OBVESTILA ZA ŠTUDENTE

Summer School of Civil Law

Summer School of Civil Law

The Civil Law Foundation is a French institution of international legal cooperation, recognized as public utility, whose main objective is to promote the assets of civil law and create forums of exchange on legal systems, both in France and abroad.

Every year, our Foundation organizes the Summer School of Civil Law in partnership with the prestigious Université Paris II Panthéon-Assas. 

The 2024 edition will exceptionally be held entirely online due to the Paris Olympic Games. It will take place from July 1 to July 31, 2024

The ambition of this Summer School is to provide all participants with a comprehensive understanding of continental law and its evolution and influence on the legal and economic models currently evolving worldwide. In addition to the courses, it is also an opportunity to meet key players in the French legal system.

The program is taught in both English and French and is open to anyone who has completed a minimum of three years of legal studies (students and legal practitioners). Each year, this event brings together many students and legal professionals from all over the world who will be awarded, at the end of a final exam, a Training Certificate in Civil Law.    

All the relevant information and registration links are also available on our website:  English-speaking class: https://www.fondation-droitcontinental.org/fr/english-speaking-students/ 

ODLIČNA PRILOŽNOST: PRIPRAVNIŠTVO NA DRŽAVNEM TOŽILSTVU

ODLIČNA PRILOŽNOST: PRIPRAVNIŠTVO NA DRŽAVNEM TOŽILSTVU

VABILO ŠTUDENTOM K POSREDOVANJU INTERESA

Okrožna državna tožilstva na Ptuju, v Mariboru in v Celju vabijo študente, ki zaključujejo študij v letu 2024 ter bi se tekom pripravništva želeli seznaniti z delom državnega tožilstva, da do 24. 6. 2024 pošljejo kratko vlogo s predstavitvijo in kontaktnim podatkom na spodnje naslove:

Državnotožilsko pripravništvo v skladu s Pravilnikom o državnotožilskem pripravništvu traja dve leti ter vsebuje obvezno osem mesečno pripravništvo na sodišču in izbirni del na različnih oddelkih državnega tožilstva, Vrhovnem državnem tožilstvu RS ter po izbiri tudi na policiji in pri drugih organih, povezanih z delovanjem državnega tožilstva. Zaključeno pripravništvo omogoča pristop na pravniški državni izpit ter možnost zaposlitve v pravosodnih državnih organih, odvetništvu in drugih pravnih službah. 

Vljudno vabljeni k prijavi na državnotožilsko pripravništvo.

Objava razpisa za pripravništvo pri Evropskem organu za delo za leto 2024 -2025

Objava razpisa za pripravništvo pri Evropskem organu za delo za leto 2024 -2025

Evropski organ za delo objavil razpis za pripravništvo pri Evropskem organu za delo za leto 2024 -2025.
Pripravništvo lahko traja najmanj šest in največ 12 mesecev. Začetek pripravništva je predviden 1. ali 16. oktobra 2024.
 
Merila za izpolnjevanje pogojev se nanašajo na državljanstvo, univerzitetno izobrazbo in znanje jezika. 
Več informacij v zvezi s pripravništvom pri Evropskem organu za delo lahko najdete na internetni strani: ELA Traineeship Call 2024-2025
 
Rok za prijavo je 31. maj 2024 ob 12:00 (CET).

Pripravništvo na Veleposlaništvu RS v Haagu

Veleposlaništvo RS v Haagu vabi k opravljanju neplačanega študentskega pripravništva v obdobju 1. 7 .2024 - 31. 1. 2025. Vsak praktikant bo delo opravljal 3-4 mesece, predvidoma 1.7.-15.10.2024 oz. 16.10.2024-31.1.2025. Manjše prilagoditve terminov so možne po dogovoru.

Akt o postopku pomirjanja za študente PF

Spoštovani.

Prilagamo Akt o postopku pomirjanja za študente Pravne fakultete Univerze v Mariboru (v nadaljevanju: akt) s prilogo: Vzorec pobude za začetek postopka. Akt je pričel veljati in se uporabljati z dnem sprejema s strani dekana fakultete, tj. z dnem 8. 4. 2024. Študentski svet Pravne fakultete UM in Senat Pravne fakultete UM sta akt predhodno obravnavala in podala pozitivno mnenje k sprejemu akta.

