Partnerske univerze

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru ima sklenjene naslednje sporazume:

  • Stolypin Internatonal Institute of Informatizaton and Public Administration, Russia
  • South Ural State University, Russia
  • Ural State Law University, Ekaterinburg, Russia
  • Tashkent State University of Law, Uzbekistan
  • Wayne State University, USA
  • Mediterranean University Albany
  • University degli Studi di Trento, Italy
  • Yerevan State University, Armenia

Za seznam vseh bilateralnih sporazumov si oglejte pdf dokumenta v nadaljevanju.