Novice

Novice 1 do 20 od 138

Ekipa Pravne fakultete Maribor uspešno nastopila na predtekmovanju v Sofiji

Datum objave: 18.03.2020 | Datum poteka: 31.12.2030

Ekipa Pravne fakultete Maribor v sestavi študentov: Dore Klančnik, Ane Krajtner, Leona Laha in Petre Zupančič, se pod mentorstvom asist. Denisa Baghrizabehija, Line Burkelc Juras, Stefana Danojevića in Hane Šrot že od septembra 2019 aktivno pripravlja na mednarodno pravniško tekmovanje Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot.

V sklopu priprav na finalno tekmovanje, ki bo letošnje leto izjemoma potekalo preko videokonferenc, so tekmovalci po suverenem nastopu na predtekmovanju v Brnu, pred dvema tednoma uspešno nastopili še v bolgarski Sofiji.

Na organiziranem predtekmovanju v Sofiji so se tekmovalci Pravne fakultete Univerze v Mariboru pomerili proti ekipam The University of National and World Economy in Sofia University iz Bolgarije, IDA Aix Marseille University in Paris Dauphine University iz Francije, Cyril and Methodius University iz Skopja ter Juristische Fakultät der RUB iz Nemčije. Dobro organizirano predtekmovanje (t.i. »pre-moot«) je udeležencem predstavljalo odlično pripravo na glavno tekmovanje, hkrati pa tudi vpogled v reševanje mednarodnih gospodarskih sporov pred arbitražnim tribunalom.

Žal je zaradi pandemije Covid-19, ekipa morala odpovedati udeležbo na drugih predtekmovanjih, prav tako pa odpovedati organizacijo lastnega predtekmovanja.

Za finančno podporo ekipe pri pripravah na tekmovanje se najlepše zahvaljujemo našim cenjenim sponzorjem; to so Nova kreditna banka Maribor, d.d., Pošta Slovenije d.o.o., Kocerod d.o.o., Občina Sevnica in odvetnik ter stečajni upravitelj Blaž Štumpfl.

Tudi na finalnem delu tekmovanja, želimo našim študentom dober nastop in uspešno zastopanje naše fakultete.

 

Stvarnopravni zakonik s praktičnim komentarjem - prof. dr. Matjaž Tratnik

Datum objave: 12.03.2020 | Datum poteka: 31.12.2030

Praktični komentar Stvarnopravnega zakonika je namenjen predvsem pravnikom v praksi. Avtor se v njem namreč ne spušča v teoretično razglabljanje o posameznih institutih stvarnega prava, ampak jih na splošno obravnava toliko, kot je potrebno za razumevanje zakonskih določb.

V 16 letih od uveljavitve zakonika se je na tem področju nabrala obsežna sodna praksa, zato je pomemben del komentarja sistematična obdelava odločitev sodišč. Odločbe so razvrščene po posameznih zakonskih določbah, pri členih z zelo obsežno sodno prakso (na primer pri 43. členu SPZ) pa so združene po tematskih sklopih. Citirani so najpomembnejši deli iz obrazložitev odločb, ne le jedra.

Utrinki ekipe naše fakultete iz European Friendly Rounds tekmovanja Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition v Pragi

Datum objave: 09.03.2020 | Datum poteka: 31.12.2030

Tekmovanje Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition je tekmovanje v poznavanju mednarodnega javnega prava in je največje »moot« tekmovanje za študente prava. Na tem tekmovanju sodeluje več kot 680 pravnih šol iz 100 držav.

Od septembra lani se Jessup ekipa Pravne fakultete Univerze v Mariboru v sestavi: Nika Bele, Admir Muratović, Teja Peče in Barbara Smogavc, pod mentorstvom doc. dr. Petre Weingerl, red. prof. dr. Matjaža Tratnika in Leona Brulca, aktivno ukvarja s fiktivnim primerom spora med dvema državama in se sooča z reševanjem raznih vprašanj in problemov s področja mednarodnega javnega prava.

Od 6. do 8. februarja se je ekipa udeležila "European Friendly Rounds" v Pragi. V aprilu se bo odpravila na "International Rounds" v Združene države Amerike (v Washington).

Naši Jessup ekipi iskreno čestitamo za uspešno udeležbo na "European Friendly Rounds" v Pragi!

