Raziskovalna skupina in projekti

Raziskovalna skupina

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru ima registriano Raziskovalno skupino, v katero so vključeni visokošolski učitelji, asistenti in strokovni sodelavci.

Vodja raziskovalne skupine je red. prof. dr. Vesna Rijavec.
 

 

 

 

AKTUALNI PROJEKTI PF UM
 
Zap. št. Program Referenčna številka Ime projekta Kontaktna oseba Začetek Konec Koordinatorska institucija
1 Rights and Citizenship Programme 831628 Diversity of Enforcement titles in cross-border debt collection in the EU - EU-En4s  prof. dr. Tjaša Ivanc 01.09.2019 31.08.2021 UM PF
2 Rights and Citizenship Programme 831623 European Investigation Order – legal analysis and practical dilemmas of international cooperation - EIO-LAPD  doc. dr. Miha Šepec 01.05.2019 30.04.2021 UM PF
3 Rights and Citizenship Programme SEP 210457008/ ID 806937 LAWtrain: An Innovative and Interactive Cross-border Training for Lawyers  prof. dr. Vesna Rijavec 01.01.2019 31.12.2020 UNIVERSITY OF TORINO
4 Erasmus +
Jean Monnet
  Jean Monnet Chair of Energy Law and Policy: Energy Market Regulation, Competition and Climate  izr. prof. dr. Aleš Ferčič 01.09.2018 31.08.2021 UM PF
5 JUST programme Grant Agreement number: 823799 — WOODIe — ISFP-2017-AG-CORRUPT WOODIe - WHISTLEBLOWING OPEN DATA IMPACT. AN IMPLEMENTATION AND IMPACT ASSESSMENT doc. dr. Miha Šepec 01.01.2019 31.12.2020 UNIVERSITY OF TORINO
6 ARRS - domači 2017
CRP projekti
  MAPA: Multidisciplinarna analiza prekarnega dela: pravni, ekonomski, socialni in zdravstveno varstveni vidik.  prof. dr. Darja Senčur Peček 2018 2020 UNIVERZA V LJUBLJANI, PRAVNA FAKULTETA
7 ARRS - BILATERALA BI-US/18-19-054 Nevladne organizacije in njihova vloga v okoljski in energetski politiki v Republiki Sloveniji in Združenih državah Amerike izr. prof. dr. Aleš Ferčič 2018 2019 UM PF
Partnerska organizacija: University of Washongton, School of Marine and Environmental Affairs (prof. Nives Dolšak)
8 ARRS - BILATERALA BI-HR/18-19-052 Pravna analiza veljavne energetske zakonodaje Republike Slovenije in Republike Hrvaške in priporočila za njeno izboljšanje izr. prof. dr. Aleš Ferčič 2018 2019 UM PF
Partnerska organizacija: Pravna fakulteta Zagreb
9 ARRS - BILATERALA BI-HR/18-19-034 Pravno varstvo pacientovih pravic, dolžnosti in odgovornosti izr. prof. dr. Suzana Kraljić 2018 2019 UM PF
Partnerska organizacija: Pravna fakulteta Split
10 ARRS - BILATERALA BI-US/18-20-057 Kontinentalno pravo proti "Common Law" - presoja "pravil" dokaznega prava (testiranje dopustnosti elektronskih dokazov v anglosaškem in kontinentalnem pravnem sistemu) izr. prof. dr. Tjaša Ivanc 01.10.2018 30.09.2020 UM PF
Partnerska organizacija: Wayne State University, Law School
11 ARRS - BILATERALA BI-DE/19-20-004 Digitalizacija v kazenskem pravu doc. dr. Miha Šepec 01.01.2019 31.12.2020 UM PF
Partnerska organizacija: Georg August University of Göttingen, Faculty of Law
12 ARRS - BILATERALA BI-DE/19-20-013 Razvoj in trendi v pravni ureditvi odvetništva v Sloveniji in Nemčiji izr. prof. dr. Tjaša Ivanc 01.01.2019 31.12.2020 UM PF
Partnerska organizacija: University of Hannover, Faculty of Law
13 ARRS - BILATERALA BI-RU/19-20-031 Raziskovanje civilnopravnih izzivov informacijske drube izr. prof. dr. Tjaša Ivanc 01.01.2019 31.12.2020 UM PF
Partnerska organizacija: Ural State Law University, Yekaterinburg