Novice

Novice 81 do 100 od 345

Študentski projekt »Organizacija delovnega časa: med prožnostjo in varnostjo (WorkRest)« pod mentorstvom prof. dr. Darje Senčur Peček

Datum objave: 13.03.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Marca 2023 se je na Pravni fakulteti UM pričel izvajati študentski projekt »Organizacija delovnega časa: med prožnostjo in varnostjo (WorkRest)«, ki poteka pod mentorstvom prof. dr. Darje Senčur Peček, ob pomoči asistenta Aljoše Polajžarja, administrativni podpori Jasmine Klojčnik ter s sodelovanjem delovnega mentorja Roberta Graha (direktorja Pomurske gospodarske zbornice). V projektu bodo študenti prava (s študenti psihologije, poslovnih ved in zdravstvene nege) raziskovali različne vidike organizacije delovnega časa v podjetjih (z vidika prava, med drugim, pravico do odklopa, obseg delovnega časa, razporeditev delovnega časa, usklajevanje poklicnega in družinskega življenja itd.). Cilj projekta bo priprava raziskovalnega poročila o obravnavani tematiki.

V projektu sodeluje osem študentov, in sicer: Nuša Fakin (2. letnik), Jakob Hauptman (3. letnik), Asja Lešnik (1. letnik B2), Iza Beširević (2. letnik B2), Matej Rožmarin (2. letnik B2) (vsi PF UM), Tine Merhar (EPF), Pia Pezdiček (FF) in Tine Puklavec (FZV). Projekt se izvaja v okviru »Študentski izzivi Univerze v Mariboru (ŠI:UM)«.

Ekipa Pravne fakultete Maribor uspešno nastopila na predtekmovanju v Pragi

Datum objave: 10.03.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Ekipa Pravne fakultete Maribor v sestavi študentov: Zale Heric, Anike Rovan, Gašperja Kavnika, Timoteja Grila, Urške Nerat, Kristine Lahovnik, Nastje Gorenc in Nine Rebol, se pod mentorstvom asist. Denisa Baghrizabehija, asist. Line Burkelc Juras, Petre Zupančič, Stefana Danojevića, Ize Beširević, Maše Hajdinjak in Anamari Grušovnik že od septembra 2022 aktivno pripravlja na mednarodno tekmovanje študentov prava Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot.

V sklopu priprav na finalno tekmovanje, so tekmovalci po suverenem nastopu na predtekmovanju v Brnu, dobro zastopali Pravno fakulteto Univerze v Mariboru tudi na predtekmovanju v Pragi.

Na organiziranem predtekmovanju v Pragi so se tekmovalci Pravne fakultete Univerze v Mariboru pomerili proti ekipam: »University of Liège« iz Belgije, »Julius-Maximilians-University of Würzburg« in »University of Mannhein« iz Nemčije in »Moldova State University« iz Moldavije. Dobro organizirano predtekmovanje (t.i. »pre-moot«) je udeležencem predstavljalo odlično pripravo na glavno tekmovanje, ki se bo v začetku mesecu aprila odvilo na Dunaju, hkrati pa tudi vpogled v reševanje mednarodnih gospodarskih sporov pred arbitražnim tribunalom.

Za finančno podporo ekipe pri pripravah na tekmovanje se najlepše zahvaljujemo našim cenjenim sponzorjem: Ulbrich hidroavtomatika d.o.o., CNC P&K-Pušnik d.o.o., Agrocom d.o.o., Impol d.d., Slovenske železnice, Elektroinštitut Milan Vidmar, Občina Radlje ob Dravi.

Našim študentom želimo dober nastop in uspešno zastopanje naše fakultete tudi na nadaljnjih predtekmovanjih.

