Novice

Novice 121 do 140 od 345

EU projekt DIGI-GUARD - kick-off meeting

Datum objave: 07.07.2022 | Datum poteka: 31.12.2030

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru je bila ponovno uspešna pri pridobitvi EU projekta v okviru programa JUSTICE Evropske komisije. Projekt nosi naslov: »Digital communication and safeguarding the parties’ rights: challenges for European civil procedure – DIGI-GUARD«.

Od 2. do 4. julija je potekal uvodni sestanek s projektnimi partnerji, prvi delovni dan v idiličnem okolju Robanovega kota, drugi dan pa v prostorih Pravne fakultete Univerze v Mariboru.

Projekt je namenjen primerjalnemu proučevanju vpliva modernih orodij digitalnega komuniciranja na osnovna pravila in načela civilnega sodnega postopka, kot na primer dokazovanje, vročanje dokumentov ter izvajanje sodnih postopkov v digitalnem okolju. Ob tem je cilj projekta tudi prispevati k večjemu medsebojnemu zaupanju med državami članicami v civilnih in gospodarskih zadevah. Rezultati preteklih projektov, ki jih je Pravna fakulteta izvajala v okviru programa JUSTICE so že služili kot zakonodajna podlaga Komisiji EU.

Pravna fakulteta Maribor je koordinatorska institucija projekta, sodeluje še sedem visokošolskih institucij iz sedmih EU držav (Univerza v Gradcu, Univerza Gottfried Wilhelm Leibniz v Hannovru, Univerza v Maastrichtu, Univerza na Rijeki, Univerza v Uppsali, Univerza v Wrocławu, Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani).

Programski vodja projekta je prof. dr. Vesna Rijavec. Projekt se bo izvajal predvidoma do konca maja leta 2024.

Častni doktorat Pravne fakultete Univerze v Gradcu dekanici PF UM red. prof. dr. Vesni Rijavec

Datum objave: 04.07.2022 | Datum poteka: 31.12.2099

Dekanica Pravne fakultete Univerze v Mariboru redna profesorica dr. Vesna Rijavec, strokovnjakinja za civilno procesno pravo, je prejela častni doktorat Pravne fakultete Univerze v Gradcu za svoje akademske dosežke in zasluge na Univerzi v Gradcu, s katero je že 30 let trdno povezana.

Prof. dr. Vesna Rijavec je prva ženska, ki je prejela častni doktorat fakultete REWI na Univerzi v Gradcu. Potem ko je goste pozdravil prorektor Joachim Reidl, se je dekan Christoph Bezemek spomnil na impresivno kariero dekanice prof. dr. Vesne Rijavec in poudaril njen pomen kot "posrednice med svetovi in ​​disciplinami", tako v raziskovalnem kot osebnostnem smislu. »Vi nas častite in ste poseben okras za Pravno fakulteto Univerze v Gradcu,« je se je slikovito izrazil dekan Pravne fakultete Univerze v Gradcu prof. dr. Vesni Rijavec in se ji zahvalil za dolgoletno zavzetost. Minister za znanost Martin Polaschek je v naslednjem videosporočilu tudi priznal zasluge nove častne doktorice prof. dr. Vesne Rijavec na Univerzi v Gradcu.

Prof. dr. Vesna Rijavec je od leta 1994 na več načinov povezana z graško univerzo. V okviru raziskovalnega in pedagoškega sodelovanja z Inštitutom za civilno procesno pravo in insolvenčno pravo je dala pobudo za serijo predavanj »Skupna predavalnica«, serijo konferenc in številne skupne EU projekte. Od leta 2004 Rijavec svoje znanje redno prenaša kot predavateljica na Univerzi v Gradcu ter podpira študente pri pisanju diplomskih in doktorskih nalog. Poleg tega je kot strokovnjakinja med drugim sodelovala pri evalvaciji raziskovalne dejavnosti Katedre za zasebno pravo.

