Obvestila za študente

Obvestila 1 do 20 od 27

SKLEP o razpisu postopka kandidiranja in volitev za člane Senata Pravne fakultete Univerze v Mariboru iz vrst študentov

Datum objave: 01.02.2023 | Datum poteka: 10.03.2023

V Senat članice se izvolijo tudi predstavniki študentov, ki morajo imeti status študenta, tako da ima Senat članice najmanj eno petino izvoljenih članov študentov (3. odst. 311. člena Statuta Univerze v Mariboru).

Kandidaturo lahko vloži vsak študent, ki je vpisan v posamezni letnik, absolvent ali podiplomski študent Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Kandidat vloži svojo kandidaturo na predpisanem obrazcu za kandidaturo, ki je priloga tega sklepa (Obrazec) ter obvezno priloži originalno potrdilo o vpisu. Kandidaturo je potrebno oddati najkasneje do 17. 2. 2023 do 12. ure v zaprti kuverti v sprejemno pisarno Pravne fakultete Univerze v Mariboru, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor s pripisom: »Kandidatura za člana Senata PF UM iz vrst študentov. Ne odpiraj!«.

S K L E P o razpisu volitev za člane študente v Akademski zbor Pravne fakultete Univerze v Mariboru

Datum objave: 01.02.2023 | Datum poteka: 25.02.2023

Kandidat vloži svojo kandidaturo na predpisanem obrazcu za kandidaturo, ki je priloga tega sklepa - Obrazec 1. Kandidaturo je potrebno dostaviti najkasneje do 14. 2. 2023 do 12. ure (datum in ura dospetja), v zaprti kuverti na vložišče Univerze v Mariboru Pravna fakulteta, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor, s pripisom: »Kandidatura za člana Akademskega zbora Pravne fakultete iz vrst študentov - Ne odpiraj! «.

MSS - Natečaj za najboljše diplomsko/magistrsko nalogo s področja mladih

Datum objave: 30.01.2023 | Datum poteka: 01.03.2023

Mladinski svet Slovenije (MSS) tudi letos razpisuje Nagrado MSS za najboljšo diplomsko in magistrsko nalogo s področja mladih za leto 2022. Prijavijo se lahko vsi, ki so v letu 2022 na katerikoli visokošolski instituciji v Sloveniji zagovarjali diplomsko ali magistrsko delo in so v delu obravnavali katerokoli tematiko s področja mladih ter bili ob zagovoru dela stari manj kot 30 let.

V obeh kategorijah bomo podelili nagrado, in sicer: 

- za najboljše diplomsko delo 300 evrov bruto

- za najboljše magistrsko delo 400 evrov bruto

Poleg nagrade najboljšim bomo izbrali še do 4 prejemnike Priznanja MSS – za odlična dela s področja mladih.

Rok za prijavo je torek, 28. februar 2023.

Razpis lahko najdete v priponki in na spletni strani: razpis na natečaj, povezavo do prijavnice pa TUKAJ.

Oglas za študentsko delo v odvetniški družba Zidar Klemenčič o.p.,d.o.o.

Datum objave: 11.01.2023 | Datum poteka: 31.03.2023

Odvetniška družba Zidar Klemenčič k sodelovanju vabi absolvente ali diplomante Pravne fakultete v Ljubljani. Prosimo, da nam CV z motivacijskim pismom posredujete na nina.zidar-klemencic@zidar-op.si. Iščemo mlade pravnike/ce z dobrim znanjem angleščine ter željo po raziskovalnem delu in jim dajemo možnost spoznavanja s poklicem odvetnika, dobre delovne pogoje in možnost dolgoročne zaposlitve.

Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu tudi letos razpisuje XXI. nagradni natečaj za diplomske, magistrske in doktorske naloge s področja Slovencev v zamejstvu in Slovencev po svetu

Datum objave: 11.01.2023 | Datum poteka: 01.03.2023

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu je objavil XXI. Nagradni natečaj za diplomske, magistrske in doktorske naloge s področja Slovencev v zamejstvu in Slovencev po svetu. Skozi leta je prispelo že več kot 370 različnih zaključnih nalog, v katerih so mladi diplomanti, magistranti in doktoranti raziskovali stvarnost naših rojakov, ki živijo v vseh štirih sosednjih, kot tudi mnogih drugih državah na vseh celinah. Predstavljali so bogato bero njihovih aktivnosti,  razčlenjevali organiziranost, mnogokrat pa tudi odpirali pomembna vprašanja in opozarjali na izzive, s katerimi se soočajo Slovenci zunaj meja domovine.

