Podaljšanje roka izposoje in rezervacija gradiva, geslo za COBISS/OPAC

Če želi uporabnik imeti knjigo še po izteku roka izposoje, mora rok izposoje podaljšati. To je mogoče samo, če medtem knjige ni rezerviral drug uporabnik.

Izposojenemu gradivu je mogoče podaljšati rok izposoje največ trikrat.
Podaljšanje oz. rezervacija gradiva se ureja

Rezervirano gradivo čaka na uporabnika 5 delovnih dni od dne, ko je bilo to gradivo vrnjeno v knjižnico. .
Naročeno prosto gradivo čaka na uporabnika 3 delovne dni.

GESLO ZA COBISS/OPAC

Za pregled lastne izposoje, podaljšanje roka izposoje in rezervacijo gradiva preko interneta, knjižnica uporabniku dodeli geslo za COBISS/OPAC.
Geslo velja v vseh knjižnicah članic UM in v UKM in služi tudi kot identifikacija za oddaljeni dostop do elektronskih virov.
Dodelitev gesla je možno urediti le osebno v knjižnici UM, uporabnik pa lahko geslo kasneje tudi spremeni (Moja knjižnica).

Uporabnik preko interneta ne more podaljšati roka izposoje gradivu, ki mu je rok izposoje že potekel; rok izposoje takemu gradivu se lahko podaljša le osebno v knjižnici oz. preko telefona (+386 (0) 2 250 42 49) .

Na internetu (Moja knjižnica) si lahko tudi nastavite, da Vas sistem COBISS/OPAC preko elektronske pošte obvešča o prispelih rezervacijah oz. naročenem gradivu - poskrbite za ažuren vnos e-naslova.