Obvestila za študente

Obvestila 1 do 20 od 28

Slovenski državni holding, d. d. (SDH), išče kandidate za študentsko delo na področju gospodarskega prava (M/Ž)

Datum objave: 07.05.2021 | Datum poteka: 21.05.2021

Slovenski državni holding, d. d., je gospodarska družba v 100% državni lasti, katerega glavne naloge so upravljanje kapitalskih naložb RS in SDH, vodenje postopkov prodaj kapitalskih naložb in sodelovanje v postopkih denacionalizacije. 

Delo bo potekalo na naslednjem področju: Pomoč pri izvajanju nalog na področju gospodarskega prava (ZGD-1, ZPre-1, ZPomK-1, avtonomni viri korporativnega upravljanja,…). in civilnega prava.

Če želite postati član tima, čimprej pošljite predstavitev v obliki življenjepisa (Europass), prav tako pa priložite tudi motivacijsko pismo v slovenskem in angleškem jeziku. Predstavitev pošljite po e-pošti na naslov: nina.podboj@sdh.si najkasneje do četrtka, 20.5. 2021

Več informacij najdete v prilogi objave.

Izvedba pedagoškega procesa in izvedba izpitov v stavbi PF UM

Datum objave: 04.05.2021 | Datum poteka: 30.09.2021

Študentom Pravne fakultete Univerze v Mariboru

I. Izvedba pedagoškega procesa

Od ponedeljka, 26. aprila 2021, je v prostorih visokošolskih zavodov mogoče izvajati vse dejavnosti, vezane na izvedbo pedagoškega procesa, in sicer ob upoštevanju priporočil in smernic Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Vodstvo Univerze v Mariboru nam je posredovalo sporočilo, da v skladu s smernicami MIZŠ priporoča izvedbo pedagoškega procesa na naslednji način:

 • Na daljavo naj se izvajajo vse tiste dejavnosti, ki so se do zdaj izvajale na daljavo (vključno z izvedbo sprotnega preverjanja znanja in izvedbo izpitov pri tistih učnih enotah, kjer je to mogoče).
 • S hibridnim modelom oz. v živo naj se izvedejo tiste oblike pedagoškega procesa, ki jih na daljavo ni mogoče izvesti (vključno z izvedbo sprotnega preverjanja in ocenjevanja znanja in izvedbo izpitov za tiste učne enote, kjer to na daljavo ni mogoče).

Glede na sklep Senata Univerze v Mariboru, ki je dal vodstvom fakultet pooblastilo za načrtovanje in izvedbo pedagoškega procesa v študijskem letu 2020/21, je vodstvo Univerze v Mariboru predlagalo, da vodstva fakultet presodijo, kateri način izvedbe pedagoškega procesa je glede na specifike posameznih strokovnih področij za posamezno fakulteto najbolj primeren. Ob tem se smiselno upoštevajo revidirane smernice za izvedbo izobraževalne dejavnosti na Univerzi v Mariboru v študijskem letu 2020/21.

Izhajajoč iz navedenega Vas obveščamo, da se pedagoški proces na Pravni fakulteti UM do zaključka letnega semestra 2020/21 v celoti izvede na daljavo.
 

II. Izvedba izpitov v stavbi PF UM

V stavbi fakultete se lahko opravljajo le pisni izpiti, in sicer na določen izpitni termin največ 30 študentov, pri čemer je v posamezni predavalnici lahko največ 10 študentov (tj. 10 študentov/na predavalnico oziroma največ 30 študentov/na izpitni termin). Ob tem je treba upoštevati vse higienske minimume in varovalne ukrepe MZ, NIJZ ter obvezno testiranje zaposlenih (upoštevaje izjeme  - preboleli bolezen COVID-19 in cepljeni).
 

S spoštovanjem.

Dekanica PF UM

Red. prof. dr. Vesna Rijavec l.r.

Registration for the Young FIDE Seminar 2021 is open

Datum objave: 22.04.2021 | Datum poteka: 30.05.2021

We would like to inform you about the Young FIDE Seminar. As previously announced, the Young FIDE Seminar will take place as an online event in collaboration with Leiden University on 12 May 2021 from 10:00 to 13:00 (CET). The Seminar brings together junior EU law scholars and practitioners to discuss the three topics of the main FIDE Congress.

