MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM »EVROPSKE PRAVNE ŠTUDIJE«

PROMOCIJSKI IZDELKI

OBVESTILA ZA ŠTUDENTE

Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest (21.-22. 9. 2020 do 12. ure)

Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest (21.-22. 9. 2020 do 12. ure)

Od 21. do 22. septembra 2020 do 12. ure bo v okviru Razpisa za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2020/2021 na Univerzi v Mariboru potekal drugi oz. posebni prijavni rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije.

Kandidati se v drugem oz. posebnem prijavnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest lahko prijavijo v študijske programe 2. in 3. stopnje, ki jih ponujajo članice Univerze v Mariboru. Podrobnejši podatki o študijskih programih druge in tretje stopnje so dosegljivi na spletni strani PF UM.

ONLINE brezplačni tečaj slovenskega jezika za pravnike z dr. Natašo Hribar, 28. in 30. septembra 2020 spričetkom ob 11. uri

ONLINE brezplačni tečaj slovenskega jezika za pravnike z dr. Natašo Hribar, 28. in 30. septembra 2020 spričetkom ob 11. uri


Prijavo opravite >> TUKAJ <<


Spoštovani študenti,

Univerzitetni učitelji že vrsto let opazujemo upadanje poznavanja slovničnih pravil pri pripravi študentskih pisnih del v slovenskem jeziku, bodisi izpitov, seminarskih ali diplomskih in magistrskih del. Mnogi študenti nam sami priznate, da niste prepričani, kje naj bi stale vejice, kaj je priredje, kaj podredje, kako je z rodilnikom, kako s sestavljenimi vezniki, kaj je pogovorni in kaj knjižni jezik itd. Ker je to znanje za bodoče pravnike izjemnega pomena za splošen vtis del, ki jih pripravljate pri svojem poklicu in ki so vročena bodisi strankam v postopku, bodisi javno objavljena (pogosto boste namreč delovali kot oblastni organi, ki izdajajo sodbe in odločbe v imenu Republike Slovenije), na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru pripravljamo brezplačen šest urni tečaj slovenskega jezika za pravnike.

Tečaj bomo izvedli v ponedeljek, 28., in v sredo, 30. septembra 2020 s pričetkom ob 11. uri – vsak dan po tri šolske ure z vmesno pavzo.  Tečaj bo potekal v spletni obliki, preko orodja MS Teams,  na tečaj pa se prijavite >> TUKAJ <<. Prijava na tečaj je obvezna.

APDE's 1st edition of Research Award and the XXIX FIDE Congress

APDE's 1st edition of Research Award and the XXIX FIDE Congress

On behalf of the Portuguese association APDE, we inform you of the possibility for young researchers to submit papers for the 1st edition of the APDE Award, in honour of Isabel Jalles.
Isabel Jalles (1949-2006) was an eminent Lawyer both in Academia and in the Legal Profession, having built the Portuguese section of the International Federation of European Law (FIDE) and having been the first Director of the Law Department at “Centro de Estudos Europeus” at the Portuguese Catholic University.

The APDE Award is intended to distinguish quality scientific research in the field of European Law and this first edition will reward research work on one of the topics planned for the XXIX FIDE Congress.

The papers may be written in Portuguese, French or English and are admitted, until 31st December 2020, by candidates having as minimum qualification the Degree in Law.

Predstavitveni dan PF UM v sklopu Uvajalnega tedna UM 2020

Predstavitveni dan PF UM v sklopu Uvajalnega tedna UM 2020

Draga brucka, dragi bruc!

​Pred vami je eno najbolj vznemirljivih obdobij vašega življenja – študijska leta. Veseli smo, da ste se odločili ta študijska leta preživeti na Pravni fakulteti Univerzi v Mariboru.

Če si že zastavljate vprašanja, v katerih prostorih bo potekal vaš študij, kje boste lahko iskali študijsko gradivo, kje bo najlaže poiskati bodoče profesorje, tutorja študenta, strokovnega delavca v referatu in še koga, potem je Predstavitveni dan PF UM v sklopu uvajalnega tedna za bruce in brucke kot nalašč za vas.

Pridruži se nam v sredo, 30.9.2020, s pričetkom ob 9. uri.

Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru za študijsko leto 2020/21

Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru za študijsko leto 2020/21

Objavljen je Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – študijsko leto 2020/2021 na spletnih straneh um.si in moja.um.

