Preverba disertabilnosti in tematske poizvedbe


Za pomoč pri izdelavi disertabilnosti Vaše doktorske disertacije, ki jo boste zagovarjali na naši fakulteti (tj. Pravni fakulteti Univerze v Mariboru), se oglasite v knjižnici pri mag. Nataliji Orešek.


Preverba disertabilnosti doktorskih disertacij je namenjena temu, da vsak avtor sam preveri, koliko je iz njegovega področja že objavljeno in kaj je objavljeno (v kateri smeri gredo raziskave) – zato je priporočljivo, da vsak avtor preverbo naredi sam.

Uporabniki imajo iz knjižnice oz. iz prostorov fakultete možnost brezplačnega dostopa do posameznih elektronskih baz, kjer lahko najdete polna besedila člankov in celo knjig. Dostop do baz, v katerih se opravlja disertabilnost, je za zaposlene na UM in za študente mogoč tudi od doma (t.i. oddaljen dostop (tj. dostop od doma)).

Seznam pravnih baz, do katerim imamo urejen dostop:

Oddaljen dostop oz. dostop od doma je mogoč za študente z urejenim statusom in zaposlene na univerzi, ki so vpisani v eno od knjižnic Univerze v Mariboru. Za uspešno prijavo potrebujete številko članske izkaznice knjižnice in geslo za COBISS/OPAC, ki si ga lahko kasneje tudi spremenite na naslovu http://www.izum.si->COBISS-> "Moja knjižnica".

Geslo dobite v naši knjižnici.

Seznam elektronskih virov, do katerih imamo trenutno dostop, je zbran tudi na naši spletni strani.