Centri

Center za pravno izobraževanje in raziskovanje

Center za medicinsko pravo

  • Predstojnica: red. prof. dr. Suzana Kraljić

Center za normativno dejavnost

  • Predstojnik: red. prof. dr. Tomaž Keresteš

Center za alternativno reševanje sporov

  • Predstojnik: red. prof. dr. Tomaž Keresteš

Center Alumni

  • Predstojnica: doc. dr. Katja Drnovšek