodila red. prof. dr. Janja Hojnik in predstavila enotni digitalni trg in prepoved diskriminatornih cen. O pravnem okviru EU za umetno inteligenco je govorila asist. Živa Šuta, njemu referatu je sledil referat asist. Roka Dacarja na temo regulacije velepodatkov v EU. Doc. dr. Petra Weingerl je predstavila influencerje in varstvo ranljivih skupin v EU, red. prof. dr. Martina Repas je predavala na temo varstva konkurence na enotnem digitalnem trgu.

Vodja okrogle mize zasl. prof. dr. Šime Ivanjko je z izr. prof. dr. Borutom Holcmanom razpravljal o 24 letih prizadevanj za odpravo krivic družbenikom izbrisanih družb.

Dopoldanska sekcija drugega dneva posveta, pod vodstvom izr. prof. dr. Renata Vrenčurja, je pričela s predavanjem red. prof. dr. Matjaža Tratnika. Njegovemu predavanju sta sledili še predavanji upokojenega vrhovnega sodnika gospoda Vladimirja Balažica in izr. prof. dr. Renata Vrenčurja, ki je predaval na temo prehoda akcesornih in neakcesornih zavarovanj pri zakonski cesiji (cessio legis) ter z udeleženci razpravljal o stvarnopravnih zavarovanjih v luči zelenega prehoda.

Na sekciji Gospodarsko kazensko pravo in kibernetska varnost pod vodstvom izr. prof. dr. Mihe Šepca, ki je predaval o sodobnih dilemah odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja, so sledila še predavanja izr. prof. dr. Zlatana Dežmana, odvetnika in doc. dr. Mihe Šošića na temo instituta dejanskega poslovodje v slovenski sodni praksi ter Draga Šketa, generalnega državnega tožilca Vrhovnega državnega tožilstva RS na temo tožilskega pogleda na aktualne dileme gospodarskega kazenskega prava.

Vzporedni program na letošnjem posvetu Gospodarski subjekti na trgu, v okviru evropskega projekta Digi-Guard, ki ga koordinira Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, je bila tudi konferenca European Civil Procedure with an Emphasis on Digitalisation of Court Proceedings.


>>>> FOTOGALERIJA


 

prof. dr. Tjaša Ivanc
prof. dr. Tjaša Ivanc

Konferenca European Civil Procedure with an Emphasis on Digitalisation of Court Proceedings

V okviru evropskega projekta Digi-Guard, ki ga koordinira Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, se je 19. in 20. maja 2023 izvedla konferenca European Civil Procedure with an Emphasis on Digitalisation of Court Proceedings. Konferenca je potekala kot vzporedni program na letošnjem posvetu Gospodarski subjekti na trgu.

Na konferenci so se okviru prve sekcije, ki je naslavljala elektronsko (čezmejno) vročanje sodnih pisanj, zvrstili referati cenjenih predavateljev iz številnih držav širom Evrope. Sekcijo je po uvodnem nagovoru prof. dr. Vesne Rijavec (Maribor) otvoril prof. dr. Geert van Calster (Leuven), ki je predstavil najnovejše trende na področju evropskega civilnega procesnega prava. Sledila je sodnica Sabina Valek Derganc iz Evropske Komisije, ki je predstavila napore Komisije na področju digitalizacije pravosodja, s poudarkom na civilnih postopkih. Nato sta prof. dr. Christian Wolf in Lissa Gerking (Hannover) obravnavala vpliv digitalizacije na poslovanje odvetnikov. Prof. dr. Eric Bylander in prof. dr. Marie Linton (Uppsala) sta analizirala novosti na področju vročanja pisanj in dokazovanja, skozi raziskovalni nazor ločevanja med sodnimi in zunajsodnimi zadevami. Nekdanja generalna pravobranilka pred Sodiščem EU, prof. dr. Verica Trstenjak, je naslovila vprašanje človekovih pravic v digitalni dobi. Slovenski sodnik na Splošnem sodišču (EU) Dr. Damjan Kukovec je predstavil referat na temo pristojnosti Splošnega sodišča, z analizo robnih primerov. Zaključila sta prof. dr. Bettina Nunner Krautgasser in Mag. Wolfgang Braza (Graz), s predstavitvijo, ki se je nanašala na razločevanje med načini vročanja sodnih pisanj.

Prof. dr. Suzana Kraljić na kombinirani Erasmus+ mobilnosti na University of Malta

Prof. dr. Suzana Kraljić na kombinirani Erasmus+ mobilnosti na University of Malta

Med 16. in 21. majem 2023 se je prof. dr. Suzana Kraljić udeležila kombinirane Erasmus+ izmenjave. Obiskala je Pravno fakulteto Univerze na Malti (PF UniMalta), kjer je za študente gostujoče institucije izvedla tri predavanja: a) Being a parent in the eyes of the law - the presumption of paternity and maternity under scrutiny; b) Adoption in 21st Century – between a wish and reality?; c) Slovenia - Implementation of patients rights legislation.

