INFORMATIVNI DNEVI 2021

60 LET ŠTUDIJA PRAVA V MARIBORU

COVID-19 in novo študijsko leto 2020/2021

OBVESTILA ZA ŠTUDENTE

CEPILNI DAN ZA UM

CEPILNI DAN ZA UM

Univerza v Mariboru organizira Cepilni dan za študente UM, ki bo potekal dne 23. 9. 2021 ob 15. uri v prostorih tehniških fakultet UM, na naslovu Smetanova ulica 17, 2000 Maribor.

Cepljenja se lahko udeležijo tudi zaposleni na UM.

Na voljo bodo cepiva proti Covid-19:

 • AstraZeneca (Vaxzevria)
 • Pfizer/BioNTech (Comirnaty)
 • Johnson & Johnson (Janssen) - v kolikor bo v tem času dostavljeno

Cepivo boste lahko izbrali na mestu cepljenja.

Vse zainteresirane vabimo, da se na cepljenje prijavijo z izpolnitvijo ankete na naslovu: https://forms.office.com/r/m9MR8mdDct  do četrtka, 23. 9. 2021 do 9:00 (izpolnitev ankete je mogoča samo ob prijavi z digitalno identiteto Univerze v Mariboru).

Lep pozdrav!

Prof. dr. Zdravko Kačič,

rektor Univerze v Mariboru

ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. IN 3. STOPNJE - prijavni rok ZA ZAPOLNITEV PROSTIH MEST: od 22. do 23. 9. 2021 do 12. ure

ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. IN 3. STOPNJE - prijavni rok ZA ZAPOLNITEV PROSTIH MEST: od 22. do 23. 9. 2021 do 12. ure

Na študijskem programu druge (MAGITRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE PRAVO in MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE EVROPSKE PRAVNE ŠTUDIJE) in tretje (DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE PRAVO) stopnje, ki jih izvajamo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru število prijav ni preseglo števila načrtovanih vpisnih mest za prihodnje študijsko leto.

Pravna fakulteta UM bo vpisna mesta za državljane Republike Slovenije in drugih držav članic EU ponudila v posebnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest, ki bo potekal od 22. do 23. septembra 2021 do 12. ure. V posebnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest se lahko prijavijo tudi Slovenci brez slovenskega državljanstva in državljani držav nečlanic EU - tujci, pri čemer razpoložljiva mesta najprej zasedejo državljani Republike Slovenije in drugih držav članic EU, šele nato Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci.

Več o posebnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest si lahko preberete v razpisnem besedilu.

Uradne ure Refarata za študentske zadeve

Spoštovani študenti.

Obveščamo vas, da so uradne ure v Referatu za študentke zadeve po naslednjem urniku:

 • od ponedeljka do četrtka od 11.00 do 13.00 ure.

Od 23. 8. 2021 je PCT (prebolevnost, precepljenost ali testiranje) pogoj za vstop v fakulteto.

Vstop v fakulteto je dovoljen samo zaposlenim UM PF in študentom UM PF.

Na fakulteto prihajajte, če ste popolnoma zdravi.

Ob vstopu v fakulteto si razkužite roke.

V prostorih fakultete morate ves čas nositi masko.


S spoštovanjem,

Referat za študentke zadeve

OBVESTILO O IZPOLNJEVANJU POGOJEV PCT

Na podlagi določil Odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 132/2021) morajo vse osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno­izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let,

izpolnjevati pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT), kar dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS­CoV-2.

V Mariboru, 23.8.2021

prof. dr. Vesna Rijavec, dekanica PF UM

NOVICE

Izr. prof. dr. Suzana Kraljić in asistentka Katja Drnovšek sta obiskali Pravno fakulteto Univerze v Podgorici (Črna gora)

Izr. prof. dr. Suzana Kraljić in asistentka Katja Drnovšek sta obiskali Pravno fakulteto Univerze v Podgorici (Črna gora)

Obisk, ki je potekal med 7. in 11. septembrom 2021, je bil izveden v sklopu bilateralnega projekta z naslovom »Možnost in primernost uvedbe sistema nekrivdne odškodninske odgovornosti v zdravstvu v Sloveniji in Črni gori - primerjalnopravna analiza«, katerega nosilki sta izr. prof. dr. Suzana Kraljić (PF UM) in prof. dr. Snežana Miladinović Drobnič (PF UP).