During the Young FIDE Seminar – which was previously called the ‘Ph.D. Seminar’ – Ph.D. students and Young EU Law practitioners will present papers on the three FIDE topics. Subsequently, expert panels will comment on these papers and facilitate a discussion with the participants. Furthermore, three ‘young rapporteurs’ have been asked to take part in the discussions during the Seminar. The three young rapporteurs will also report back to the respective panels at the FIDE 2021 Congress, and contribute to the fourth Congress volume to be published after the FIDE 2021 Congress. This year, Prof. Sacha Prechal, Judge at the CJEU, will deliver the opening lecture during the Young FIDE Seminar.

Please find the full programme of the Seminar attached to this email. Registration for the online Young FIDE Seminar is possible here. Further information on the Young FIDE Seminar can be found on our website as well as in the ‘Insight’ on the Young FIDE Seminar that has been published by FIDE Media’s Partner EU Law Live.

Furthermore, to this message we attach the FIDE Weekend Edition that was published by EU Law Live dedicated to the history and role of FIDE with contributions from Morten Rasmussen, José Luís da Cruz Vilaça on FIDE, as well as of The FIDE 2020 Board on the organization of the FIDE Congress. The Weekend Edition can also be accessed here.

We are looking forward to an insightful Young FIDE event and we will of course keep you informed about further developments concerning the Young FIDE Seminar as well as the FIDE Congress in The Hague in November 2021!

Tax-Fin-Lex - oddaljeni dostop

Datum objave: 19.04.2021 | Datum poteka: 31.12.2030

Spoštovane študentke in študenti!

Pravna fakulteta Maribor je za svoje študente in zaposlene pridobila možnost oddaljenega dostopa (dostop od doma) do nabora podatkovnih baz in storitev na slovenskem pravno-informacijskem portalu Tax-Fin-Lex (pravne vsebine z vso veljavno zakonodajo RS in EU, sodno prakso, uradnimi listi, poročevalci, pravnimi in ostalimi strokovnimi publikacijami ter davčne in računovodsko finančne vsebine, hkrati pa tudi gradbeno-okoljske vsebine (več o bazi TFL).

Dostop do komentarjev zakonov žal ni možen!

Prijava je možna z avtorizacijskimi podatki za servis »Moja Knjižnica« in je vezana na urejen status študenta Pravne fakultete Univerze v Mariboru in hkrati na urejeno članstvo v eni od knjižnic Univerze v Mariboru (npr. PF, UKM, PEF…).
 

PRIJAVNI PODATKI za oddaljeni dostop do baze Tax-Fin-Lex:

UPORABNIŠKO IME: ukm.nnnnnnn@libroam.si, pri čemer je nnnnnnn sedemmestna številka članske izkaznice za knjižnico, kot npr. ukm.1234567@libroam.si
GESLO: Vnesite izbrano geslo za Mojo knjižnico. Pazite na pravilen vnos velikih in malih črk.


Če še niste član knjižnic UM, je torej zdaj zadnji čas, da to postanete: Spletni vpis za študente Univerze v Mariboru (vpis s študentsko identiteto)

Za kakršnakoli vprašanja v zvezi z dostopom do baze Tax-Fin-Lex pokličite (02) 2504 251 oz. nam pišite na prfmb.knjiz@um.si.

Prijazen pozdrav iz Knjižnice Mirka Ilešiča Pravne fakultete Univerze v Mariboru!

Erasmus+ študijska praksa na Veleposlaništvu RS na Dunaju

Datum objave: 13.04.2021 | Datum poteka: 30.09.2021

Veleposlaništvo Republike Slovenije na Dunaju obvešča o možnosti opravljanja Erasmus+ študijske prakse v obdobju:
od 1. junija 2021 do 30. septembra 2021
ali
od 1. oktobra 2021 do 31. januarja 2022
ali
od 1 julija 2021 do 31. oktobra 2021
ali
1. november 2021 do 28. februarja 2022

 

Študenti imajo možnost spoznavanja in sodelovanje pri delu veleposlaništva, in sicer:
a) priprava in sodelovanje na dogodkih v organizaciji veleposlaništva
b) druga opravila po navodilu vodje notranje organizacijske enote veleposlaništva v katero je študent razporejen.

Erasmus+ študijska praksa je neplačana, za nastanitev na Dunaju poskrbijo študenti sami.