Link do slovenskega razpisa na um.si: https://www.um.si/studij/financiranje/Strani/sofinanciranje-doktorskega-studija-2020.aspx

Link do angleškega razpisa na um.si: https://www.um.si/en/Study/about/Pages/co-funding-of-doctoral-studies-2020.aspx

Način prijave in rok za oddajo prijav:

Repetitorij prijav in odjav na izpitne roke

Spoštovani študenti.

Želeli bi vas opomniti, da je v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM, v 23. členu določeno, da se lahko študent od izpita odjavlja najkasneje dva dni pred izpitom na predpisan način, torej v sistemu AIPS. Drugačni načini odjavljanja pomenijo kršitev določb Pravilnika in neenako obravnavanje študentov, zato kot taki niso dopustni.

Rok prijave na izpit je najmanj 5 dni pred izpitom. Po Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM je študent odgovoren za pravočasno in popolno prijavo na izpit (3. odstavek 22. člena Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM) .

Lep pozdrav,

referat

Odprt je Razpis kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti v študijskem letu 2020/2021!

Odprt je Razpis kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti v študijskem letu 2020/2021!

​​​V študijskem letu 2020/2021 bomo že drugo leto zapored izvajali kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti na Univerzi v Mariboru.
 
Razpis kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti, prijavnica in učni načrti učnih enot so objavljeni na spletni strani moja.um.si: https://moja.um.si/student/Strani/Obštudijska-dejavnost.aspx.
info_green.pngPogoji za prijavo
Prijavijo se lahko študenti, ki so vpisani v študijske programe Univerze v Mariboru in imajo v tekočem študijskem letu veljaven status študenta.
 
koledar_zel.pngRok za prijavo
Prijava poteka v času vpisa v višji letnik, in sicer skladno s termini vpisa, ki jih določi posamezna fakulteta, oz. najkasneje do 30. 9. 2020.
 

Za več informacij si oglejte video:  https://www.youtube.com/watch?v=Dncfx_WnuWI.

Obvestilo za tuje študente – državljane tretjih držav

Spoštovani.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS nas je obvestilo, da moramo študente - državljane tretjih držav pozvati, »naj se NE vračajo na študij v Slovenijo, dokler zanje veljajo karantenski ukrepi. Trenutno namreč ni mogoče zagotoviti izvajanja karantene za večje število tujih študentov in pristojno ministrstvo ne bo dovoljevalo izjem. V kolikor študenti kljub priporočilom želijo potovati, naj skrbno preučijo možnosti vzdolž njihove celotne poti, pridobijo zadnje informacije od veleposlaništva Republike Slovenije v njihovi državi.  Opozarjamo, da študentski domovi niso primerni za izvajanje karantenskih ukrepov

Izhajajoč iz navedenega vas obveščamo, da lahko tuji študenti – državljani tretjih držav izpite oz. druge študijske obveznosti v študijskem letu 2019/2020 opravite na daljavo.

Vljudno prosimo, da se v zvezi z navedenim obrnete na nosilca oz. izvajalca predmeta, pri katerem želite opravite študijske obveznosti.

V kolikor do konca študijskega leta ne boste mogli opraviti manjkajočih obveznosti, vas obveščamo še o možnosti podaljšanja statusa študenta po 49. členu Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20).

S spoštovanjem.

ZADNJA ZAKLJUČNA DELA V DKUM

Več zaključnih del na DKUM

NOVICE

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru bogatejša za zaslužnega profesorja in častnega doktorja Univerze v Mariboru

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru bogatejša za zaslužnega profesorja in častnega doktorja Univerze v Mariboru

S ponosom naznanjamo, da je Pravna fakulteta Univerze v Mariboru bogatejša za »zaslužnega profesorja« in »častnega doktorja« Univerze v Mariboru.

Senat Univerze v Mariboru je na svoji seji potrdil podelitev naslova zaslužni profesor Univerze v Mariboru red. prof. dr. Ludviku Toplaku, zasl. prof. dr. Wolfgangu Jelineku pa podelitev naslova častni doktor Univerze v Mariboru.

Podelitev teh prestižnih naslovov je odraz njunih izjemnih in vrhunskih dosežkov, zaslug pri razvoju in delovanju Univerze v Mariboru ter večanju njenega ugleda, tudi mednarodnega.

Vljudno vas vabimo na ogled slovesnosti ob Dnevu Univerze v Mariboru z neposrednim prenosom na spletni strani Univerze v Mariboru https://www.um.si/ v petek, dne 18. 9. 2020, ob 11. uri.

