Obvestila za študente

Obvestila 1 do 20 od 23

IZVEDBA IZPITNIH ROKOV V ZIMSKEM IZPITNEM OBDOBJU

Datum objave: 21.01.2022 | Datum poteka: 19.02.2022

Spoštovani študenti.

V skladu z epidemiološko situacijo se bo način izvedbe izpitnih rokov zimskega izpitega obdobja v štud. letu 2021/2022 spreminjal. Nekateri izpitni roki se bodo izvedli na daljavo, drugi pa bodo ostali s fizično prisotnostjo (ob upoštevanju v danem trenutku veljavnih smernic NIJZ in drugih ukrepov na fakulteti)  v prostorih PF UM.

Način izvedbe izpita pri posameznem predmetu se bo objavil v spletni učilnici (Moodle) in v AIPSU.

Vljudno vas prosimo, da sproti preverjate način in uro izvedbe izpitov.

Želimo vam veliko uspeha na izpitih.

Referat za študentske zadeve PF UM

Tri polne šolnine slovenskim študentom za študij na College of Europe

Datum objave: 21.01.2022 | Datum poteka: 01.02.2022

Vlada Republike Slovenije bo od vključno letošnjega leta dalje podelila tri polne štipendije (vsaka v višini 26.000 EUR) za študij na College of Europe. Za prijavo na štipendijo morajo kandidati že predhodno imeti zaključeno drugo stopnjo študija ter biti sprejeti na enega izmed študijskih programov na College of Europe (evropsko pravo, ekonomija, evropska politika in upravljanje, diplomatske študije). College of Europe je zaradi odločitve vlade podaljšal prijavni rok za slovenske študente do 31. januarja 2022. Za morebitne nadaljnje informacije o prijavnem postopku in študiju se lahko obrneta na asistenta Roka Dacarja. 

Več informacije najdete >>> TUKAJ.

Erasmus + praksa na veleposlaništvu RS na Dunaju

Datum objave: 20.01.2022 | Datum poteka: 30.05.2022

Veleposlaništvo Republike Slovenije na Dunaju obvešča o možnosti opravljanja Erasmus+ študijske prakse v obdobju:
od 1. septembra do 31. decembra 2022
ali
od 1. oktobra 2022 do 31. januarja 2023.
 
Študenti imajo možnost spoznavanja in sodelovanje pri delu veleposlaništva, in sicer:
a) pomoč in podpora diplomatom pri vsakodnevnih nalogah (vsebinsko in pisarniško delo),
b) poročanje o aktualnih temah v Avstriji, udeležba (in poročanje) na konferencah in predavanjih,
c) priprava in sodelovanje na dogodkih v organizaciji veleposlaništva,
d) druga opravila po navodilu vodje notranje organizacijske enote veleposlaništva v katero je študent razporejen.
 
Erasmus+ študijska praksa je neplačana, za nastanitev na Dunaju poskrbijo študenti sami.
Pogoji:
- status študenta vključenega v program Erasmus ali Erasmus + v času opravljanja prakse,
- pripravljenost na skupinsko delo, inovativnost, fleksibilnost, samostojnost, uglajenost, odprtost, pozitivna naravnanost,
- zagotovljeno zdravstveno zavarovanje v času opravljanja prakse (potrdilo potrebno posredovati pred začetkom opravljanja prakse),
- aktivno znanje slovenskega, nemškega in angleškega jezika.
Prijava mora vsebovati:
- kratko motivacijsko pismo v slovenščini ali nemščini ,
- kratek življenjepis v slovenščini ali nemščini,
- preferenčno navedbo obdobja, v katerem bi kandidati želeli opravljati Erasmus+ študijsko prakso.
 
Veleposlaništvo Republike Slovenije na Dunaju o izbiri kandidata obvesti Ministrstvo za zunanje zadeve, ki izbrane kandidate na podlagi 16.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) odobri in pred nastopom Erasmus+ študijske prakse varnostno preveri.
 
Prijave z naslovom »Prijava za Erasmus+ študijsko prakso na VDU« pošljite na spela.radmilovic@gov.si.

