Študenti s posebnim statusom

Nekateri študenti se srečujejo s posebnimi okoliščinami ali obremenitvami, ki preprečujejo ali ovirajo njihovo polno in učinkovito vključevanje ter sodelovanje v študijskem procesu. Za pridobitev potrebnih znanj in kompetenc ter uspešen zaključek študija so takšni študenti upravičeni do prilagojenih pogojev za izobraževanje.

V skladu s Statutom Univerze v Mariboru in Pravilnikom o študentih s posebnim statusom so na Univerzi v Mariboru naslednje vrste oz. kategorije študentov s posebnim statusom:

  • študenti vrhunski športniki,
  • študenti priznani umetniki,
  • dolgotrajno bolni študenti,
  • študenti invalidi,
  • študenti funkcionarji (prorektor študent, prodekani študenti in sekretar Študentskega sveta Univerze v Mariboru),
  • drugi študenti, ki zaradi posebnih okoliščin potrebujejo prilagojene pogoje za izobraževanje (npr. izjemne socialne in družinske okoliščine, udeležba na mednarodnih tekmovanjih iz znanja, vključenost v pomembne raziskovalne projekte idr.).

Postopke v zvezi s študijem urejeta Pravilnik o študentih s posebnim statusom na Univerzi v Mariboru ter Pravilnik o študijskem procesu študentov invalidov Univerze v Mariboru.

Vlogo za pridobitev posebnega statusa vloži študent praviloma ob vpisu v prvi letnik, višji letnik ali absolventsko leto, in sicer v Referat za študentske zadeve UM PF.

Kontaktna oseba za študente s posebnim statusom je Bernarda Pevec, telefon: +386 (0) 2 250 42 44, e-pošta: bernarda.pevec@um.si.

Učitelj tutor za študente s posebnim statusom je izr. prof. dr. Suzana Kraljić, e-pošta: suzana.kraljic@um.si.

Nekaj pomembnih informacij najdete tudi na spletnih straneh Društva študentov invalidov Slovenije, na spletni podstrani moja.UM ter v knjižici Prijazen študij za študente invalide (priporočila za prilagoditev študjiskega procesa).


Ne zamenjajte omenjenega statusa s statusom kandidata s posebnim statusom v prijavno-sprejemnem postopku, za katerega ste zaprosili ob prijavi za vpis v prvem in drugem prijavnem roku ter roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest. 


Veliko uspeha na vaši študijski poti! ​​