Kontakti

Erasmus koordinatorka:

red. prof. dr. Suzana Kraljić
e-pošta: suzana.kraljic@um.si
telefon: +386 (0) 2 250 42 32

Imenovanje velja od 28.2.2020 do 27.2.2024.

Referentka za Erasmus+ na Pravni Fakulteti UM:

Rebeka Livić
e-pošta: rebeka.livic@um.si
telefon: +386 (0) 2 250 42 01

Uradne ure referata:

Od ponedeljka do četrtka med 11. in 13. uro.