Študentski projekt »Nevarnosti pravnih tveganj na spletu kot posledica pravne nepismenosti starejših« pod mentorstvom red. prof. dr. Suzane Kraljić

Datum objave: 09.03.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Marca 2023 se je na Pravni fakulteti UM pričel izvajati študentski projekt »Nevarnosti pravnih tveganj na spletu kot posledica pravne nepismenosti starejših«, ki poteka pod mentorstvom prof. dr. Suzane Kraljić, ob administrativni podpori Jasmine Klojčnik, ter Zavodom PROSUM. V sklopu projekta bodo študenti raziskovali spletna tveganja, katerim so še posebej izpostavljeni starejši (+65), za katere je značilna nižja splošna pravna pismenost kot pri mlajših generacijah. Študentje bodo pri tem raziskovali npr. tveganja povezan z mediji, potrošništvom, partnerstvom, zdravstvom, turizmom, financami, religijo, arhitekturo... V projektu, ki bo trajal tri mesece, bodo raziskovani tako teoretični kakor tudi praktični vidiki omenjenih tveganj, izvedena bo raziskovalna anketa ter podani predlogi, ki bi lahko doprinesli k izboljšanju pravne pismenost starejših. V projektu sodeluje osem študentov Asja Lešnik, Miha Červek, Iza Beširević, Onja Livič (PF UM), Sara Lazar (MF UM), Ajda Detiček (FGPA UM), Brin Pšunder (FERI UM) in Ana Kuhelj (FT UM).

Slavnostni podpis sporazuma z Vrhovnim državnim tožilstvom RS

Datum objave: 01.03.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Dne 1. marca 2023 je Pravno fakulteto Univerze v Mariboru obiskal generalni državni tožilec g. Drago Šketa in pri predmetu Kazensko procesno pravo izr. prof. dr. Mihe Šepca predstavil vlogo Vrhovnega državnega tožilstva ter se srečal z dekanico Pravne fakultete UM red. prof. dr. Vesno Rijavec na slavnostnem podpisu Sporazuma o sodelovanju med Vrhovnim državnim tožilstvom RS (VDT RS) in Pravno fakulteto Univerze v Mariboru. Na podlagi sporazuma si bo Pravna fakulteta UM prizadevala, da se bodo njeni študenti seznanjali s poslovanjem in delovanjem VDT RS in ustvarjala pogoje za sodelovanje zaposlenih na VDT RS v pedagoškem procesu fakultete, medtem ko si bo VDT RS prizadevalo za vključevanje študentov v praktično delo in pridobivanje izkušenj pri delu VDT RS.

INFORMATIVNI DNEVI 2023

Datum objave: 23.02.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru smo uspešno izvedli Informativne dneve 2023, ki so potekali v petek, 17. februarja 2023 ob 10. in 15. uri ter v soboto, 18. februarja 2023, ob 10. uri.

Letos nas je obiskalo rekordno število dijakinj in dijakov, ki so imeli priložnost se na kratko srečati s študijem PRAVA na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru in prisluhniti pozdravnemu nagovoru dekanice red. prof. dr. Vesne Rijavec, nagovoru prodekanice za mednarodno sodelovanje in mednarodne odnose prof. dr. Darje Senčur Peček ter nagovoru prodekana za gospodarjenje prof. dr. Saše Preliča. Nagovorom je sledila predstavitev študija v tujini in status študenta s posebnimi potrebami oz. s posebnim statusom, ki ga je izvedla red. prof. dr. Suzana Kraljić. Odvetnik doc. dr. Miha Šošić je bodočim brucem predstavil poklic odvetnika in delo docenta na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. "Predavanje na pokušino" je izvedel izr. prof. dr. Miha Šepec in bodočim študentom prava, s praktičnimi primeri iz vsakdanjega življenja, predstavil pravo.

Prodekanica študentka Asja Lešnik je s svojo ekipo študentov Študentskega sveta PF UM, ki so jo sestavljali Vita Višić, Matej Velichovski, Amadeja Mlinar, Danijela Brečko, Maša Kozar, Luša Maučec, Ana Brumec, Anja Kmetec in Klara Nerat izvedla klepet "O faksu na kavi", odgovorili so na vsa vprašanja povezana s pravnim študijem ter predstavili predmetnik Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Pravo.

Vsem obiskovalcem se zahvaljujemo za obisk ter jim želimo, da uspešno opravijo splošno maturo, ki je pogoj za vpis na našo fakulteto ter upamo, da se ponovno vidimo oktobra 2023 v predavalnicah Pravne fakultete Univerze v Mariboru na Mladinski 9 v Mariboru.

Vabljeni k ogledu >>> FOTOGALERIJE.