O odobritvi, začetku nastopa in trajanju Erasmus+ študijske prakse Veleposlaništvo Republike Slovenije na Dunaju po predhodni odobritvi Ministrstva za zunanje zadeve, ki izbrane kandidate na podlagi 16.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) pred nastopom Erasmus+ študijske prakse varnostno preveri.

Pogoji:

- status študenta vključenega v program Erasmus ali Erasmus + v času opravljanja prakse,

- pripravljenost na skupinsko delo, inovativnost, samostojnost, uglajenost, odprtost, pozitivna naravnanost,

- zagotovljeno zdravstveno zavarovanje v času opravljanja prakse (potrdilo potrebno posredovati pred začetkom opravljanja prakse),

- aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika in osnovno znanje nemškega jezika
 

Prijava mora vsebovati:

- kratko motivacijsko pismo v slovenščini ali nemščini ,

- kratek življenjepis v slovenščini ali nemščini,

- preferenčno navedbo obdobja, v katerem bi kandidati želeli opravljati Erasmus+ študijsko prakso.
 

Prijave z naslovom »Prijava za Erasmus+ študijsko prakso na VDU« pošljite na deni.eferl@gov.si in spela.radmilovic@gov.si.

Duševno zdravje v času epidemije

Datum objave: 12.04.2021 | Datum poteka: 30.09.2021

Razmere, v katerih smo se znašli, zahtevajo od nas vseh, od celotne družbe, da se prilagodimo in opustimo marsikatere navade.

Na Univerzi v Mariboru se zavedamo, da je situacija, ki smo ji izpostavljeni zaradi epidemije, za vse nas velik izziv in popolnoma nova okoliščina. Veliko posameznikov se srečuje z različnimi stiskami in izjemno strensimi situacijami. Potrpežljivost, zaupanje in sočutje do sočloveka so vrline, ki so v sedanjem času še toliko bolj pomembne. Zavedati se moramo, da je zdravje, tako fizično kot psihično, naša največja dobrina.

Ker vsak pogovor dobro dene, se v slučaju stiske lahko obrnete na različne strokovnjake, ki so na razpolago za pogovor:

 • Na spletni strani NIJZ najdete telefonske številke in dosegljivost po zdravstvenih domovih ter dodatne vire pomoči v duševni stiski.
 • Na spletni strani Slovenske krovne zveze za psihoterapijo so zbrane različne možnosti podpore tako za otroke in mladostnike kot za odrasle (podporni pogovori, psihološka podpora, urgentna psihiatrična stanja, pomoč v primeru nasilja, materialna pomoč).
 • Novonastale razmere so od nas nemudoma zahtevale številne prilagoditve, kar je spremljala tudi precejšnja količina stresa. Eden od pojavov, ki je bil v času pandemije vsesplošno prisoten, je tehnostres oz. digitalni stres.​ Pri tem ne gre za to, da bi bilo nekoga strah uporabljati novo tehnologijo ali da ima težave s prekomerno uporabo tehnologije, kar lahko vodi v zasvojenost. Gre namreč tudi za težave s prilagajanjem na uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT).

Vir: https://www.um.si/univerza/medijsko-sredisce/novice/Strani/novice.aspx?p=3411

Razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru za štud. leto 2021/2022

Datum objave: 02.04.2021 | Datum poteka: 30.09.2021

Obveščamo vas, da je objavljen Razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru za štud. leto 2021/2022.Kandidati/-ke se v okviru razpisa za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2021/2022 lahko prijavijo v študijske programe druge in tretje stopnje, ki jih razpisujejo Pravna fakulteta Univerze v Mariboru.

VPIŠI se na Pravno fakulteto Univerze v Mariboru, fakulteto s 60 letno tradicijo, preko portala eVŠ, kjer oddaš svojo elektronsko prijavo, ki bo oddana z elektronskim podpisom (kvalificirano digitalno potrdilo ali AAI-račun) oz. brez varnega elektronskega podpisa (uporabniško ime in geslo) do roka, objavljenega v točkah 2.1 in 2.2 Razpisa za vpis.
 
V Mariboru študij prava poteka že šest desetletij. V tem času se je Pravna fakulteta Univerze v Mariboru s svojim ambicioznim programom uspela uveljaviti kot mednarodna institucija brez lokalnega predznaka. Zelo priznanim dosežkom na področju gospodarskega prava so se postopoma pridružili nič manj prepoznavni dosežki na področju vseh drugih pravnih disciplin. Naši profesorji komentirajo vse pomembnejše sistemske zakone od ZGD do kazenskega zakonika in tudi aktualno družbeno dogajanje.