Akt ureja postopek alternativnega reševanja sporov in pomirjanja med pedagoškim in nepedagoškim osebjem na eni strani ter študentkami in študenti na drugi strani, s ciljem varovanja dostojanstva šibkejše stranke, uresničevanja etičnega ravnanja in zagotavljanja objektivnih možnosti za učinkovito vodenje izobraževalnega procesa ter razreševanje sporov oziroma nesporazumov, do katerih lahko pride v okviru pedagoškega procesa, ki se izvaja v okviru Pravne fakultete Univerze v Mariboru.

Postopek pomirjanja, kot je določen v tem aktu, ni obvezen in z ničemer ne posega v postopke na Univerzi v Mariboru in pred pristojnimi javnimi oblastmi Republike Slovenije. Postopek v celoti temelji na prostovoljnosti odločitve za tovrstni način reševanja sporov ali nesporazumov.

Postopek pomirjanja po tem aktu se ne opravi za spore v zvezi z ocenjevanjem izpitov, kolokvijev in drugih oblik ocenjevanja in preverjanja znanja.

Objavljen je Razpis za vpis v podiplomske študijske programe UM v št. letu 2024/2025

Objavljen je Razpis za vpis v podiplomske študijske programe UM v št. letu 2024/2025

​​Objavili smo Razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2024/25. Prvi prijavni rok se odpira 29. marca 2024.

V okviru razpisa za vpis lahko na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru izbere tri podiplomske študijske programe in sicer Magistrski študijski program 2. stopnje PravoinMagistrski študijski program 2. stopnje Evropske pravne študijeterDoktorski študijski program 3. stopnje Pravo.


VPISNA MESTA

Magistrski študijski program 2. stopnje Pravo

Državljani RS in državljani držav članic EU120 redno20 izredno
Državljani držav nečlanic EU10 redno10 izredno


Magistrski študijski program 2. stopnje Evropske pravne študije

Državljani RS in državljani držav članic EU       -       30 izredno
Državljani držav nečlanic EU-15 izredno


Doktorski študijski program 3. stopnje Pravo

Državljani RS in državljani držav članic EU       -       25 izredno
Državljani držav nečlanic EU / Slovenci brez slov. državljanstva-5 izredno

Besedilo razpisa, tabele z vpisnimi mesti in razpisna besedila fakultet Univerze v Mariboru najdete na spletni strani moja.um.si > Vpis na UM > Vpis na podiplomski študij.


Prvi prijavni rok za vpis v 1. letnik magistrskega študija bo ostal odprt:

 • za državljane_ke RS in državljane_ke držav članic EU ter za Slovence_ke brez slovenskega državljanstva do 6. septembra 2024;
 • za državljane_ke držav nečlanic EU do 31. maja 2024.

Prvi prijavni rok za vpis v 1. letnik doktorskega študija bo ostal odprt:

 • za državljane_ke RS in državljane_ke držav članic EU do 6. septembra 2024;
 • za Slovence_ke brez slovenskega državljanstva in državljane_ke držav nečlanic EU do 31. maja 2024.

>>> Spremljajte prijavne roke in se pravočasno prijavite za vpis na študij v prihodnjem študijskem letu.

NOVICE

Akademija ob 30. letnici delovnega in socialnega sodstva v Sloveniji

Akademija ob 30. letnici delovnega in socialnega sodstva v Sloveniji

V sredo, 22. maja 2024, je v zlati dvorani Pravne fakultete Univerze v Ljubljani potekala Akademija ob 30. letnici delovnega in socialnega sodstva v Sloveniji, v sklopu katere je na okrogli mizi na temo »Sodno varstvo delovnih in socialnih pravic – quo vadis?« sodelovala tudi prof. dr. Darja Senčur Peček s Pravne fakultete Univerze v Mariboru.

Okroglo mizo je vodil prof. dr. Grega Strban (Pravna fakulteta UL), sodelovali pa so: dr. Marko Ilešič (sodnik na Sodišču EU), dr. Marko Bošnjak (sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice), doc. dr. Špelca Mežnar (sodnica na Ustavnem sodišču RS), mag. Marijan Debelak (vodja Delovnega in socialnega oddelka Vrhovnega sodišča RS), mag. Biserka Kogej Dmitrovič (predsednica Višjega delovnega in socialnega sodišča RS), prof. dr. Darja Senčur Peček (Pravna fakulteta UM) in izr. prof. Luka Tičar (PF UL).