V času svoje izmenjave se je sestala z dekanom prof. dr. Ivanom Mifsudom, Erasmus koordinatorjem PF UniMalta, prof. dr. Davidom Zammitom, prof. dr. Ruth Farrugia, predavateljico Družinskega prava na PF UniMalta ter asistentko in doktorsko kandidatko Jeanise Dalli, ki je prof. dr. Kraljić spremljala na njenih predavanjih. Predstavniki obeh PF so ugotovili, da je sodelovanje šele v povojih in se dogovorili o spodbujanju študentskih in pedagoških mobilnosti na obeh PF v prihodnosti.

Tudi mesec maj v luči ERASMUS+ incoming mobilnosti tujih predavateljev

Tudi mesec maj v luči ERASMUS+ incoming mobilnosti tujih predavateljev

Meseca maja je Pravno fakulteto UM obiskalo kar osem gostujočih visokošolskih učiteljev in sodelavcev iz tujih pravnih fakultet.

Eva BRUKNEROVA (JUDr. Ph.D.) in Milana HRUŠAKOVA (JUDr. Ph.D., LL.M.) iz Masaryk University (Brno, Češka republika) sta obiskali PF UM med 3. in 5. majem 2023. Gostujoči predavateljici sta opravili 4. in 5. maja predavanji pri predmetu Kazensko materialno pravo. Prof. dr. Bruknerova je opravila predavanja z naslovom »Czech Criminal Substantive Law - brief summary« in »Alternative Sanctions«. Prof. dr. Hrušakova pa je izvedla  predavanja na temo »Juvenile Justice in the Czech Criminal Law« ter »Czech Criminal Procedure Law - brief summary«. Njun obisk je bil namenjen tudi oceni dosedanjega sodelovanja med pravnima fakulteta ter načrtovanju bodočih aktivnosti na področju Erasmus mobilnosti.

Objava poglavja doc. dr. Weingerl in prof. dr. Tratnik v monografiji Citizenship and Residence Sales: Rethinking the Boundaries of Belonging

Objava poglavja doc. dr. Weingerl in prof. dr. Tratnik v monografiji Citizenship and Residence Sales: Rethinking the Boundaries of Belonging

Poglavje z naslovom Relevant Links: Investment Migration as an Expression of National Autonomy in Matters of Nationality je bilo objavljeno v monografiji Citizenship and Residence Sales: Rethinking the Boundaries of Belonging, ki sta jo uredila Dimitry Kochenov in Kristin Surak. Izšla je pri založbi Cambridge University Press. Poglavje obravnava trenutno zelo aktualno temo glede meja nacionalne avtonomije pri podeljevanju državljanstva, s katero se bo kmalu ukvarjalo tudi Sodišče EU.

Več o knjigi lahko preberete tukaj: https://www.cambridge.org/si/academic/subjects/law/socio-legal-studies/citizenship-and-residence-sales-rethinking-boundaries-belonging?format=HB&isbn=9781108492874 

 Če vas zanima to področje, vas vabimo k branju poglavja, ki je v verziji pred objavo v PDF obliki prosto dostopno na tej povezavi: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4332729

Študenti podiplomskega študija so obiskali Muzej norosti

Študenti podiplomskega študija so obiskali Muzej norosti

Študenti 1. letnika Magistrskega študijskega programa 2. stopnje Pravo so, v spremstvu doc. dr. Katje Drnovšek v okviru izbirnega predmeta Medicinsko pravo nosilke red. prof. dr. Suzane Kraljić, obiskali Muzej norosti. V Muzeju norosti jih je sprejela kustosinja Barbara Kotnik, ki je predstavila mnoge zgodbe ljudi, ki so se znašli v nekdanjem "zavodu za duševno in živčno bolne" ter vodila ogled po prostorih gradu Cmurek. V Muzeju norosti tako domačo in tujo javnost ozaveščajo o tem, da je Slovenija ena najbolj institucionaliziranih držav na svetu in da so ljudem, ki živijo v institucijah, kršene človekove pravice. Zaposleni v muzeju so mnenja, da so ljudje s tem sistemskim problemom slabo seznanjeni in da kljub opozorilom stroke ni politične volje za izvedbo procesa dezinstitucionalizacije, ki se je začel in končno tudi ustavil z zaprtjem zavoda za duševno in živčno bolne na Tratah, v katerem od leta 2013 deluje Muzej norosti.

