Dogodki

ONLINE brezplačni tečaj slovenskega jezika za pravnike z dr. Natašo Hribar

Datum objave: 16.09.2020 | Datum poteka: 01.10.2020

KDAJ: v ponedeljek, 28., in v sredo, 30. septembra 2020 s pričetkom ob 11. uri
KJE: preko orodja MS Teams

Prijavo opravite >> TUKAJ <<


Spoštovani študenti,

Univerzitetni učitelji že vrsto let opazujemo upadanje poznavanja slovničnih pravil pri pripravi študentskih pisnih del v slovenskem jeziku, bodisi izpitov, seminarskih ali diplomskih in magistrskih del. Mnogi študenti nam sami priznate, da niste prepričani, kje naj bi stale vejice, kaj je priredje, kaj podredje, kako je z rodilnikom, kako s sestavljenimi vezniki, kaj je pogovorni in kaj knjižni jezik itd. Ker je to znanje za bodoče pravnike izjemnega pomena za splošen vtis del, ki jih pripravljate pri svojem poklicu in ki so vročena bodisi strankam v postopku, bodisi javno objavljena (pogosto boste namreč delovali kot oblastni organi, ki izdajajo sodbe in odločbe v imenu Republike Slovenije), na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru pripravljamo brezplačen šest urni tečaj slovenskega jezika za pravnike.

Tečaj bomo izvedli v ponedeljek, 28., in v sredo, 30. septembra 2020 s pričetkom ob 11. uri – vsak dan po tri šolske ure z vmesno pavzo.  Tečaj bo potekal v spletni obliki, preko orodja MS Teams,  na tečaj pa se prijavite >> TUKAJ <<. Prijava na tečaj je obvezna.

Tečaj bo izvedla priznana profesorica slovenskega jezika, dr. Nataša Hribar z Inštituta za slavistiko, Univerze Alpe-Adria v Celovcu, ki ima veliko izkušenj s pravnimi besedili in za revijo Pravna praksa že vrsto let pripravlja prispevke v jezikovnem kotičku. Profesorica vam bo nazorno prikazala najpogostejše napake ter pojasnila, kako jih odpraviti.

Upam, da boste študenti v tečaju, ki ga plača Pravna fakulteta UM in je za študente fakultete torej brezplačen, videli našo dobronamerno pomoč, da tako pri študentskih delih kot kasnejših pravnih besedilih pokažete ne le ustrezno raven poznavanja prava, ampak tudi ustrezno izražanje v slovenskem jeziku. Poplava nizke ravni slovenskega jezika, ki se je razširila s socialnih omrežij na druga področja družbenih aktivnosti, namreč ne sme prevladati tudi v tožbah, sodbah, predlogih zakonov in drugih dokumentih in dopisih, ki so rezultat pravniškega dela. Medtem ko je diplomsko nalogo kot enkratno delo v življenju mogoče dati lektorirati, to pri vsakodnevnem pravniškem delu ni več izvedljiva praksa, tako časovno kot finančno. Vaša dela ne morejo imeti ustrezne pravne avtoritete, če se v njih odražajo pomembne jezikovne pomanjkljivosti. Kot pravniki morate zato biti gotovi v svoje pisne veščine, saj ne morete računati na to, da bo administrativno osebje, ki vam bo pri delu morebiti pomagalo, to obvladalo bolje od vas, ki boste imeli diplomo ali magisterij.

Vljudno vabljeni k udeležbi!

S spoštovanjem,

Prof. dr. Janja Hojnik, organizatorica tečaja

Medicinsko pravo v luči izrednih razmer

Datum objave: 14.09.2020 | Datum poteka: 28.10.2020

KDAJ: v torek, 27.10.2020
KJE: spletni seminar
Center za medicinsko pravo Pravne fakultete Univerze v Mariboru v sodelovanju z Nebro, d.o.o.

VABI na spletni seminar, ki bo v torek, 27. oktobra 2020, od 11. do 17.30 ure.