Gostujoče predavanje prof. dr. Matjaža Tratnika in doc. dr. Petre Weingerl na Karlovi univerzi v Pragi

Datum objave: 09.03.2020 | Datum poteka: 31.12.2030

Prof. dr. Matjaž Tratnik in doc. dr. Petra Weingerl sta 5. marca 2020 predavala na Pravni fakulteti Karlove univerze v Pragi. Na povabilo Češkega društva za mednarodno pravo in Oddelka za mednarodno pravo Karlove univerze sta predavala na temo diplomatske zaščite. Pri tem sta izpostavila nove trende, predvsem v zvezi s položajem posameznika, ter vpliv evropskega povezovanja na ta uveljavljen koncept mednarodnega prava. 

Iskrene čestitke ob DNEVU ŽENA

Datum objave: 06.03.2020 | Datum poteka: 31.12.2030

V akademski skupnosti, ki ji pripadamo, razumemo družbene spremembe, ki so vodile k enakopravnejšim delitvam družbenih vlog kot družbene pridobitve. Kot pokazatelje razvoja in napredka. Med temeljne zagotovljene oblike enakopravnosti vsekakor štejejo volilna pravica, enak dostop do izobraževanja, pravica do enakega plačila za enako delo, spoštovanje in zavarovanje žensk v reproduktivnih vlogah, ozaveščanje o vidnih in nevidnih oblikah spolne neenakosti.

Enakopravno vključevanje obeh spolov v akademsko skupnost razumemo kot bogastvo in prednost, oboje pa kot prispevek k hitrejšemu in h kakovostnejšemu razvoju naše univerze. Ženske na Univerzi v Mariboru so nepogrešljive sodelavke in študentke, aktivne, samostojne, delovne in uspešne. Od strukturno vzpostavljenih mehanizmov v našem skupnem delovnem, raziskovalnem in študijskem okolju pa je odvisno, koliko možnosti ponujamo, da lahko svoje potenciale uresničijo.

Z veseljem vas pozivamo k ogledu videa doc. dr. Petre Weingerl s Pravne fakultete Univerze v Mariboru, ki nam je del svoje ustvarjalnosti predstavila sama, spregovorila o svojih izobraževalnih in delovnih izkušnjah in razkrila le delček tistega bogastva, ki sicer nastaja kot sestavni del dosežkov celotne Univerze v Mariboru. Doc. dr. Petra Weingerl je docentka in raziskovalka, doktorica pravnih znanosti in dipl. ekonomistka, prejemnica priznanja Zveze društev pravnikov RS mladi pravnik leta 2018.

Filozofinja in sociologinja Renata Salecl je pred skorajšnjim praznikom izrekla naslednjo misel: »Če bi se v javnosti začela resna razprava o tem, da postane osmi marec državni praznik, bi to pomenilo, da se je začelo z večjim spoštovanjem gledati na zgodovino bojev za ženske pravice.« Državnega praznika še nimamo. Svojim kolegicam, sodelavkam in študentkam iskreno čestitamo ob prazniku žensk, ob katerem želim tudi osebno poudariti, da so cenjene, spoštovane in nepogrešljive v naši akademski skupnosti.

Avtor besedila: Rektor UM, prof. dr. Zdravko Kačič

Video: UM (https://www.youtube.com/watch?v=5pdxd8pNJvk&feature=youtu.be)

Sodobne dileme prekrškovnega prava energetike

Datum objave: 06.03.2020 | Datum poteka: 31.12.2030

V tem delu so združili moči vodilni strokovnjaki s področja prava energetike, vrhunski prekrškovnopravni znanstveniki in nekateri najbolj perspektivni študenti Univerze v Mariboru. Rezultat je prva slovenska monografija s področja prekrškovnega prava energetike. Gre za eno prvih tovrstnih del na svetu. Delno gre za obogateno gradivo, ki je nastalo tekom projekta ENERJUST – Nadzorno-prekrškovni vidiki varstva odjemalcev na dobavnem trgu z električno energijo in zagotavljanje skladnosti s kodeksi ravnanja. Projekt je potekal v okviru programa »Po kreativni poti do znanja 2017–2020«. Izsledke projekta smo v ločenih poglavjih dopolnili praktiki in akademiki, katerih delo je tako ali drugače povezano s prekrškovnim pravom in energetiko.

Avtorji v monografiji, sestavljeni iz dvanajstih samostojnih prispevkov, bralca popeljejo skozi izbor različnih tematik, ki so osredotočene zlasti na tržni del dejavnosti. Sprehodijo se od nomotehničnih in policy vidikov, do zagotavljanja ustrezne ravni konkurence in varstva pravic ranljivih kategorij odjemalcev. Z ozirom na specialne določbe so obravnavane teme, kot so načelo zakonitosti, blanketne norme in ne bis in idem. Raziskani sta problematika nadzornih postopkov in zagotavljanje etičnosti poslovanja v panogi.