Izšla je elektronska knjiga Pravo in ekonomija: Digitalno gospodarstvo

Izšla je elektronska knjiga Pravo in ekonomija: Digitalno gospodarstvo

Pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru je izšla elektronska knjiga z naslovom Pravo in ekonomija: Digitalno gospodarstvo pod uredništvom red. prof. dr. Martine Repas.

Publikacija je interdisciplinarna in se povezuje s sodobnimi vidiki digitalizacije. Zajema različne vsebine, katerih skupna nit je digitalizacija: problematiko izpostavljenosti Republike Slovenije procesu digitalizacije in avtomatizacije na splošno; digitalno oglaševanje in njegov vpliv na dentalni medicinski turizem; digivino kot digitalna strategija za uspešnejšo prodajo vina; problematiko pravnih učinkov pravila obveznosti prenosa na način uveljavljanja pravice kabelske retransmisije pri razširjanju RTV programov posebnega pomena; uporabo znamk v spletnem referenciranju (AdWords); tehnologijo veriženja podatkovnih blokov in njen vpliv na sklepanje pametnih pogodb; mikrotransakcije kot oblike iger na srečo, vprašanje odgovornosti za ravnanja, ki jih povzroča sistem umetne inteligence; sprememba odvetniške prakse zaradi uporabe naprednih tehnologij; in vpliv gospodarskopolitične negotovosti in sistemskega stresa v ZDA na vrednost delnice Amazona. Publikacija odgovarja na številna pravna, ekonomska in druga vprašanja v zvezi z digitalizacijo in uporabo naprednih tehnologij na področjih, ki so predmet vsebinske obravnave.

Izšla je knjiga Uvod v stvarno pravo red. prof. dr. Matjaža Tratnika

Izšla je knjiga Uvod v stvarno pravo red. prof. dr. Matjaža Tratnika

Pri Uradnem listu je izšla knjiga Uvod v stvarno pravo avtorja red. prof. dr. Matjaža Tratnika, ki obravnava in komentira tudi vse spremembe, ki jih je prinesla marca 2020 sprejeta novela SPZ-B.

Knjiga Uvod v stvarno pravo je nadgradnja Uvodnih pojasnil k SPZ iz let 2004 in 2010. Medtem ko je bil temeljni namen uvodnih pojasnil predstaviti tedaj novo stvarnopravno kodifikacijo, jo primerjati s predhodno ureditvijo in izpostaviti poglavitne novosti, ima to delo drugačno zasnovo. Avtor podaja razmeroma kratko, a celovito predstavitev našega stvarnega prava, tako v zakonodaji kot tudi v praksi. Je nekakšen mali učbenik stvarnega prava, v katerem avtor enostavno, bralcu prijazno obravnava temeljne stvarnopravne institute. Za razliko od obsežnejših del na področju stvarnega prava se avtor ne spušča v teoretična razglabljanja in tudi ne podaja veliko primerjalnopravnih pripomb.

Uvodna pojasnila red. prof. dr. Martine Repas Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1E)

Uvodna pojasnila red. prof. dr. Martine Repas Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1E)

Pri Uradnem listu so v letu 2020 izšla uradna pojasnila novele ZIL-1E, ki jih je napisala red. prof. dr. Martina RepasUvodna pojasnila novele ZIL-1E niso zgolj sistematični pregled sprememb na področju prava znamk, temveč so te spremembe tudi analizirane. Nakazani so tudi odgovori na odprta vprašanja z upoštevanjem sodne in druge prakse. V knjigi, ki je namenjena sodnikom, odvetnikom, zastopnikom za znamke in modele ter gospodarskim subjektom, je objavljeno tudi neuradno prečiščeno besedilo Zakona o industrijski lastnini.

Novela ZIL-1E, sprejeta v Državnem zboru RS 5. marca 2020, prenaša v slovensko zakonodajo določbe Direktive EU 2015/2436 o približevanju prava držav članic EU v zvezi z blagovnimi znamkami, uvaja pa tudi nekaj drugih manjših sprememb z namenom zagotoviti učinkovitejše delo Urada RS za intelektualno lastnino. Glavnina sprememb se nanaša na znamke kot pravice industrijske lastnine.

Pri založbi Intersentia izšla monografija v so-uredništvu prof. Vesne Rijavec in asist. Katje Drnovšek

Pri založbi Intersentia izšla monografija v so-uredništvu prof. Vesne Rijavec in asist. Katje Drnovšek

Med avtorji poglavij tudi prof. Tomaž Keresteš, prof. Tjaša Ivanc, prof. Suzana Kraljić in asist. Denis Baghrizabehi.

