Inštituti

Inštitut za civilno, primerjalno in mednarodno zasebno pravo

Predstojnica: red. prof. dr. Vesna Rijavec
e-pošta:vesna.rijavec@um.si

 

Zunanji sodelavci inštututa:

  • prim. Jelka Reberšek Gorišek, dr. med.
  • prof. dr. Vojko Flis, dr. med.

 

Inštitut za finančno pravo in javne finance

Predstojnik: izr. prof. dr. Aleš Kobal
e-pošta:ales.kobal@um.si

Inštitut za javno pravo

Predstojnik: izr. prof. dr. Aleš Ferčič
e-pošta:ales.fercic@um.si

Inštitut za delovna razmerja in socialno varnost

Predstojnica: red. prof. dr. Darja Senčur - Peček
e-pošta:darja.sencur-pecek@um.si

Inštitut za filozofijo, zgodovino in ikonografijo prava

Predstojnik: izr. prof. dr. Borut Holcman
e-pošta:borut.holcman@um.si

Inštitut za gospodarsko, pogodbeno in korporacijsko pravo

Predstojnica: red. prof. dr. Vesna Kranjc
e-pošta:vesna.kranjc@um.si

Inštitut za ekonomsko analizo prava

Predstojnica: red. prof. dr. Martina Repas
e-pošta: martina.repas@um.si

Inštitut za kazensko in prekrškovno pravo

Predstojnik: izr. dr. Miha Šepec
e-pošta:miha.sepec@um.si