Publikacija je na voljo v tiskani izdaji in se prodaja na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru.

POVEZAVA: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/463

E-publikacija z naslovom Hrestomatija pod uredništvom izr. prof. dr. Suzane Kraljić in prof. dr. Joza Čizmića

Datum objave: 04.03.2020 | Datum poteka: 31.12.2030

Obveščamo vas, da se je pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru uspešno zaključil postopek izdaje e- publikacije z naslovom Hrestomatija medicinskega prava.

Publikacija je dostopna na povezavi: https://press.um.si in https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/458.

Biografije

Suzana Kraljić (ur.), Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Suzana Kraljić, izredna profesorica, je predstojnica Centra za medicinsko pravo pri Pravni fakulteti UM. Predava Medicinsko pravo ter Družinsko in dedno pravo. Je tudi Head of Editorial Board revije Medicine, Law & Society. ba urednika sta priznana strokovnjaka na področju medicinskega prava ter avtorja številnih del, ki s svojo vsebino posegajo na to pravno področje. Oba sta bila tudi nosilca bilateralnega projekta "Pravice, dolžnosti in odgovornosti pacientov", katerega rezultat je pričujoča monografija.
Maribor, Slovenija. E-pošta: suzana.kraljic@um.si

Jozo Čizmić (ur.), Univerza v Splitu, Pravna fakulteta

Jozo Čizmič, redni profesor v trajnem imenovanju, je vodja podiplomskega študija "Medicinsko pravo", ki ga izvaja Pravna fakulteta Univerze v Splitu. Oba urednika sta priznana strokovnjaka na področju medicinskega prava ter avtorja številnih del, ki s svojo vsebino posegajo na to pravno področje. Oba sta bila tudi nosilca bilateralnega projekta "Pravice, dolžnosti in odgovornosti pacientov", katerega rezultat je pričujoča monografija.
Split, Hrvaška. E-pošta: jozo.cizmic@pravst.hr

Monografija je posvečena izbranim vprašanjem medicinskega prava, ki se navezujejo z večih vidikov na pacientove pravice, dolžnosti in odgovornosti. Pacient namreč danes ni več pasivni akter, temveč se je spremenil v aktivnega akterja, ko se sprejemajo odločitve glede njegove zdravja in celo življenja. Ker pa sta pravo in medicina zelo dinamični področji, je bilo razumevanje pacientovih pravic v zadnjih letih deležno naglega razvoja in s tem povezanimi spremembami zakonodaje v Sloveniji in na Hrvaškem, kakor tudi na EU in mednarodni ravni. Obogatila se je tudi sodna praksa, ki ima prav tako ključen pomen na področju razvijanja in sodobnega pristopanja k problematika razumevanja pacientovih pravic, Monografija podaja širok pristop k obravnavi sedanjih pravnih vprašanj tega področja (npr. varstvo podatkov, pravica do zasebnosti, kazenska odgovornost, soodgovornost pacienta ....), kakor tudi vprašanj, ki jih medicina, pravo in nenazadnje (bio)etika odpirata glede pacientovih pravic, dolžnosti in odgovornosti na eni strani, kakor tudi glede pristojnosti, kompetenc in odgovornosti zdravstvenih delavcev, zdravstvenih organizacij in zdravstvenih sistemov na drugi strani.

Delovnopravna zaščita žvižgačev v štirih državah Višegrajske skupine, Franciji in Sloveniji

Datum objave: 04.03.2020 | Datum poteka: 31.12.2030

Workplace Whistleblowers' Protection in the V4 countries, France and Slovenia (WhistlePro); Visegrad Grant, No 21930021

Prof. Dr. Darja Senčur Peček sodeluje v raziskovalnem projektu, financiranem s strani Mednarodnega Višegrajskega sklada, na temo zaščite žvižgačev - delavcev, ki razkrijejo nepravilnosti ali kršitve zakonodaje pri njihovih delodajalcih, tako v javnem kot zasebnem sektorju (whistleblowing).

V projektu sodelujejo raziskovalci iz šestih držav – iz vseh štirih držav Višegrajske skupine – Poljske, Madžarske, Češke in Slovaške, pa tudi iz Francije in Slovenije.

