Kakovost (samoevalvacija)

KOMISIJA ZA OCENJEVANJE KAKOVOSTI

Predsednik: izr. prof. dr. Aleš Kobal
Namestnica predsednika: doc. dr. Jerneja Prostor
Člani:

  • izr. prof. dr. Renato Vrenčur
  • asist. Klemen Drnovšek
  • Bernarda Rokavec, strokovna sodelavka
  • Urška Grubač Kaučič, študentka
  • Iza Beširević, študentka

    Mandat študentov: 7.1.2020 do 6.1.2021.
     

Izhodišča samoevalvacije

Kakovost Univerze v Mariboru