Če tudi vas zanima ta tematika in ste jo prepletli s svojim študijskim raziskovanjem in pripravo zaključnega dela, vabljeni, da se prijavite na letošnji že 21. nagradni natečaj.

Upoštevana bodo dela, zagovarjana v obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.
 

Najboljša tri dela s področja zamejstva in tri dela s področja izseljenstva bodo prejela denarno nagrado, in sicer:

 • prva nagrada v višini 800 evrov,
 • druga nagrada v višini 600 evrov in
 • tretja nagrada v višini 400 evrov.

Urad bo prijave na letošnji nagradni natečaj sprejemal do vključno 28. 2. 2023. Več o prijavi si lahko preberete v besedilo nagradnega natečaja, ki je na voljo na uradni spletni strani Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu in na portalu slovenci.si.

Če pa se še odločate, o čem bi lahko pisali v svojem zaključnem delu, naj bo to povabilo k razmisleku o temah, ki so povezane s Slovenci v zamejstvu in izseljenstvu, in se na nagradni natečaj morda prijavite prihodnje leto.

Dodatna pojasnila in informacije dobite na tel. št. (+386) (0)1 230 80 18 ali prek elektronske pošte: pr.urad.slovenci@gov.si.

Celotno besedilo nagradnega natečaja lahko najdete na spodnji povezavi:
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/xxi-nagradni-natecaj-za-diplomske-magistrske-in-doktorske-naloge-s-podrocja-slovencev-v-zamejstvu-in-slovencev-po-svetu/

 

 

II. javni natečaj Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za diplomska, magistrska in doktorska dela s področja človekovih pravic

Datum objave: 04.01.2023 | Datum poteka: 28.02.2023

Namen javnega natečaja je spodbujanje raziskovalne dejavnosti študentov vseh treh ravni visokošolskega študija na področju človekovih pravic, s poudarkom na proučevanju stanja človekovih pravic v Republiki Sloveniji ter implementaciji mednarodnih in evropskih standardov človekovih pravic v slovenski pravni red.

Na natečaj se lahko prijavijo kandidatke in kandidati, ki so uspešno zagovarjali diplomsko, magistrsko ali doktorsko delo na univerzi oziroma visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji, ter kandidatke in kandidati iz Republike Slovenije, ki so uspešno zagovarjali diplomsko, magistrsko ali doktorsko delo na univerzi oziroma visokošolskem zavodu v tujini. Upoštevala se bodo dela, zagovarjana v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2022. Predmet natečaja so uspešno zagovarjana diplomska, magistrska in doktorska dela na katerikoli univerzi oziroma drugem visokošolskem zavodu v Sloveniji ali v tujini, ki obravnavajo tematiko človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Republiki Sloveniji.

Rok za oddajo del je do vključno 24. 2. 2023.

Zadevni javni razpis je dostopen tudi na spletni strani www.varuh-rs.si .

Vabljeni k oddaji del.

Študentska tekmovanja na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru

Datum objave: 08.11.2022 | Datum poteka: 31.12.2023

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru s Študentskim svetom Pravne fakultete Univerze v Mariboru in Društvom MOOT omogoča študentom Pravne fakultete Univerze v Mariboru udeležbo na največjih mednarodnih tekmovanjih z različnih pravnih področij, prav tako pa je na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru vsako leto organizirano tudi vseslovensko tekmovanje študentov iz znanja civilnega procesnega in materialnega prava – tekmovanje z imenom Študentska pravda.

Študenti z udeležbo na tekmovanjih pridobijo številne veščine in znanja, ki jim ob vstopu na poklicno pot pridejo še kako prav. Študenti tekmujejo pod vodstvom izkušenih mentorjev, rezultati dobrega dela pa se kažejo v številnih uspehih in osvojenih nagradah.

