Novice

Novice 81 do 100 od 113

Promocija doktorja znanosti Pravne fakultete Univerze v Mariboru

Datum objave: 13.11.2018 | Datum poteka: 31.12.2020

Prof. dr. Zdravko Kačič, rektor Univerze v Mariboru, je dne 6. novembra 2018 v doktorski naziv promoviral 11 kandidatov. Med enajstimi kandidati je bil tudi doktorant PF UM Janez VONČINA, ki je 1. marca 2018 na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru pod mentorstvom prof. dr. Saše Preliča zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Zamenljive obveznice in obveznice z delniško nakupno opcijo ter pogojno povečanje osnovnega kapitala.
 
Vsem novim doktoricam in doktorjem znanosti Univerze v Mariboru iskrene čestitke.

Znanstveni prispevek prof. dr. Boštjana Brezovnika v monografiji mednarodne založbe Palgrave

Datum objave: 08.11.2018 | Datum poteka: 31.12.2020

Izr. prof. dr. Boštjan Brezovnik je objavil znanstveni prispevek z naslovom: 'Slovenia: Vertical Imbalance in Local Government Financing, ki je izšel pri mednarodni založbi Palgrave Macmillan v monografiji z naslovom 'Fiscal Decentralisation, Local government and Policy Reversals in Southeastern Europe.

Kratko vsebino znanstvenega članka si lahko ogledate >>tukaj<<. Možen je nakup celotne e-knjige ali samo posameznih prispevkov.

Knjiga o sodelovalnem gospodarstvu pod uredništvom prof. dr. Janje Hojnik

Datum objave: 07.11.2018 | Datum poteka: 31.12.2020

Pri Zavodu 14 v Ljubljani je izšla strokovna monografija z naslovom Sharing Economy in Europe - Opportunities and Challenges. Urednica knjige je red. prof. dr. Janja Hojnik, v njej lahko najdemo tudi njeno poglavje in  poglavje doc. dr. Petre Weingerl ter doktorske kandidatke Katje Vizjak, ki študira na Doktorskem študijskem programu III. stopnje na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru ter drugih slovenskih in tujih avtorjev. Izdajo knjige sta podprla European Liberal Forum, najvplivnejši think tank v Evropi, ter Evropski parlament.

Knjiga je prosto dostopna

Študenti Pravne fakultete Maribor so ZMAGOVALCI tekmovanja MUNLawS v letu 2018

Datum objave: 06.11.2018 | Datum poteka: 31.12.2020

Študenti Pravne fakultete Univerze v Mariboru so se pod mentorstvom asistenta Jana Stajnka, med 26. in 28. oktobrom 2018 udeležili tekmovanja MUNLawS, ki je potekalo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

Tekmovalci Aljoša Polajžar, Mihael Pojbič, Tamára Cheles Coelho in Iza Beširević so Pravni fakulteti Univerze v Mariboru priborili prestižen naziv Best University Delegation.

Posebej gre izpostaviti tekmovalca Aljošo Polajžarja, ki si je prislužil naziv Best University Delegate v okviru Sveta za človekove pravice ZN. Tudi Tamára Cheles Coelho si je zaradi odličnega nastopa prislužila Honorable Mention in uvrstitev med 5 najboljših delegatov v okviru Sveta za človekove pravice ZN, Mihael Pojbič pa Honorable Mention zaradi odličnega nastopa v simulaciji postopka pred Stalnim arbitražnim sodiščem.

Našim izvrstnim študentom iskreno čestitamo.

MUNLawS je tekmovanje v okviru Model United Nations (MUN) konferenc. Na teh se po pravilih postopka, ki veljajo za posamezen odbor mednarodne organizacije, obravnavajo pereče teme, ki pestijo mednarodno skupnost. Vsak delegat predstavlja po eno državo članico posameznega odbora, debata pa v celoti poteka v angleškem jeziku, kar pripomore ne le h krepitvi retoričnih in pogajalskih sposobnosti, ampak tudi bogatenju besedišča. Od leta 2013 se je konference MUNLawS udeležilo več kot 500 udeležencev iz 30 držav in 4 kontinentov.

