Cenik

CENIK KNJIŽNIČNIH STORITEV ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019

 

1.

Storitve izposoje

Študenti UM in dijaki nad 18. let

Študenti drugih univerz oz. visokošolskih zavodov in upokojenci, invalidi

Brezposelni, prejemniki denarne socialne pomoči (z ustreznim dokazilom)

Drugi uporabniki

1.1.

Letna članarina

(v knjižnici prvega vpisa v sistemu KISUM)

7,50 EUR

(Študenti UM plačajo članarino ob vpisu na UM)

11,00 EUR

brezplačno

13,00 EUR

 

Članarina za 3 mesece

5,00

5,00

brezplačno

5,00

1.2.

Opomini (na enoto knjižničnega gradiva) 

 

- 1. opomin (po sedmih dneh od preteka roka izposoje)

2,15 EUR

- 2. opomin (po sedmih dneh od prvega opomina)

5,00 EUR

- 3. opomin (po sedmih dneh od drugega opomina

8,50 EUR

- opomin pred tožbo

15,00 EUR

- tožba

dejanski stroški

1.3.

Izgubljeno ali uničeno gradivo

Gradivo, ki je izšlo po 1.1.2007

Gradivo, ki je izšlo do 31.12.2006

 

50,00 + 6,00 EUR za stroške obdelave in opreme

80,00 + 6,00 EUR za stroške obdelave in opreme

1.4.

Poškodovano gradivo

Popravilo poškodovanega gradiva

 

15,00 + 6,00 EUR za stroške obdelave in opreme

2.

Medknjižnična izposoja in posredovanje gradiva (samo za zaposlene na UM PF)

2.1.

Gradivo iz slovenskih knjižnic, s katerimi nimamo sklenjene pogodbe o sodelovanju

 

knjiga (1 enota)

8,00 EUR

članek (do 20 strani)

3,00 EUR

2.2.

Gradivo iz slovenskih knjižnic, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo o sodelovanju

 

knjiga (1 enota)

brezplačno oz. cena pošiljanja

članek (do 20 strani)

brezplačno oz. cena pošiljanja/skeniranja

2.3.

Gradivo iz tujih knjižnic

 

knjiga (1 enota)

20,00 EUR oz. cena dobavitelja

članek (do 20 strani)

9,00 EUR oz. cena dobavitelja

3.

Kopiranje in izpisovanje

 

 

- fotokopija A4

0,05 EUR

- fotokopija A3

0,10 EUR

4.

Bibliografska obdelava gradiva  

Študenti in zaposleni na UM za enote, ki so nastale v času študija/zaposlitve na UM PF

Drugi uporabniki

 

Bibliografija (vnos, vodenje in vrednotenje) – 1 ura

brezplačno

24,00 EUR

 

Plačilo DDV: Kjer ni izrecno navedeno, da je v ceno vključen DDV, se le-ta ne plačuje v skladu s 42. členom Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1-UPB3, Ur. l. RS 13/2011 s sprem. in dop. do 90/2015).
Cenik knjižničnih storitev Univerze v Mariboru za študijsko leto 2018/2019 je sprejel UO UM na seji dne 29. 5. 2018.