Letošnja pravna tekmovanja so že v polnem zagonu, zato vljudno vabljeni, da obiščete spletno stran >>> https://moot-mb.si, kjer lahko preverite kdo zastopa našo fakulteto na letošnjih študentskih tekmovanjih.

Nagradni natečaj za najboljše diplomsko ali magistrsko delo

Datum objave: 25.10.2022 | Datum poteka: 31.12.2023

Transparency International Slovenia – društvo Integriteta (v nadaljevanju: TI Slovenia) razpisuje nagrado za najboljše diplomsko ali magistrsko delo s področij transparentnosti, integritete, preprečevanja korupcije ali drugih vsebinskih področij dela TI Slovenia. Avtor najboljšega dela bo dobil priložnost za nadaljnji razvoj svojega znanja v mednarodnem okolju, saj se bo brezplačno udeležil poletne šole Transparency International School on Integrity, ki od 2010 vsako leto poteka v Litvi in mladim udeležencem s celega sveta omogoča stik z najboljšimi strokovnjaki s področja preprečevanja korupcije. V primeru izvedbe poletne šole v živo bo TI Slovenia zmagovalcu organiziral pot in kril potne stroške. Zmagovalec bo lahko svoje delo predstavil tudi predstavnikom podjetij na letnem Forumu poslovne transparentnosti in integritete.

Zaključek: vključno do 1. 6. 2023 do 23:59

Udeleženci morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

 • so polnoletne fizične osebe s prebivališčem v Republiki Sloveniji;
 • so na akreditiranem visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji uspešno zagovarjali ali kako drugače uspešno opravili pisanje diplomskega ali magistrskega dela v letih 2021, 2022 ali 2023 do roka določenega v tem razpisu;
 • so v delu obravnavali tematiko transparentnosti, integritete, preprečevanja korupcije ali katero drugo področje dela TI Slovenia;
 • dne 31. 8. 2023 ne bodo starejši kot 35 let.

Prijavo pošljite na e-naslov: info@transparency.si, Zadeva: »Prijava na razpis za najboljše diplomsko ali magistrsko delo«. Udeleženec z oddajo prijave potrjuje, da je seznanjen in se strinja s pogoji nagradnega natečaja, opredeljenimi v Pravilniku in splošnih pogojih nagradnega natečaja.

Nagrada: udeležba na poletni šoli Transparency International School of Integrity 2023

Transparency International School of Integrity je usposabljanje, namenjeno prihodnjim voditeljem na področju boja proti korupciji in spodbujanja transparentnosti, ki poteka vsako leto v avgustu v organizaciji Transparency International Litva. Udeleženci se seznanijo z novostmi in dosežki ter priložnostmi, da svoje ideje poizkusijo uresničiti v praksi. Predavanja, seminarji in usposabljanja udeležencem šole nudijo edinstveno mešanico mednarodnega in lokalnega znanja. Od leta 2010 je šola sprejela približno 1200 mladih iz več kot 120 držav po vsem svetu. Leta 2019 je Transparency International Litva za vpliv šole prejela nagrado »Amalia za boj proti korupciji«. Program poletne šole 2022 je na voljo tukaj, zaradi situacije s Covid-19, je bila šola v celoti izvedena prek spleta.

O vseh morebitnih spremembah Pravil bo TI Slovenia udeležence obvestil z objavo na spletni strani https://www.transparency.si/. Za dodatna vprašanja in pojasnila pišite na info@transparency.si.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Podporne storitve Študentskega središča za uspešnejši študij

Datum objave: 18.10.2022 | Datum poteka: 31.12.2030

Spoštovane študentke, spoštovani študenti.

Univerza v Mariboru vam na vaši študijski poti nudi celovito podporo pri razvijanju vaših potencialov in premagovanju izzivov. S Študentskim središčem UM je vsem študentkam in študentom UM na voljo podpora pri odločanju za študij, med študijem in ob zaključku študija pri vključevanju na trg dela.

V posnetku predstavitve Študentskega središča UM preverite, katere podporne storitve lahko koristite in kako si lahko tudi sami pomagate.

Raziščite in spremljajte še:

 Za udeležbo na izobraževalnih delavnicah študenti prejmete tudi potrdila (v portfelju), ki jih lahko priložite življenjepisu.