Glavni cilj projekta je razviti model učinkovite zaščite žvižgačev v posameznih državah, še posebej ob upoštevanju obveznosti držav članic, da do 17. decembra 2021 implementirajo Direktivo 2019/1937 Evropskega parlamenta in Sveta z dne z dne 23. oktobra 2019 o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije.

Več informacij o projektu (planiranih konferencah in publikacijah) je dostopnih na posebni spletni strani projekta, v okviru Univerze v Lodzu (Poljska), ki je koordinator projekta.
Glej https://wpia.uni.lodz.pl/en/research/whistlepro.

Več o Mednarodnem Višegrajskem skladu glej https://www.visegradfund.org/.

 

Supported by:

Ekipa PF na regionalnem finalu tekmovanja European Law Moot Court v Lizboni

Datum objave: 10.02.2020 | Datum poteka: 31.12.2030

Ekipa Pravne fakultete Univerze v Mariboru v sestavi: Lina Lajlar, Aljaž Kralj, Aleksa Radovanović in Valentin Tratnik, se je med 6. in 9. februarjem pod mentorstvom doc. dr. Petre Weingerl in študenta Aljoše Polajžarja udeležila tekmovanja European Law Moot Court (ELMC), ki je potekalo v Lizboni na Universidade de Lisboa. Za pomoč pri pripravah se zahvaljujemo tudi doktorandu Mihaelu Pojbiču.

Ob naši fakulteti je na regionalnem finalu, kamor smo se uvrstili na podlagi odličnih pisnih izdelkov, nastopalo še 11 drugih uglednih pravnih fakultet, med drugim iz Leidna, Edinburgha, Heidelberga, Lilla, Université catholique de Louvain, itd. Naša ekipa se je zelo dobro odrezala, a se žal ni uvrstila v veliki finale tekmovanja, ki bo potekalo aprila v Luxembourgu na Sodišču EU. V veliki finale se uvrsti le ena ekipa iz regionalnega finala.

Ekipi čestitamo za nastope na tekmovanju ter vso opravljeno delo v zadnjih šestih mesecih!

Strokovni sestanek konzorcija EU-En4s na Cipru

Datum objave: 31.01.2020 | Datum poteka: 31.12.2030

V času od 23. do 25. januarja 2020 je v Larnaki (Ciper) potekal strokovni sestanek v okviru evropskega raziskovalnega projekta "EU-En4s", ki ga koordinira Pravna fakulteta Univerze v Mariboru.

Naziv projekta se v celoti glasi "Diversity of Enforcement Titles in cross-border Debt Collection in EU", konzorcij pa vključuje 16 partnerskih institucij iz Avstrije, Nemčije, Hrvaške, Švedske, Cipra, Španije, Portugalske, Litve, Albanije, Poljske in Češke.

Cilj projekta je raziskati raznolikosti izvršilnih naslovov, predvsem sodb in notarskih zapisov, posameznih držav članic in prispevati k odpravi težav v čezmejni izvršbi. Projekt financira pravosodni program Evropske unije (EU Justice Programme).

Več o projektu najdete na spletni strani Inštituta za civilno, primerjalno in mednarodno zasebno pravo in v informativni zgibanki.

Ob Rektorjevem dnevu podelili priznanja in nagrade Univerze v Mariboru

Datum objave: 31.01.2020 | Datum poteka: 31.12.2030

Na Univerzi v Mariboru so 27. januarja 2020 na slovesnosti ob Rektorjevem dnevu podelili nagrade in priznanja tistim, ki so s svojim delom, izrednimi uspehi, dosežki in zaslugami pomembno prispevali k uveljavitvi in razvoju Univerze v Mariboru. Na slovesnosti so podelili 59 nagrad in priznanj Univerze v Mariboru, med nagrajenci so bili tudi študenti Pravne fakultete Univerze v Mariboru in višja sodnica in predsednica Okrožnega sodišča v Mariboru gospa Alenka Zadravec, ki že vrsto leto sodeluje s Pravno fakulteto Univerze v Mariboru.

Dobitniki Perlachovega priznanja za leto 2019 pod mentorstvom asistenta Jana Stajnka so Iza Beširević, Aljoša Polajžar, Mihael Pojbič in Tamara Cheles Coelho. Perlachovo nagrado se podeli za raziskovalno, umetniško, strokovno in razvojno dejavnost skupin študentov UM.

Študent Magistrskega študijskega programa "Pravo" Aljoša Polajžar je prejel tudi Rektorjevo nagrado za leto 2019 za najboljše študijske uspehe študentov UM v vpisni generaciji.