Za organizacijo tekmovanja in fotografije se zahvaljujemo Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

Sodelovanje na mednarodnem posvetu na Pravni fakulteti Univerze v Splitu

Datum objave: 06.11.2018 | Datum poteka: 31.12.2020

Dne 25. in 26. oktobra 2018 sta prof. dr. Suzana Kraljić ter asistent Kristjan Zahrastnik s prispevkoma sodelovala na mednarodnem posvetovanju „Aktualnosti građanskog procesnog prava – nacionalna i usporedna pravnoterorijska i praktična dostignuća “, v organizaciji Pravne fakultete Univerze v Splitu.

Prof. dr. Suzana Kraljić je predstavila Sporazumno razvezo pred notarjem v luči novega slovenskega Družinskega zakonika, asistent Kristjan Zahrastnik pa je v sodelovanju s prof. dr. Tjašo Ivanc predstavil prispevek z naslovom New dimensions of evidence taking in civil proceedings – the question of impact of ICT on traditional rules of evidence law (case of Slovenia).

Delegacija iz PF UM pa si je ogledala tudi Laboratorij za forenzično in biološko antropologijo, Univerzitetnega oddelka za forenzično znanost Univerze v Splitu, njihovo kostno zbirko ter pokukala v univerzitetno knjižnico Univerze v Splitu.

Red. prof. dr. Rajko Knez bo novi predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Datum objave: 23.10.2018 | Datum poteka: 31.12.2020

Dr. Rajko Knez, redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, v letih 2007 – 2011 dekan Pravne fakultete, je bil prvi diplomant Visoke pravne šole v Mariboru in prvi diplomant znanstvenega magistrskega študijskega programa Gospodarsko pravo, bo z mandatom predsednika Ustavnega sodišča RS nastopil 19. decembra 2018, dan po tem, ko poteče mandat ustavni sodnici, sedanji predsednici Ustavnega sodišča RS, doc. dr. Jadranki Sovdat.

Dr. Rajko Knez bo za dobo treh let prvi predsednik Ustavnega sodišča RS, ki je diplomiral, magistriral in doktoriral na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru.


Celotno vsebino si lahko preberete >>tukaj<<.


Red. prof. dr. Rajko Knez je bil prvi diplomant visoke pravne šole, ki je diplomiral 17. septembra 1993 pod mentorstvom dr. Miroslave Geč-Korošec. Od tega leta dalje se primarno posveča pravu EU. Bil je tudi prvi diplomant znanstvenega magistrskega študijskega programa gospodarsko pravo, diplomiral je 29. oktobra 1996 pod mentorstvom dr. Miroslave Geč-Korošec. Doktoriral je leta 2000, po predhodni pripravi doktorata v ZDA. V študijskem letu 2002/2003 se je na Pravni fakulteti Maribor pričel izvajati znanstveni magistrski študijski program gospodarsko pravo EU, katerega vodja je bil prav prof. dr. Rajko Knez.
V letih 2007 - 2011 je bil izvoljen za dekana Pravne fakultete Univerze v Mariboru, v štiriletnem obdobju, ki je sledilo dekanovanju, v letih 2011 - 2015 pa je opravljal funkcijo prodekana za gospodarjenje. V zadnjih letih je dopolnilno zaposlen na Vrhovnem sodišču RS, kjer opravlja delo Višjega pravosodnega svetovalca. Trenutno je član Meddržavnega sodišča  v Haagu. Je tudi arbiter Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije (Ljubljana Arbitration Centre). 

Danes deluje na področju evropskega prava, civilnega prava in nekaterih področij upravnega prava, tudi prava varstva okolja/narave ter medijskega prava. Je avtor številnih znanstvenih in strokovnih člankov, monografij in komentarjev zakonov.

Je izvrsten pravni strokovnjak mednarodnih kompetenc, odličen pedagog, predan okoljevarstvenik, mož in oče - velik Človek.

Liber amicorum Etelka Korpič - Horvat

Datum objave: 19.10.2018 | Datum poteka: 31.12.2020

Monografijo z naslovom Teorija in praksa, pravo in življenje sestavlja štiriindvajset znanstvenih in strokovnih prispevkov in je posvečena jubileju dr. Etelke Korpič - Horvat. Avtorice in avtorji prispevkov so slovenske in tuje strokovnjakinje in strokovnjaki, ki so s slavljenko strokovno, poklicno in/ ali prijateljsko povezani.