Prof. dr. Vesna Rijavec je poleg dela univerzitetne profesorice na Univerzi v Mariboru bila in je vključena v številne slovenske zakonodajne projekte. Bila je tudi civilna in kazenska sodnica ter je podpredsednica predsedstva Stalne arbitraže  pri Gospodarski zbornici Slovenije.

2. spremenjena in dopolnjena izdaja knjige Zastavna pravica prof. dr. Matjaža Tratnika

Datum objave: 30.06.2022 | Datum poteka: 31.12.2030

Knjiga red. prof. dr. Matjaža Tratnika celovito obravnava vse vrste zastavnih pravic (razen tistih na ladjah in zrakoplovih) ter jih postavlja ob bok drugim instrumentom zavarovanja terjatev. Spremembe ZZK-1 in SPZ po prvi izdaji tega dela so narekovale precej dopolnitev in preoblikovanja. Tako so v tej izdaji temeljito prenovljena poglavja o hipoteki, neposestni (registrski) zastavni pravici in zastavni pravici na vrednostnih papirjih. Dodana je tudi vsa pomembnejša sodna praksa.

Od uveljavitve Stvarnopravnega zakonika (SPZ), ki je prinesel vrsto sprememb na področju stvarnopravnih zavarovanj, bo kmalu minilo 20 let. Prva izdaja te knjige iz leta 2006 je bila namenjena predstavitvi nove ureditve. Številne pomembne zakonodajne spremembe na področju zemljiške knjige, dve noveli SPZ in razvoj sodne prakse do danes pa so narekovali temeljito prenovo knjige. Zato so v drugi izdaji bistveno prenovljena poglavja o hipoteki, neposestni zastavni pravici in zastavni pravici na vrednostnih papirjih. Vključena je tudi vsa pomembnejša sodna praksa; pri tem praviloma niso povzeta le jedra, temveč so citirani ključni deli iz obrazložitev.

Sicer pa je ohranjena prvotna zasnova knjige. Tako so v prvem poglavju obravnavani splošni vidiki zastavnih pravic, kot so zlasti temeljna načela, zatem pa vsaka v svojem poglavju posamezne oblike zastavnih pravic. Na kratko so predstavljene tudi druge oblike stvarnopravnih zavarovanj in postavljene ob bok zastavnim pravicam.

Več na: https://gvzalozba.si/zastavna-pravica-2/

 

 

Zaključek VII. ŠTUDENTSKE PRAVDE 2021/2022

Datum objave: 16.06.2022 | Datum poteka: 31.12.2030

V sredo, 8.6.2022, se je na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru izvedla sklepna faza tekmovanja Študentska pravda. Na tekmovanju sodelujejo študenti vseh slovenskih pravnih fakultet. Letos se je izvedlo že sedmič zapovrstjo. Primer je tokrat zadeval varstvo kupcev stanovanj; predvsem vprašanje uporabe Zakona o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb.

Po mnenju finalnega senata (odv. Matija Urankar (o.p. Senica & partnerji), odv. Uroš Hrastovec (Odvetniška družba Vesenjak - Law firm Vesenjak), višji sodnik doc. dr. Andrej Ekart) je zmagala ekipa v sestavi Patricija Glavica, Matej Makoter Rožmarin, Nina Rebol, Sara Podgoršek in Andrej Stanišić proti ekipi v sestavi Tjaša Pleteršek, Nastja Gorenc, Nina Brndušić, Gašper Kavnik in Timotej Gril.

Najboljša govorka tekmovanja je bila Patricija Glavica.

Zadevni ekipi sta v polfinalih izločili ekipo v sestavi Urška Nerat, Tim Dvorjak in Eva Vervega ter ekipo v sestavi Zala Heric, Anika Rovan in Žan Jevšovar.

Na polfinalnih obravnavah so sodili odv. Andrej Pohar (o.p. Law firm Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak and partners o.p. d.o.o.), odv. kand. Renato Kenda (o.p. Stamenković), Domen Neffat (Law Firm Neffat), odv. Anže Arko (ODI Law) in višja sodnica dr. Anja Drev.