Nagrajencu in dobitnikom priznanj iskreno čestitamo.

Rektor Univerze v Mariboru, prof. dr. Zdravko Kačič, je v svojem nagovoru izpostavil: ''Univerza v Mariboru je pred pomembno nalogo začrtati svojo pot v naslednje desetletje, pot ki jo bomo opredelili v Strategiji razvoja UM 2020-2030. Prepričan sem, da bomo zavedajoč se naših velikih potencialov, ambicij ter zmožnosti, zastavili zelo smele cilje, z doseganjem katerih bomo pomembno nadgradili pogoje, potrebne za ustvarjanje prihodnosti, kot si jo želimo. Da smo že na dobri poti uspešnega izvajanja našega poslanstva, z izkazanim odličnim delom pričajo današnje nagrajenke in nagrajenci. Vsem se zahvaljujem ter iskreno čestitam. Veselim se vaših nadaljnjih uspehov ter skupnega sodelovanja.''

 

Nova knjiga: Gospodarske pogodbe prof. dr. Vesne Kranjc

Datum objave: 22.01.2020 | Datum poteka: 31.12.2030

V januarju 2020 je izšla knjiga Gospodarske pogodbe, tradicionalni in novejši posli gospodarskih subjektov prof. dr. Vesne Kranjc.

V knjigi so obravnavani instituti in posli, značilni za poslovanje gospodarskih subjektov. Tradicionalni posli so večinoma urejeni z zakonskimi pravili, v poslovni praksi pa so se razvili tudi novejši posli, ki zakonsko še niso urejeni ali pa so ta pravila skopa. Na splošno se vloga izrecnih zakonskih pravil pri poslih gospodarskih subjektov zmanjšuje, vse bolj pomembna pa postajajo avtonomna pravila, predvsem mednarodna, ki so tudi predstavljena.

Osnova knjige je prenovljena in dopolnjena vsebina monografije Gospodarske pogodbe iz leta 2006. Na novo so dodani posli, ki v Obligacijskem zakoniku niso urejeni, vendar so se v zadnjih letih zelo uveljavili (na primer finančni leasing, faktoring, kompleksni gradbeni posli), pri že doslej obravnavanih poslih pa so upoštevane spremembe na mednarodni ravni (na primer pri bančnih garancijah in dokumentarnih akreditivih) ter spremenjena stališča sodne prakse in teorije. Pozornost je namenjena tudi vprašanjem, ki se postavljajo v poslovni praksi.

Delo bo zelo uporabno za vse, ki sodelujejo pri sklepanju pogodb v domačem in mednarodnem okolju ter pri reševanju s tem povezanih sporov.

Knjigo lahko kupite na naslovu: https://www.gvzalozba.si/gospodarske-pogodbe.

Strokovna ekskurzija v Institucije EU

Datum objave: 21.01.2020 | Datum poteka: 31.12.2030

Študenti Pravne fakultete Univerze v Mariboru so se v času med 14. in 17. januarjem 2020 udeležili strokovne ekskurzije obiska Institucij EU. Štirideset študentov je imeli izjemno priložnost, da so lahko v treh dneh obiskali Evropski parlament, Evropsko sodišče za človekove pravice in Sodišče EU ter se sprehodili po Strasbourgu in Luxembourgu. Na ESČP smo spremljali obravnavo v zadevi X and Others v. Bulgaria, v Evropskem parlamentu smo imeli priložnost spoznati vseh osem evroposlancev iz Slovenije ter za nekaj minut celo prisostvovali plenarnemu zasedanju evropskih poslancev. Po nekaj več kot 2 urah vožnje smo prispeli v Luksemburg, ki ima nekaj manj kot pol milijona prebivalcev in se naslednje jutro z velikim entuziazmom odpravili v prestolnico in največje mesto v državi Luxembourg, kjer ima sedež več pomembnih ustanov in agencij EU ter za pravnike najbolj zanimivo prav Sodišče EU. Na Sodišču EU smo bili deležni posebnega sprejema gospoda sodnika dr. Marka Ilešiča, ki je sodnik na Sodišču EU že od samega vstopa Slovenije v Evropsko unijo.