"Pravo prijateljstvo
gore premika.
Ne more biti vprašaj,
je le klicaj ali pika."

Tone Pavček: Prijateljstvo

Doc. dr. Petra Weingerl je mladi pravnik leta

Datum objave: 15.10.2018 | Datum poteka: 31.12.2020

Doc. dr. Petra Weingerl s Pravne fakultete Univerze v Mariboru je 11. oktobra 2018 na 44. Dnevih slovenskih pravnikov, ki jih organizirajo Zveza društev pravnikov Slovenije, Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije in družba LEXPERA d.o.o. (GV Založba), prejela priznanje mlademu pravniku leta. Priznanja je v Portorožu podelil predsednik Zveze dr. Lojze Ude.

Dr. Petri Weingerl iskreno čestitamo.

Knjiga avtorjev prof. dr. Aleša Kobala in mag. Tadeja Dubrovnika se je uvrstila v Book Citation Index - Social Sciences & Humanities pri Web of Science

Datum objave: 08.10.2018 | Datum poteka: 31.12.2020

Knjiga avtorjev prof. dr. Aleša Kobala in mag. Tadeja Dubrovnika z naslovom: 'The Powers of the Head of State in Legislative and Executive Branch in Formar Socialist Systems' se je uvrstila v Book Citation Index - Social Sciences & Humanities pri Web of Science. Z uvrstitvijo se je potrdila visoka kvaliteta znanstveno-raziskovalnega dela avtorjev, ki v knjigi obravnavata položaj in pristojnosti predsednika države v zakonodajni in izvršilni veji oblasti v nekdanjih socialističnih sistemih. Avtorja sta z svojo raziskavo pripravila primerjalni pregled sistemov v desetih (najnovejših) državah članicah EU, ki so nastale iz socialističnih režimov, kjer je bil v devetdesetih letih 20. stoletja uveden parlamentarni sistem in funkcija predsednika republike.

Revija Lexonomica se je uvrstila v bazo ESCI (Web of Science (WoS)) in na seznam ARRS

Datum objave: 03.10.2018 | Datum poteka: 31.12.2019

Revija Lexonomica se je uvrstila v bazo Emerging Sources Citation Index pri Web of Science. V Web of Science so vključeni vsi članki, ki so izšli v prvi izdaji letošnjega leta.

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru je s tem dosežkom ob revijah Medicine, Law & Society (ESCI), Lex localis (SSCI, Scopus) in Revus (Scopus) pridobila dodatne možnosti za diseminacijo znanstveno-raziskovalnega dela zaposlenih raziskovalcev in potrdila sloves kvalitetne znanstveno-raziskovalne in pedagoške institucije doma in v svetu.

Obenem je revija z letom 2019 uvrščena tudi na seznam ARRS.

Asistentka Jerneja Prostor je z odliko obranila doktorsko disertacijo

Datum objave: 03.10.2018 | Datum poteka: 31.12.2019

Zaposlena na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, asistentka Jerneja Prostor, je konec meseca septembra 2018 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani z odliko obranila disertacijo z naslovom: »Korporacijska kondikcija – Varstvo upnikov kapitalskih družb s pravili o vezanem kapitalu«.

Iskrene čestitke v imenu kolektiva Pravne fakultete Univerze v Mariboru.

Dr. Jerneja Prostor se je po opravljenem pravniškem državnem izpitu leta 2009 zaposlila v finančnem sektorju v družbi za upravljanje v Ljubljani. Od leta 2011 dalje je kot asistentka za gospodarsko statusno in gospodarsko pogodbeno pravo zaposlena na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Leta 2013 je na UM PF magistrirala s področja prava družb EU. V mesecu aprilu 2018 je začela z dopolnilnim delom na Vrhovnem sodišču RS kot strokovna sodelavka na Gospodarskem oddelku.
Njena osebna bibliografija obsega 92 bibliografskih enot, med drugim 18 izvirnih in 2 pregledna znanstvena članka ter 19 strokovnih člankov. Dela objavlja doma in v tujini. Rešitev, ki jo je predlagala v prispevku o varstvu upnikov družb, ki so bile izbrisane brez likvidacije, je vsebinsko gledano sprejelo tudi Ustavno sodišče RS v eni od svojih odločitev leta 2016. Za pripravo doktorske disertacije je lani prejela štipendijo za dvomesečno raziskovanje na inštitutu Max Planck Institute for Comparative and International Private Law v Hamburgu.