Prof. dr. Matjaž Tratnik, izr. prof. dr. Petra Weingerl in asist. Živa Šuta so predavali na mednarodni znanstveni konferenci IDEAS24 v Bruslju

Prof. dr. Matjaž Tratnik, izr. prof. dr. Petra Weingerl in asist. Živa Šuta so predavali na mednarodni znanstveni konferenci IDEAS24 v Bruslju

Med 15. in 17. majem 2024 je na Inštitutu za evropske študije v Bruslju (L'Institut d'études européennes), ki je del Université Libre de Bruxelles (ULB), potekala mednarodna znanstvena konferenca IDEAS24: (Dis)integration from an (in)equality perspectiveProf. dr. Matjaž Tratnik in izr. prof. dr. Petra Weingerl sta v sekciji z naslovom Mobility: A Tool for Reducing or Fueling Inequalities? izvedla predavanje »Legal Mobility vs. Nationality Based Inequalities«. Asist. Živa Šuta je v sekciji Assessing EU’s Market-Based Approach to Equality izvedla predavanje »Integration through integrated solutions: applying EU internal market principles to product-service bundles«.

Na obisku prof. dr. Michal PONIATOWSKI z Univerze Cardinal Stefan Wyszynski iz Varšave

Na obisku prof. dr. Michal PONIATOWSKI z Univerze Cardinal Stefan Wyszynski iz Varšave

Pravno fakulteto Univerze v Mariboru je v času od 13. do 17. maja 2024 obiskal prof. dr. Michal PONIATOWSKI z Univerze Cardinal Stefan Wyszynski iz Varšave (Poljska). Prof. dr. Poniatowski je za študente prve stopnje, druge stopnje in Erasmus študente izvedel osem predavanj na temo "Charitable Activity in Contemporary Concordats". Sestal se je tudi z dekanom prof. dr. Tomažem Kerestešem, s katerim sta ocenila dosedanje sodelovanje med obema pravnima fakultetama kot uspešno. Med obema fakultetama namreč že več let potekajo uspešne Erasmus mobilnosti tako med študenti kakor pedagoškim osebjem.

Ekipa študentov Pravne fakultete Univerze v Mariboru se je udeležila XXXIII. tekmovanja Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Court

Ekipa študentov Pravne fakultete Univerze v Mariboru se je udeležila XXXIII. tekmovanja Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Court

V letošnjem študijskem letu se je ekipa študentov Pravne fakultete Univerze v Mariboru udeležila XXXIII. tekmovanja Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Court. Ekipo so sestavljali Nino Dotto, Jakob Hauptman, Enej Tacer in Naja Škarja, pri pripravah na tekmovanje pa so študentom pomagali asist. dr. Denis Baghrizabehi, asist. Lina Burkelc Juras, Stefan Danojevic, Iza Beširević in Nastja Gorenc.

Tekmovanje je eno najprestižnejših mednarodnih tekmovanj s področja mednarodnega gospodarskega prava in arbitraže, ki se ga udeleži skoraj 400 ekip s celega sveta. Ekipe se pomerijo v reševanju spora, ki temelji na sklenjeni mednarodni prodajni pogodbi. Letošnji primer je obravnaval spor med družbama SensorX plc in Visionic Ltd, ki se je navezoval na pogodbo o prodaji in dobavi senzorjev, ki se v avtomobilski industriji uporabljajo pri sistemih samostojne vožnje. Zaradi neizpolnitve obveznosti plačila za omenjene senzorje je prodajalec vložil zahtevo za pričetek arbitražnega postopka pri Arbitražnem sodišču mednarodne trgovinske zbornice - ICC (International Chamber of Commerce), kupec pa je ugovarjal, da je prodajalec opustil domnevno obveznost obveščanja sopogodbenika o kibernetskem napadu in s tem sam povzročil neizpolnitev pogodbe. V arbitraži je bilo potrebno odločiti še o vprašanju kumulacije zahtevkov in prekinitvi ali združitvi tekočih postopkov.