ROKI (več o prijavnih rokih v Razpisu)
 
 DRŽAVLJANI SLO in ČLANIC EUSLOVENCI BREZ SLOV. DRŽAVLJANSTVA in DRŽAVLJANI DRŽAV NEČLANIC EU (TUJCI)
1. PRIJAVNI ROK


do 8. 9. 2021

vpis do 17. 9. 2021                                                                                        

do 31. 5. 2021

vpis do 30. 6. 2021

2. PRIJAVNI ROK-

od 5. 7. 2021 do 8. 9. 2021

vpis do 30. 9. 2021

*najkasneje do 30. 10. 2021 (OBVEZNA oddaja VLOGE za podaljšanje roka za vpis iz upravičenih razlogov - v prilogi besedila)

PRIJAVNI ROK ZA                                            ZAPOLNITEV VPISNIH MEST

od 22. 9. 2021 do 23. 9. 2021 do 12. ure

vpis do 30. 9. 2021

-
 

INFORMATIVNI DNEVI 2021 za PODIPLOMSKI ŠTUDIJ

​​2. stopnja

Kdaj? V četrtek, 20. 5. 2021, ob 15. uri.​

Kje? Informativni dnevi bodo organizirani na Pravni fakulteti UM na Mladinski 9 v Mariboru v kolikor bodo epidemiološke razmere to dopuščale, sicer bo organiziran spletni dogodek z uporabo Microsoft Teams.​

Kontakt: Bernarda Rokavec, tel: 02/250 42 19, bernarda.rokavec@um.si

​​3. stopnja

Kdaj? V četrtek, 20. 5. 2021, ob 16. uri.​

Kje? Informativni dnevi bodo organizirani na Pravni fakulteti UM na Mladinski 9 v Mariboru v kolikor bodo epidemiološke razmere to dopuščale, sicer bo organiziran spletni dogodek z uporabo Microsoft Teams.​

Kontakt: Bernarda Rokavec, tel: 02/250 42 19, bernarda.rokavec@um.si

RAZPIS ZA VPIS V DODIPLOMSKE IN ENOVITE MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME V ŠTUDIJSKEM LETU 2021/2022

Datum objave: 15.03.2021 | Datum poteka: 30.09.2021


Na PF UM smo razpisali 120 vpisnih mest za redno obliko študija in 25 mest za izredno obliko študija na Univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje "Pravo".

ROKOVNIK:

 • PRVI prijavni rok za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU: od 16. februarja do 19. marca 2021,
 • prijavni rok za tujce iz držav nečlanic EU in Slovence brez slovenskega državljanstva: od 16. februarja do 20. aprila 2021,
 • DRUGI prijavni rok za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU: od 20. do 27. avgusta 2021,
 • rok za zapolnitev prostih vpisnih mest za državljane Republike Slovenije in državljane članice EU: od 23. do 24. septembra 2021 do 12. ure,
 • prijavni rok za vpis v višji letnik (po merilih za prehode) ter prijava za vzporedni študij in študij diplomantov: od 1. do 17. septembra 2021.

Prijave potekajo izključno v elektronski obliki, na spletnem portalu >> eVŠ <<. Več informacij najdete na: https://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani.

Za več informacij smo dosegljivi na tel. št.: 02/250 42 20 oz. po elektronski pošti referat.pf@um.si.

Spremenjeni pogoji za napredovanje iz 1. letnika v 2. letnik na Magistrskem študijskem programu 2. stopnje "Pravo" v štud. letu 2020/2021

Datum objave: 11.03.2021 | Datum poteka: 30.09.2021

Pogoji za napredovanje v 2. letnik v Magistrskem študijskem programu 2. stopnje »Pravo« v študijskem letu 2020/2021 (za prehod iz študijskega leta 2020/2021  v študijsko leto 2021/2022) so:

Za napredovanje v drugi letnik mora študent opraviti študijske obveznosti v obsegu najmanj 37 kreditnih točk ECTS iz  nabora predmetov prvega letnika.