Opravljanje študentske prakse na Slovenskem veleposlaništvu v Haagu

Datum objave: 17.10.2022 | Datum poteka: 01.12.2023

Opravljanje študentske prakse na Slovenskem veleposlaništvu v Haagu, ki je namenjen vsem študentom mednardonega prava oz. mednarodnih odnosov, ki imajo odobreno Eramsus+ štipendijo za čas opravljanja prakse.

Praksa bo potekala v dveh 3 mesečnih terminih in sicer od 1. januarja do 31. marca 2023 in od 1. julija do 31. oktobra 2023.

Zainteresirani naj na elektronski naslov veleposlaništva; sloembassy.hague@gov.si posredujejo kratko motivacijsko pismo in CV v slovenščini. Rok prijave je nedelja, 6.november 2022, več informacij je navedenih v priponki z uradnim razpisom.

Vabljeni.

Zdravstvena oskrba študentov

Datum objave: 22.08.2022 | Datum poteka: 31.12.2025

Spoštovani študenti.

V pripetem dokumentu vam posredujemo dopis Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor v zvezi z zdravstveno oskrbo študentk in študentov Univerze v Mariboru v času študija. Pomembna novost je, da ambulanta za študente na lokaciji »Pri parku« v okviru Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor ne obstaja več, zato vas vljudno prosimo, da si zdravstvene storitve uredite v skladu z navodili iz dopisa.

Erasmus + praksa na veleposlaništvu RS na Dunaju

Datum objave: 22.08.2022 | Datum poteka: 30.06.2023

Veleposlaništvo Republike Slovenije na Dunaju obvešča o možnosti opravljanja Erasmus+ študijske prakse v obdobju: od 1. februarja do 31. maja 2023

Študenti imajo možnost spoznavanja in sodelovanje pri delu veleposlaništva, in sicer:

a) pomoč in podpora diplomatom pri vsakodnevnih nalogah (vsebinsko in pisarniško delo),

b) poročanje o aktualnih temah v Avstriji, udeležba (in poročanje) na konferencah in predavanjih,

c) priprava in sodelovanje na dogodkih v organizaciji veleposlaništva,

d) druga opravila po navodilu vodje notranje organizacijske enote veleposlaništva, v katero je študent razporejen.

Erasmus+ študijska praksa je neplačana, za nastanitev na Dunaju poskrbijo študenti sami.

Pogoji:

- status študenta vključenega v program Erasmus ali Erasmus + v času opravljanja prakse,

- pripravljenost na skupinsko delo, inovativnost, fleksibilnost, samostojnost, uglajenost, odprtost, pozitivna naravnanost,

- zagotovljeno zdravstveno zavarovanje v času opravljanja prakse (potrdilo potrebno posredovati pred začetkom opravljanja prakse),

- aktivno znanje slovenskega, nemškega in angleškega jezika.

Prijava mora vsebovati:

- kratko motivacijsko pismo v slovenščini ali nemščini ,

- kratek življenjepis v slovenščini ali nemščini,

- preferenčno navedbo obdobja, v katerem bi kandidati želeli opravljati Erasmus+ študijsko prakso.

Veleposlaništvo Republike Slovenije na Dunaju o izbiri kandidata obvesti Ministrstvo za zunanje zadeve, ki izbrane kandidate na podlagi 16.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) odobri in pred nastopom Erasmus+ študijske prakse varnostno preveri.

Prijave z naslovom »Prijava za Erasmus+ študijsko prakso na VDU« pošljite na spela.radmilovic@gov.si.

Otvoritev spletne strani študentskih tekmovanj PF UM

Datum objave: 28.06.2022 | Datum poteka: 31.12.2030

Vljudno vabljeni k obisku nove spletne strani, na kateri najdete vsa pravna tekmovanja in pretekle uspehe študentov Pravne fakultete Univerze v Mariboru.

Spletna stran tekmovanj je neposredno dostopna tudi iz spletne strani PF UM (v orodni vrstici zgoraj skrajno desno s klikom na »MOOT«) oz. na povezavi https://moot-mb.si/.

Imate pravno vprašanje?

Datum objave: 01.06.2022 | Datum poteka: 31.12.2030

Pri IURALL gradijo skupnostni prostor za iskanje in prispevanje odgovorov na pravne izzive, ki so ga imenovali Virgil.