Ekipa Pravne fakultete Maribor dosegla 3. mesto na predtekmovanju v Brnu

Datum objave: 14.02.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Ekipa Pravne fakultete Maribor v sestavi študentov: Gašperja Kavnika, Timoteja Grila, Zale Heric, Anike Rovan, Urške Nerat, Nastje Gorenc, Kristine Lahovnik in Nine Rebol se pod mentorstvom asist. Denisa Baghrizabehija, asist. Line Burkelc Juras, Stefana Danojevića, Petre Zupančič, Anamari Grušovnik, Maše Hajdinjak in Ize Beširević že od septembra 2022 aktivno pripravlja na mednarodno tekmovanje študentov prava »Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot«.

V sklopu priprav na finalno tekmovanje, ki bo tudi letos potekalo na Dunaju, se tekmovalci udeležujejo predtekmovanj (t. i. »pre-moot«), prvega takšnega pa so se letos udeležili v Brnu na Češkem. Na organiziranem tekmovanju v Brnu so se tekmovalci Pravne fakultete Univerze v Mariboru pomerili proti ekipam »Karl-Franzens-Universität Graz« in »Wirtschaftsuniversität (WU) Wien« iz Avstrije, Karlove Univerze iz Prage in Masarykove Univerze iz Češke, »Universität Leipzig« iz Nemčije ter »Università degli Studi di Milano« iz Italije. Dobro organizirano predtekmovanje je udeležencem predstavljalo odlično pripravo na glavno tekmovanje, hkrati pa tudi prvi vpogled v reševanje mednarodnih gospodarskih sporov pred arbitražnim tribunalom.

Tekmovalci naše fakultete so s svojim odličnim nastopom dosegli 3. tretje mesto, sedaj pa se že pridno pripravljalo na naslednji pre-moot, ki bo v začetku meseca marca potekal v Pragi.

Za finančno podporo ekipe pri pripravah na tekmovanje se najlepše zahvaljujemo našim cenjenim sponzorjem: Ulbrich hidroavtomatika d.o.o., CNC P&K-Pušnik d.o.o., Agrocom d.o.o., Impol d.d., Slovenske železnice, Elektroinštitut Milan Vidmar, Občina Radlje ob Dravi.

Našim študentom želimo dober nastop in uspešno zastopanje naše fakultete tudi na nadaljnjih predtekmovanjih.

Izšla 2., spremenjena in dopolnjena izdaja knjige Stvarno pravo avtorjev dr. Mihe Juharta, dr. Matjaža Tratnika, dr. Renata Vrenčurja

Datum objave: 09.02.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Prenovljeno in dopolnjeno besedilo druge izdaje upošteva spremembe Stvarnopravnega zakonika in druge s stvarnim pravom povezane zakonodaje, zlasti Zakona o zemljiški knjigi in Zakona o katastru nepremičnin, v njem pa je povzeta tudi novejša sodna praksa. Knjiga je nepogrešljiv pripomoček tako za pravnike v praksi kot za študente.  

Avtorji: dr. Miha Juhart, dr. Matjaž Tratnik, predstojnik Katedre za evropsko in mednarodno pravo ter mednarodne odnose na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, dr. Renato Vrenčur , predstojnik Katedre za civilno, mednarodno zasebno in primerjalno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru

Stvarno kazalo: Andrej Bitrakov, diplomant Pravne fakultete Univerze v Mariboru

Stvarno pravo je del splošnega civilnega prava, ki v pravnih razmerjih med posamezniki ureja razmerje pripadnosti in oblasti na stvareh. Njegova funkcija je zagotavljanje posameznikove oblasti nad stvarjo, s tem pa je posamezniku omogočeno, da si prilašča tudi vse koristi, ki izvirajo od stvari. Bistvena vsebina stvarnega prava je lastninsko razmerje.

Delo poglobljeno obravnava sistem stvarnega prava ter sistematično, pregledno in v preprostem jeziku razlaga vsebino posameznih stvarnopravnih institutov. Predstavljeni so razvoj, pravni viri in temeljni pojmi stvarnega prava, posest, nepremičninske evidence, lastninska pravica, lastninska pravica več oseb, sosedsko pravo, zastavna pravica, druga stvarnopravna zavarovanja, služnost, stvarno breme in stavbna pravica.

