Oddaja prostorov v najem

Poslovodni odbor Pravne fakultete Univerze v Mariboru je na 19. redni seji, dne 4.9.2018, sprejel Cenik uporabe predavalnic na PF UM za zuanje najemnike in za članice UM za študijsko leto 2018/2019.

Upravni odbor UM je dne 20.12.2018 potrdil Cenik uporabe predavalnic na Pravni fakulteti UM.
 

ŠTEVILO SEDEŽEV in KVADRATURA po PREDAVALNICAH


KLET
PREDAVALNICA A | 30 SEDEŽEV | 51,40 m²
PREDAVALNICA B | 36 SEDEŽEV | 61,70 m²
PREDAVALNICA C | 30 SEDEŽEV | 48,80 m²

I. NADSTROPJE
SEJNA SOBA | 30 SEDEŽEV | 65,10 m²

II. NADSTROPJE
AUDITORIUM MAXIMUM | 143 SEDEŽEV | 139,84 m²
PREDAVALNICA 2 - LEVO | 104 SEDEŽEV | 91,20 m²
PREDAVALNICA 3 - DESNO | 81 SEDEŽEV | 62,00 m²
PREDAVALNICA 4 - LEVO | 72 SEDEŽEV | 53,68 m²
SODNA DVORANA – LEVO | 19 SEDEŽEV | 51,53 m²

MANSARDA
PREDAVALNICA A - prehodna | 105 SEDEŽEV | 125,66 m²
PREDAVALNICA B | 142 SEDEŽEV | 137,26 m²
PREDAVALNICA C | 65 SEDEŽEV | 72,89 m²
PREDAVALNICA D | 142 SEDEŽEV | 137,02 m