Virgil rešuje družbeni problem dostopa do prve pravne informacije.

Prepričani so, da platforma lahko služi tudi študentom pri študiju:

(i) ne samo, da se lahko preizkusite pri podajanju odgovorov na prave, življenjske probleme;

(ii) lahko kot vprašanje zastavite tudi teoretične, študijske izzive in počakate na odgovor kolegov pravnikov.
 

Več si lahko preberete tukaj: https://www.iurall.com/virgil-za-studente-prava/ in v samo platformo vstopite tukaj: https://virgil.iurall.com/

Iskreno vabljeni k brezplačni uporabi!

Predavanje profesorice za vesoljsko pravo na Univerzi v Houstonu dr. Rebecce Bresnik z ameriške vesoljske agencije NASA

Datum objave: 12.04.2022 | Datum poteka: 31.12.2030

Vljudno vabljeni na strokovno predavanje, ki bo v sredo, 20. aprila 2022, ob 12.00 uri, v Auditoriumu Maximum.

Predavateljica: dr. Rebecca Bresnik z ameriške vesoljske agencije NASA in profesorica za vesoljsko pravo na Univerzi v Houstonu

Predavanje z naslovom: Introduction to Space Law and a brief info on Forward to the Moon by 2024

Vljudno vabljeni.

Rešitev problematike plačljivega višanja ocen

Datum objave: 01.04.2022 | Datum poteka: 30.09.2023

Spoštovani,

obveščamo vas, da je Upravni odbor Univerze v Mariboru dne 31. 3. 2022 na 12. redni seji sprejel Spremembe in dopolnitve Navodil o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru št. 012/2021/N 8.

S spremembami in dopolnitvami Navodil o prispevkih in vrednotenju stroškov na UM se ureja število brezplačnih opravljanj komisijskega izpita z namenom višanja ocene na način, da je število brezplačnih opravljanj komisijskega izpita odvisno od časa trajanja (števila letnikov) študijskega programa na posamezni stopnji študija tako, da za vsak letnik na posamezni stopnji študenti pridobijo pravico do dveh brezplačnih pristopov. Študenti lahko vse brezplačne pristope koristijo kadarkoli v času študija na posamezni stopnji.

Študentom, ki v štud. letu 2021/22 pristopajo h komisijskemu izpitu z namenom višanja ocene,  se ti pristopi ne zaračunavajo. Omejitev, vezana na število brezplačnih pristopov k izpitu z namenom višanja ocene, se za študente začne uporabljati v štud. letu 2022/23, in sicer ne glede na to, ali je študent v preteklosti že pristopil k višanju ocene ali ne.

Gostujoče predavanje dr. Sarah Ganty

Datum objave: 10.03.2022 | Datum poteka: 31.12.2030

Vljudno vabljeni na gostujoče predavanje dr. Sarah Ganty z naslovom "EU asylum, immigration and integration policies: selected questions". Predavanje, ki bo v angleščini, bo izvedeno v ponedeljek, 14. marca 2022, ob 13. uri v predavalnici Auditorium Maximum. Predavanje bo izvedeno v okviru Jean Monnet Modula Fundamental Rights in EU Business Law and Policy.

Dr. Sarah Ganty, LL.M. (Yale), Ph.D. (ULB), je FWO podoktorska raziskovalka na Univerzi v Ghentu in gostujoča predavateljica na Central European University na Dunaju in na Facultés Universitaires Saint-Louis v Bruslju. Dr. Ganty je tudi J. S. D. kandidatka na Yale Law School v ZDA.

ERASMUS+ študij v tujini v študijskem letu 2022/2023

Datum objave: 10.02.2022 | Datum poteka: 31.12.2023

Obveščamo vas, da je objavljen Razpis za sofinanciranje mobilnosti študentov z namenom študija v tujini Erasmus+ 2022/2023. Razpis je objavljen na spletni strani: https://erasmusplusum.si/.