I. javni natečaj Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za diplomska, magistrska in doktorska dela s področja človekovih pravic

Datum objave: 03.01.2022 | Datum poteka: 28.02.2022

Namen javnega natečaja je spodbujanje raziskovalne dejavnosti študentov vseh treh ravni visokošolskega študija na področju človekovih pravic, s poudarkom na proučevanju stanja človekovih pravic v Republiki Sloveniji ter implementaciji mednarodnih in evropskih standardov človekovih pravic v slovenski pravni red.

Na natečaj se lahko prijavijo kandidatke in kandidati, ki so uspešno zagovarjali diplomsko, magistrsko ali doktorsko delo na univerzi oziroma visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji, ter kandidatke in kandidati iz Republike Slovenije, ki so uspešno zagovarjali diplomsko, magistrsko ali doktorsko delo na univerzi oziroma visokošolskem zavodu v tujini.

Predmet natečaja so uspešno zagovarjana diplomska, magistrska in doktorska dela na katerikoli univerzi oziroma drugem visokošolskem zavodu v Sloveniji ali v tujini, ki obravnavajo tematiko človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Republiki Sloveniji.

Upoštevala se bodo dela, zagovarjana v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2021. Rok za oddajo del je do vključno 25. 2. 2022.

Zadevni javni razpis je dostopen tudi na >>> spletni strani.

Študentsko delo v Odvetniški pisarni Leskovec, d.o.o.

Datum objave: 22.12.2021 | Datum poteka: 31.03.2022

Iščemo študentko/študenta (željeno predzadnjega ali zadnjega letnika 1. stopnje oziroma 2. stopnje bolonjskega študija pravne fakultete) za pomoč odvetnikom in strokovnim pravnim sodelavcem.

Delo bi v izrazito manjši meri zajemalo administrativna dela, pretežno pa zanimivo konkretno strokovno delo (iskanje sodne prakse in specialnih predpisov, pravno prevajanje (v in iz nemščine in/ali angleščine), pomoč v konkretnih zadevah (pri pogodbah in sodnih primerih iz prakse)). Za uvajanje v delo in usmeritve bi vam bili na razpolago izkušenejši sodelavci v pisarni.

Delo bi najprej potekalo (glede na možnosti in dogovorno) v pisarni (imeli bi urejeno samostojno pisarno/sobo v centru Ljubljane) in tudi na daljavo, željeno pa več ur vsak dan.

Plačilo za delo: 9,5 EUR neto.

Željeno zelo dobro znanje nemščine in angleščine ter samoiniciativnost.

Z vami si želimo dolgoročnega sodelovanja z možnostjo kasnejšega opravljanja odvetniškega pripravništva v primeru obojestranske želje.

Vaš življenjepis (z vašimi kontaktnimi podatki) prosim pošljite na odvetnik@leskovec.net .

XX. Nagradni natečaja Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu za diplomske, magistrske in doktorske naloge s področja Slovencev v zamejstvu in Slovencev po svetu - rok 28.2.2022

Datum objave: 10.12.2021 | Datum poteka: 01.03.2022

Zunaj Slovenije živi okoli pol milijona Slovencev in njihovih potomcev. Naši rojak, ki živijo v vseh štirih sosednjih, kot tudi mnogih drugih državah na vseh celinah, so organizirani v številna društva, obiskujejo slovenske šole, izdajajo časopise, revije, knjige in druge publikacije, slovenske pesmi prepevajo v zborih, se vrtijo v folklornih skupinah ter na številne druge načine ohranjajo slovensko identiteto in zavest o svojih koreninah.

Če vas ta tematika zanima in ste jo prepletli s svojim študijskim raziskovanjem in pripravo zaključnega dela, imamo odlično novico.

Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu prav zdaj razpisuje že 20. nagradni natečaj za diplomske, magistrske in doktorske naloge s področja Slovencev v zamejstvu in Slovencev po svetu. Do sedaj je na natečaj prispelo že prek 350 zaključnih del diplomantov, magistrantov in doktorantov različnih študijskih smeri, ki so raziskovali delovanje in življenje slovenskih skupnosti v zamejstvu in po svetu.
 

