Dogodki

Teden delovnega prava

Datum objave: 11.05.2021 | Datum poteka: 21.05.2021

KJE: v spletnem okolju

Študentski svet Pravne fakultete Univerze v Mariboru te v dneh od 18. 5. - 20. 5. 2021, vabi na dogodek z naslovom Teden delovnega prava.

Dogodek bo potekal po naslednjem programu:

1. dan: 18. 5. 2021 ob 17:00 - Okrogla miza na temo Zaščita in uveljavljanje pravic delavcev v praksi

Namen okrogle mize bo izvedeti več o delovanju specializiranih delovnih sodišč, o posebnostih postopka, o zanimivih sodnih primerih, o tem, kako je zastopati delodajalce in delavce v sodnih in izvensodnih postopkih, pa tudi o tem, kako deluje inšpektorat za delo in s kakšnimi izzivi se na terenu srečujejo inšpektorji za delo.

Sodelujoči: Mag. Biserka Kogej Dmitrovič, predsednica Višjega delovnega in socialnega sodišča, mag. Helena Polič Kosi, odvetnica, specialistka delovnega prava, Matej Štivan, delovni inšpektor in vodja območne enote IRSD M. Sobota.
 

2. dan: 19. 5. 2021 ob 17:00 - Okrogla miza na temo Pomen socialnega partnerstva

Namen okrogle mize bo izvedeti več o delodajalskih predstavniških organizacijah in o sindikatih, slišati iz prve roke, kako v praksi delujejo sindikalni predstavniki, kako potekajo kolektivna pogajanja, kako se organizirajo stavke, pa tudi, kako se v podjetju sodeluje z delavskimi predstavniki.

Sodelujoči: Robert Grah, direktor Pomurske gospodarske zbornice, mag. Rebeka Tramšek, vodja pravnega svetovanja v družbi Kadring, Mateja Gerečnik, izvršna sekretarka Sindikata kovinske in elektroindustrije in Jakob Počivavšek, predsednik Konfederacije sindikatov Pergam.

Okrogli mizi bo vodila in povezovala prof. dr. Darja Senčur Peček.
 

3. dan: 20. 5. 2021 ob 17:00 - Delavnica na temo platforme Uber

Namen delavnice bo izvedeti več o prednostih in slabostih prihajajočega prihoda platforme Uber v Slovenijo. Kakšne so izkušnje z Uberjem v tujini (ZDA, VB itd.)? Ali Uberjev poslovni model varuje pravice »svojih voznikov«? Po uvodu v tematiko, ki ga bo podal mladi raziskovalec Aljoša Polajžar, boste tudi ostali gostje vabljeni k deljenju vašega mnenja o temi in izkušnjah z Uberjem. »Za piko na i« bo sledil nagradni kahoot kviz pod moderatorstvom študentov Mateja Rožmarina in Tee Unger, na katerem bodo različna zanimiva vprašanja o tematikah iz vseh 3 dni dogodka. Najboljši študenti bodo prejeli nagrade.

Sodelujoči: Aljoša Polajžar, Matej Rožmarin, Tea Unger


Prijave se bodo zaprle v torek 18. 5. 2021 ob 12. uri.

PRIJAVNI OBRAZEC: https://forms.office.com/r/9rgfbaKxAq

Dogodek bo potekal na daljavo, povezavo boste študenti prejeli po elektronski pošti (na naslov, ki ga boste vtipkali v prijavni obrazec).


Vabimo te, da se nam pridružiš tudi ti!

Predstavitev študentskih tekmovanj na PF UM

Datum objave: 10.05.2021 | Datum poteka: 20.05.2021

KDAJ: 17. maja 2021, ob 17. uri
KJE: MS Teams

Spoštovani študenti!

vljudno vabljeni na predstavitev študentskih tekmovanj iz znanja prava. Predstavitev bo potekala dne 17.5.2021 ob 17. uri preko orodja MS Teams. Za priključitev uporabite geslo: vwwdnms.

Tekmovanja bodo predstavljali mentorji in tekmovalci posameznih tekmovanj.

Prednosti udeležbe na mednarodnih tekmovanjih:

  • poseben izbirni predmet na B1 in B2,
  • uporaba pravnih pravil na praktičnem primeru,
  • pridobitev znanj in kompetenc,
  • pridobitev veščin pravnega pisanja in pravne argumentacije,
  • nadgradnja znanja tujih jezikov,
  • sposobnost javnega nastopanja,
  • spoznavanje študentov prava iz celega sveta,
  • potovanja v različne svetovne prestolnice.

Kratka predstavitev tekmovanj:

Tekmovanje "Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Court" je tekmovanje iz poznavanja mednarodnega gospodarskega in arbitražnega prava in velja za eno najprestižnejših. Letos se ga je udeležilo preko 370 ekip iz celega sveta. Tekmovanje poteka od oktobra do januarja (pisna faza); v marcu ali aprilu se izvedejo simulirani arbitražni postopki na Dunaju (ustna faza), kjer potekajo tudi finalni boji. V študijskem letu 2018/2019 je tekmovalka Hana Šrot osvojila nagrado za eno izmed najboljših govornic tekmovanja.

Tekmovanje "Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition" je eno najprestižnejših tekmovanj na svetu in je obenem tudi največje tekmovanje študentov prava na svetu. Tekmovanje preizkuša znanje študentov iz mednarodnega javnega prava in je prav tako razdeljeno na pisno in ustno fazo. Ustna faza in finale tekmovanja potekata v Washingtonu. V letošnjem letu se je ekipa PF UM uvrstila na 14. mesto izmed vseh sodelujočih ekip, poleg odlične razvrstitve v skupnem seštevku obeh memorandumov pa je ekipa PF UM zasedla tudi odlično 2. mesto za pripravljen pisni memorandum tožnika.

