Katedre

Katedra za gospodarsko pravo

Predstojnik: red. prof. dr. Saša Prelič
Člani katedre:

 • red. prof. dr. Vesna Kranjc
 • izr. prof. dr. Nataša Samec Berghaus
 • doc. dr. Jerneja Prostor
 • asist. Klemen Drnovšek
 • red. prof. Marijan Kocbek
 • red. prof. dr. Šime Ivanjko, zaslužni profesor

Katedra za civilno, mednarodno zasebno in primerjalno pravo

Predstojnik: izr. prof. dr. Renato Vrenčur
Člani katedre:

 • red. prof. dr. Vesna Rijavec
 • red. prof. dr. Rajko Knez
 • red. prof. dr. Martina Repas
 • red. prof. dr. Suzana Kraljić
 • red. prof. dr. Tjaša Ivanc
 • asist. dr. Denis Baghrizabehi
 • asist. Kristjan Zahrastnik
 • dr. Urška Kežmah, odvetnica - strokovnjakinja iz prakse
 • doc. dr. Andrej Ekart, višji sodnik Višjega sodišča v Mariboru - strokovnjak iz prakse
 • mag. Igor Strnad, višji sodnik svétnik Višjega sodišča v Mariboru - strokovnjak iz prakse

Katedra za delovno pravo

Predstojnica: red. prof. dr. Darja Senčur Peček
Člani katedre:

 • doc. dr. Etelka Korpič
 • red. prof. dr. Janez Novak
 • red. prof. dr. Zvone Vodovnik
 • doc. dr. Mojca Tancer Verboten
 • asistent Aljoša Polajžar

Katedra za ustavno, upravno in finančno pravo

Predstojnik: red. prof. dr. Bojan Škof
Člani katedre:

 • red. prof. dr. Jurij Toplak
 • izr. prof. dr. Aleš Kobal
 • izr. prof. dr. Aleš Ferčič
 • asist. Rok Dacar
 • red. prof. dr. Franc Pernek, zaslužni profesor
 • dr. Marjan Špilar, strokovnjak iz prakse

Katedra za evropsko in mednarodno pravo ter mednarodne odnose

Predstojnik: red. prof. dr. Matjaž Tratnik
Člani katedre:

 • red. prof. dr. Rajko Knez
 • red. prof. dr. Martina Repas
 • red. prof. dr. Janja Hojnik
 • izr. prof. dr. Aleš Ferčič
 • izr. prof. dr. Petra Weingerl
 • red. prof. dr. Silvo Devetak
 • asist. Živa Šuta, mlada raziskovalka

 

Katedra za temeljne pravne in druge vede

Predstojnik: doc. dr. Katja Drnovšek
Člani katedre:

 • red. prof. dr. Tomaž Keresteš
 • izr. prof. dr. Borut Holcman
 • asist. Kristjan Zahrastnik
 • red. prof. dr. Janez Kranjc
 • red. prof. dr. Dušan Lesjak
 • doc. dr. Aljoša Dežman

Katedra za kazensko pravo

Predstojnik: izr. dr. Miha Šepec (od 25.2.2021 do 24.2.2025)
Člani katedre:

 • izr. prof. dr. Zlatan Dežman
 • asist. dr. Miha Šošić
 • asist. Jan Stajnko
 • red. prof. dr. Damjan Korošec
 • red. prof. dr. Darko Maver