60 let prava v Mariboru

Nagovor dekanice Pravne fakultete Univerze v Mariboru red. prof. dr. Vesne Rijavec

V Mariboru študij prava poteka že šest desetletij. V tem času se je Pravna fakulteta Univerze v Mariboru s svojim ambicioznim programom uspela uveljaviti kot mednarodna institucija brez lokalnega predznaka. Zelo priznanim dosežkom na področju gospodarskega prava so se postopoma pridružili nič manj prepoznavni dosežki na področju vseh drugih pravnih disciplin. Naši profesorji komentirajo vse pomembnejše sistemske zakone od ZGD do kazenskega zakonika in tudi aktualno družbeno dogajanje.

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru je danes priznano središče pravne znanosti na področju evropskega, civilnega in procesnega prava. Preporod doživlja kazensko pravo, nov zagon je viden tudi na področju upravnega prava s specializacijo iz davčnega prava. Na PF UM deluje center za medicinsko pravo, laboratorij za pravo intelektualne lastnine in še marsikaj. Z razpredeno mednarodno mrežo partnerskih institucij je danes fakulteta z mnogimi mednarodnimi raziskovanimi projekti vpeta v najširši raziskovalni prostor. Kot vodilni partner vodi evropske projekte, v katerih sodeluje veliko število partnerjev iz večine držav članic. Ponosni smo, da je naše delo v zakonodajnem postopku upoštevala tudi Evropska komisija.  Zavedamo pa se, da je treba iti v korak z izzivi sodobnega časa. Zato naša fakulteta v raziskovalnem delu še posebej poudarja pravne probleme digitalizacije. Za vse to pa so ključni pravi ljudje, saj le ti lahko ustvarijo pravo akademsko atmosfero. In naša fakulteta ima odlične profesorje, raziskovalce, sodelavce, zunanje podpornike ter seveda izvrstne študente. Naši študentje zastopajo naše barve na prestižnih tekmovanjih in so nazadnje na največjem svetovnem tekmovanju Jessup s področja mednarodnega javnega prava osvojili 2. mesto za najboljše zastopanje tožene stranke in skupno 14. mesto. S tem so se zavihteli pred velikane pravnega študija, kot so univerze v Oxfordu, Dunaju in Parizu. Zato se nam za našo prihodnost ni treba prav nič bati.


Vljudno vabljeni k ogledu predstavitvenega videa o Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, ki ga je pripravila Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS).

 


 


Nekoč


Danes