Predstavitveni dan PF - v predavalnici AM že sedijo letošnji bruci

Datum objave: 28.09.2018 | Datum poteka: 30.09.2019

Dne 28.9.2018, z začetkom ob 9. uri, je bruce študijskega leta 2018/2019 najprej nagovorila prodekanica za študentska vprašanja Katja Kebrič in besedo predala dekanici Pravne fakultete Maribor, red. prof. dr. Vesni Rijavec, ki je poudarila kako je pomembna solidarnost in sodelovanje med študenti, da je čas študija tudi čas, ko lahko bodoči pravniki sklenejo trdne prijateljske vezi s svojimi sošolci. Dekaničinemu nagovoru je sledil nagovor prodekana, izr. prof. dr. Tomaža Keresteša, o izzivih študija na naši fakulteti. Obštudijske dejavnosti so brucem predstavili kar študenti iz prve roke in jim ponudili pomoč pri študiju z dobro razvitim tutorstvom. Koordinatorica za Erasmus, izr. prof. dr. Suzana Kraljić,  je predstavila razvejano mrežo mednarodnih izmenjav v okviru programa Erasmus, mag. Orešek Natalija je študente s predstavitvijo Knjižnice Mirka Ilešiča PF UM seznanila s knjižnico, ki ji pravimo tudi laboratorij za pravnike.
V polno predavalnico nadobudnih študentov je stopila tudi magistrica govora ga. Ana Aleksandra Zupančič. Na delavnici so se posvetili okoliščinam nastopanja.

Predstavitveni dan smo zaključili s sprehodom po izobraževalnih prostorih fakultete in se posebej ustavili v Sodni dvorani za študente prava.

Asistent Jan Stajnko je na seminarju o migracijah predstavil kako je v Sloveniji sankcioniran sovražni govor

Datum objave: 28.09.2018 | Datum poteka: 31.12.2019

V Razstavišču Urban v Mariboru je nevladna organizacija ISCOMET včeraj organizirala seminar, namenjen lokalnim deležnikom na področju migracij in vsem tistim, ki jih zanimajo ali bi radi povedali svoje mnenje o teh vprašanjih.

Na seminarju je sodeloval asist. Jan Stajnko s Pravne fakultete, ki je predstavil kako je v Sloveniji sankcioniran sovražni govor.

Doc. dr. Petra Weingerl na Mednarodni delavnici in okrogli mizi

Datum objave: 27.09.2018 | Datum poteka: 31.12.2019

Doc. dr. Petra Weingerl je 26.9.2018 sodelovala na Mednarodni delavnici in okrogli mizi “Priložnosti in izzivi v sodelovalnem gospodarstvu” v Ljubljani, organizirani s strani Zavoda14 in ELF.

Na dogodku je docentka Petra Weingerl tudi predstavila publikacijo “Opportunities and Challenges of the Sharing Economy”, ki jo je uredila red. prof. dr. Janja Hojnik in bo izdana v oktobru 2018.

Asistentka Katja Drnovšek na Max Planck Institute Luxembourg

Datum objave: 20.09.2018 | Datum poteka: 31.12.2019

Katja Drnovšek je v času od 1. februarja do 31. julija 2018 gostovala na mednarodno priznanem Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law. Kot gostujoča strokovnjakinja in prejemnica štipendije je sodelovala na dogodkih, ki jih je organiziral inštitut, ter opravljala raziskovalno delo na področju svoje doktorske disertacije.

Pravo UM med 200 najuspešnejših raziskovalnih institucij v kategoriji »pravo« na Šanghajski lestvici

Datum objave: 29.08.2018 | Datum poteka: 31.12.2019

Shanghai Ranking Consultancy je 15. avgusta objavil seznam 500 najbolje ocenjenih univerz in 500 kandidatov za uvrstitev na lestvico (ARWU World Top 500 Candidates). V letošnjem letu se je Univerza v Mariboru prvič uvrstila med kandidate in to v skupino od 501. do 600. mesta.  

V juliju 2018 so bili objavljeni tudi rezultati ocenjevanja ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2018. Na lestvici je več kot 1.600 univerz iz 83 držav, ki so ocenjene na 54 študijskih področij. UM se je v kategorijah "pravo" in "javna uprava" uvrstila v skupino med 151. in 200. mestom.

