Centri

Center za pravno izobraževanje in raziskovanje

Center za medicinsko pravo

  • Predstojnica: izr. prof. dr. Suzana Kraljić
    mandat: od 29.09.2017 do 28.09.2021

Center za normativno dejavnost