Alenka Tabaković, Eva Ledinek, Vita Višič, Lana Simončič (z leve proti desni)
Alenka Tabaković, Eva Ledinek, Vita Višič, Lana Simončič (z leve proti desni)

Tekmovanje Central and Eastern Europe Moot Competition

Ekipa Pravne fakultete Univerze v Mariboru se je med 26. in 29. aprilom udeležila tekmovanja iz poznavanja prava Evropske unije, Central and Eastern Europe Moot Competition (CEEMC), ki poteka kot simulacija postopka predhodnega odločanja pred Sodiščem EU. Pravno fakulteto Univerze v Mariboru so zastopale študentke Eva Ledinek, Lana Simončič, Alenka Tabaković in Vita Višič pod mentorstvom asist. Žive Šuta in izr. prof. dr. Petre Weingerl. Tekmovalka Lana Simončič je prejela nagrado 'Noted Speaker'.

Tekmovanje organizira British Law Center v okviru izobraževalne ustanove Juris Angliae Scientia Ltd pod pokroviteljstvom Sodišča EU in Centra za evropske pravne študije Univerze v Cambridge-u (CLES). Ustni del tekmovanja CEEMC 2024 je potekal na sodišču v Pragi pred sodniki in generalnimi pravobranilci Sodišča EU in drugimi strokovnjaki prava EU. V preliminarnih bojih je bila osrednja tema vladavina prava (razlaga 19. člena PEU in 47. člena Listine EU o temeljnih pravicah glede neodvisnosti nacionalnih sodnikov in 267. člena PDEU glede zaviranja postavitve vprašanje za predhodno odločanje). Ekipi PFUM se je po preliminarnih bojih proti Sofia University in University of Zagreb uspelo uvrstiti v polfinale tekmovanja (Semifinals), kjer se je uspešno pomerila tudi z ekipama iz Charles University in Alexandru Ioan Cuza University. Osrednje teme polfinala so bile sorodna reprodukcijska pravica filmskih producentov, obseg pravice priobčitve javnosti ter definicija izjeme pastiche in njena uporaba v skladu z InfoSoc direktivo.

Iskrene čestitke!

PF V MEDIJIH

Radijska oddaja Radia Slovenija Studio ob 17h, Dan Evrope, v gosteh red. prof. dr. Janja Hojnik

Radijska oddaja Radia Slovenija Studio ob 17h, Dan Evrope, v gosteh red. prof. dr. Janja Hojnik

Na dan Evrope in natanko mesec dni pred volitvami v Evropski parlament v Sloveniji preverjamo, koliko dela je bilo opravljenega v preteklih petih letih, premišljujemo o kondiciji Evropske unije in gledamo v bližnjo prihodnost, v izzive, ki Evropo čakajo v prihodnjih letih. Vabilo voditeljice Studia ob 17.00 Sandre Krišelj so sprejeli dr. Jerneja Jug Jerše, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, dr. Janja Hojnik z mariborske pravne fakultete in dr. Matjaž Nahtigal s ljubljanske Fakultete za družbene vede.

Vabljeni k poslušanju pogovorne radijske oddaje na naslednji povezavi.

Na RTV SLO Evropa 2024: Pogovorna oddaja ob dnevu Evrope, v gosteh prof. dr. Janja Hojnik

Na RTV SLO Evropa 2024: Pogovorna oddaja ob dnevu Evrope, v gosteh prof. dr. Janja Hojnik

20 let po veliki širitvi, ko je članica evropske povezave postala tudi Slovenija, je dan Evrope v znamenju evropskih volitev. Mesec dni pred volitvami, na katerih bodo evropski volivci izbrali 720 novih poslancev v Evropskem parlamentu, je priložnosti za slavje manj, kot jih je bilo leta 2004. Evropa je razdeljena, spopada se z energetsko krizo, išče odgovore na migracije, na njenem pragu je vojna.

Vabljeni k ogledu Pogovorne oddaje ob dnevu Evrope, ki je dosegljiva na slednji povezavi.
Z levi proti desni: izr. prof. dr. Borut Holcman, zasl. prof. dr. Šime Ivanjko, Gorazd Šifrer
Z levi proti desni: izr. prof. dr. Borut Holcman, zasl. prof. dr. Šime Ivanjko, Gorazd Šifrer

Izr. prof. dr. Borut Holcman in zasl. prof. dr. Šime Ivanjko s PF UM ter Gorazd Šifrer na Radijski delavnica znancev z naslovom PRAVO ZA VSAKDANJO RABO, 15. aprila 2024

Radijska delavnica znancev z dne 15. 4. 2024 ima delovni naslov PRAVO ZA VSAKDANJO RABO v njej pa govorimo tudi o pomenu in vlogi notariata kot načinu urejanja nekih temeljnih lastninskih razmerij v družbi. Sodelujejo: zaslužni profesor Univerze v Mariboru dr. Šime Ivanjko, dr. Borut Holcman – profesor pravne zgodovine na Pravni fakulteti v Mariboru, tudi nekdanji katoliški duhovnik ter notar in pesnik, Mariborčan, Gorazd Šifrer.

