Urniki

 
>>> Urnik za 2021/2022
 

Na Moja.UM je za študente omogočena tudi personalizirana vsebina. S prijavo v Moj portal UM dobi študent prikazan urnik za svoj študijski program, po želji tudi za izbirne učne enote. 

Kot dodatna informacija so na urn​iku prikazani izpitni roki, na katere je študent prijavljen. V aplikaciji lahko spremlja obvestila Študentskega sveta UM in še nekatere druge informacije.


LEGENDA KRATIC, ki so uporabljene v urnikih:

  • PRAVO 1 UN - 1. letnik Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Pravo
  • PRAVO 2 UN - 2. letnik Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Pravo
  • PRAVO 3 UN - 3. letnik Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Pravo
  • V - vaje (razdelitev v tabeli spodaj)
  • S - seminarji (razdelitev v tabeli spodaj)
  • PRAVO 1 MAG - 1. letnik Magistrskega študijskega programa 2. stopnje Pravo
  • PRAVO 2 MAG - 2. letnik Magistrskega študijskega programa 2. stopnje Pravo
  • V - vaje (razdelitev v tabeli spodaj)
  • S - seminarji (razdelitev v tabeli spodaj)

OBRAZLOŽITEV glede predavanj, skupin in vaj

Univerzitetni študijski program 1. stopnje

Seminarji za 1. in 2. letnik se bodo izvajali v dveh (2) skupinah, vaje za 1. in 2. letnik v treh (3) skupinah.
Seminarji za 3. letnik v eni (1) skupini in vaje v dveh (2) skupinah.
 

1. LETNIK VAJE

 

PRAVO 1 UN V 1. skupina

A - Kč

PRAVO 1 UN V 2. skupina

Ke - P

PRAVO 1 UN V 3. skupina

R - Ž

 

1. LETNIK SEMINARJI

 
PRAVO 1 UN S 1. skupina

A - Mar

PRAVO 1 UN S 2. skupina

Mas - Ž

 

2. LETNIK VAJE

 
PRAVO 2 UN V 1. skupina

A - Koč

PRAVO 2 UN V 2. skupina

Kol - Rad

PRAVO 2 UN V 3. skupina

Rau - Ž

 

2. LETNIK SEMINARJI

 
PRAVO 2 UN S 1. skupina

A - L

PRAVO 2 UN S 2. skupina

M - Ž

 

3. LETNIK VAJE

 
PRAVO 3 UN V 1. skupina

A - Len

PRAVO 3 UN V 2. skupina

Leš - Ž


Magistrski študijski program 2. stopnje

Vaje se bodo izvajale v dveh skupinah, predavanja in seminarji pa v eni skupini.

1. LETNIK VAJE

 

PRAVO 1 MAG V 1. skupina

A - K

PRAVO 1 MAG V 2. skupina

M - Ž

 

2. LETNIK VAJE

 
PRAVO 2 MAG V 1. skupina

A - Ma

PRAVO 2 MAG V 2. skupina

Me - Ž