Monografija »Cross-Border Enforcement in Europe: National and International Perspectives« je plod zaključenega evropskega projekta »Remedies concerning Enforcement of Foreign Judgements according to Brussels I Recast«, ki ga je uspešno koordinirala Pravna fakulteta Univerze v Mariboru.  Delo obravnava številna aktualna vprašanja čezmejne izvršbe na ravni EU (harmonizacija prostega pretoka sodnih odločb) in posebnosti ureditev v nacionalnem pravu posameznih držav članic.

Ob številnih tujih strokovnjakih, so avtorji posameznih poglavij tudi:

  • prof. dr. Vesna Rijavec & prof. dr. Tomaž Keresteš, International Mutual Legal Assistance in Civil Matters from a Slovenian Perspective,
  • prof. dr. Tjaša Ivanc, The Interplay between Brussels I Recast and the Slovenian Rules on Remedies under the New System of Direct Enforcement of Foregin Judicial Decisions,
  • prof. dr. Suzana Kraljić, Brussels II Bis and Abolition of Exequatur: Experience and Visions,
  • asist. Katja Drnovšek, Economic Implications of the Abolition of Exequatur under Brussels I Recast,
  • asist. Denis Baghrizabehi, Understanding Cross-Border Enforcement against the Backdrop of Judicial Federalism and Procedural Autonomy: Any Useful Cues from the United States?
Predstavniki Notarske zbornice Ruske federacije (Moskalenko) z delegacijo PF UM
Predstavniki Notarske zbornice Ruske federacije (Moskalenko) z delegacijo PF UM

V gosteh predstavniki Notarske zbornice Ruske federacije

V sredo, 24. junija 2020, na predvečer državnega praznika slovenske državnosti, je Pravna fakulteta, dekanica pravne fakultete, red. prof. dr. Vesna Rijavec gostila in hkrati bila gostja. Gostila je predstavnike Notarske zbornice Ruske federacije (Moskalenko) in bila gostja Mednarodnega raziskovalnega centra II. svetovne vojne Maribor, ki ima svoj sedež na območju Melja/Maribor (Ujčič).

V prostorih Muzeja, ki je bil prostor groze na začetku II. svetovne vojne Stalag XVIII D, saj je v času od 1941, do marca 1942 v prostorih umrlo 5000 ruskih ujetnikov, 5000 mladih mož, pred katerimi je bilo še vse življenje.

V prostorih Muzeja je stalna razstava v spomin na te dogodke in sami prostori so do neke mere še verodostojna priča teh dogodkov.

Notarsko delegacijo Ruske federacije je s praznovanjem 25. letnice ponovne uvedbe Notariata v Sloveniji in njegovo zgodovino vse tja do leta 1502, seznanil v okviru svojega predavanja, izr. prof. dr. Borut Holcman in s tem opozoril na praznovanje dneva domovine, ki je sposobna ohranjati spomin na ljudi, ki so bili zaradi ljudi razčlovečeni.

Študentska pravda je za nami

Študentska pravda je za nami

V ponedeljek, 15. junija 2020, smo na Pravni fakulteti ob upoštevanju epidemioloških smernic uspešno izvedli Študentsko pravdo – tekmovanje slovenskih študentov prava iz znanja civilnega prava. Veseli nas, da študenti že 5. leto zapovrstjo prepoznavajo dodano vrednost tekmovanja in da lahko v vlogi ocenjevalcev gostimo zares izvrstne sodnike in odvetnike.

Letošnji primer je z ozirom na pandemijo covid19 še posebej aktualen, saj so študenti obravnavali primer odškodnine za slučaj opustitve oziroma izmikanja cepljenju. Zastavljeni primer je vključeval mešan avstrijsko-slovenski zakonski par, živeč v Avstriji. Paru se je rodila deklica, ki jo je mati po sporu z očetom odpeljala k staršem v Slovenijo. Jabolko spora med starši je bilo prav cepljenje njunega otroka. Medtem ko si je oče, sicer državljan Avstrije, kjer cepljenje proti ošpicam ni obvezno, prizadeval deklico cepiti, je mati zaradi domnevnih nevarnosti cepljenja vztrajno zavračala to možnost. Mati je nadalje deklico vpisala v slovenski vrtec pri čemer je predhodno opravila še pregled pri pediatru, ki je zgolj opozoril na obveznost cepljenja, ni pa o tem obvestil pristojnega inšpektorata. Po spletu okoliščin je deklica na obisku pri očetu v Avstriji zbolela za ošpicami, nato pa v vrtcu v Sloveniji okužila več drugih otrok, eden je zaradi zapletov umrl. Primer si lahko v celoti, skupaj z izvedenskim mnenjem, ogledate na sledeči povezavi: https://pf.um.si/studij/tekmovanja-studentov/studentska-pravda/studentska-pravda-2020/