Na letošnjem natečaju bodo upoštevana dela, zagovarjana v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

Najboljša tri dela s področja zamejstva in tri dela s področja izseljenstva bodo prejela denarno nagrado, in sicer:

 • prva nagrada v višini 800 evrov,
 • druga nagrada v višini 600 evrov in
 • tretja nagrada v višini 400 evrov.

Urad bo prijave na letošnji nagradni natečaj sprejemal do vključno 28. 2. 2022. Več o prijavi  si lahko preberete v besedilo nagradnega natečaja, ki je na voljo na uradni spletni strani Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/xx-nagradni-natecaj-za-diplomske-magistrske-in-doktorske-naloge-s-podrocja-slovencev-v-zamejstvu-in-slovencev-po-svetu/

Če pa se še odločate, o čem bi lahko pisali v svojem zaključnem delu, naj bo to povabilo k razmisleku o temah, ki so povezane s Slovenci v zamejstvu in izseljenstvu, in se na nagradni natečaj morda prijavite prihodnje leto.


Dodatna pojasnila in informacije dobite na tel. št. (+386) (0)1 230 80 18 ali prek elektronske pošte: pr.urad.slovenci@gov.si.

Doktorski študij na Madžarskem - rok za priajvo 3. jan. 2022

Datum objave: 06.12.2021 | Datum poteka: 28.02.2022

Na pobudo Pravne fakultete Univerze v Miškolcu (Madžarska) in Madl Ferenc Inštituta (MFI) iz Budimpešte vabimo zainteresirane študente zaključnega letnika 2. stopnje Prava na vpis na doktorski študij. Pravna fakulteta v Miškolcu je letos začela z doktorskim študijem prava, ki poteka v angleškem jeziku. Cilj omenjenega študija je, da se študentom iz držav 'Central and Eastern Europe' (CEE) omogoči poglobljeno pridobivanje znanja iz pravnih vprašanj, ki se navezujejo na te države.

Pogoji za vključitev za študente so zelo atraktivni, saj znaša mesečna štipendija za študenta 1500 EUR neto. Študentu bo tudi omogočeno sodelovanje v različnih oblikah usposabljanja (npr. tečajih tujih jezikov, konferencah, poletnih šolah svetovne dimenzije,…). Doktorski študent bi hkrati bil tudi volonter na MFI v Budimpešti, kjer bi bil večino časa študenti in opravljal raziskovalno delo.

Doktorski študent bo prejemal štipendijo ves čas študija, torej 4 leta. Prvi 2 leti mora biti na Madžarskem (pretežno v Budimpešti in po potrebi v Miškolcu). Zadnji dve leti pa se študent vrne na Pravno fakulteto UM in pomaga kot raziskovalec svojemu mentorju (prof. dr. Suzana Kraljić).

Kljub temu, da bo razpis za uradno prijavo na omenjeni študij objavljen šele aprila 2022, je treba sporočiti ime kandidata do januarja 2022.

Kandidati, ki bi jih tovrsten doktorski študij zanimal, naj do 3. januarja 2022 pošljejo svoj življenjepis ter kratko pismo o nameri na suzana.kraljic@um.si.

Za morebitna dodatna vprašanja se lahko oglasite pri izr. prof. dr. Suzani Kraljić (suzana.kraljic@um.si).

HIBRIDNA IZVEDBA REDNEGA ŠTUDIJA NA B1 IN B2 PROGRAMU IN IZVEDBA IZREDNEGA ŠTUDIJA NA DALJAVO

Datum objave: 17.11.2021 | Datum poteka: 30.01.2022

Spoštovani študenti.

Obveščamo vas, da se bo pedagoški proces na rednih študijskih programih PF UM od četrtka, 18. 11. 2021, do zaključka zimskega semestra študijskega leta 2021/2022 izvajal hibridno. Hibridno se bo izvajal tudi pedagoški proces za ERASMUS študente.