Spremenjeni pogoji za napredovanje iz 1. v 2. letnik v Magistrskem študijskem programu 2. stopnje »Pravo« veljajo le za študijsko leto 2020/2021 (oziroma se uporabljajo le za prehod iz študijskega leta 2020/2021 v študijsko leto 2021/2022).

Spremenjeni pogoji za napredovanje iz 1. v 2. letnik in iz 2. v 3. letnik na Univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje Pravo

Datum objave: 11.03.2021 | Datum poteka: 30.09.2021

Za »redno napredovanje« iz prvega v drugi letnik mora študent opraviti študijske obveznosti v obsegu najmanj 45 kreditnih točk ECTS iz nabora predmetov prvega letnika.

Za »izjemno napredovanje« iz prvega v drugi letnik mora študent opraviti študijske obveznosti v obsegu najmanj 31 kreditnih točk ECTS iz nabora predmetov prvega letnika.

  Za napredovanje iz drugega v tretji letnik mora študent opraviti študijske obveznosti prvega letnika (v obsegu 60 ECTS) in študijske obveznosti drugega letnika v obsegu najmanj 38 kreditnih točk ECTS (ni pogojnih izpitov drugega letnika).

  Spremenjeni pogoji za napredovanje na Univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje »Pravo« veljajo le za študijsko leto 2020/2021 oziroma se uporabljajo le za prehod iz študijskega leta 2020/2021 v študijsko leto 2021/2022 in veljajo za vse študente (redne, izredne, ponovno vpisane, študente brez statusa), ki bodo z izpolnitvijo določenih pogojev napredovali iz 1. letnika v 2. letnik oz. iz 2. letnika v 3. letnik.

  Obrazložitev:

  Pogoji za napredovanje iz 1. v 2. letnik v Univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje »Pravo« v študijskem letu 2020/2021 (za prehod iz študijskega leta 2020/2021  v študijsko leto 2021/2022) so:

  • za "redno napredovanje" iz prvega v drugi letnik zadostuje, da ima študent zbranih 45 kreditnih točk ECTS iz naslova kateregakoli opravljenega izpita 1. letnika (ni pogojnih izpitov; študentu ni potrebno opraviti vseh! štirih obveznih izpitnih obveznosti: Pravoznanstvo (8 ECTS), Rimsko pravo (8 ECTS), Ustavno pravo (9 ECTS) in Pravni sistem in institucije EU (7 ECTS), mora pa zbrati 45 ECTS, da se lahko vpiše v 2. letnik.

   *Primer: za redno napredovanje mora študent zbrati 45 ECTS. Tolikšno število točk lahko študent zbere tudi tako, da opravi vse izpite prvega letnika RAZEN npr. izpitne obveznosti pri predmetu Rimsko pravo in izpitne obveznosti pri predmetu Pravni sistem in institucije EU (oba predmeta skupaj imata 15 ECTS; v prvem letniku je skupaj 60 ECTS), pa ima vseeno zadostno število kreditnih točk ECTS za redno napredovanje.
    
  • Za "izjemno napredovanje" iz prvega v drugi letnik (takšno napredovanje presoja Komisija za študijske zadeve na podlagi opravičljivega razloga) mora študent opraviti študijske obveznosti v obsegu najmanj 31 kreditnih točk ECTS iz nabora predmetov prvega letnika -  prav tako iz naslova kateregakoli opravljenega predmeta (glej 85. člen Statuta UM).

  Dvojna diploma WAYNE LAW - PRAVNA FAKULTETA UM

  Datum objave: 22.02.2021 | Datum poteka: 31.12.2030

  Študenti prvega letnika magistrskega programa Pravne fakultete Univerze v Mariboru se lahko prijavijo v program dvojne diplome na Wayne State University Law School v Detroitu, Michigan. Študent, ki je sprejet v Wayne Law program, lahko v času drugega letnika na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru zaključi katerega od treh LL.M. programov (Labor and Employment Law, Corporate and Finance Law, Taxation, or United States Law), v trajanju enega leta. Na podlagi takšnega študija (1. letnik na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru in uspešno zaključen LL.M. program na Wayne Law School) študent pridobi obe diplomimagister prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru in master of Law (LL.M.) na Wayne Law School.

  Študij na Wayne State Law je, kot študij v ZDA sicer, plačljiv. Vsi študenti Pravne fakultete Univerze v Mariboru, ki so sprejeti v Wayne Law program, pa dobijo 50% znižanje šolnine. Pravna fakulteta Univerze v Mariboru študentom pomaga pri iskanju dodatnih možnosti financiranja.