Knjiga je obogatena s številnimi praktičnimi primeri. Zajema tudi posebne stvarnopravne ureditve, zlasti tiste, ki vplivajo na pravni režim nepremičnin (posebnosti v zvezi s kmetijskimi zemljišči, gozdovi, stavbnimi zemljišči ipd.) in javnopravne evidence (zemljiška knjiga in kataster).

Namenjena je uporabnikom v praksi, zlasti v pravosodju, odvetništvu in notariatu, pa tudi študentom prava.

Več info najdete na spletni strani GV ZALOŽBE>>> TUKAJ.

Rektorjeva nagrada v roke diplomantu Andreju Bitrakovu ob Rektorjevem dnevu 2023

Datum objave: 01.02.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Univerza v Mariboru podeljuje svojim študentom nagrade, katerih namen je spodbujanje čim višje kakovosti študija, ustvarjalnega vključevanja študentov v raziskovalno in umetniško delo ter udejstvovanja študentov na področjih, s katerimi se promovira ime Univerze v Mariboru.

Rektorjevo nagrado za najboljše študijske uspehe študentov Univerze v Mariboru v svoji vpisni generaciji na podlagi predlogov matičnih fakultet, je prejel diplomant Pravne fakultete Univerze v Mariboru ANDREJ BITRAKOV.

Del nagovora rektorja UM prof. dr. Zdravka Kačiča:
"Danes želim posebej izpostaviti nagrajenke in nagrajence ter se vam zahvaliti za ves vložen trud in delo, s katerim razvijate svojo osebnost, hkrati pa pomembno prispevate k razvoju in ugledu Univerze v Mariboru ter doprinašate k boljši družbi kot celoti. Ob prejetih nagradah in priznanjih vam iskreno čestitam. Podeljena nagrada naj bo vzpodbuda, v zavedanju, da se je za znanje potrebno potruditi. Zaslužena priznanja za vaš dragoceni prispevek naj vas navdihujejo na nadaljnji poti, vse nas pa spodbujajo, da se še naprej trudimo odgovorno in zavzeto opravljati vsakodnevno delo v dobrobit univerze. Ob osebni rasti »do krova in pravega kova«, kot bi dejal pesnik Tone Pavček, naj nikoli ne usahne naš notranji zagon za iskanje resnice, odgovorov in znanja."

Iskrene čestitke vsem nagrajencem!

Najboljša študentka 2. stopnje študija 2021/2022 Mestne občine Ptuj je Živa Šuta

Datum objave: 27.01.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

V skladu s Pravilnikom o podeljevanju priznanj in nagrad osnovnošolcem, športnikom osnovnih šol, učencem glasbenih šol, dijakom in študentom Mestne občine Ptuj je Komisija za podeljevanje priznanj in nagrad najboljšim študentom Mestne občine Ptuj na podlagi prejetih prijav in kriterijev pravilnika izbrala naj študente za študijsko leto 2021/2022 v MO Ptuj.

Naziv najboljša študentka 2. stopnje študija 2021/2022 je postala Živa Šuta. Živa Šuta je danes zaposlena kot asistentka na Centru za pravno izobraževanje in raziskovanje, na pilotnem projektu »ZELENA IN DIGITALNA PRAVNA TRANSFORMACIJA« na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru.

Županja Mestne občine Ptuj Nuška Gajšek je na sprejemu čestitala naj študentoma (poleg Žive Šute še najboljšemu študentu 1. stopnje študija 2021/2022 Gašparju Mariniču) za dosežene uspehe v času študija in se jima zahvalila za njun doprinos v družbi nasploh. Ob denarni nagradi v znesku 600 evrov sta najboljša študenta prejela še grb MO Ptuj na steklu in knjižno nagrado.

Iskrene čestitke!

Najboljši študent 2. stopnje študija 2021/2022

Nagrada najboljši študent 2. stopnje študija za študijsko leto 2021/22 v znesku 600,00 EUR se dodeli Živi Šuta.

Živa Šuta je magistrirala 17. 8. 2022 na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Povprečno oceno študija je imela 9,73. Je magistrica prava in doktorska študentka, vsa leta študija je bila uvrščena med 5 % najboljših študentov v generaciji in prejela številne nagrade in priznanja (priznanje dekanice, dve Perlachovi priznanji, nagrada Mestne občine Ptuj za najboljšo študentko 1. stopnje študija in nagrado za Najboljšo študentko Univerze v Mariboru 2021/22).

