Študij v tujini

Pravna fakulteta UM svojim študentom nudi podporo pri odločitvi za študij v tujini. Nudimo vam potrebne informacije in vam pomagamo pri priznavanju v tujini opravljenih izpitih na naših fakulteti. To počnemo kot fakulteta, ki podpira cilje EU po odprtosti študijskega prostora, mobilnosti državljanov EU na splošno kot tudi svobode gibanja zaposlenih. Možnosti, ki jih EU (pa tudi nekatere druge organizacije) ponujajo študentom, so še posebej pomembne za študente prava, saj se preko izmenjave in opravljanja dela študijskih obveznosti v tujini soočite z drugimi pravnimi redi, kar je glede na majhnost naše države in prepredenost tako javne sfere, še posebej pa zasebnega sektorja, postalo del vsakdanjega dela velikega deleža diplomantov naše fakultete. Poleg tega študentske izmenjave prinašajo številne druge koristi za izgrajevanje vaše osebnosti, ki vam bomo posredno prav tako koristile pri opravljanju pravniškega poklica.

V nadaljevanju navajamo nekaj teh:

1)   študentska izmenjava v prvi vrsti pomeni priložnost, da vidite svet (nova mesta, nova naravna čudesa, muzeje, pokrajine gostujoče države kot tudi sosednjih držav);
2)   Študentska izmenjava vam omogoča izkusiti drugačne načine izobraževanja, vsebine, ki jih naša fakulteta morda ne ponuja, pa vas zanima, drugačne pristope, tako s strani profesorjev kot študentov tiste države;
3)   Spoznavate novo kulturo – številnim študentom študentska izmenjava predstavlja prvo priložnost za odhod od doma in izkušanje samostojnega življenja, ob tem so v novi državi soočeni tudi z drugačnimi kulturnimi perspektivami (drugačna hrana, tradicija, družbena atmosfera itd.). Morda boste zaradi tega še bolj cenili Slovenijo.
4)   Izboljšate znanje tujega jezika – morda vas slabše znanje tujega jezika v prvi vrsti odvrača od odločitve za študij v tujini, a prav to dejstvo bi vas moralo dodatno motivirati za odločitev za študij v tujini. Na ta način boste namreč lahko ta primanjkljaj nadoknadili in pridobili več samozavesti za učenje tega in tudi drugih tujih jezikov. Ni potrebno, da je vaše znanje na ravni naravnih govorcev, cilj študentske izmenjave naj bo prav to, da se znanje izboljša – ne le v dnevnem pogovornem jeziku, ampak tudi na področju pravne terminologije, ki jo bodo uporabljali profesorji na gostujoči pravni fakulteti.
5)   Opravljen študij v tujini je vse pogosteje privlačen tudi za bodoče delodajalce v Sloveniji, obenem pa lahko preko študija v tujini po diplomi tudi lažje navežete stike z delodajalci v drugi državi.

6)   Študij v tujini lahko pri vas vzbudi nova zanimanja, ki jih ne bi razvili doma. Ugotovite lahko, da vas morda zanima deskanje na vodi, golf ipd., česar doma še niste izkusili. Imeli boste tudi možnosti za odkritje novih oblik zabave – plesov, koncertov ipd.

7)   Sklepanje prijateljstev za vse življenje – ljudi z različnih ozadij in življenjskih izkušenj, ki lahko postanejo vaši zavezniki in svetovalci tudi za leta kasneje, ki jih boste srečevali na poklicnih in zasebnih potovanjih v tujino.

8)   Osebni razvoj – samostojno življenje v tujini vam v kratkem času omogoči razvoj samostojne osebnosti, študenti, ki študirajo v tujini, postanejo raziskovalci nove države, ugotovijo, da so sposobni živeti stran od staršev, skrbeti zase, kuhati, potovati, navezovati stike v tujem jeziku, si organizirati vsakdan, opravljati izpite na tuji univerzi ipd. Študij v tujini tako predstavlja tudi priložnost, da spoznate tudi sami sebe in odpravite svoje dosedanje dvome v lastne sposobnosti po prilagajanju raznolikemu okolju in novim izzivom.
9)   Življenjska izkušnja – za številne študente čas, ki ga preživijo na študentski izmenjavi, predstavlja edino priložnost v življenju, ko lahko dlje časa preživijo v tujini. Ko se zaposlijo v Sloveniji in si ustvarijo družino, je takih priložnosti pogosto malo. Izkoristite torej to priložnost. PF UM vam bo pri tej odločitvi pomagala.


Na tej podstrani bomo redno skrbeli za aktualne informacije o možnostih za študij v tujini, tako v obliki študentskih izmenjav, kot tudi  o poletnih šolah, ki prav tako ponujajo veliko od prej navedenega.

ODLOČI SE ZA ŠTUDIJ V TUJINI IN OBIŠČI SVET.