Kakovost (samoevalvacija)

KOMISIJA ZA OCENJEVANJE KAKOVOSTI

Predsednik: izr. prof. dr. Borut Holcman
Namestnik predsednika: izr. prof. dr. Aleš Kobal
Člani:

 • izr. prof. dr. Renato Vrenčur
 • asist. Klemen Drnovšek
 • Bernarda Rokavec
  Mandat članov iz vrst VU in sod.:
  20.9.2015 –  19.9.2019
 • Aljaž Sekolovnik, študent
  Mandat članov iz vrst študentov:
  18. 4. 2017 – 17. 4. 2018
 • Mima Berdnik, študentka
  Mandat članov iz vrst študentov:
  10. 5. 2017 – 9. 5. 2018

Izhodišča samoevalvacije

Kakovost Univerze v Mariboru