V prostorih fakultete se izvedejo vse kontaktne ure (predavanja, seminarji in vaje) na rednih študijskih programih v »živo« ob upoštevanju pogoja PCT. Visokošolski učitelj oz. sodelavec poskrbi, da se istočasno vse kontaktne ure (ki se izvedejo v »živo«) predvajajo preko spletne aplikacije MS Teams. Za potrebe spremljanja pedagoškega procesa na daljavo visokošolski učitelj oz. sodelavec ustvari kodo v MS Teams in jo objavi v spletni učilnici Moodle.

S tem se zagotovi možnost oddaljenega spremljanja predavanj, seminarjev in vaj tudi tistim študentom, ki se iz utemeljenih razlogov ne morejo udeležiti pedagoškega procesa na fakulteti (zdravstvene omejitve, izolacija, karantena, tuji študenti, študenti s posebnimi potrebami itd.).

Študenti ste dolžni redno spremljati spletno stran fakultete in dosledno upoštevati razporeditev v posamezno skupino in predavalnico. Menjava skupine in predavalnice med pedagoškim procesom ni dovoljena.

Pedagoški proces na izrednih študijskih programih PF UM se v zimskem semestru študijskega leta 2021/2022 v celoti izvaja na daljavo.

Hvala za razumevanje in ostanite zdravi.

PRAVNA KLINIKA

Datum objave: 15.11.2021 | Datum poteka: 30.09.2022

Študentski svet Pravne fakultete Univerze v Mariboru v sodelovanju z doktorsko študentko PF UM in odvetniško pripravnico Petro Zupančič za študente PF UM pripravlja projekt »Pravna klinika«. Namen projekta je povezati teorijo s prakso, s ciljem, da zainteresirane študente na vseh posameznih delavnicah, ki bodo izvedena pod okriljem tega projekta, naučimo pravilnega in predvsem celovitega pristopa k reševanju določenega pravnega problema. Z izvedbo tega projekta zasledujemo cilj, da študente prava že tekom študija seznanimo in naučimo določenih osnov, ki so potrebne za uspešno in zahtevnejše pisanje pravnih vlog v praksi.

Vsaka delavnica bo potekala tako, da bodo odvetniki iz prakse vsaj teden dni pred izvedbo delavnice posredovali opis dejanskega stanja pravnega problema, ki ga bodo s študenti podrobneje obravnavali na delavnici. Študenti bodo prejeli tudi morebitne listinske dokaze z namenom lažjega reševanja problema.

Glavni namen projekta:

 • delo z izkušenimi pravnimi strokovnjaki na resničnih primerih,
 • učenje pisanja vlog v različnih sodnih postopkih,
 • povezovanje teorije s prakso,
 • študij pravne teorije skozi praktične primere,
 • izvedba krajših delavnic z različnimi atraktivnimi tematikami.

Prvo delavnico bo izvedla Petra Zupančič, doktorska študentka prava na PFUM, ki je zaposlena kot odvetniška pripravnica v odvetniški pisarni dr. Urške Kežmah.

Prva delavnica bo potekala v ponedeljek, 22. 11. 2021, ob 18. uri, v prostorih Pravne fakultete Maribor.

Na delavnico se je potrebno predhodno prijaviti na: https://forms.office.com/r/2d76x2p0mz .

Prijave bodo odprte do petka, 19. 11. do 20. ure, čez vikend pa boste nato prejeli opis dejanskega stanja primera, ki ga boste na delavnici obravnavali.

Študentje bodo ob koncu izvedbe Pravne klinike prejeli potrdilo o sodelovanju.

Vljudno vabljeni k sodelovanju.

Nagradni natečaj za najboljše diplomsko ali magistrsko delo

Datum objave: 28.10.2021 | Datum poteka: 02.06.2022

V Transparency International Slovenia ponovno razpisujejo nagrado za najboljše diplomsko ali magistrsko delo s področij transparentnosti, integritete, preprečevanja korupcije in drugih vsebinskihpodročij dela TI Slovenia

Avtor najboljšega dela bo dobil priložnost za nadaljnji razvoj svojega znanja v mednarodnem okolju, saj se bo brezplačno udeležil poletne šole Transparency International School on Integrity, ki od 2010 vsako leto poteka v Litvi in mladim udeležencem iz celega sveta omogoča stik z največjimi strokovnjaki s področja preprečevanja korupcije.

