Vodstvo fakultete

Dekanica

red. prof. dr. Vesna Rijavec

Prodekan za izobraževalno dejavnost

izr. prof. dr. Tomaž Keresteš

Prodekanica za raziskovalno dejavnost in mednarodne odnose

red. prof. dr. Darja Senčur Peček

Prodekan za gospodarjenje

red. prof. dr. Saša Prelič

Prodekanica za študentska vprašanja

Teja Štrukelj

Mandat: od 5. 10. 2018 do 4. 10. 2020

Tajnik

Maja Habjanič, univ. dipl. prav.