Erasmus+

Kaj je Erasmus+ program?

ERASMUS+ je nov program za obdobje 2014 - 2020, ki podpira mobilnost študentov z namenom študija in praktičnega usposabljanja (ERASMUS = "European Region Action Scheme for the Mobility of University Students").

Na področju izobraževanja in usposabljanja program Erasmus+ podpira mobilnost posameznikov (dijakov, študentov, pedagoškega kadra in drugih) ter mednarodna partnerstva med različnimi organizacijami z namenom modernizacije ter sodelovanja med področjem izobraževanja in trgom dela.

Erasmus+ program omogoča študentu Pravne fakultete Univerze v Mariboru, da opravi del študijskih obveznosti in prakso na partnerski fakulteti v tujini. V tujini lahko študent opravlja posamezne izpite, prakso ali pa pripravlja gradiva za diplomsko nalogo.

Študentu načeloma pripada določena finančna podora, ki zadostuje (po dosedanjih izkušnjah) za kritje stroškov nastanitve. Sicer je študij v tujini brezplačen, na partnerski fakulteti so upravičeni do uporabe celotne infrastrukture (knjižnice, računalniki, internet..).

 

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru ima sklenjenih več kot 60 bilateralnih sporazumov s tujimi pravnimi fakultetami.

Ob kliku na rdečo zastavico se vam prikaže naziv partnerske institucije ter povezava na njihovo spletno stran.

Erasmus⁺ študij

ERASMUS+

Program Erasmus+ je program za obdobje 2014 - 2020, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.).

Erasmus+ združuje sedem obstoječih programov EU na področjih izobraževanja, usposabljanja in mladih; prvič bo tudi podprl področje športa. Erasmus+ je integrirani program, ki ponuja številne možnosti sodelovanja na področjih izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa.

Program Erasmus+ študentu omogoča

  • da del rednih študijskih obveznosti in praktično usposabljanje na katerem koli nivoju/stopnji oz. ciklu študija namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji ali v podjetju v tujini;
  • študent ima možnost mobilnosti (študij in/ali praktično usposabljanje) do 12 mesecev na vsaki stopnji študija;
  • če študent vseh mesecev ne izkoristi v času študija, lahko le-te izkoristi za praktično usposabljanje v roku 12 mesecev po diplomiranju (vendar min. 2 meseca). Prijaviti se mora še v času, ko ima status študenta;
  • študenti, ki so bili na isti stopnji študija že na mobilnosti v okviru programa Erasmus+ za manj kot 12 mesecev, se lahko za preostale mesece (min. 3) prijavijo na razpis za študij ali praktično usposabljanje v tujini v okviru programa Erasmus+.

Erasmus⁺ praksa

Strokovno praktično usposabljanje v tujini

Namen tega razpisa je omogočiti študentom in mladim diplomantom UM izkušnjo v tujini, ki jim prinaša pozitivne in dolgoročne učinke za njihov osebni in strokovni razvoj ter spodbuja mobilnost. Glavni cilj tega razpisa je omogočiti študentom in mladim diplomantom UM pridobitev znanja, spretnosti in izkušenj, ki prinašajo dodano vrednost njihovemu izobraževanju ali delu doma:

- izboljšan učni uspeh;

- boljša zaposljivost in poklicne možnosti;

- okrepljena samoiniciativnost in podjetništvo;

- večja samostojnost in samozavest;

- izboljšano znanje tujih jezikov;

- okrepljena medkulturna zavest;

- aktivnejša udeležba v družbi;

- boljša osveščenost o evropskem projektu in vrednotah EU;

- večja motivacija za sodelovanje v prihodnjem (formalnem/neformalnem) izobraževanju ali usposabljanju po obdobju mobilnosti v tujini.

Več informacij dobite na tej povezavi.

Erasmus+ konzorcij 

Vabimo študente na 1. ali 2. bolonjski stopnji študija, ki imate status absolventa ali ste v zadnjem letniku, da se prijavite na na razpis za mobilnost usmerjenega praktičnega usposabljanja v tujini, ki ga kot pilotski projekt organiziramo v okviru konzorcija in v izvedbi Zavoda za Novodobno Izobraževanje (ZNI).

Več informacij dobite na tej povezavi.  

ECTS - users' - guide

The Grading system in Slovenia

Grades ranges from 1 to 10, 1 being the lowest and 10 being the highest possible grade.

Slovenia Marks

Approximate Equivalent

ECTS Grading Scale

10

excellent

A

9

very good

B

8

good

C

7

satisfactory

D

6

sufficient

E

5-1

fail

F / FX

Editor: International Relations Office