PF V MEDIJIH

Dekanka FZV Majda Pajnkihar, prorektor Miralem Hadžiselimović, zaslužna profesorica Jana Goriup, dekanka PF Vesna Rijavec, častni doktor Wolfgang Jelinek in zaslužni profesor Ludvik Toplak; FOTO: Andrej Petelinšek
Dekanka FZV Majda Pajnkihar, prorektor Miralem Hadžiselimović, zaslužna profesorica Jana Goriup, dekanka PF Vesna Rijavec, častni doktor Wolfgang Jelinek in zaslužni profesor Ludvik Toplak; FOTO: Andrej Petelinšek

45 let Univerze v Mariboru: Zaslužna profesorja postala Jana Goriup in Ludvik Toplak, Večer, 18. septembra 2020

Slovesnost ob 45. Dnevu univerze, s katerim se Univerza v Mariboru (UM) spomni svojih korenin in se pokloni izstopajočim posameznikom iz svoje sredine, je tokrat potekala v ožjem krogu nagrajencev in sodelavcev univerze, ki je letos ni zaznamoval le koronavirus, pač pa tudi izstrelitev njenega satelita v vesolje.

Častni doktor pa je na predlog Pravne fakultete šel v roke Avstrijca Wolfganga Jelineka; priznanje tudi slovenski alpski smučarki.

Seznam z imeni zaslužnih profesorjev se je letos podaljšal za dva imena. Na predlog Fakultete za zdravstvene vede je zaslužna profesorica poslej tudi Jana Goriup, na predlog Pravne fakultete pa je naziv pridobil tudi Ludvik Toplak, sicer nekdanji mariborski rektor, ki se je tudi zahvalil v imenu vseh prejemnikov nagrad. "Že 45 let univerza izpolnjuje svojo lokalno, nacionalno in mednarodno poslanstvo. To potrjujejo uspešni diplomanti v praksi, bibliografija in mednarodne lestvice univerz," je dejal in spomnil, da je UM nastala in rasla iz potreb gospodarstva.

Red. prof. dr. Janja Hojnik v Odmevih
Red. prof. dr. Janja Hojnik v Odmevih

Prof. dr. Janja Hojnik v Odmevih na RTV SLO o neuspeli tožbi zaradi terana, 9. septembra 2020

O zavrnjeni tožbi Slovenije glede terana v Odmevih na RTV Slovenija komentira prof. dr. Janja Hojnik. Hrvaški vinarji lahko uporabljajo ime hrvaški teran.

Prof. dr. Janja Hojnik: "Zaščite porekla niso absolutne, izjeme so mogoče in Evrospka komisija je imela diskrecijo postaviti takšno izjemo kot jo je postavila!"

Celotno vsebino si lahko pogledate >> tukaj <<.

doc. dr. Petra Weingerl
doc. dr. Petra Weingerl

Doc. dr. Petra Weingerl na Prvem programu Radia Slovenija o razsodbi o teranu, 9. septembra 2020

Razsodba o teranu: Kakšen je izkupiček slovenske tožbe proti evropski komisiji in kaj zdaj? na Prvem programu Radia Slovenija. O odzivih na neuspeh Slovenije in posledicah doc. dr. Petra Weingerl s Pravne fakultete Univerze v Mariboru.
 
Že leta se vleče spor o tem, ali smejo tudi hrvaški pridelovalci vina uporabljati besedo teran. Evropska komisija jim je to – pod določenimi pogoji - dovolila, čeprav je po zaščiteni označbi porekla teran vino iz grozdja sorte refošk, pridelanega na slovenskem Krasu. Očitali so ji, da je Hrvaški izjemo odobrila zaradi političnih zavezništev in da je s tem ogrozila ves sistem geografskih označb. Slovenija jo je zaradi tega postavila pred Sodišče Evropske unije in zdaj je razsodba znana.