Poslušali smo obravnavo glede blagovne znamke EU Minerals Magic v zadevi C809/18 P EUIPO/John Mills, ki je potekala v angleškem jeziku, posebej za nas so prevajalci Sodišča EU tolmačili tudi v slovenski jezik. Dr. Ilešič Marko je po obravnavi študentom mariborske Pravne fakultete odgovarjal na zastavljena vprašanja, tudi na temo blagovne znamke ter na kratko predstavil delovanje Sodišča EU, ki ima nekaj več kot 2.200 zaposlenih (od tega je skoraj polovica prevajalcev). Gospa Lidija Cvetkovič, prevajalka na Sodišču EU, je študente opremila z informacijami o delu pravnika lingvista na Sodišču EU, nakar nam je bilo omogočeno vstopiti v največjo pravno knjižnico v celotni Evropi (morda celo na svetu), kjer nas je z veseljem sprejela Mariborčanka gospa Darja Ilešič Čokl, naša bivša vodja knjižnice na Pravni fakulteti, in nam predstavila nekaj ključnih informacij o delovanju knjižnice.

Z veliko mero hvaležnosti, navdušenja in novega znanja smo se odpravili proti domu in kaj kmalu zavihali rokave ter se začeli pripravljati na prihajajoče izpite, kajti izpitno obdobje je tik pred vrati.

Za nami je odlično izpeljana strokovna ekskurzija in upamo, da bodo tudi prihajajoče generacij študentov imele tako priložnost, ki je doletela prav nas. Prav posebej bi se želeli zahvaliti doc. dr. Petri Weingerl, prorektorici študentki Teji Štrukelj in prodekanici študentki Tei Unger za odlično organizirano ekskurzijo in vložen trud.

 

Študentka Dora Klančnik v Večeru na temo pravne zaščite žvižgačev v EU in doma

Datum objave: 20.01.2020 | Datum poteka: 31.12.2030

Študentka Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje "Pravo" Dora Klančnik je skupaj s študentkama Klaro Avsec ter Urško Kur s FERI UM v sobotni prilogi Časnika Večer objavila članek na temo pravne zaščite žvižgačev v EU in doma.

V članku so objavljeni izsledki študentskega PKP projekta WHISTLE, v katerem so s pomočjo mentorjev doc. dr. Mihe Šepca, asist. Jana Stajnka s PF UM, prof. dr. Suzano Žilič Fišer s FERI UM ter Matije Stepišnika s Časnika Večer študenti raziskovali tako pravno kot širšo družbeno problematiko zaščite žvižgačev.

"Nova zakonodaja bo žvižgačem omogočila, da o kršitvah prava EU poročajo brez strahu pred povračilnimi ukrepi."

Celotno vsebino članka najdete na povezavi: https://www.vecer.com/zascita-zvizgacev-moralni-heroji-ali-zahrbtni-ovaduhi-10117215.

Projekt WHISTLE je potekal v okviru programa Po kreativni poti do znanja 2017-2020, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

 

Predavanje dr. Maje Brkan, profesorice za pravo EU z Univerze v Maastrichtu

Datum objave: 18.12.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

Pravno fakulteto Univerze v Mariboru je dne 18.12.2019 obiskala izredna profesorica za pravo EU na Pravni fakulteti Univerze v Maastrichtu dr. Maja Brkan, LL.M. Predavanje z naslovom Sodobni izzivi demokracije in pravne države v Evropski uniji je izvedla na povabilo Pravniškega društva v Mariboru in Slovenskega društva za evropsko pravo.

 

Večerova osebnost leta 2019 v kategoriji znanstvenikov in raziskovalcev je doc. dr. Petra Weingerl

Datum objave: 13.12.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

Predanost, prodornost, vztrajnost, izvirnost  ter zaljubljenost v življenje in svet, zbrani v elegantnem objemu Kazinske dvorane, pod veličastnimi lestenci, ki so žareli za tiste, ki so v zadnjem letu letvice dvignili vrtoglavo visoko, drugim postali vzor in pokazali, da je mogoče prav vse, če imaš vizijo in srce na pravem mestu. Večerove osebnosti Štajerske so znane. O zmagovalki glavne kategorije, Večerova osebnost Štajerske 2019, so z glasovnicami odločili bralci, o zmagovalcih v ostalih kategorijah pa je odločala neodvisna komisija, sestavljena iz Večerovih novinarjev in uglednih Mariborčanov.

V kategoriji znanstvenikov in raziskovalcev je slavila izstopajoča članica nove generacije pravnikov dr. Petra Weingerl, docentka na Katedri za evropsko in mednarodno pravo ter mednarodne odnose na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. "Zahvaljujem se za nominacijo, ki mi zelo veliko pomeni, saj kaže na to, da je bilo moje delo opaženo, hkrati pa mi daje zagon za nadaljnje delo," je povedala iz Helsinkov. Ob njej sta bila nominirana dr. Miroslav Rebernik in dr. Tomaž Skrbinšek.