Vse informacije o natečaju so na voljo na  https://www.transparency.si/novica/nagradni-natecaj-za-najboljse-diplomsko-ali-magistrsko-delo-22/.

URNIK 2021/2022 + razpored skupin

Datum objave: 01.10.2021 | Datum poteka: 30.09.2022

>>> Urnik za 2021/2022
 

V preteklih tednih je ekipa Računalniškega centra UM nadgradila aplikacijo Moj portal UM za študente. Mogoč je prikaz urnikov za predavanja in vaje, rokov za plačilo računov in urnika prijav na izpite (prijavnic). Študenti se lahko naročite tudi na prejemanje potisnih sporočil aplikacije Moj portal UM.

Link za študente do aplikacije Moj portal UM: https://mojportal.um.si/.


Opomba: če je v urniku predmet prikazan v polju rdeče barve, pomeni to prekrivanje, kar se navadno zgodi takrat, kadar so študenti razdeljeni v skupine, ki imajo nato študijske obveznosti v istem terminu; po premiku miške nad rdeče polje se prikaže seznam predavanj/vaj/skupin, ki se prekrivajo.


OBRAZLOŽITEV glede predavanj, skupin in vaj

>>>

Univerzitetni študijski program 1. stopnje

Seminarji za 1. in 2. letnik se bodo izvajali v dveh (2) skupinah, vaje za 1. in 2. letnik v treh (3) skupinah.
Seminarji za 3. letnik v eni (1) skupini in vaje v dveh (2) skupinah.
 

1. LETNIK VAJE

 

1. skupina (1 - 1 A)

A - Kč

2. skupina (1 - 1 B)

Ke - P

3. skupina (1 - 1 C)

R - Ž

 

1. LETNIK SEMINARJI

 

1. skupina (1 - 1)

A - Mar

2. skupina (1 - 2)

Mas - Ž

 

2. LETNIK VAJE

 

1. skupina (1 - 2 A)

A - Koč

2. skupina (1 - 2 B)

Kol - Rad

3. skupina (1 – 2 C)

Rau - Ž

 

2. LETNIK SEMINARJI

 

1. skupina (1 - 1)

A - L

2. skupina (1 - 2)

M - Ž

 

3. LETNIK VAJE

 

1. skupina (1 - 3 A)

A - Len

2. skupina (1 - 3 B)

Leš - Ž


Magistrski študijski program 2. stopnje

Vaje se bodo izvajale v dveh skupinah, predavanja in seminarji pa v eni skupini.

1. LETNIK VAJE

 

1. skupina (2 - 1 A)

A - K

2. skupina (2 - 1 B)

M - Ž

 

2. LETNIK VAJE

 

1. skupina (2 - 2 A)

A - Ma

2. skupina (2 - 2 B)

Me - Ž

IZVEDBA PEDAGOŠKEGA PROCESA V ŽIVO OB UPOŠTEVANJU POGOJA PCT

Datum objave: 30.09.2021 | Datum poteka: 30.09.2022

S 1. 10. 2021 se bo na PF UM začel izvajati pedagoški proces v živo  po urniku za zimski semester študijskega leta 2021/2022, in sicer ob upoštevanju pogoja PCT.

Pedagoški proces se (vzporedno) NE bo izvajal na daljavo.

Pedagoški proces bo tako potekal v živo v prostorih Pravne fakultete UM v skladu z izpolnjevanjem pogoja PCT, razen za vse tiste udeležence izobraževanja, ki sodijo v ranljive skupine. Zanje bo izvedba pedagoškega procesa izvedena v dogovoru z visokošolskim učiteljem. Pri tem opozarjamo, da neizpolnjevanje pogoja PCT ne sodi med izjeme za takšen način dela.

I.) POGOJ PCT SE ZA ŠTUDENTE PREVERJA NA VHODU V STAVBO PF UM

Izpolnjevanje pogoja PCT (prebolevnost, cepljenje ali testiranje) tako za zaposlene kot tudi za študente je predpisano z Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS št. 147/21, 149/21). V skladu z Odlokom morajo pogoj PCT izpolnjevati vsi, ki vstopajo v prostore visokošolskih zavodov, torej tudi študentje Univerze v Mariboru.