PF V MEDIJIH

V Večerovem Pogledu kolumna prof. dr. Janje Hojnik: Enotni trg ostaja nedvomno jedro delovanja Evropske unije

V Večerovem Pogledu kolumna prof. dr. Janje Hojnik: Enotni trg ostaja nedvomno jedro delovanja Evropske unije

Z novim letom mineva trideset let od vzpostavitve enotnega trga EU,skoraj dvajset let je del tega trga tudi Slovenija.

Enotni trg je bil ob velikih krizah v zadnjih petnajstih letih na preizkušnji. Najprej ga je zadel zlomfi nančnega trga, ki je ogrozil tudi skupno valuto, nato zlom schengenskega sistema, ki je povrnilkontrole na notranje meje, pa brexit in nazadnje (in najobsežneje) še epidemija. Zdaj šele tudispoznavamo, da nimamo enotnega energetskega trga in iščemo pot naprej. Kljub vsem izzivomenotni trg ostaja nedvomno jedro delovanja EU in v organizaciji ohranja tudi tiste države, ki jih kajdrugega poleg trga preveč ne zanima. Zaradi enotnega trga je EU največje gospodarstvo na svetu.Njena pravila kopirajo različne integracije po svetu, od Azije, Afrike do Južne Amerike, a dokajneuspešno. Krize ga sesujejo, a se ponovno sestavi, reformira in okrepi. Državljani in podjetja v EU sikaj drugega danes skoraj več ne predstavljamo. Sploh tisti v majhnih državah.

Celotna vsebina v prilogi objave.

Prof. dr. Janja Hojnik v Omizju na temo 30 let enotnega trga EU

Prof. dr. Janja Hojnik v Omizju na temo 30 let enotnega trga EU

Letos mineva trideset let od uvedbe enotnega trga Evropske unije. Kmalu bo minilo tudi 20 let, odkar je Slovenija del tega enotnega trga. Ali smo svoje priložnosti dobro izkoristili, kakšne koristi imamo na tem trgu državljani, in kako Slovenija varuje interese našega gospodarstva v krizah, ko se kažejo tendence, da bi pravila enotnega trga nekatere države rade zaobšle?

Vabljeni k ogledu celotne oddaje: Omizje: 30 let enotnega trga EU

Borut Holcman
Borut Holcman

Prof. Borut Holcman za 24ur o davku za sakralne objekte

Občini Postojna in Ilirska Bistrica sta tamkajšnjim župnijam začeli zaračunavati nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za sakralne objekte. To sta storili na podlagi odločbe ustavnega sodišča in priporočila ministrstva za okolje. V župnijah so se zaradi novega davka, ki ga Cerkev ni bila deležna niti v času Jugoslavije, pritožili na finančno ministrstvo. Od tam pa sporočajo, da bodo zadevo obravnavali, ko pride na vrsto.

Gre za približno 3,2 odstotka sredstev župnije oziroma šest tedenskih nabirk faranov. Župnija se je zoper davek pritožila, župnik pa si želi, da bi se zadeva reševala na državni ravni. Da mora iti za šum v komunikaciji med ministrstvi, meni pravni zgodovinar izr. prof. dr. Borut Holcman: "Čudim se, da ministrstvo za kulturo ni takoj posredovalo, saj je na tem ministrstvu eden izmed ključnih zakonov – zakon o varstvu kulturne dediščine."

Celoten prispevek 24.ur o novem davku na sakralne objekte.

DOGODKI

Predstavitev študentskih tekmovanj

Predstavitev študentskih tekmovanj

Spoštovani študenti!

vljudno vabljeni na predstavitev študentskih tekmovanj iz znanja prava. Predstavitev bo potekala dne 25. maja 2023 ob 17. uri preko orodja v živo v predavalnici Auditorium Maximus (II. nads.) ter hkrati preko MS Teams. Za priključitev uporabite geslo: vwwdnms.

Tekmovanja bodo predstavljali mentorji in bivši tekmovalci posameznih tekmovanj.

Prednosti udeležbe na mednarodnih tekmovanjih:

  • poseben izbirni predmet na B1 in B2,
  • uporaba pravnih pravil na praktičnem primeru,
  • pridobitev znanj in kompetenc,
  • pridobitev veščin pravnega pisanja in pravne argumentacije,
  • nadgradnja znanja tujih jezikov,
  • sposobnost javnega nastopanja,
  • spoznavanje študentov prava iz celega sveta,
  • potovanja v različne svetovne prestolnice.

Kratka predstavitev tekmovanj:

moja.UM

Portal moja.UM

AKTUALNOZADNJA ZAKLJUČNA DELA V DKUM

FOTOGALERIJA