Novosti razpisa:

 • minimum trajanja študijske mobilnosti je sedaj 2 meseca,
 • študijska izmenjava je sedaj mogoča že v prvem letniku dodiplomskega študija (poletni semester),
 • Learning Agreementi se sestavljajo v spletnem orodju OLA (posnetek spletnega seminarja »OLA Digitalni študijski sporazum za začetnike« najdete tukaj: https://youtu.be/Nh9x141P93w
 • Erasmus+ študij v Veliko Britanijo je še vedno mogoč pod pogoji 2. razpisnega roka za sofinanciranje mobilnosti študentov z namenom študija v tujini Erasmus+ v programskih državah za študijsko leto 2021/2022:

Posodobljene sezname partnerskih institucij za sodelovanje v okviru programa Erasmus+ (KA131), ki so namenjeni informiranju vaših študentov za  mobilnost z namenom študija 2022/2023 (SMS – outgoing) najdete tukaj: https://erasmusplusum.si/studij/kam/.

Kopije sporazumov najdete tukaj: https://univerzamb.sharepoint.com/:f:/s/ErasmusIRO/EoeUU1L95EJNpscjoFFV6SsB3g25dUDs4LjYsQEPzX3QxA

Tax-Fin-Lex - oddaljeni dostop

Datum objave: 19.04.2021 | Datum poteka: 31.12.2030

Spoštovane študentke in študenti!

Pravna fakulteta Maribor je za svoje študente in zaposlene pridobila možnost oddaljenega dostopa (dostop od doma) do nabora podatkovnih baz in storitev na slovenskem pravno-informacijskem portalu Tax-Fin-Lex (pravne vsebine z vso veljavno zakonodajo RS in EU, sodno prakso, uradnimi listi, poročevalci, pravnimi in ostalimi strokovnimi publikacijami ter davčne in računovodsko finančne vsebine, hkrati pa tudi gradbeno-okoljske vsebine (več o bazi TFL).

Dostop do komentarjev zakonov žal ni možen!

Prijava je možna z avtorizacijskimi podatki za servis »Moja Knjižnica« in je vezana na urejen status študenta Pravne fakultete Univerze v Mariboru in hkrati na urejeno članstvo v eni od knjižnic Univerze v Mariboru (npr. PF, UKM, PEF…).
 

PRIJAVNI PODATKI za oddaljeni dostop do baze Tax-Fin-Lex:

UPORABNIŠKO IME: ukm.nnnnnnn@libroam.si, pri čemer je nnnnnnn sedemmestna številka članske izkaznice za knjižnico, kot npr. ukm.1234567@libroam.si (v kolikor je vaša številka manj mestna, dodajte ničle pred številko)
GESLO: Vnesite izbrano geslo za Mojo knjižnico. Pazite na pravilen vnos velikih in malih črk.


Če še niste član knjižnic UM, je torej zdaj zadnji čas, da to postanete: Spletni vpis za študente Univerze v Mariboru (vpis s študentsko identiteto)

Za kakršnakoli vprašanja v zvezi z dostopom do baze Tax-Fin-Lex pokličite (02) 2504 251 oz. nam pišite na prfmb.knjiz@um.si.

Prijazen pozdrav iz Knjižnice Mirka Ilešiča Pravne fakultete Univerze v Mariboru!

Dvojna diploma WAYNE LAW - PRAVNA FAKULTETA UM

Datum objave: 22.02.2021 | Datum poteka: 31.12.2030

Študenti prvega letnika magistrskega programa Pravne fakultete Univerze v Mariboru se lahko prijavijo v program dvojne diplome na Wayne State University Law School v Detroitu, Michigan. Študent, ki je sprejet v Wayne Law program, lahko v času drugega letnika na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru zaključi katerega od treh LL.M. programov (Labor and Employment Law, Corporate and Finance Law, Taxation, or United States Law), v trajanju enega leta. Na podlagi takšnega študija (1. letnik na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru in uspešno zaključen LL.M. program na Wayne Law School) študent pridobi obe diplomimagister prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru in master of Law (LL.M.) na Wayne Law School.

Študij na Wayne State Law je, kot študij v ZDA sicer, plačljiv. Vsi študenti Pravne fakultete Univerze v Mariboru, ki so sprejeti v Wayne Law program, pa dobijo 50% znižanje šolnine. Pravna fakulteta Univerze v Mariboru študentom pomaga pri iskanju dodatnih možnosti financiranja.

Več informacij njdete na: https://law.wayne.edu/academics/degrees/dual-llm-maribor.