Vodstvo fakultete

- red. prof. dr. Vesna Rijavec, dekanica
   Za mandatno obdobje od 27. 6. 2019 do 26. 6. 2023

- red. prof. dr. Tomaž Keresteš, prodekan za izobraževalno dejavnost
  Za mandatno obdobje od 13. 7. 2019 do 12. 7. 2023

- red. prof. dr. Darja Senčur Peček, prodekanica za raziskovalno dejavnost in mednarodne odnose
  Za mandatno obdobje od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2022

- red. prof. dr. Saša Prelič, prodekan za gospodarjenje
  Za mandatno obdobje od 13. 7. 2019 do 12. 7. 2023

- Maja Habjanič, tajnik fakultete

- Asja Lešnik, vršilka dolžnosti prodekana za študentske zadeve