Dogodki

Predstavitev študentskih tekmovanj na PF UM

Datum objave: 21.05.2019 | Datum poteka: 30.05.2019

KDAJ: v sredo, 29. maja 2019, ob 13. uri
KJE: v predavalnici Auditorium Maximum

Spoštovani študenti!

vljudno vabljeni na predstavitev študentskih tekmovanj iz znanja prava. Predstavitev bo potekala dne 29.5.2019 v predavalnici Auditorium Maximum. Tekmovanja bodo predstavljali njihovi mentorji, s pomočjo nekdanjih udeležencev tekmovanj.

Študentska pravna tekmovanja so odlična priložnost za pridobitev znanj in kompetenc, ki se jih le stežka pridobi v postopku rednega študija. To velja tako za pravno pisanje in  in pravno raziskovanje, kakor tudi za  nastopanje pred strokovno javnostjo. Pomen tovrstnih tekmovanj je prepoznan tudi na trgu dela, kjer imajo študentje s takšno izkušnjo konkurenčno prednost pred ostalimi. O tekmovanjih si lahko več preberete na sledečem URL: https://www.pf.um.si/studij/obstudijske-dejavnosti/tekmovanja-studentov/

Zgolj stavek ali dva o tekmovanjih pa tukaj:

Tekmovanje "Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Court" je tekmovanje iz poznavanja mednarodnega gospodarskega in arbitražnega prava in velja za eno najprestižnejših. Letos se ga je udeležilo preko 370 ekip iz celega sveta. Tekmovanje poteka od oktobra do januarja (pisna faza); v marcu ali aprilu se izvedejo simulirani arbitražni postopki na Dunaju (ustna faza), kjer potekajo tudi finalni boji. Letos je študentka Hana Šrot PF UM osvojila nagrado za eno izmed najboljših govornic tekmovanja.

European Law Moot Court Competition (ELMC) je tekmovanje pred simuliranim sodiščem, v katerem študenti pripravijo pisne vloge glede postavljenega problema s področja prava EU in predstavijo svoje argumente v ustnem postopku pred Sodiščem EU. Tekmovanje se izvaja vsako leto in poteka v dveh jezikih, v francoščini in angleščini. Tekmovanje je sestavljeno iz treh stadijev: pisni (od septembra do konca novembra); ustni: najboljših 48 ekip, ki so izbrane na osnovi pisnih vlog, je povabljenih na regionalno tekmovanje, ki poteka februarja na štirih lokacijah po svetu. Na vsaki lokaciji je 12 ekip in samo ena ekipa iz vsake regije se uvrsti v tretji stadij tekmovanja; tretji stadij tekmovanja poteka v Luksemburgu na Sodišču EU v začetku aprila pred sodniki Sodišča EU. Letos se je ekipa PF UM uvrstila na regionalni finale tekmovanja (druga faza), ki se je odvijal v Firencah.

Tekmovanje "Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition" je eno najprestižnejših tekmovanj na svetu in je obenem tudi največje tekmovanje študentov prava na svetu. Tekmovanje preizkuša znanje študentov iz mednarodnega javnega prava in je prav tako razdeljeno na pisno in ustno fazo. Ustna faza in finale tekmovanja potekata v Washingtonu. Letos se je ekipa PF UM udeležila 'selection rounds' v Lizboni na Portugalskem in bila kasneje povabljena tudi na nadaljevanje tekmovanja v ZDA (v Washington), kjer je ustno zagovarjala svoje argumente.

Tekmovanja v okviru Model United Nations (MUN) konferenc. Na teh se po pravilih postopka, ki veljajo za posamezen odbor mednarodne organizacije, obravnavajo pereče teme, ki pestijo mednarodno skupnost. Vsak delegat predstavlja po eno državo članico posameznega odbora, debata pa v celoti poteka v angleškem jeziku, kar pripomore ne le h krepitvi retoričnih in pogajalskih sposobnosti, ampak tudi bogatenju besedišča. Lani in letos so študenti PF UM osvojili večje število prestižnih nagrad, tako ekipno, kakor tudi posamično.