Na magistrskem študiju je bila članica raznih komisij in organizacijskih odborov. Sodelovala je na PKP (Po kreativni poti do znanja) in ŠIPK (Študentski inovativni projekti za družbeno korist) projektih ter dveh raziskovalnih projektih Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Zraven znanstvenih in strokovnih člankov je objavila tudi nekaj poljudnih prispevkov, predvsem o aktualnih temah, kot so človekova pravice v pandemiji, in poročil iz konferenc. Bila je gostja na Radiu Maribor, kjer je predstavila projekt Whistle in zaščito žvižgačev v EU in na podkastu Zorni kot debatirala o aktualnih izzivih na področju prava.

Poleg vključevanja v raziskovalne projekte, tekmovanja in prakse pri odvetniku, je vsa leta študija delovala kot tutorka. Organizirala je dogodke (Čajanka pravniških poklicev, Evropsko leto mladih). Udeležila se je okrogle mize z evropsko komisarko Eliso Ferreira in z njo debatirala o digitalizaciji v osnovnih in srednjih šolah.

V letu 2022 je sodelovala v poletni šoli ANTEREC v Bitoli v Makedoniji, kjer je izvedla lastno predavanje z naslovom Overview of EU Labour Migration Law. V objavo sta bila sprejeta tudi dva članka, in sicer znanstveni članek na temo novele Kazenskega zakonika v poljski reviji o kazenskem pravu in strokovni prispevek v zborniku Univerzitetne založbe UM na temo pravne zaščite žvižgačev kot medijskih virov.

Vir: https://www.ptuj.si/objava/725255

Ekipa PF UM med 48 najboljših ekip po pisnem delu tekmovanja European Law Moot Court Competition

Datum objave: 26.01.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Ekipa PF UM se je na uglednem mednarodnem tekmovanju iz prava EU: European Law Moot Court Competition uvrstila med 48 najboljših ekip po pisnem delu tekmovanja, v katerem so ocenjevali kvaliteto vlog na strani tožnika in toženca in se bo od 23. do 26. februarja 2023 s konkurenčnimi pravnimi fakultetami pomerila v regionalnem finalu v Bukarešti v Romuniji.

Ekipo, ki je delovala pod mentorstvom doc. dr. Petre Weingerl in ob podpori koordinatorja tekmovanj, asist. Aljoša Polajžarja, sestavljajo: Asja Lešnik, Matej Makoter Rožmarin, Lejla Veladžić in Jakob Hauptman.

Uspešno v Bukarešti!

Tisoče obrazov revščine – konferenca Socialna država in revščina

Datum objave: 25.01.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

23. januarja je v organizaciji Zveze društev za gospodarsko pravo Slovenije, Zveze društev pravnikov Slovenije, Pravne fakultete Univerze v Mariboru in Pravne fakultete Univerze v Ljubljani potekala celodnevna konferenca z naslovom Socialne države in revščine, organizirana ob izidu enako naslovljene znanstvene monografije.

Tako kot ima revščina tisoče obrazov (lahko je stanovanjska, prehranska, zdravstvena, energetska, okoljevarstvena itd.), je za njeno odpravljanje tisoče možnih poti, z vsemi deležniki, od države (vseh treh vej oblasti), občin, pooblaščenih institucij, civilne družbe in posameznikov. Referati s konference (v prilogi program) oziroma prispevki iz monografije bi lahko bili dobra podlaga za oblikovanje različnih ukrepov razreševanja problema revščine in socialne izključenosti v Sloveniji, konkretni zaključki konference pa bodo objavljeni naknadno.

Predstavljeno monografijo so izdali Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije, Zveza društev pravnikov Slovenije, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru in Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani. Sodelovalo je kar 37 avtoric in avtorjev, pripravili so 27 prispevkov (10 prispevkov je napisanih v soavtorstvu), avtorji pa so pravniki, sociologi in ekonomisti.