Iskrene čestitke zmagovalki doc. dr. Petri Weingerl.

Vir: https://www.vecer.com/in-video-poklon-nezlomljivi-stajerski-trmi-ilka-stuhec-vecerova-osebnost-stajerske-2019-10103199

Prof. dr. Janja Hojnik gostovala na Pravni fakulteti v Maastrichtu

Datum objave: 13.12.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

Prof. dr. Janja Hojnik je v okviru Erasmus gostovanja za profesorje gostovala na Pravni fakulteti v Maastrichtu, kjer je opravila predavanja na dveh raziskovalnih seminarjih. V okviru Centra za evropsko pravo je predavala o diskriminatornih cenah na enotnem trgu EU, na ravni fakultete pa še o sodobnih izzivih vrednotenja pravne znanosti. Slednji seminar je bil še posebej pomemben, upoštevajoč, da Nizozemske univerze orjejo ledino pri postavljanju novih pristopov k vrednotenju raziskovalnega dela.

Že 12. posvet »PRAVO IN EKONOMIJA« na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru: IZZIVI DIGITALIZACIJE

Datum objave: 09.12.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

Digitalizacija odpira vrsto tveganj, obenem pa tudi priložnosti za slovensko gospodarstvo.

V petek, 6. decembra 2019, je Pravna fakulteta Univerze v Mariboru organizirala že 12. posvet »Pravo in ekonomija«, katerega letošnja rdeča nit so bili izzivi digitalizacije, ki jih ta prinaša na področju prava in gospodarstva. Namen posveta je bila razprava o pravnih in drugih problemih digitalizacije danes in v prihodnosti. Na posvetu so sodelovali strokovnjaki iz akademske sfere in prakse.

V prvem delu posveta je Samo Červek, predsednik Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, spregovoril o spremembah predpisov na področju revizije postopkov oddaje javnih naročil in možnostih vodenja e-revizij. Dr. Drago Mežnar s Fakultete za organizacijske vede v Kranju je govoril o vlogi digitalizacije pri prestrukturiranju podjetij. Dr. Tomaž Keresteš s Pravne fakultete v Mariboru je govoril o nekaterih pasteh digitalizacije za Republiko Slovenijo. Poudaril je, da raziskave Evropske banke za obnovo in razvoj ter OECD opozarjajo, da je prav slovensko gospodarstvo eno najbolj digitalizaciji izpostavljenih v EU. Dr. Andreja Primec z Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru je govorila o potrebi, da se zaradi razvoja umetne inteligence sistematično pristopi k izgradnji  pravne ureditve, ki bo temeljila na etičnih načelih in spoštovanju temeljnih pravic, saj bodo današnji stroji morda že jutri postali naši sodelavci. O pristojnosti in uporabi prava pri inšpekcijskem nadzoru nad varstvom potrošnikov v čezmejni spletni trgovini je govoril dr. Matija Damjan s Pravne fakultete v Ljubljani. Pri tem je poudaril, da inšpekcijsko varstvo prav v čezmejni spletni trgovini predstavlja velik problem, saj zakonodaja ne ureja vprašanja, katere predpise naj inšpekcija pri nadzoru sploh uporablja.

V drugem delu posveta je dr. Mojca Ramšak s Filozofske fakultete v Ljubljani opozorila na pasti oglaševanja zobozdravstvenih storitev v digitalnem svetu, kot so tveganje nekvalitetnih izvedb, nerealnih obljub, dvoumnih informacij o ponudbah ter zlorabi zasebnosti in zaupnosti. Dr. Maja Ovčak Kos iz Odvetniške pisarne Zakonjšek, d.o.o., Ljubljana, je govorila o pravnih problemih, ki jih odpira pravilo obveznega prenosa za uveljavljanje pravice kabelske retransmisije. Dr. Maja Bogataj Jančič z Inštituta za intelektualno lastnino iz Ljubljane je predstavila nove izjeme za besedilno in podatkovno rudarjenje, ki jo uvaja nova avtorska direktiva. Te izjeme bodo Evropski uniji in Sloveniji omogočile, da bo na področju razvoja umetne inteligence lahko dohitela ZDA in Japonsko. Kristjan Zahrastnik in Denis Baghrizabehi s Pravne fakultete v Mariboru sta razpravljala o možnosti, da se mikrotransakcije v videoigrah obravnavajo kot igre na srečo oziroma se posebej zakonsko regulirajo. Mikrotransakcije so vedno bolj razširjen vir financiranja industrije videoiger in zamegljujejo mejo med igrami ter igrami na srečo. Mag. Dejan Romih z Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru je predstavil model za spremljanje učinkov gospodarskopolitične negotovosti in sistemskega stresa v ZDA na delnice družbe Amazon, ki je pokazal, da oba pojava vplivata na ceno teh delnic. O uporabi znakov v okviru storitev referenciranja (Adwords) pri oglaševanju na spletu in o tem, da lahko taka uporaba znakov v določenih okoliščinah predstavlja tudi kršitev registrirane znamke, pa je spregovorila dr. Martina Repas s Pravne fakultete v Mariboru. 