  Več informacij njdete na: https://law.wayne.edu/academics/degrees/dual-llm-maribor.

  UKINITEV DIPLOMSKEGA DELA V ŠTUD. LETU 2017/2018

  Datum objave: 02.02.2021 | Datum poteka: 31.12.2024

  Spoštovane študentke in študenti.

  Ponovno bi vas želeli opozoriti na sklep Senata PF UM z dne 3.11.2016, na podlagi katerega je bila s študijskim letom 2017/2018 ukinjena diplomska naloga za vse generacije vpisanih študentov. Univerzitetni študijski program 1. stopnje Pravo študent konča, ko opravi vse študijske obveznosti v obsegu 180 kreditnih točk ECTS (opravi vse izpite, ki jih določa Študijski program Pravo). Namesto ukinjene diplomske naloge opravi novi obvezni predmet Transnacionalne pravne institucije in terminologija (5 ECTS, v 6. semestru 3. letnika). Za zaključek študija mora imeti opravljene vse študijske obveznosti.

  Osebe, ki jim je potekel status študenta in niso opravile predpisanih študijskih obveznosti, kljub temu pa želijo nadaljevati z opravljanjem manjkajočih obveznosti na študijski programih, ki jih izvaja Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, oddajo v Referat za študentske zadeve Prošnjo za nadaljevanje študija po prekinitvi. Več o tem na naslovu: https://www.pf.um.si/studij/osebe-brez-statusa-nadaljevanje-studija-po-prekinitvi/

  Na podlagi oddane prošnje bodo študentom brez statusa v Referatu za študentske zadeve uredili podaljšanje veljavnosti študentskih storitev - digitalne identitete za tekoče študijsko leto in v primeru določitve dodatnih študijskih obveznosti za dokončanje študijskega programa s strani Komisije za študijske zadeve PF UM, izdali sklep in odločbo o nadaljevanju študija po prekinitvi.

  Osebi brez statusa se izda račun v višini 11,20 € za podaljšanje veljavnosti študentskih storitev. V primeru izdaje sklepa, ki ga izda Komisija za študijske zadeve, je osebi brez statusa izdan račun za izdajo sklepa v višini 18,10 €.

  Za morebitna vprašanja smo na voljo na e-naslovu referat.pf@um.si.

  S spoštovanjem,

  Referat za študentske zadeve

  Tutorji v štud. letu 2020/2021

  Datum objave: 20.01.2021 | Datum poteka: 30.09.2021

  Ali ste že spoznali letošnjo ekipo TUTORJEV s Pravne fakultete UM? Bistvo tutorstva je pomoč in podpora brucem, da se lažje vpeljejo v študij na Pravni fakulteti UM. Starejši študenti so študentom prvih letnikov na voljo z nasveti in informacijami. Vsi tutorji študenti so zgledni študenti in se glede na povprečno oceno uvrščajo med najboljše v svojem letniku. Tutorske ure se bodo izvajale po predhodnem dogovoru s posameznimi tutorji študenti.

  Tutorji študenti za študijskio leto 2020/21 so: Anamarie Potrč, Andrej Bitrakov, Asja Lešnik, Sanja Čahuk, Živa Šuta, Iza Beširević, Mojca Remic, Maja Kotnik, Teja Štrukelj in Matej Rožmarin.

  Dostop do informacijskega vira EU Law Live

  Datum objave: 23.12.2020 | Datum poteka: 31.12.2030

  Z veseljem Vam sporočamo, da smo v sodelovanju z UKMom pridobili dostop do spletnega servisa EU LAW Live.

  EU LAW Live je spletno novičarski portal, ki združuje različne vsebine s področja prava Evropske unije. Vsebuje novice, analize, t. i. “Op-Eds” članke, jutranji napovednik dogodkov, kritične prikaze knjig … Je izredno relevanten vir za akademsko publiko, pravnike, politike in splošno javnost, saj obsega vsa področja prava. Osvežuje se dnevno. Več informacij o zbirki najdete na spletni strani ponudnika.