V skladu z Odlokom je treba izpolnjevanje pogoja PCT preverjati.

Dokazila študentov o izpolnjevanju pogoja PCT se bodo preverjala ob vstopu v stavbo Pravne fakultete UM 15 minut pred pričetkom predavanj.

Več >>>

Pogoj PCT je izpolnjen, če osebe razpolagajo z enim od spodaj navedenih dokazil, in sicer:

 • z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa;
 • z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR
 • z digitalnim COVID potrdilom tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku;
 • z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19, s katerim izkazujejo, da so prejele: drugi odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca oziroma kombinacijo dveh cepiv iz te alineje. Dokazilo se pridobi takoj po prejetem drugem odmerku; odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag. Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja;
 • z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni;
 • z dokazilom o prebolevnosti iz prejšnje točke in dokazilom o cepljenju iz 4. točke tega člena, s katerim dokazujejo, da so bile v obdobju, ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljene z enim odmerkom cepiva iz prve alineje 4. točke tega člena. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.
   

Za študente, ki pogoja PCT ne izpolnjujejo in se samotestirajo, velja, da kot dokazilo velja pravilno izpolnjen evidenčni list, ki ga mora imeti testirana oseba vedno s seboj.
 

 II) SAMOTESTIRANJE

V primeru, ko oseba, ki sodeluje v pedagoškem procesu, ne izpolnjuje pogoja PCT, lahko tega izkazuje tudi z nadzorovanim rednim tedenskim samotestiranjem v prostorih visokošolskega zavoda.

Nadzorovano samotestiranje se bo izvajalo v avli Pravne fakultete in v predavalnici 1 v kletni etaži fakultete. Teste za samotestiranje prinesejo študenti s seboj v prostor visokošolskega zavoda, v katerem opravijo samotestiranje. Študent opravi test v skladu z navodili za samotestiranje (ki so dodana posameznemu »paketu« testov za samotestiranje), izpolni evidenčni list, s katerim izkazuje pogoj za vstop v prostor visokošolskega zavoda. Redno tedensko samotestiranje je veljavno za vse aktivnosti, ki so vezane na pedagoški proces oz. izobraževalno delo širše in velja tako npr. v knjižnici, študentskem domu, UŠC Leona Štuklja, idr.

Študentu na podlagi Odloka pripada 5 testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih sam ali njegovi starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja ali po predložitvi potrdila o šolanju in osebnega dokumenta, če je študent tujec in nima kartice zdravstvenega zavarovanja. Za namen dokazovanja samotestiranja mora študent voditi evidenčni list, ki vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in podpis študenta, s katerim jamči za verodostojnost podatkov na evidenčnem listu.

Odpadke, ki nastanejo pri izvajanju samotestiranja, je treba zavezati v priloženo plastično vrečko in oddati v poseben koš.
 

POMEMBNO:

Vljudno prosimo, da študenti, ki morate opraviti samotestiranje, pridete na fakulteto najmanj 45 minut pred pričetkom predavanj.

Študentje, ki bivajo v študentskih domovih, se lahko samotestirajo tudi v prostorih študentskih domov, pri čemer je veljavnost samotestiranja tudi v prostorih fakultet in ostalih visokošolskih zavodov, v katerih poteka izobraževalna dejavnost (npr. knjižnica, UŠC Leona Štuklja idr.). Pravilno izpolnjen evidenčni list mora imeti testirana oseba vedno s seboj.

Dokazovanje Pogoja PCT s samotestiranjem za študente trenutno ni mogoče na nekaterih področjih javnega življenja, npr. javni prevoz, prehrana za študente v restavracijah itd. Problematiko rešujeta ŠOS in MZ – iščejo  skupne rešitve.

Visokošolski zavod si pridržuje pravico, da v primeru neizpolnjevanja pogoja PCT in neupoštevanja ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni študenta napoti domov.