V času obiska sta se sestali s črnogorskimi sodelavci projekta (prof. dr. Snežana Miladinović Drobnič, dr. Velibor Korać, doc. dr. Draginja Stanković Vuksanović) in vodstvom PF UP (prof. dr. Vladimir Savković, prodekan za mednarodno sodelovanje). V sklopu načrtovanih aktivnosti projekta sta s črnogorskimi kolegi obiskali tudi:

 1. Zdravniško zbornico Črne gore, kjer ju je sprejela predsednica zbornice in radiologinja Žanka Cerović;
 2. Odvetniško zbornico Črne gore, kjer jih je prav tako sprejel predsednik zbornice Zdravko N. Begović;
 3. Višje sodišče Podgorice, kjer so se srečali s sodnikom mag. Miodragom Pešićem, ki je predstavil delovanje in organizacijo sodišča, ter primere, ki s svojo vsebino posegajo na področje odgovornosti v zdravstvu.

Vse tri institucije so izrazile podporo bilateralnemu projektu in pripravljenost na nadaljnje sodelovanje.

Na Veleposlaništvu Republike Slovenije sta bili deležni toplega sprejema ambasadorja Gregorja Preskerja, ki je poudaril pomen sodelovanja med obema fakultetama kakor tudi državama. Na Veleposlaništvu pa ju je sprejela tudi naša diplomantka Goranka Krošelj, ki opravlja funkcijo pooblaščene ministrice.

PRAVKAR IZŠLO pri TAX-FIN-LEX d.o.o. – Knjiga: Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) z novelo ZZK-1E v avtorstvu dr. Nine Plavšak in prof. dr. Renata Vrenčurja

PRAVKAR IZŠLO pri TAX-FIN-LEX d.o.o. – Knjiga: Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) z novelo ZZK-1E v avtorstvu dr. Nine Plavšak in prof. dr. Renata Vrenčurja

Knjiga Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) z novelo ZZK-1E - Razširjena uvodna pojasnila (knjižna izdaja) avtorjev dr. Nine Plavšak in profesorja s PF UM dr. Renata Vrenčurja kvalitetno presega standardna uvodna pojasnila k novelam zakona. V razširjenih uvodnih pojasnilih avtorja, ki sta priznana pravna strokovnjaka z več desetletnimi izkušnjami, poglobljeno in argumentirano razložita vse pravne institute, ki so predmet novele in ki bodo verjetno zaradi okornega besedila členov oziroma pravnih praznin v praksi povzročali probleme.

Državni zbor je v juliju 2021 sprejel novelo ZZK-1E (Uradni list RS, št. 121/21 z dne 23. 7. 2021). Vsebinsko najpomembnejše spremembe, ki jih je uveljavila novela so:

 • dopolnitev pravil o vpisu vključene lastninske pravice za nove položaje »povezanih« nepremičnin, ki jih je uveljavila novela SPZ-B,
 • dopolnitev pravil o vpisu utesnitve v zemljiško knjigo za vpis prireditve in podreditve hipotek,
 • spremembe pravil o ureditvi varovalnih stvarnih pravic (predznamovane pravice in zaznambe, ki varujejo čas učinkovanja poznejših vpisov) in
 • nova možnost dopuščene revizije v zemljiškoknjižnih postopkih.
Izšla je monografija Medicina, pravo in družba: Sodobne dileme IV

Izšla je monografija Medicina, pravo in družba: Sodobne dileme IV

Obveščamo vas, da se je pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru izšla publikacija z naslovom Medicina, pravo in družba: Sodobne dileme IV pod uredništvom prof. dr. Vesne Rijavec, izr. prof. dr. Suzane Kraljić in prim. dr. Jelke Reberšek Gorišek.