  Prodaja knjige Citizenship

  Datum objave: 23.11.2020 | Datum poteka: 31.12.2021

  Obveščamo vas, da se je sprostila prodaja knjige prof. Dimitryja Kochenova, Citizenship. Cena knjige je 15 EUR, v ceno je vključena tudi revija Pravna praksa in Zbirka uzanc 01/05 (ISBN 961-91317-3-8).

  Knjigo naročite (obvezno navedite ime in priimek ter naslov za morebitno dostavo) na e-naslovu Pravne bukvarne (pravna.bukvarna@um.si). Po plačilu računa, ki ga boste prejeli s strani računovodstva PF UM, lahko knjigo prevzamete osebno v Knjižnici Mirka Ilešiča PF UM (vsak delovni dan od ponedeljka do petka od 8-12. ure; študenti se oglasite pri izposojevalnem okencu na dvoriščni strani PF UM) ali vam jo pošljemo na dom (v tem primeru zaračunamo strošek priporočene pošiljke do 250g). Način prevzema navedite v elektronskem sporočilu.

  Vljudno vabljeni k nakupu.

  Analiza zadovoljstva s prijavno-sprejemnim postopkom za vpis na visokošolski zavod

  Datum objave: 16.11.2020 | Datum poteka: 31.05.2021

  Spoštovana študentka/študent, spoštovana diplomantka/diplomant dodiplomskih študijskih programov, 

  v raziskovalnem projektu Priprava modela managementa visokošolskega vpisa na javne visokošolske zavode v Sloveniji opravljamo raziskavo z namenom analize zadovoljstva študentov/diplomantov s prijavno-sprejemnim postopkom pri vpisu na visokošolski študij. Še ena raziskava, boste rekli! Vendar ... 

  Način prijave in vpisa je nespremenjen od leta 1995. Natančnejša analiza ustreznosti ter zadovoljstva študentov z obstoječim načinom prijave in vpisa na študij še ni bila opravljena. Posledično nimamo podatkov o tem, kaj vpliva na študijsko uspešnost študentov.  

  Če želimo karkoli izboljšati, nam morate vi sporočiti, kako ste doživljali postopek prijave in vpisa, saj bomo ravno na podlagi vaših izkušenj lahko predlagali spremembe sistema. Želimo, da bi sistem omogočil študij vsem, ki se zmorejo in želijo razvijati na določenem študijskem področju.  

  Hvaležni vam bomo, če si boste lahko vzeli čas in s svojimi odgovori pomagali razvijati ustrezen način prijave ter vpisa na visokošolske študijske programe. 

  Dostop do vprašalnika je objavljen na naslednji povezavi: https://1ka.arnes.si/a/2039

  Za izpolnjevanje boste potrebovali zgolj nekaj minut časa. 

  Naj vam ob tem zaželimo veliko uspeha v osebnem in profesionalnem življenju. Verjamemo, da k temu prispeva in bo prispeval tudi visokošolski študij na slovenskih univerzah in visokošolskih zavodih.   

  Napišite vse, kar bi želeli, da bi bilo slišano. Če ne napišete, vaš glas ne more biti slišan!  

  Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo 

  Sodelavci in sodelavke, raziskovalci, sodelujoči v raziskavi (z Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem).

  OBVESTILO: Snemanje predavanj na daljavo

  Datum objave: 13.10.2020 | Datum poteka: 30.09.2021

  Spoštovani študenti PF UM.

  Ponovno vas opozarjamo, da je snemanje predavanja in uporaba (npr. posredovanje) posnetkov brez privolitve posameznikov strogo prepovedano!

  Neupravičeno snemanje in uporaba posnetkov brez privolitve posameznikov lahko pomeni storitev kaznivega dejanja po 138. členu Kazenskega zakonika (KZ-1, Uradni list RS, št. 50/12 s spremembami in dopolnitvami do 27/17), zaradi poseganja v posameznikove osebnostne pravice, skladno z določbami 134. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 s spremembami in dopolnitvami do 20/18).

  S spoštovanjem,

  Vodstvo Pravne fakultete UM

                                                                                 

  Prisotnost na vajah

  Datum objave: 30.09.2020 | Datum poteka: 30.09.2021

  Obvestilo študentom PF UM

  Senat Pravne fakultete Univerze v Mariboru je na svoji 7. redni seji, dne 29.9.2020, odločil, da se v študijskem letu 2020/2021 izjemoma odpravi obvezna prisotnost pri vajah. Obveznosti pri vajah študenti opravijo v e-učnem okolju.