Strokovni sestanek projektne skupine Digi-Guard na Poljskem

Datum objave: 23.01.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

V Wroclawu se je konec preteklega tedna odvil strokovni sestanek konzorcija 8 partnerskih ustanov, ki jih v okviru EU (Justice) projekta "Digi-Guard"koordinira Pravna fakulteta Univerza v Mariboru. Projekt naslavlja težave (čezmejnega) elektronskega vročanja, dokazovanja z elektronskimi dokazi ter izvajanja videokonferenc v civilnih in gospodarskih zadevah v EU. Partnerji projekta (poleg PF UM) so "Leibniz Universität Hannover", "Universiteit Maastricht", "Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet", "Universität Graz", "Uniwersytet Wroclawski", "Inštitut za primerjalno pravo pri pravni fakulteti v Ljubljani", Cepris d.o.o. Sestanka so se s strani Pravne fakultete udeležili prof. dr. Vesna Rijavec, prof. dr. Tomaž Keresteš, prof. dr. Tjaša Ivanc, asist. Denis Baghrizabehi in Jasmina Klojčnik.

Več o projektu: https://www.pf.um.si/acj

Konferenca Sodobno stvarno pravo 2022 pod strokovnim vodstvom dr. Nine Plavšak in prof. dr. Renata Vrenčurja

Datum objave: 19.01.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Konec lanskega leta je v organizaciji družbe Tax-Fin-Lex in pod strokovnim vodstvom dr. Nine Plavšak in prof. dr. Renata Vrenčurja potekala konferenca Sodobno stvarno pravo 2022. Na dogodku so predavatelji z dolgoletnimi izkušnjami obravnavali zahtevnejša pravna vprašanja in kompleksnejše položaje, povezane s tremi instituti stvarnega prava: etažno lastnino, komasacijo ter služnostmi in stavbno pravico. Na spletnem naslovu najdete povzetek prispevkov, na portalu Tax-Fin-Lex pa je na voljo tudi strokovna publikacija Zbornik sodobno stvarno pravo 2022, kjer so vse obravnavane tematike podrobneje predstavljene.

 

Asistentka Katja Drnovšek je nova doktorica pravnih znanosti na PF UM

Datum objave: 16.01.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Rektor prof. dr. Zdravko Kačič je v četrtek, 12. janurja 2023, promoviral osem novih doktoric in doktorjev znanosti Univerze v Mariboru.

Nova doktorica znanosti s Pravne fakultete Univerze v Mariboru je asistentka Katja DRNOVŠEK, ki je doktorirala pod mentorstvom red. prof. dr. Tomaža Keresteša z doktorsko disertacijo Dopustnost protipravno pridobljenih dokazov v pravdnem postopku.                      

Iskrene čestitke!

Obisk prof. dr. Davida Schultza iz Hamline University (Saint Paul, Minnesota)

Datum objave: 03.01.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Decembra je Pravno fakulteto UM obiskal ameriški prof. dr. David Schultz iz Hamline University (Saint Paul, Minnesota). Prof. dr. Schultz sodeluje v bilateralnem projektu „Pravni odnos med materjo in fetusom - primerjalni vidik Slovenije in Združenih držav Amerike“, katerega nosilka je prof. dr. Suzana Kraljić. Prof. dr. Schultz je opravil dve predavanji, in sicer na temo “An American Oddity: Gun Rights in the USA” ter “Reproductive Rights in America After Dobbs".

Okrogla miza ob 70-letnici Sodišča EU

Datum objave: 23.12.2022 | Datum poteka: 31.12.2030

V četrtek, 22. decembra 2022, je na Pravni fakulteti potekala okrogla miza ob 70-letnici Sodišča EU z naslovom Vloga Sodišča EU pri ohranitvi vladavine prava. Po uvodnem pozdravu dekanice so svoje poglede na to tematiko predstavili slovenski sodniki na Sodišču EU, dr. Marko Ilešič iz Sodišča ter dr. Maja Brkan in dr. Damjan Kukovec iz Splošnega sodišča EU, profesorica dr. Janja Hojnik in mag. Igor Strnad, sodnik na Višjem sodišču v Mariboru. Okroglo mizo je vodila dr. Petra Weingerl.


