Kakovost (samoevalvacija)

KOMISIJA ZA OCENJEVANJE KAKOVOSTI

Predsednik: izr. prof. dr. Aleš Kobal
Namestnica predsednika: doc. dr. Jerneja Prostor

Člani:

 • izr. prof. dr. Renato Vrenčur,
 • asist. Aljoša Polajžar,
 • Bernarda Rokavec,
 • Sanja Čahuk, študentka,
 • Iza Beširević, študentka.

Mandat študentov: 19.1.2021 do 18.1.2022.
 

Izhodišča samoevalvacije

 • Zakon o visokem šolstvu
 • Statut Univerze v Mariboru
 • Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov
 • Pravilnik o postopku samoevalvacije
 • Merila za ugotavljanje, spremljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskih zavodov
 • Poslovnik dela

Kakovost Univerze v Mariboru