Obvestilo o nagradnem natečaju Crystal Scales of Justice - Junior Edition 2022

Datum objave: 29.06.2021 | Datum poteka: 05.04.2022

Spoštovani.

Obveščamo vas o novem natečaju Kristalna tehtnica sodstva za mlade - Crystal Scales of Justice - Junior Edition 2022, ki ga v letih 2021-22 organizira Evropska komisija za učinkovitost pravosodja pri Svetu Evrope (CEPEJ).

Natečaj dopolnjuje nagradni natečaj Kristalna tehtnica sodstva in je odprt za študente pravnih fakultet. V letu 2022 bodo sodelujoče ekipe študentov analizirale enega od nagrajenih projektov Kristalne tehtnice sodstva 2021, ki bodo znani v septembru 2021 (podelitev 1. oktobra 2021 v Sloveniji). V analizi bodo študentje morale izpostaviti inovativne vidike vsakega projekta in proučiti možnosti za prenos v drugo okolje. Rok za prijavo je 20. 11. 2021, rok za oddajo končnih gradiv pa 1. 4. 2022. Več podrobnosti o natečaju najdete na zgornji povezavi.

Natečaj je sicer potekal prvič v letu 2020, in se je nanašal na nagrajence Kristalne tehtnice pravosodja 2019, med katerimi je projekt Izboljšanje kakovosti sodstva Vrhovnega sodišča RS prejel najvišjo nagrado (povezava). Več o nagradah Kristalna tehtnica sodstva za mlade 2020, vključno s predstavitvami nagrajencev si lahko ogledate na spletni strani CEPEJ (povezava).

Tax-Fin-Lex - oddaljeni dostop

Datum objave: 19.04.2021 | Datum poteka: 31.12.2030

Spoštovane študentke in študenti!

Pravna fakulteta Maribor je za svoje študente in zaposlene pridobila možnost oddaljenega dostopa (dostop od doma) do nabora podatkovnih baz in storitev na slovenskem pravno-informacijskem portalu Tax-Fin-Lex (pravne vsebine z vso veljavno zakonodajo RS in EU, sodno prakso, uradnimi listi, poročevalci, pravnimi in ostalimi strokovnimi publikacijami ter davčne in računovodsko finančne vsebine, hkrati pa tudi gradbeno-okoljske vsebine (več o bazi TFL).

Dostop do komentarjev zakonov žal ni možen!

Prijava je možna z avtorizacijskimi podatki za servis »Moja Knjižnica« in je vezana na urejen status študenta Pravne fakultete Univerze v Mariboru in hkrati na urejeno članstvo v eni od knjižnic Univerze v Mariboru (npr. PF, UKM, PEF…).
 

PRIJAVNI PODATKI za oddaljeni dostop do baze Tax-Fin-Lex:

UPORABNIŠKO IME: ukm.nnnnnnn@libroam.si, pri čemer je nnnnnnn sedemmestna številka članske izkaznice za knjižnico, kot npr. ukm.1234567@libroam.si
GESLO: Vnesite izbrano geslo za Mojo knjižnico. Pazite na pravilen vnos velikih in malih črk.


Če še niste član knjižnic UM, je torej zdaj zadnji čas, da to postanete: Spletni vpis za študente Univerze v Mariboru (vpis s študentsko identiteto)

Za kakršnakoli vprašanja v zvezi z dostopom do baze Tax-Fin-Lex pokličite (02) 2504 251 oz. nam pišite na prfmb.knjiz@um.si.

Prijazen pozdrav iz Knjižnice Mirka Ilešiča Pravne fakultete Univerze v Mariboru!

Dvojna diploma WAYNE LAW - PRAVNA FAKULTETA UM

Datum objave: 22.02.2021 | Datum poteka: 31.12.2030

Študenti prvega letnika magistrskega programa Pravne fakultete Univerze v Mariboru se lahko prijavijo v program dvojne diplome na Wayne State University Law School v Detroitu, Michigan. Študent, ki je sprejet v Wayne Law program, lahko v času drugega letnika na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru zaključi katerega od treh LL.M. programov (Labor and Employment Law, Corporate and Finance Law, Taxation, or United States Law), v trajanju enega leta. Na podlagi takšnega študija (1. letnik na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru in uspešno zaključen LL.M. program na Wayne Law School) študent pridobi obe diplomimagister prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru in master of Law (LL.M.) na Wayne Law School.

