Pretekla vodstva PF UM

dr. Saša Prelič, dekan 2011 - 2015
dr. Rajko Knez prodekan za gospodarjenje
dr. Marjan Kocbek prodekan za izobraževalno dejavnost
dr. Vesna Rijavec prodekanica za raziskovalno dejavnost in mednarodne odnose
Maja Habjanič

tajnik fakultete v obdobju 2012 - 2015
v. d. v  letu 2011

dr. Rajko Knez, dekan 2007 - 2011
dr. Bojan Škof prodekan za gospodarjenje
dr. Marjan Kocbek prodekan za izobraževalno dejavnost
dr. Vesna Rijavec prodekanica za raziskovalno dejavnost in mednarodne odnose
Maja Habjanič v. d. v letu 2011
Franci Ramšak tajnik fakultete v obdobju 2007 - 2010
dr. Šime Ivanjko, dekan 2003 - 2007
dr. Bojan Škof prodekan za gospodarjenje
dr. Marjan Kocbek prodekan za izobraževalno dejavnost
dr. Vesna Rijavec prodekanica za raziskovalno dejavnost in mednarodne odnose
Franci Ramšak tajnik fakultete
dr. Franc Pernek, dekan 1993 - 2003
Franci Ramšak tajnik fakultete
dr. Miroslava Geč-Korošec, dekanica 1991 - 1993
Franci Ramšak tajnik fakultete
dr. Mitja Novak, direktor 1987 - 1991
Franci Ramšak tajnik fakultete v letih 1989 - 1991
Marija Šprajcer tajnik fakultete v letih 1987 - 1989
dr. Franc Pernek, direktor 1983 - 1987
Franci Ramšak tajnik fakultete v letih 1983
Marija Šprajcer tajnik fakultete v letih 1984 - 1987
dr. Šime Ivanjko, direktor 1981 - 1983
Franci Ramšak tajnik fakultete v letih 1981 - 1983
mag. Ivan Justin, direktor 1979 - 1981
Franci Ramšak tajnik fakultete v letih 1979 - 1981
dr. Miro Mastnak, direktor 1976 - 1979
Franci Ramšak tajnik fakultete v letih 1976 - 1979
dr. Šime Ivanjko, direktor 1974 - 1976
Dušan Valenčič tajnik fakultete v letih 1974 - 1976
dr. Vanek Šiftar, direktor 1970 - 1974
Dr. Ivan Vilfan tajnik fakultete v letih 1970 - 1972
Janko Kuster tajnik fakultete v letu 1973
Dušan Valenčič tajnik fakultete v letu 1974
France Venturini, direktor 1960 - 1970
Dr. Ivan Vilfan tajnik fakultete v letih 1960 - 1972