Storitve

Knjižnica Mirka Ilešiča Pravne fakultete Univerze v Mariboru izvaja in omogoča članom in uporabnikom naslednje osnovne storitve:

Storitve knjižnice so brezplačne, z izjemo medknjižnične izposoje in vodenja bibliografije za zunanje uporabnike.