Glede na veliko število zajetih univerz smo lahko zelo ponosni na tako visoko uvrstitev. Ocene temeljijo na rezultatih znanstvenega dela. V to oceno so zajete objave v Web of Science v kategoriji pravo in kriminologija, torej so zajete objave profesorjev iz Pravne fakultete UM, kot tudi objave profesorjev iz Fakultete za varnostne vede UM. Javna uprava, kjer naši profesorji prav tako veliko objavljajo, je v ločeni kategoriji in v tej kategoriji se je UM prav tako uvrstila v razred med 151. in 200. mestom.

Na vrhu lestvice prevladujejo ameriške pravne fakultete, vmes se zvrsti nekaj angleških pravnih fakultet, od kontinentalne Evrope dominirajo nizozemske pravne fakultete, ena belgijska, dve švedski in ena danska ter EUI iz Firenc. Najvišje od nemških je PF v Hamburgu (šele v skupini 101-150). V naši skupini pa so PF iz Berlina, Lunda in Dunaja. Na seznamu ni nobene druge slovenske pravne fakultete ali fakultete iz drugih republik bivše Jugoslavije, pa tudi ne PF v Grazu, madžarskih, čeških, slovaških in poljskih PF.

Podrobnejšo razvrstitev za pravo si lahko ogledate na tej povezavi: http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/law.html

Za javno upravo pa tukaj: http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/public-administration.html

Pravna fakulteta ima nov projekt Jean Monnet Chair

Datum objave: 29.07.2018 | Datum poteka: 31.12.2019

Projekt, ki ga je predlagal prof. dr. Aleš Ferčič Jean Monnet Chair of Energy Law and Policy: Energy Market Regulation, Competition and Climate je bil izbran za sofinanciranje s strani Evropske komisije.

Projekt se bo pričel izvajati jeseni 2018.

 

Redna profesorica Pravne fakultete Univerze v Mariboru, dr. Janja Hojnik, je nova prorektorica za kakovost, kadre in pravne zadeve UM

Datum objave: 04.07.2018 | Datum poteka: 31.12.2021

Senatorji Univerze v Mariboru so na izredni seji dne 3.7.2018 dali pozitivno mnenje petim novim prorektorjem, ki bodo z novim rektorjem prof. dr. Zdravkom Kačičem naslednja štiri leta vodili Univerzo v Mariboru.

S Pravne fakultete Univerze v Mariboru prihaja prof. dr. Janja Hojnik, ki je nova prorektorica za kakovost, kadre in pravne zadeve Univerze v Mariboru.

Rektorju in novi prorektorski ekipi mariborske alma mater iskreno čestitamo in jim želimo uspešno timsko delo za dobrobit naše univerze.

Red. prof. dr. Janja Hojnik je na isti dan poleg prorektorske funkcije sprejela tudi funkcijo predsednice nove komisije za človeške vire v raziskovanju.

Pismo študentke Pravne fakultete Univerze v Mariboru Petre Zupančič iz pripravništva v Evropskem parlamentu

Datum objave: 20.06.2018 | Datum poteka: 31.12.2019

»Drobne priložnosti so pogosto začetki velikih podvigov,« je zapisal grški politik in diplomat Demosten. Vesela in hvaležna za priložnost, ki se mi je ponudila letošnje leto, se javljam in vas lepo pozdravljam s pripravništva, ki ga opravljam v Evropskem parlamentu v pisarni evropske poslanke Tanje Fajon.

Evropska poslanka Tanja Fajon v parlamentu EU poleg osnovnega poslanstva zastopanja interesov državljanov Slovenije opravlja še veliko funkcij. Med drugim je podpredsednica stranke Socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu (S&D), znotraj katere se zavzema za socialno pravičnost, za trajnostni razvoj in za človekove pravice, s ciljem, da bi ustvarili močnejšo in bolj demokratično Evropo ter boljšo prihodnost za vse njene prebivalce. Je tudi članica Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve - LIBE, kjer se zavzema za humanitarno migracijsko politiko držav članic in si hkrati prizadeva ohraniti svobodo gibanja v schengenskem prostoru. Je tudi članica Odbora za zunanje zadeve in Delegacije za odnose z Bosno in Hercegovino in Kosovom, kjer si prizadeva za nadaljevanje reform in spodbujanje držav na njihovi poti v Evropsko unijo. Vodi tudi delovni skupini S&D o ekstremizmu, ksenofobiji in sovražnemu govoru ter migracijah. Zaradi pomembnosti in zahtevnosti nalog, ki jih opravlja evropska poslanka, je toliko bolj odgovorno tudi delo njenih asistentov in pripravnikov.

