Vodje študijskih programov

Imenovani so naslednji vodje študijskih programov:

  • Univerzitetni študijski program 1. stopnjePravo: red. prof. dr. MATJAŽ TRATNIK
  • Magistrski študijski program 2. stopnje Pravo: izr. prof. dr. Renato VRENČUR
  • Magistrski študijski program 2. stopnje Evropske pravneštudije: red. prof. dr. Janja HOJNIK
  • Doktorski študijski program 3. stopnjePravo: red. prof. dr. Tomaž KERESTEŠ
  • Specializacija znanj iz Davčnega prava (izpopolnjevanje): red. prof. dr. Bojan ŠKOF
  • Specializacija znanj iz Korporacijskega prava (izpopolnjevanje): red. prof. dr. Marijan KOCBEK