Monografija 'Medicina, pravo in družba: sodobne dileme IV' predstavlja že četrto znanstveno monografijo te vrste. Tokratna monografija prinaša aktualne prispevke, povezane z osrednjo temo odgovornosti v zdravstvu. Avtorji v svojih prispevkih analizirajo in polemizirajo o različnih odprtih pravnih, etičnih in medicinskih vprašanjih in dilemah, s katerimi se srečuje danes zdravstvo, tako v Sloveniji, kakor tudi v primerjalnopravnih ureditvah in na globalni ravni. Vsebuje prispevke, ki s svojo vsebino posegajo na področje izbranih vprašanj civilnopravne in kazenskopravne odgovornosti (npr. zdravniške zbornice, zdravnikov, zdravstvenih delavcev, pacientov,…), evtanazije, nadomestnega materinstva in duševnega zdravja. Druga skupina prispevkov je posvečena temam, ki povezujejo pravo, šport in medicino (npr. sprememba spola, doping, delovnopravna vprašanja športnikov, odgovornost v športu,…). Tretjo skupino pa tvorijo prispevki, ki se nanašajo na teme, povezane z nalezljivimi boleznimi (Covid-19, SARS, H1N1, Ebola …) in z izbranimi vidiki glede zdravil (financiranje zdravil, iskanje novih zdravil, farmacevtsko pravo…).

Več na: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/577

Prof. dr. Darja Senčur Peček je sodelovala na mednarodni znanstveni konferenci »Workplace Whistleblower Protection in the V4 Countries, France and Slovenia - Current Regulations and Proposed Changes«

Prof. dr. Darja Senčur Peček je sodelovala na mednarodni znanstveni konferenci »Workplace Whistleblower Protection in the V4 Countries, France and Slovenia - Current Regulations and Proposed Changes«

Prof. dr. Darja Senčur Peček je 15. junija sodelovala na mednarodni znanstveni konferenci  »Workplace Whistleblower Protection in the V4 Countries, France and Slovenia - Current Regulations and Proposed Changes«. Konferenca je bila izvedena online, organizirala pa jo je Univerza Lodz, Poljska. Na konferenci so bili predstavljeni izsledki projekta Zaščita žvižgačev v štirih Višegrajskih državah, Franciji in Sloveniji (WhistlePro), ki je bil financiran s strani Višegrajskega sklada, v njem pa so sodelovali raziskovalci iz Poljske, Češke, Slovaške, Madžarske, Francije in Slovenije. Prof. Senčur Peček (ki je sodelovala tudi v projektu) je na konferenci obravnavala temo Kako z implementacijo Direktive EU 2019/1937 izboljšati zaščito delavcev-žvižgačev v Sloveniji.

PF V MEDIJIH

Prof. dr. Janja Hojnik v Odmevih o priložnostih in pasteh slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije, 1. julija 2021

Prof. dr. Janja Hojnik v Odmevih o priložnostih in pasteh slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije, 1. julija 2021

Kot je za Odmeve presodila Janja Hojnik, specialistka za pravo EU-ja s Pravne fakultete Univerza v Mariboru, pa glede vprašanj reševanja pandemije med državami članicami velikih razkorakov ni. "Mislim, da je velika podpora med vsemi državami članicami, da se okrepijo naslednji koraki – to, kar je bilo zastavljeno v strategiji za zdravstveno unijo novembra lani, ni velikih odstopanj v stališčih držav članic. Bomo pa potem videli podrobnosti, kaj bo sporno med državami, za zdaj se mi zdi, da je velika podpora različnim pobudam, tako investicijskim kot razširitvi pristojnosti pristojnih agencij. Mislim, da ima tukaj slovensko predsedovanje veliko možnosti."
 
Celotno vsebino si lahko preberete >> tukaj << oz. vabljeni k ogledu video vsebine "Slovesen začetek predsedovanja I Odmevi".
Prof. dr. Janja Hojnik je za portal N1 komentirala možnosti, da Madžarsko zaradi spornega homofobnega zakona izključijo iz EU, 24. junija 2021

Prof. dr. Janja Hojnik je za portal N1 komentirala možnosti, da Madžarsko zaradi spornega homofobnega zakona izključijo iz EU, 24. junija 2021

 “Ne zdi se mi prav, da je Slovenija v tej zgodbi zavzela neko nevtralno držo, ker bo kmalu predsedovala Evropski uniji. Prav zato, ker predseduje, bi morala delovati kot varuhinja vrednot in prava EU. Zato me žalosti, da nas na zemljevidu glede odnosa do LGBTIQ skupnosti sedaj obarvajo med vzhodne države, čeprav smo že pred 30. leti v ustavo zapisali enakost pred zakonom in prepoved diskriminacije glede na spolno usmerjenost.” – Janja Hojnik, profesorica za pravo EU z Univerza v Mariboru
 
Celotna vsebina na voljo >> tukaj <<.
 