DOGODKI

ONLINE brezplačni tečaj slovenskega jezika za pravnike z dr. Natašo Hribar

ONLINE brezplačni tečaj slovenskega jezika za pravnike z dr. Natašo Hribar

preko orodja MS Teams, v ponedeljek, 28., in v sredo, 30. septembra 2020 s pričetkom ob 11. uri

Prijavo opravite >> TUKAJ <<


Spoštovani študenti,

Univerzitetni učitelji že vrsto let opazujemo upadanje poznavanja slovničnih pravil pri pripravi študentskih pisnih del v slovenskem jeziku, bodisi izpitov, seminarskih ali diplomskih in magistrskih del. Mnogi študenti nam sami priznate, da niste prepričani, kje naj bi stale vejice, kaj je priredje, kaj podredje, kako je z rodilnikom, kako s sestavljenimi vezniki, kaj je pogovorni in kaj knjižni jezik itd. Ker je to znanje za bodoče pravnike izjemnega pomena za splošen vtis del, ki jih pripravljate pri svojem poklicu in ki so vročena bodisi strankam v postopku, bodisi javno objavljena (pogosto boste namreč delovali kot oblastni organi, ki izdajajo sodbe in odločbe v imenu Republike Slovenije), na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru pripravljamo brezplačen šest urni tečaj slovenskega jezika za pravnike.

Tečaj bomo izvedli v ponedeljek, 28., in v sredo, 30. septembra 2020 s pričetkom ob 11. uri – vsak dan po tri šolske ure z vmesno pavzo.  Tečaj bo potekal v spletni obliki, preko orodja MS Teams,  na tečaj pa se prijavite >> TUKAJ <<. Prijava na tečaj je obvezna.

Foto: Online Marketing on Unsplash
Foto: Online Marketing on Unsplash

Medicinsko pravo v luči izrednih razmer

spletni seminar, v torek, 27.10.2020
Center za medicinsko pravo Pravne fakultete Univerze v Mariboru v sodelovanju z Nebro, d.o.o.

VABI na spletni seminar, ki bo v torek, 27. oktobra 2020, od 11. do 17.30 ure.

Dileme v času izrednih razmer pomenijo veliko breme za zdravnike, ki morajo sprejemati hitre odločitve. Zato je prepotreben uvid v pravne podlage opravljanja zdravstvene dejavnosti. Spletni seminar z odličnimi strokovnjaki omogoča celoten pregled najpomembnejših predpisov predstavljen v luči problemov iz krize in pregled preventivnih ukrepov, ki morda zahtevajo še kakšno dodatno pravno urejanje.

Spletni seminar je namenjen zdravnikom, pravnikom, sociologom in vsem, ki jih tematika zanima.

Z udeležbo pridobite 6 kreditnih točk Zdravniške zbornice Slovenije.

Več informacij v nadaljevanju.

Online conference: Workplace Whistleblower Protection in the V4 Countries, France and Slovenia – in Search of an Effective Model of Protection

Online conference: Workplace Whistleblower Protection in the V4 Countries, France and Slovenia – in Search of an Effective Model of Protection

Online, September 25 2020

The Chair of European and Collective Labour Law of the Faculty of Law and Administration of the University of Lodz invites all the interested persons to participate in the International Online Conference entitled: “Workplace Whistleblower Protection in the V4 countries, France and Slovenia: in Search of an Effective Model of Protection”, which will take place on September 25, 2020.

The aim of the Conference, organised within the Visegrad Grant, to which the University of Maribor is a partner, concerning Workplace Whistleblower Protection in the V4 countries, France and Slovenia (WhistlePro) financed by the International Visegrad Fund, is to present the current situation concerning whistleblower protection and discuss the needs and methods of improvement in this area, in particular in the context of the new EU Whistleblowing Directive. Among the speakers there are scientists, including WhistlePro project experts representing universities from V4 countries, France and Slovenia, representatives of State authorities, social partners and non-governmental organisations. Thus, the content of the conference is very diversified and takes into account multiple points of view.

Medicina, pravo in družba 2020

Medicina, pravo in družba 2020

Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, 27. in 28. marec 2020 - NOV TERMIN: 27. in 28. november 2020

Spoštovani,

Zaradi nastale epidemiološke situacije pri nas in v Evropi bomo 29. posvetovanje Medicina, pravo in družba prestavili na nov datum predvidoma 27. in 28. novembra 2020.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in lep pozdrav,
 

AKTUALNO

FOTOGALERIJA

VSI ALBUMI