Cenik

 

CENIK KNJIŽNIČNIH STORITEV  za študijsko leto 2020/2021

 

1.

Storitve izposoje1

1.1.

Letna članarina

13,00

Članarina za 3 mesece

5,00

Letna članarina za študente UM in dijake nad 18. let

(študenti UM plačajo članarino ob vpisu na UM)

8,00

Študenti drugih visokošolskih zavodov

11,00

Upokojenci (z ustreznim dokazilom)

11,00

Invalidi (z ustreznim dokazilom)

11,00

Brezposelni (z ustreznim dokazilom)

brezplačno

Prejemniki denarne socialne pomoči (z ustreznim dokazilom)

brezplačno

Mladina do 18. leta starosti

brezplačno

1.2.

Članska izkaznica

5,00

1.3.

Opomini (na enoto knjižničnega gradiva)

 

1. opomin (po 7-ih dneh od poteka roka izposoje)

2,15

 

2. opomin (po 7-ih dneh od prvega opomina)

5,00

 

3. opomin (po 7-ih dneh od drugega opomina)

8,50

 

Opomin pred tožbo1

15,00

 

Tožba1

dejanski stroški

1.4.

Izterjava (po 14-ih dneh od 3. opomina)2     

25,00

1.5.Pošiljanje gradiva po pošti 
 

teža pošiljke do 1000 g (npr. 1 večja ali dve manjši knjigi) 

3,00 na paket
teža pošiljke do 2000 g 4,00 na paket

1.6.

Izgubljeno ali uničeno gradivo1

Gradivo, ki je izšlo po 1. 1. 2009

50,00 + 6,00 EUR za stroške obdelave in opreme

Gradivo, ki je izšlo do 31. 12. 2008

80,00 + 6,00 EUR za stroške obdelave in opreme

Tablični računalnik z opremo

strošek nabave + 12,00 EUR za stroške obdelave in opreme

1.7.

Poškodovano gradivo1

 

Popravilo poškodovanega gradiva

15,00 + 6,00 EUR za stroške obdelave in opreme

2.

Kopiranje in tiskanje1

2.1.

Kopiranje in tiskanje na tiskalniškem sistemu

 

A4

0,05

 

A3

0,10

3.

Medknjižnična izposoja in posredovanje dokumentov1

3.1.

Gradivo iz drugih slovenskih knjižnic

 

Knjiga (1 enota)

8,00 oz. cena dobavitelja

 

Članek (do 20 strani)

3,00 oz. cena dobavitelja

4.

Bibliografska obdelava gradiva1 

Študenti in zaposleni na UM

Drugi uporabniki

4.1.

Bibliografija (vnos, vodenje in vrednotenje) – 1 ura

brezplačno

24,00

4.2.

Katalogizacija – 1 ura

brezplačno

24,00

V ceno za druge uporabnike je vključen 22 % DDV.

1 Velja za visokošolske knjižnice Univerze v Mariboru

Plačilo DDV: Kjer ni izrecno navedeno, da je v ceno vključen DDV, se le-ta ne plačuje v skladu s 42. členom Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1-UPB3, Ur. l. RS 13/2011 s sprem. in dop. do 77/2018).

Cenik je priloga Knjižničnega reda knjižnice Mirka Ilešiča Pravne fakultete Univerze v Mariboru; posamezne storitve se izvajajo na podlagi določil tega Knjižničnega reda.

Cenik knjižničnih storitev knjižnice Mirka Ilešiča Pravne fakultete Univerze v Mariboru za študijsko leto 2020/2021 je sprejel Poslovodni odbor Pravne fakultete Univerze v Mariboru na podlagi Cenika knjižničnih storitev Univerze v Mariboru za študijsko leto 2020/2021, sprejetega na 27. redni seji UO UM z dne 28. 5. 2020.

 

Dekanica PF UM

prof. dr. Vesna Rijavec, l. r.