Študij na Wayne State Law je, kot študij v ZDA sicer, plačljiv. Vsi študenti Pravne fakultete Univerze v Mariboru, ki so sprejeti v Wayne Law program, pa dobijo 50% znižanje šolnine. Pravna fakulteta Univerze v Mariboru študentom pomaga pri iskanju dodatnih možnosti financiranja.

Več informacij njdete na: https://law.wayne.edu/academics/degrees/dual-llm-maribor.

UKINITEV DIPLOMSKEGA DELA V ŠTUD. LETU 2017/2018

Datum objave: 02.02.2021 | Datum poteka: 31.12.2024

Spoštovane študentke in študenti.

Ponovno bi vas želeli opozoriti na sklep Senata PF UM z dne 3.11.2016, na podlagi katerega je bila s študijskim letom 2017/2018 ukinjena diplomska naloga za vse generacije vpisanih študentov. Univerzitetni študijski program 1. stopnje Pravo študent konča, ko opravi vse študijske obveznosti v obsegu 180 kreditnih točk ECTS (opravi vse izpite, ki jih določa Študijski program Pravo). Namesto ukinjene diplomske naloge opravi novi obvezni predmet Transnacionalne pravne institucije in terminologija (5 ECTS, v 6. semestru 3. letnika). Za zaključek študija mora imeti opravljene vse študijske obveznosti.

Osebe, ki jim je potekel status študenta in niso opravile predpisanih študijskih obveznosti, kljub temu pa želijo nadaljevati z opravljanjem manjkajočih obveznosti na študijski programih, ki jih izvaja Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, oddajo v Referat za študentske zadeve Prošnjo za nadaljevanje študija po prekinitvi. Več o tem na naslovu: https://www.pf.um.si/studij/osebe-brez-statusa-nadaljevanje-studija-po-prekinitvi/

Na podlagi oddane prošnje bodo študentom brez statusa v Referatu za študentske zadeve uredili podaljšanje veljavnosti študentskih storitev - digitalne identitete za tekoče študijsko leto in v primeru določitve dodatnih študijskih obveznosti za dokončanje študijskega programa s strani Komisije za študijske zadeve PF UM, izdali sklep in odločbo o nadaljevanju študija po prekinitvi.

Osebi brez statusa se izda račun v višini 11,20 € za podaljšanje veljavnosti študentskih storitev. V primeru izdaje sklepa, ki ga izda Komisija za študijske zadeve, je osebi brez statusa izdan račun za izdajo sklepa v višini 18,10 €.

Za morebitna vprašanja smo na voljo na e-naslovu referat.pf@um.si.

S spoštovanjem,

Referat za študentske zadeve

Dostop do informacijskega vira EU Law Live

Datum objave: 23.12.2020 | Datum poteka: 31.12.2030

Z veseljem Vam sporočamo, da smo v sodelovanju z UKMom pridobili dostop do spletnega servisa EU LAW Live.

EU LAW Live je spletno novičarski portal, ki združuje različne vsebine s področja prava Evropske unije. Vsebuje novice, analize, t. i. “Op-Eds” članke, jutranji napovednik dogodkov, kritične prikaze knjig … Je izredno relevanten vir za akademsko publiko, pravnike, politike in splošno javnost, saj obsega vsa področja prava. Osvežuje se dnevno. Več informacij o zbirki najdete na spletni strani ponudnika.

Nova aplikacija za urnike

Datum objave: 12.03.2020 | Datum poteka: 31.12.2030

Spoštovani študenti.

Študenti lahko za vpogled v urnik uporabljate novo spletno aplikacijo Univerze v Mariboru, ki je dosegljiva preko https://moja.um.si/ -> Študij -> Moj portal UM oz. na naslovu https://mojportal.um.si/.

Aplikacija je prilagojena za uporabo na mobilnih napravah. Predlagamo, da si jo dodate na začetni zaslon svojega telefona.