Zaključeni projekti 2003 - 2018

Zap. št. Program Referenčna številka Ime projekta Kontaktna oseba Začetek Konec Koordinatorska institucija
1 Tempus CD_JEP- 19014-2004 Master Studies for European Integration - POGESTEI  prof. dr. Silvo Devetak 31.10.2005 31.10.2007 UM PF
2 Tempus 0 Developing a Lifelong Learning Program in European Law  prof. dr. Rajko Knez 1.06.2009 1.01.2011 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA
3 Jean Monnet 0 Ec Competitition Law and Economics  prof. dr. Martina Repas 1.03.2009 1.03.2012 UM PF
4 Jean Monnet 07/0228-Jean  Monnet Chair European Legal Studies  prof. dr. Rajko Knez 1.10.2007 30.06.2013 UM PF
5 Jean Monnet 2008-2667/001-001 or 141596-LLP-1-2008-1 -SI-AJM-MO European Module: The Balancing between Fundamental Rights and Internal Market Freedoms in European U  prof.dr. Rajko Knez 30.06.2008 3.07.2011 UM PF
6 Jean Monnet CO3/009 Free movement of services and workers-Slovenian perspective under EC rules and efect of European C  prof. dr. Rajko Knez 25.06.2003 28.06.2006 UM PF
7 Jean Monnet 04/0161 Giving effect to the EC Law in the light of the horizontal direct effect of directives in Slovene co  prof. dr. Rajko Knez 28.06.2006 3.07.2011 UM PF
8 Jean Monnet 0 Joint Seminars on EU Law:Legal Harmonization with the EC Law  prof.dr. Rajko Knez 1.07.2009 1.07.2012 UM PF
9 Tempus 0 Open Education for open Democracy  prof. dr. Matjaž Tratnik 1.07.2009 16.09.2011 KARL-FRANZENS- UNIVERSITAET GRAZ
10 6in7FP

JLS/2008/CF/ CJ/ 08 -1AG

Simplification of Depths Collection in EU  mag. Andrej Ekart 1.09.2009 1.09.2011 KARL-FRANZENS- UNIVERSITAET GRAZ
11 Jean Monnet 0 Trade liberalisation-EU in WTO  prof. dr. Janja Hojnik 1.07.2009 4.07.2012 UM PF
12 Tempus CD_JEP-27034 -2006  (MD) Master Studies in European Integration and Neighbourhood Policy - MEINEPO prof. dr. Silvo Devetak 1.09.2007 31.12.2009 UM PF
13 Jean Monnet 176236-LLP-1 -2010   -1-SI-AJM-MO Seminars on the Application of the EU Law at the Courts in Slovenia  prof. dr. Rajko Knez 1.09.2010 31.08.2013 UM PF
14 Jean Monnet v postopku The University of Maribor Jean Monnet Center of Excellence  prof. dr. Rajko Knez 1.10.2013 31.08.2016 UM PF
15 Jean Monnet 542718-LLP-1 -2013   -1-SI-AJM-MO Europeanization of Public Law  prof. dr. Aleš Ferčič 1.09.2013 31.08.2016 UM PF
16 Ministrstvo za kulturo 3340-14- 128003 Izbrani vidiki jezikovne situacije Republike Slovenije v vlogi presoje učinkovitosti njene veljavne zakonske ureditve  prof. dr. Aleš Ferčič 1.03.2004 15.09.2004  
17 Tempus 2012-3004/00/001N. 530391 EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY LAW AND GOOD GOVERNANCE-EUNEG  prof. dr. Silvo Devetak 15.10.2012 31.12.2016 UM PF
18 6in7FP JUST/2012/ JCIV/ AG/ 3434 Dimension of Evidence in European Civil Procedure  prof. dr. Vesna Rijavec 1.03.2013 1.03.2015 UM PF
19 Bilateral Programme   Razsežnosti dokazovanje z vidika civilnega pravosodja  prof.dr. Vesna Rijavec 1.03.2015 31.12.2016 UM PF
20 Erasmus + 565106-EPP- 1-2015 -1-SI-EPPJMO-PROJECT Central European LAw Conference for students  prof.dr. Janja Hojnik 1.09.2015 31.08.2016 UM PF
21 JUST programme   Remedies concerning Enforcement of Foreign Titles according to Brussels I Recast  prof. dr. Vesna Rijavec 1.02.2016 31.07.2018 UM PF
22 Rights and Citizenship Programme JUST/2014/ JTRA/ AG/EJTR/6771 European Civil Procedure for Lawyers: Promoting Training to Improve the Effectiveness of Transnational Justice  prof. dr. Vesna Rijavec 2015 2017 UNIVERSITY OF TORINO
23 ARRS - Bilaterala   Bilaterala: Bosna in Hercegovina  prof. dr. Tomaž Keresteš 2016 2017 UM PF
24 ARRS - Bilaterala   Bilaterala Turčija prof. dr. Suzana Kraljić 2016 2018 UM PF
25 ARRS   Programska skupina: civilno gospodarsko pravo       UM PF
26 ARRS CRP V6-1647 Jezikovna politika RS in potrebe uporabnikov prof. dr. Janja Hojnik 1.10.2016 30.09.2017 nosilec je SAZU ZRC
27 Erasmus plus Jean Monnet Chair   Smart and Sharing EU Economy prof. dr. Janja Hojnik 2016 2018 UM PF
28 TEMPUS Joint Project/ EU   European and International Law Master Programme - Development in Eastern Europe - InterEULawEast prof. dr. Rajko Knez     partner
29 Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS   Odškodninska odgovornost EU in RS za izbris kvalificiranih obveznosti banke: Analiza posledic primera Kotnik prof. dr. Janja Hojnik     UM PF
30 Swiss Government   Evaluation of legal research in Europe prof. dr. Janja Hojnik     partner; nosilec projekta je PF v Bernu (Švica)
31 Pravna fakulteta Osijek (RH)   Pre-bankruptcy procedure and companies restructuring as a means of avoiding liquidation prof. dr. Saša Prelič      
32 Pravna fakulteta na Rijeki (RH)   Pravni aspekti korporativnih akvizicija i restrukturiranje trgovačkih društava utemeljeno na znanju prof. dr. Saša Prelič