Dileme v času izrednih razmer pomenijo veliko breme za zdravnike, ki morajo sprejemati hitre odločitve. Zato je prepotreben uvid v pravne podlage opravljanja zdravstvene dejavnosti. Spletni seminar z odličnimi strokovnjaki omogoča celoten pregled najpomembnejših predpisov predstavljen v luči problemov iz krize in pregled preventivnih ukrepov, ki morda zahtevajo še kakšno dodatno pravno urejanje.

Spletni seminar je namenjen zdravnikom, pravnikom, sociologom in vsem, ki jih tematika zanima.

Z udeležbo pridobite 6 kreditnih točk Zdravniške zbornice Slovenije.

Več informacij v nadaljevanju.

Online conference: Workplace Whistleblower Protection in the V4 Countries, France and Slovenia – in Search of an Effective Model of Protection

Datum objave: 14.09.2020 | Datum poteka: 26.09.2020

KDAJ: September 25 2020
KJE: Online

The Chair of European and Collective Labour Law of the Faculty of Law and Administration of the University of Lodz invites all the interested persons to participate in the International Online Conference entitled: “Workplace Whistleblower Protection in the V4 countries, France and Slovenia: in Search of an Effective Model of Protection”, which will take place on September 25, 2020.

The aim of the Conference, organised within the Visegrad Grant, to which the University of Maribor is a partner, concerning Workplace Whistleblower Protection in the V4 countries, France and Slovenia (WhistlePro) financed by the International Visegrad Fund, is to present the current situation concerning whistleblower protection and discuss the needs and methods of improvement in this area, in particular in the context of the new EU Whistleblowing Directive. Among the speakers there are scientists, including WhistlePro project experts representing universities from V4 countries, France and Slovenia, representatives of State authorities, social partners and non-governmental organisations. Thus, the content of the conference is very diversified and takes into account multiple points of view.

Conference held in English language with simultaneous interpretation into Czech, Hungarian, Polish and Slovak languages.

CONTACT: whistlepro_web@wpia.uni.lodz.pl

If you wish to participate in the Conference, please register via the website: https://wpia.uni.lodz.pl/en/research/whistlepro (tag Events) by September 22 this year.
 

https://www.visegradfund.org/

https://wpia.uni.lodz.pl/en/research/whistlepro

Medicina, pravo in družba 2020

Datum objave: 27.02.2020 | Datum poteka: 30.11.2020

KDAJ: 27. in 28. marec 2020 - NOV TERMIN: 27. in 28. november 2020
KJE: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor

Spoštovani,

Zaradi nastale epidemiološke situacije pri nas in v Evropi bomo 29. posvetovanje Medicina, pravo in družba prestavili na nov datum predvidoma 27. in 28. novembra 2020.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in lep pozdrav,
 

Organizacijski odbor posveta:

Prim. dr. Jelka Reberšek Gorišek, dr. med.

Prof. dr. Vojko Flis, dr. med.

Prof. dr. Vesna Rijavec, univ. dipl. prav.

Prof. dr. Suzana Kraljić, univ. dipl. prav.

 

Vljudno vabljeni na že tradicionalni posvet Medicina, pravo in družba - Odgovornost v zdravstvu, ki je letos že devetindvajsetič in sicer v petek in soboto, 27. in 28. novembra 2020 v prostorih Univerze v Mariboru.

Na posvetu bo tekla beseda tudi o odgovornosti in ukrepih zdravstvenih institucij za boj proti odpornim mikrobom, o športnem pravu in medicini, o odgovornosti zdravnikov in zdravstvenih delavcih, o obveznem in dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju, itd.

 

Kotizacija: 250 EUR (z vključenim DDV). Kotizacija vključuje obisk predavanj, pisno gradivo (zbornik), pogostitev med odmori, v času petkovega kosila in petkovo družabno srečanje. Kotizacije so oproščeni upokojeni člani Zdravniškega društva Maribor in Pravniškega društva v Mariboru ter študenti prava, medicine in drugih fakultet. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor; Št. TRR: SI56 0110 0609 0122 141; Sklic: 6509 (obvezno navedite sklic). Z zgodnjimi prijavami do 2. marca 2020 si zagotovite znižano plačilo kotizacije 200 EUR z vključenim DDV.