European Law Moot Court Competition (ELMC) je tekmovanje pred simuliranim sodiščem, v katerem študenti pripravijo pisne vloge glede postavljenega problema s področja prava EU in predstavijo svoje argumente v ustnem postopku pred Sodiščem EU. Tekmovanje se izvaja vsako leto in poteka v dveh jezikih, v francoščini in angleščini. Tekmovanje je sestavljeno iz treh stadijev: pisni (od septembra do konca novembra); ustni: najboljših 48 ekip, ki so izbrane na osnovi pisnih vlog, je povabljenih na regionalno tekmovanje, ki poteka februarja na štirih lokacijah po svetu. Tretji stadij tekmovanja poteka v Luksemburgu na Sodišču EU v začetku aprila pred sodniki Sodišča EU, tja se uvrstijo najboljše ekipe iz regionalnih tekmovanj. Lani se je ekipa PF UM uvrstila na regionalni finale tekmovanja (druga faza), ki se je odvijal v Lizboni.

Tekmovanja v okviru Model United Nations (MUN) konferenc. Na teh se po pravilih postopka, ki veljajo za posamezen odbor mednarodne organizacije, obravnavajo pereče teme, ki pestijo mednarodno skupnost. Vsak delegat predstavlja po eno državo članico posameznega odbora, debata pa v celoti poteka v angleškem jeziku, kar pripomore ne le h krepitvi retoričnih in pogajalskih sposobnosti, ampak tudi bogatenju besedišča. Lani in letos so študenti PF UM osvojili večje število prestižnih nagrad, tako ekipno, kakor tudi posamično.

Tekmovanje »Študentska pravda« je vseslovensko tekmovanje študentov prava, iz znanja civilnega procesnega prava in materialnega prava. Na tekmovanje se študenti prijavite v skupinah med 3 in 5 študentov. Sestavljata ga pisna in ustna faza. Tekmovanje poteka na PF UM in je odlična iztočnica za katero od mednarodnih tekmovanj.

 

Več: https://www.pf.um.si/studij/tekmovanja-studentov/


Prijava na študentska tekmovanja v študijskem letu 2021/2022:

Prijavite se lahko najkasneje do 1. JUNIJA 2021. Obrazec oziroma navodila za prijavo bodo na voljo po opravljenih predstavitvah tekmovanj.


 

Medicina, pravo in družba 2021

Datum objave: 25.03.2021 | Datum poteka: 06.06.2021

KDAJ: 4. in 5. junij 2021
KJE: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, Slovenija

Opravičujemo se, da smo zaradi trenutnih epidemioloških razmer v Sloveniji, primorani  prestaviti datum za izvedbo posveta »Medicina, pravo in družba«. Po tehtnem premisleku, smo sprejeli odločitev, da posvet izvedemo dne 4. in 5. junija 2021 v prostorih Univerze v Mariboru. Program prosveta ostaja nespremenjen.

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite na 30. jubilejnem mednarodnem posvetovanju »Medicina, pravo in družba« - v prelomnem času, ki ga organizirajo Medicinska fakulteta in Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Zdravniško in Pravniško društvo v Mariboru pod okriljem Univerze v Mariboru. Posvet bomo otvorili s trenutno najbolj aktualno problematiko »odpravljanje posledic krize in odnos ljudi do okolja«. V popoldanskem času bo sledila še sekcija »športnega prava in medicine« ter mednarodna sekcija. Drugi dan posveta pa bomo otvorili z delavnico: »nova sredstva in tehnologije v boju proti povzročiteljem bolezni«. V soboto organiziramo tudi posebno delavnico za študente prava, medicine in drugih ved, kjer bodo študentje skupaj z izkušenimi predavatelji diskutirali na temo evtanazije in problema možganske smrti. Posebej ponosni in veseli smo, da je naše prizadevanje pri organizaciji posvetov »Medicina, pravo in družba« prepoznal tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki je naše jubilejno srečanje obogatil s častim pokroviteljstvom.

>> PROGRAM posveta v prilogi.


PRIJAVA NA DOGODEK je mogoča >>> TUKAJ.


Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!

PROJEKT Šport v pravu

Datum objave: 18.03.2021 | Datum poteka: 30.09.2021

Študentski svet Pravne fakultete Univerze v Mariboru v sodelovanju s Pravniškim društvom v Mariboru organizira projekt »Šport v pravu«, ki je namenjen vsem študentom Pravne fakultete Univerze v Mariboru, kakor tudi članom Pravniškega društva v Mariboru.

Zamisel za projekt je nastala z zavedanjem, da je športno pravo dokaj mlada veda v slovenskem pravnem prostoru, tako da ga študentje v okviru rednega študija niti nimajo možnosti spoznati, verjamemo pa tudi, da gre za globalno področje in se podobna problematika pojavlja tudi v praksi. V okviru projekta »Šport v pravu« bodo izvedena različna predavanja/okrogle mize povezane s tematiko športnega prava.

Prvo predavanje bomo izvedli 24. 3. 2021 ob 17. uri preko spletnega orodja Zoom. Z nami bodo odvetnik Blaž Tomažin Bolcar iz Zavoda za športno pravo, mentorica lanskoletne zmagovalne ekipe na tekmovanju Sports law Arbitration Moot (SLAM), doc. dr. Petra Weingerl ter član lanskoletne zmagovalne ekipe, Žan Mom.

Na dogodek se lahko prijavite na spodnji povezavi. Po prijavi boste na elektronski naslov, ki ste ga vnesli ob vaši prijavi, prejeli povezavo do dogodka.

PRIJAVNI OBRAZEC:https://forms.office.com/r/6qJaNQ6z2w