Tekmovanje »Študentska pravda« je vseslovensko tekmovanje študentov prava, iz znanja civilnega procesnega prava in materialnega prava. Na tekmovanje se študenti prijavite v skupinah med 3 in 5 študentov. Sestavljata ga pisna in ustna faza. Tekmovanje poteka na PF UM in je odlična iztočnica za katero od mednarodnih tekmovanj. Lansko leto je ekipa PF UM osvojila 2. mesto na tekmovanju.

 

 

 

LAWTrain izobraževanje

Datum objave: 21.05.2019 | Datum poteka: 04.06.2019

KDAJ: ponedeljek, 3. junij 2019, s pričetkom ob 15. uri
KJE: v Senatni sobi

Vljudno vabljeni, da se 3. junija 2019 ob 15.00 uri udeležite LAWTrain izobraževanja, ki bo ponudilo praktične delavnice z reševanjem konkretnih primerov in diskusijo o rešitvah na področju Evropske uredbe št. 1215/2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah.

Vljudno prosimo, da se zainteresirani do 29.5.2019 prijavite na e-naslov izr. prof. dr. Tjaše Ivanc.

Obvestilo je namenjeno predvsem doktorskim študentom modula Civilno pravo.

Tekmovanje iz mediacije

Datum objave: 06.05.2019 | Datum poteka: 28.05.2019

KDAJ: v torek, 28. maja 2019, ob 17. uri
KJE: na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru

Mediacija je način reševanja spora, v katero se sprte strani ali strani, ki imata določeno sporno področje ali vprašanje, vključita prostovoljno z namenom iskanja rešitve, ki bi bila sprejemljiva za obe strani. Celoten proces usmerja in vodi mediator, ki pomaga udeleženim, da konstruktivno izrazijo probleme, želje in potrebe in aktivno sodelujejo pri iskanju rešitve. Mediator je nevtralen in skrbi za proces, glede vsebine pa se ne opredeljuje.
Mediacija je zelo pomembna, saj ne samo, da prispeva k izboljšanju odnosov in zmanjšuje možnost zaostrovanja sporov v prihodnje, prav tako, prispeva k razvijanju učinkovitih oblik preprečevanja in razreševanja težav in nesoglasij.

28. maja 2019 Študentski svet Pravne fakultete prireja tekmovanje iz mediacije, kjer se boste imeli možnost preizkusiti v vlogi mediatorja ali ene izmed strank, ter poskušali rešiti spor.


 

Zakaj bi se prijavili?


Dobili boste nova znanja, ki jih doslej še niste in jih boste morda lahko koristno uporabili kasneje ter videli, kako to dejansko poteka v praksi, ker boste tako preizkusili samega sebe; ker boste spoznali resničnega mediatorja in sama priprava na tekmovanje vam pa bo ob študijskih obveznostih vzela zelo malo časa (ob dobri organizaciji skupine eden ali dva popoldneva).

Primer bo povezan z delovnim pravom, tako da je tekmovanje primerno za vse letnike in stopnje PF.

Na koncu bo komisija izbrala najboljšo skupino in tiste seveda čaka tudi nagrada.

PRIJAVITE SE LAHKO PRI:
Teodori Kordiš (teodora.kordis@student.um.si) in Dori Klančnik (dora.klancnik@student.um.si) do vključno 14. 5. 2019. Prijavite se lahko v skupinah po 3 ali kot posameznik (pri čemer ti izmed vseh prijavljenih dodelimo skupino za pripravo na tekmovanje). Vse ostale informacije bomo posredovali na mail.

Posvet PREKRŠKOVNO PRAVO IN ENERGETIKA

Datum objave: 09.04.2019 | Datum poteka: 25.05.2019

KDAJ: v petek, 24. maja 2019, s pričetkom ob 9. uri
KJE: na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru

Inštitut za kazensko in prekrškovno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru v sodelovanju z Jean Monnet katedro za energetsko pravo in politiko vabita na posvet PREKRŠKOVNO PRAVO IN ENERGETIKA, ki bo potekal 24. 5. 2019 na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru.