Prof. dr. Janja Hojnik v oddaji Moje mnenje o predsedovanju Slovenije Svetu EU, 9. junija 2021

Prof. dr. Janja Hojnik v oddaji Moje mnenje o predsedovanju Slovenije Svetu EU, 9. junija 2021

Prof. dr. Janja Hojnik v oddaji Moje mnenje z Edvardom Žitnikom na RTV Slovenija o predsedovanju Svetu Evropske unije - izzivi in zaveza.

Slab mesec pred uradnim prevzemom predsedovanja Svetu Evropske unije se v Ljubljani vrstijo kolone državniških limuzin: opazen znak, da Slovenija postaja središče, morda bolje vozlišče evropske politike. Predsedovanje Svetu EU morda ni več, kar je bilo. Skoraj sanjskega prvega predsedovanja Slovenije leta 2008, ko nas je ameriški predsednik na Brdu spremenil v košček nebes in predsedniku Putinu pogledal v oči ter ugledal dobrega človeka, zelo verjetno ni mogoče ponoviti. A še posebej za majhne članice, kot je Slovenija, okrog katere se ne vrti evropsko politično vesolje, je predsedovanje priložnost, da se izkaže, kar koli že to za koga pomeni. A ko predsedniki odidejo, ko kamere ugasnejo, postane predsedovanje veliko več kot usmeritve, prednosti, načela. Je konkretno, vsebinsko, intelektualno zahtevno delo; vodenje in usmerjanje zapletenih procesov v sedemindvajseterici, ki povzročajo tudi resna trenja, saj ogrožajo interese ter zahtevajo klasične evropske kompromise. Izkušnje učijo, razmere, svetovne in evropske, so zelo aprilske. Kot vse predsedujoče države si bo tudi Slovenija konec leta globoko oddahnila, če se v njenem času ne bo zgodilo kaj, zaradi česar lahko od predsedovanja svetu Evropske unije ostane veliko manj, kot načrtujemo.

Vabljeni k ogledu oddaje >> TUKAJ <<.

DOGODKI

PROJEKT Šport v pravu

PROJEKT Šport v pravu

Študentski svet Pravne fakultete Univerze v Mariboru v sodelovanju s Pravniškim društvom v Mariboru organizira projekt »Šport v pravu«, ki je namenjen vsem študentom Pravne fakultete Univerze v Mariboru, kakor tudi članom Pravniškega društva v Mariboru.

Zamisel za projekt je nastala z zavedanjem, da je športno pravo dokaj mlada veda v slovenskem pravnem prostoru, tako da ga študentje v okviru rednega študija niti nimajo možnosti spoznati, verjamemo pa tudi, da gre za globalno področje in se podobna problematika pojavlja tudi v praksi. V okviru projekta »Šport v pravu« bodo izvedena različna predavanja/okrogle mize povezane s tematiko športnega prava.

Prvo predavanje bomo izvedli 24. 3. 2021 ob 17. uri preko spletnega orodja Zoom. Z nami bodo odvetnik Blaž Tomažin Bolcar iz Zavoda za športno pravo, mentorica lanskoletne zmagovalne ekipe na tekmovanju Sports law Arbitration Moot (SLAM), doc. dr. Petra Weingerl ter član lanskoletne zmagovalne ekipe, Žan Mom.

Na dogodek se lahko prijavite na spodnji povezavi. Po prijavi boste na elektronski naslov, ki ste ga vnesli ob vaši prijavi, prejeli povezavo do dogodka.

PRIJAVNI OBRAZEC:https://forms.office.com/r/6qJaNQ6z2w

AKTUALNOZADNJA ZAKLJUČNA DELA V DKUM

FOTOGALERIJA