Mednarodno sodelovanje

Pravna fakulteta UM se ne umešča zgolj v slovenski visokošolski prostor, temveč tekmuje v evropskem in globalnem prostoru. Nadaljnje odpiranje fakultete v mednarodno okolje je ena od prioritet fakultete. Internacionalizacija na izobraževalnem in znanstveno-raziskovalnem področju lahko razreši mnoge dileme glede prihodnosti te fakultete in posameznikov na njej – študentov in sodelavcev. Čeprav v tem trenutku ne moremo z gotovostjo vedeti, kako se bo v prihodnosti razvijal sistem vrednotenja znanstveno-raziskovalnega dela na področju prava, pa smo lahko gotovi, da noben sistem ne bo mogel negirati mednarodnih kvalitetnih dosežkov (mednarodno priznanih kvalitetnih objav, uspešno izvedenih mednarodnih projektov ali vzpostavljenih mrež sodelovanja s kvalitetnimi tujimi institucijami, tako na ravni študija kot raziskovalnega sodelovanja). 

Mednarodno sodelovanje je izjemnega pomena za prepoznavnost fakultete v domačem in tujem okolju, hkrati pa tudi tesno povezano z izobraževalno in znanstveno-raziskovalno dejavnostjo. Pravna fakulteta UM ima zelo razvejano mrežo mednarodnega sodelovanja na različnih ravneh. To mrežo bomo v prihodnosti še širili. Fakulteta spodbuja mreženje fakultete in posameznikov v različne mednarodne izobraževalne in raziskovalne mreže, oblikovanje skupnih izobraževalnih programov, skupno nastopanje pri projektnem delu, vključevanje v Erasmus programe, vključevanje v mednarodna združenja in nasploh podpira mednarodno sodelovanje na vseh ravneh. Zaradi lažjega vključevanja v mednarodno okolje fakulteta tudi podpira nadgrajevanje jezikovnih znanj študentov in zaposlenih ter širi angleške vsebine na vseh področjih.​