Vabljeni k poslušanju PRAVO - Z OBČUTKOM ZA ČLOVEKA...

Avtor oddaje Tone Petelinšek.
Tehnična realizacija Jure Demšar.

DOGODKI

Predstavitev ŠTUDENTSKIH TEKMOVANJ

Predstavitev ŠTUDENTSKIH TEKMOVANJ

Spoštovani študenti!

vljudno vabljeni na predstavitev študentskih tekmovanj iz znanja prava. Predstavitev bo potekala dne 30. maja 2024 ob 17. uri v živo v predavalnici Auditorium Maximus (II. nads.) ter hkrati preko MS Teams. Za priključitev uporabite geslo: vwwdnms.

Tekmovanja bodo predstavljali mentorji in bivši tekmovalci posameznih tekmovanj.

Prednosti udeležbe na mednarodnih tekmovanjih:

 • poseben izbirni predmet na B1 in B2,
 • uporaba pravnih pravil na praktičnem primeru,
 • pridobitev znanj in kompetenc,
 • pridobitev veščin pravnega pisanja in pravne argumentacije,
 • nadgradnja znanja tujih jezikov,
 • sposobnost javnega nastopanja,
 • spoznavanje študentov prava iz celega sveta,
 • potovanja v različne svetovne prestolnice.

Prijava na študentska tekmovanja v študijskem letu 2024/2025:
Obrazec oziroma navodila za prijavo bodo na voljo po opravljenih predstavitvah tekmovanj. Možnost prijave se bo odprla 6. junija, z rokom prijave do vključno 16. junija.

Workshop on Deterrence in Private Enforcement of EU Law

Workshop on Deterrence in Private Enforcement of EU Law

Pravna fakulteta, Senatna soba, 1. nadstropje, Sreda, 29. Maj 2024 ob 10.00 uri

Namen delavnice je diskusija ugotovitev ARIS postdoktorskega projekta Z5-3220, ki jo vodi dr. Petra Weingerl.

Jezik dogodka: angleščina. Brez kotizacije.
Prosimo, da prijavite vaše sodelovanje do torka, 28. maja 2024 (do 12h) na povezavi:  PRIJAVA

Dogodek financira ARIS postdoktorski projekt Z5-3220 in "Jean Monnet Module on Fundamental
Rights in EU Business Law and Policy (FURBUS)".

Maj = Mesec dobrega počutja na Univerzi v Mariboru

Maj = Mesec dobrega počutja na Univerzi v Mariboru

Drage študentke, študenti UM!

Ste utrujeni od študijskega stresa in ustaljene rutine? Študentsko središče Univerze v Mariboru že tretje leto zapored v mesecu maju organizira Mesec dobrega počutja na UM – celoten mesec posvečen izboljšanju vašega duševnega, telesnega in čustvenega blagostanja.

Pridružite se nizu dogodkov, ki vas bodo navdihnili, osvežili in vas motivirali, da si ustvarite bolj uravnoteženo študentsko življenje.

Z vami bodo Jernej Ogrin, Lana Matjašič, Inštitut AVISENSA, Center Šteker, Center za krepitev zdravja Maribor, Agnes Kojc (doktorska študentka FF UM) in Tamara Belec (študentka FOV UM).

Preverite program in se pravočasno prijavite: https://moja.um.si/novice/Strani/mesec-dobrega-pocutja-2024.aspx

Vljudno vabljeni!

Dogodki v okviru inkluzije v mesecu maju 2024

V nadaljevanju vam posredujemo nabor dogodkov s področja inkluzije:

 

moja.UM

Portal moja.UM

AKTUALNOZADNJA ZAKLJUČNA DELA V DKUM

FOTOGALERIJA