Na posvetu bodo univerzitetni profesorji, odvetniki ter strokovnjaki iz prakse predstavljali aktualne teme prekrškovnega prava energetike kot tudi širšega polja prava energetike. Dvema sekcijama znotraj posveta bo sledila še okrogla miza o izzivih v energetskem sektorju z ozirom na novi energetski sveženj, ki je formalno gledano samostojen dogodek, organiziran v okviru aktivnosti Jean Monnet Katedre za energetsko pravo in politiko, ker pa bo udeležba na okrogli mizi brezplačna, za udeležence posveta lahko funkcionalno gledano predstavlja dodatek k posvetu.

Tako posvet kot tudi okrogla miza ciljata na dvig ravni prava energetike in prekrškovnega prava, ki gotovo pomembno vpliva na položaj dobaviteljev energije in drugih subjektov na trgu. Verjamemo, da je posvet dobra priložnost za druženje, diskusijo in širjenje (pravnih) obzorij, zaradi tega vas vljudno vabimo, da se dogodka udeležite.
 

PROGRAM

Prihod in prijave 8:45 – 9:00

Nagovori 9:00 – 9:15

Sekcija 1 – Izzivi prekrškovnega prava energetike – 9:15 – 11:00

prof. dr. Zlatan Dežman – Pojmovna zgradba prekrška zoper energetsko varnost

asist. dr. Miha Šošić - Primeri blanketnega urejanja v EZ-1

prof. dr. Katja Filipčič - Globe za prekrške s področja energetike

doc. dr. Miha Šepec - Prepoved ponovnega sojenja o isti stvari

asist. Jan Stajnko - Prehajanje dokazov iz nadzornega v prekrškovni postopek

Mihael Pojbič in Aljoša Polajžar – Problem načela zakonitosti v EZ-1
 

Odmor – 10:45 – 11:00
 

Sekcija 2 – Izbrane teme prava energetike – 11:00 – 12:00

pred. asist. dr. Luka Martin Tomažič - Kvaliteta zakonodaje na področju energetike in vladavina prava

doc. dr. Petra Weingerl - Potrošniki in uveljavljanje pravnega varstva na področju energetike

izr. prof. dr. Aleš Ferčič: Državne pomoči v energetskem sektorju: izbrane teme  

Janez Stušek – Varstvo osebnih podatkov in EZ-1
 

Odmor – 12:00 – 12:30
 

Okrogla miza – Izzivi v energetskem sektorju z ozirom na novi energetski sveženj – 12:30 – 14:00

Okroglo mizo bo moderiral izr. prof. dr. Aleš Ferčič, sodelovali pa bodo ugledni gostje, ki bodo izpostavili zorne kote različnih deležnikov v sektorju energetike (vključno s sektorskim regulatorjem -Agencijo za energijo).         
 


KOTIZACIJA

Kotizacija za udeležbo na posvetu znaša 180 EUR (brez DDV). Za doktorske študente pravne fakultete kot tudi za 3 ali več prijav z iste organizacije velja znižana cena kotizacije, ki znaša 130 EUR (brez DDV). Kotizacija vključuje strošek udeležbe, gradiva in potrdilo o udeležbi ter odmore za kavo in prigrizke. Udeležba na okrogli mizi je brezplačna.

Če se udeležba na posvetu odpove do tega dneva so prijavljeni upravičeni do povračila kotizacije v celoti. Če se udeležba odpove do 22. 5. 2019 se udeležencem povrne znesek v višini polovice kotizacije. Če se udeležba odpove po tem datumu kot tudi v primeru izostanka od posveta brez vnaprejšnje odpovedi udeleženci niso upravičeni do povrnitve kotizacije.

Kotizacijo je potrebno nakazati do petka, 17. 5. 2019. Vse nadaljnje informacije v zvezi s plačilom bodo posredovane po prijavi.


PRIJAVA

Na posvet in okroglo mizo se prijavite tako, da najkasneje do petka, 17. 5. 2019, na naslov institut.kpp@um.si pošljete sporočilo, v katerem navedete število oseb, ki se želijo udeležiti dogodka.


INFORMACIJE

asist. Jan Stajnko

T: 02 250 42 47

E: jan.stajnko@um.si


Več informacij o posvetu, vključno s podrobnejšim opisom programa in predstavitvijo govorcev, lahko najdete na spletni strani pravne fakultete: www.pf.um.si.