Vljudno vabljeni k ogledu fotografij.


 

Dodatne informacije:

Dr. Martina Repas, strokovni vodja posveta

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor

martina.repas@um.si; https://www.pf.um.si/

Telefon: 02 250 42 26, 040 891 565

 

V Večeru bodo tudi letos razglasili VEČEROVO OSEBNOST ŠTAJERSKE 2019 - med kandidati tudi doc. dr. Petra WEINGERL s Pravne fakultete UM

Datum objave: 09.12.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

Tudi letos bodo razglasili Večerove osebnosti Štajerske na posameznih področjih, pri čemer so novinarske komisije za vsako področje izbrale tri kandidate, zmagovalca pa bo izbrala žirija priznanih Štajercev.

V kategoriji Večerov znanstvenik/raziskovalec štajerske 2019 je med razglašenci tudi doc. dr. Petra Weingerl, zaposlena na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru.

Dr. Petra Weingerl docentka na Katedri za evropsko in mednarodno pravo ter mednarodne odnose na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru je nova generacija pravnikov. Leta 2018 je prejela priznanje Zveze društev pravnikov Slovenije, naziv mladi pravnik leta. Že njen dosedanji znanstveni opus priča, kakšen biser imata mariborska in slovenska pravna znanost. Doktorirala je v Oxfordu, objavlja v številnih uglednih tujih publikacijah in predava na priznanih mednarodnih univerzah (od Oxforda prek Bilbaa, Dunaja, Ženeve do Budimpešte in drugje), sodeluje v mnogih odmevnih projektih.

NAPOVEDUJEMO: Gospodarske pogodbe: tradicionalni in novejši posli gospodarskih subjektov avtorice prof. dr. Vesne Kranjc

Datum objave: 04.12.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

V januarju 2020 bo izšla knjiga Gospodarske pogodbe: tradicionalni in novejši posli gospodarskih subjektov, avtorice dr. Vesne Kranjc. Knjiga na več kot 600 straneh obravnava institute in posle, značilne za poslovanje gospodarskih subjektov in je prenovljena izdaja dela Gospodarsko pogodbeno pravo iz leta 2006, ki je bilo že več let razprodano. Več poglavij je spremenjenih in dopolnjenih, ker so se spremenili v njih obravnavani pravni viri. Spet druge dopolnitve prejšnjega besedila so namenjene jasnejši predstavitvi in razlagi spornih vprašanj, upoštevana pa so tudi spremenjena stališča sodne prakse in teorije.

Najpomembnejša novost so na novo dodana poglavja, ki obravnavajo novejše posle s področja zavarovanja obveznosti, distribuiranja blaga in storitev ter izvajanja investicijskih del. Pri vsakem posameznem poslu so predstavljeni ekonomski oziroma gospodarski razlogi zanje, opozorjeno je na morebitne slovenske posebnosti pri ureditvi in na drugačno mednarodno ureditev, dodana pa je tudi primerjava z istovrstnimi posli. K boljši ponazoritvi pripomorejo primeri iz prakse in sodne odločbe, koristna pa bo tudi navedena dodatna literatura.

Študenti PF UM lahko knjigo naročite po posebni prednaročniški ceni, ki znaša 57,60 EUR, in sicer najkasneje do 20. decembra 2019. Knjigo lahko naročite na način, da izpolnite priloženo naročilnico in jo oddate v Pravni bukvarni (1. nadstropje, poleg referata) oz. jo oddate v poštni nabiralnik pred Pravno bukvarno. Po oddaji naročilnice boste s strani GV Založbe prejeli navodila o plačilu in prevzemu knjige. Knjigo boste lahko prevzeli na PF UM in na ta način prihranili tudi strošek poštnine.