prof. dr. Matjaž Tratnik, Živa Šuta, dekanica PF UM prof. dr. Vesna Rijavec, doc. dr. Petra Weingerl, dr. Damjan Kukovec, dr. Maja Brkan, dr. Marko Ilešič, prof. dr. Janja Hojnik, mag. Igor Strnad

Doc. dr. Petra Weingerl na konferenci ob 10. obletnici revije European Journal of Consumer and Market Law (EuCML)

Datum objave: 22.12.2022 | Datum poteka: 31.12.2030

15. in 16. decembra 2022 je potekala spletna konferenca ob 10. obletnici revije European Journal of Consumer and Market Law (EuCML) z naslovom "Enforcing EU Consumer and Market Law". Doc. dr. Petra Weingerl je na konferenci izvedla predavanje z naslovom The Jurisprudential Conflict on the Application of Consumer Law in Slovenia: Consumer Law as a Sword ar a Shield? v okviru predavanja je naslovila perečo tematiko v zvezi z izvrševanjem prava varstva potrošnikov in vprašanje, ali se to v določenih kontekstih uporablja kot "meč v rokah potrošnikov" ali "ščit ponudnikov blaga in storitev".

Izid monografije Pravna ureditev varstva potrošnikov: Učinkovito uveljavljanje pravic v luči ciljev krožnega gospodarstva

Datum objave: 21.12.2022 | Datum poteka: 31.12.2030

V okviru študentskega projekta ŠIPK PUPRKO je pri Univerzitetni založbi izšla monografija z naslovom Pravna ureditev varstva potrošnikov: Učinkovito uveljavljanje pravic v luči ciljev krožnega gospodarstva. Študenti so okviru projekta intenzivno preučevali preplet dveh ciljev: visoko raven varstva okolja in visoko raven varstva potrošnikov. Ta dva cilja sta si pogosto v nasprotju, prav ljudje v vlogi potrošnikov pa smo tisti, ki lahko s spremembo svojih navad bistveno prispevamo k hitrejšemu prehodu iz linearnega v krožno gospodarstvo. Skupaj s sodelovanjem partnerja iz negospodarstva, Zavoda PIP (delovna mentorica Sanja Antonijević), in osmih študentov iz štirih fakultet Univerze v Mariboru smo se v projektu in pričujoči monografiji osredotočili na različne dileme, ki se nanašajo na preplet teh dveh ciljev. Avtorji posameznih poglavij so Nika Bele (PF), Neja Gril in Tim Kolar (EPF), Leon Cimerman (FNM), Tina Horvat (FS), Teja Peče (PF), Maša Ocepek (PF) in Barbara Smogavc (PF).

Monografija je prosto dostopna na spletu >>> TUKAJ. Vabljeni k branju.

Izid monografije Krepitev medijske svobode v sodelovanju PF UM in Društva novinarjev Slovenije

Datum objave: 14.12.2022 | Datum poteka: 31.12.2030

Pri Univerzitetni založbi je v okviru študentskega projekta ŠIUM 2022, Krepitev medijske svobode, izšla monografija z 230 stranmi. Gre za sodelovanje Pravne fakultete Univerze v Mariboru z Društvom novinarjev Slovenije. Vodji projekta sta bila dr. Janja Hojnik in podpredsednik DNS Primož Cirman. Pri projektu so sodelovale študentke petih fakultet Univerze v Mariboru. Avtorice posameznih poglavij so Asja Lešnik, PF; Lara Pavli, FVV; Marina Hustić, PF; Tjaša Galič, PF; Maruša Lubej, FF (sociologija); Nina Planinšek, FERI (medijske komunikacije); Sara Vrečko EPF (markteing management) in Živa Šuta, PF.

Monografija je prosto dostopna na spletu >>> TUKAJ. Po novem letu bomo organizirali seminar s predstavitvijo knjige.

 

Obisk dekana Pravne fakultete Iustinianus Primus v Skopju

Datum objave: 09.12.2022 | Datum poteka: 31.12.2030

Pravno fakulteto Univerze v Mariboru je obiskal dekan Pravne fakultete Iustinianus Primus v Skopju prof. dr. Sasho Georgievski. V znak dobrega prihodnjega sodelovanja predvsem na področju Mednarodnega javnega prava sta se srečala z dekanico Pravne fakultete UM prof. dr. Vesno Rijavec.