Študentska praksa za študente Magistrskega študijskega programa 2. stopnje

Na Univerzi v Mariboru je bila v študijskem letu 2018/2019 v okviru študijskih programov 2. stopnje pilotno vpeljana strokovna praksa kot kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost, ki jo študenti lahko uveljavijo kot dodatno opravljeno obveznost, ki sicer ni del akreditiranega študijskega programa, vendar se vpiše v prilogo k diplomi. Izhajajoč iz dobrih izkušenj podjetij in študentov, se ta projekt nadaljuje tudi v  tekočem študijskem letu.

Na Pravni fakulteti je študij na Magistrskem študijskem programu 2. stopnje Pravo razdeljen na štiri (4) semestre oz. dve (2) leti. Študentom z opravljanjem prakse omogočimo dragocene izkušnje, lahko pa se jih tudi motivira za magistrsko delo, povezano s strokovnimi problemi, s katerim se soočajo družbe.

Izpostavljamo, da se s strokovno prakso študentom omogoča pridobivanje dodatnih kompetenc, ki jim bodo pomagale pri iskanju zaposlitve. Strokovna praksa je zato namenjena študentom, ki ob rednem študiju zmorejo več, v podjetju pa lahko dobijo tudi ideje in vsebino za magistrsko delo. Podjetja, ki sodelujejo v tem projektu, na ta način spoznajo znanja, spretnosti in kompetence potencialnih kandidatov že pred zaposlitvijo in si na ta način skrajšajo čas, potreben za uvajanje, v kolikor se odločijo katerega od kandidatov na praksi zaposliti.

Ker strokovna praksa ni del študijskega programa, Univerza v Mariboru deluje le kot povezovalni člen med podjetji in študenti, kar pomeni, da gredo na strokovno prakso študenti na lastno željo in odgovornost.

Praksa naj bi trajala vsaj en mesec (176 ur oz. 22 delovnih dni). Študent lahko kadarkoli v času študija opravlja strokovno prakso, podjetja lahko svoje ponudbe objavljate skozi vso leto.

Več o strokovni praksi in obrazce za prijavo najdete >> tukaj <<.


AKTUALNE PRAKSE