Preverjanje kakovosti objav, založb, faktorji vpliva

Kakovost revij (faktor vpliva (JCR, SNIP), uvrstitev znotraj četrtin, kategorije, vključenost v mednarodne baze podatkov) lahko preverite na povezavah:

Faktor vpliva JCR (1994-) COBISS/OPAC

Faktor vpliva SNIP COBISS/OPAC - Faktor vpliva revij iz Source Normaliz. Impact per Paper (SCOPUS)

SICRIS:

Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti

Bibliografska merila znanstvene in strokovne uspešnosti (priloga 1 pravilnika)

Metodologija ocenjevanja prijav za razpise

Dodatna navodila za katalogizacijo bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti

Mednarodne bibliografske baze podatkov (BIBLIO-A)

Revije, ki niso vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, se pa upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij (BIBLIO-B)

Mednarodne založbe (BIBLIO-C)

Zaključene znanstvene zbirke podatkov (BIBLIO-D)

Formule za izračun točk in kriteriji nadpovprečne znanstvene uspešnosti (A'', A', A1/2)

Maksimalno število točk za znanstvena dela

 

Habilitacije UM

 

Habilitacije UM

 

Plenilske / lažne revije oz. založniki 

Za odprto dostopne revije sta najbolj (pri)znani orodji za odkrivanje le-teh Beall's list - seznam nezanesljivih založnikov, in DOAJ - seznam preverjenih, kvalitetnih revij in založnikov. Več informacij lahko najdete tukaj.

 

Članek dr. Janje Hojnik v zvezi z roparskimi revijami v reviji Pravna praksa, 17. 12. 2015

Prispevek dr. Janje Hojnik v zvezi z roparskimi revijami na konferenci "Priložnosti in pasti elektronskih revij", UKM, 4. 2. 2016