Vpis v knjižnico, podaljšanje članstva

Z vpisom v našo knjižnico, UKM ali v katero koli visokošolsko knjižnico Univerze v Mariboru si pridobite članstvo v vseh knjižnicah v tem sistemu.

Člani knjižnice lahko postanejo:

a) visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski sodelavci in študenti Univerze v Mariboru, ki svoj status potrdijo z ustreznim dokumentom;

b) nad 15let stari državljani RS, ki knjižnično gradivo in knjižnico potrebujejo za permanentno izobraževanje, strokovno in znanstveno delo ter za poglobljeno izobraževanje. Za točnost podatkov pri uporabnikih do 18. leta, ki nimajo svojih veljavnih dokumentov, jamčijo prisotni starši ali skrbniki s podpisom pristopne izjave in s predložitvijo svojega osebnega dokumenta.

c) tuji državljani, ki redno/izredno ali začasno (v okviru študentske oz. profesorske izmenjave) študirajo oz. raziskovalno delujejo na članicah Univerze v Mariboru. Njihov porok je običajno Univerza v Mariboru (študenti), lahko pa tudi fakulteta (raziskovalci). V primeru, da je porok Univerza v Mariboru, se študenta napoti v Univerzitetno knjižnico Maribor, da ga tam vpišejo v knjižnico.

Za vpis v knjižnico oz. za podaljšanje članstva v knjižnicah Univerze v Mariboru potrebujete osebni dokument.

PODALJŠANJE ČLANSTVA, ČLANARINA

Študenti Univerze v Mariboru s statusom so plačali letno članarino že ob vpisu na fakulteto ali v višji letnik (znesek članarine je vključen v vpisnino), zato članarine za knjižnico ni potrebno ponovno plačati. Članarina je veljavna za tekoče študijsko leto in je ni potrebno posebej obnoviti (podatki o študentih se črpajo iz AIPSa).

Študenti brez statusa in ostali državljani plačajo letno članarino ali članarino za 3 mesece ob obisku knjižnice in je veljavna od dneva plačila (cenik storitev).

Brezposelne osebe so plačila letne članarine oproščene, vendar morajo svoj status izkazati z ustreznim potrdilom, ki ga dobijo na Zavodu za zaposlovanje.

 

IZKAZNICA ZA KNJIŽNICO

Z vpisom v našo knjižnico, UKM ali v katero koli visokošolsko knjižnico Univerze v Mariboru si pridobite članstvo v vseh knjižnicah v tem sistemu. 

Študenti Univerze v Mariboru kot člansko izkaznico za knjižnico uporabljajo študentsko izkaznico, zaposleni na Univerzi v Mariboru akademsko izkaznico, ostali uporabnikom pa si v Univerzitetni knjižnici (proti plačilu) uredijo izdajo izkaznice, s katero si lahko izposojajo gradivo na dom, ga berejo v čitalnici, uporabljajo informacije iz računalniških baz in koristijo druge storitve knjižnic Univerze v Mariboru.