Posebej ponosna sem, da sem imela možnost sodelovati pri oblikovanju zakonodajnega besedila ta teden sprejetega dogovora o kvalifikacijski uredbi o pogojih za pridobitev mednarodne zaščite, ki bo nadomestil obstoječo direktivo in bolj jasno opredelil in poenotil pogoje, po katerih je posameznik upravičen do azila. Ga. Fajonova je pretekli teden kot glavna poročevalka, skupaj s predstavniki Sveta in Evropske komisije, uspešno zaključila pogajanja v trialogu, kar pomeni, da je bil trud, ki smo ga vložili na tehničnih trialogih za oblikovanje zakonodaje, poplačan. K hitrejši pripravi poročila je pripomogla tudi moja analiza členov in recitalov, ki se je osredotočala predvsem na pozitivne spremembe sprejete uredbe v primerjavi z obstoječo direktivo.

Moje delo poleg dnevnega pregledovanja prejetih sporočil in aktualnih novic zajema tudi spremljanje dela v Odboru LIBE, saj se med drugim posvečajo zaščiti in varovanju osebnih podatkov na spletu. V mesecu juniju so izvedli prvi del zaslišanj o Facebooku: Cambridge-Analytica case, z namenom, da bi izvedeli več o zbiranju podatkov na platformi Facebook in vplivu zlorabe teh podatkov na volilne procese. Do konca julija se obetata še dve zaslišanji, kjer bo znano več, kako bodo lahko socialna omrežja zagotovila delovanje v skladu novo uredbo GDPR.

Posebno doživetje je zame predstavljalo majsko plenarno zasedanje v Strasbourgu, kjer delo zaradi časovne omejenosti poteka veliko bolj intenzivno in hitro. Udeleževala sem se sestankov politične S&D skupine, kjer se pred vsakim glasovanjem obravnava stališča celotne skupine. Ob izteku tedna sem se skupaj z ostalimi asistenti in nekaterimi poslanci udeležila sprejema pri Ronaldu Riesu, županu mesta Strasbourg. V toplem spominu mi je ostal tudi sprejem skupine obiskovalcev društva Sožitje Maribor.

Sedaj se posvečam predvsem razvoju EU copyright reforme znotraj Odbora Evropskega parlamenta za pravne zadeve – JURI, pri čemer se, na eni strani podpira zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev na spletnih platformah, na drugi strani pa bi lahko glasovanje na ključnih dveh členih same uredbe imelo škodljiv vpliv na dostop državljanov do kakovostnih novic in informacij. Zaradi natrpanih urnikov poslancev je pomembno, da je ekipa v ozadju dobro pripravljena in informirana. Priznati moram, da sem se ravno zaradi toplega sprejema in pozitivne potrditve mojega opravljenega dela v družbi asistentov Jureta Tanka, Milice Kotur, Ajde Žižek in Maje Kezunovič Krašek odlično znašla in z njimi vzpostavila dobro sodelovanje. Sicer pa skušam večji del časa, ko nisem v pisarni, izkoristiti za obisk različnih konferenc, saj menim, da lahko dodatno znanje vedno pripomore tudi k delu ekipe, da je ta pripravljena na nove izzive.

Evropska poslanka Tanja Fajon vzpodbuja, navdihuje in podpira željo po pridobitvi novih znanj in izkušenj, zaradi česar je tudi moje počutje med sodelavci v pisarni odlično. Prav tako je pohvalila  moje zgledno sodelovanje s Pravno fakulteto Maribor, zaradi česar se že veselim morebitnega vabila k nastopu evropske poslanke na naši fakulteti.     

Ob tej priložnosti se poslanki zahvaljujem za vso podporo, Pravni fakulteti Univerze v Mariboru pa za pridobljeno znanje, na podlagi katerega si študenti smelo krojimo vsak svojo prihodnost.