Več o tekmovanju na: https://studentska-pravda.si/

Izvršilni postopek v teoriji in praksi

Datum objave: 31.05.2022 | Datum poteka: 31.12.2030

Študentski svet Pravne fakultete Maribor je ob pomoči odvetniške pripravnice in doktorske študentke prava, Petre Zupančič ter ob podpori dekanice prof. dr. Vesne Rijavec in prof. dr. Tjaše Ivanc, že četrto leto zapored organiziral posvet z delavnicami na temo »Izvršilni postopek v teoriji in praksi.«

Z izvedenim dogodkom smo želeli predvsem povezati pridobljeno teoretično znanje s prakso ter na takšen način približati tematiko vsem, ki se bodo med študijem ali kasneje na svoji poklicni poti soočili z zahtevno nalogo vodenja izvršilnih postopkov.

Dogodek so s svojim znanjem in izkušnjami obogatili naslednji povabljeni gostje:

 • Sodnica na gospodarskem oddelku Višjega sodišča v Mariboru dr. Anja Drev, je skupaj z Gregorjem Ilešičem, pravnikom na Novi KBM d.d., v delavnici predstavila potek delovanja izvršilnih postopkov v praksi – od vložitve predloga za izvršbo pa vse do izdaje pravnomočnega in izvršljivega sklepa o izvršbi.
 • Višja pravosodna svetovalka na Okrožnem sodišču v Mariboru dr. Irena Merc se je  skupaj z odvetnikom Janijem Toplakom, v delavnici posvetila predstavitvi vodenja izvršilnih postopkov na zanimivih poenostavljenih praktičnih primerih.
 • Višji pravosodni svetovalec na Okrajnem sodišču v Mariboru Jure Jakšić pa je skupaj s Petro Zupančič v sklopu izvedene delavnice, na praktičnih primerih nazorno predstavil najpomembnejša in najpogostejša pravna sredstva izvršilnega postopka. 

Po uvodnem pozdravu dekanice prof. dr. Vesne Rijavec so se nadobudni študentje skupaj s povabljenimi gosti razdelili v delavnice in se posvetili reševanju poenostavljenih primerov izvršilnih postopkov, hkrati pa izkoristili priložnost za iskanje odgovorov na porajajoča se vprašanja. Polna dvorana zainteresiranih študentov dokazuje, da je vsebina reševanja izvršilnih postopkov ena izmed bolj aktualnih problematik, ki ji bo tudi v prihodnje vredno namenjati zadostno mero pozornosti.

Izr. prof. dr. Borut Holcman na posvetu Kako v šoli spodbujati razvoj narodne in nacionalne identitete pri mladih?

Datum objave: 30.05.2022 | Datum poteka: 31.12.2030

Državni svet, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Društvo katoliških pedagogov Slovenije so 27. maja 2022 organizirali posvet  z naslovom Kako v šoli spodbujati razvoj narodne in nacionalne identitete pri mladih? Prispevek z naslovom Kozmopolitizem, Nacionalizem in Patriotizem je izvedel izr. prof. dr. Borut Holcman.

Nekaj misli iz prispevka izr. prof. dr. Boruta Holcman:

Nobena šola ne more naučiti tistega, kar mora človek prinesti s seboj v šolo in to je spoštovanje. Kategorije spoštovanje se je mogoče naučiti in jih tudi pozabiti, t. i. čustveno in etično inteligentnost prinesemo od doma. Šola more vse tri razsežnosti (kozmopolitizem, nacionalizem in patriotizem) kultivirati, oblikovati, ne more pa saditi. 

Slovenska ustava je polna vseh treh razsežnosti, zakonodaja o imenovanih razsežnostih je sprejeta in uveljavljena, tistih, ki bi jo morali spraviti v življenje, pa ni. In kakor je nekdanji generalni sekretar OZN, Kofi Annan zapisal ob začetku svojega mandata, da ni potrebno več sprejemati dodatnih deklaracij in izjav, potrebno je obstoječe spraviti v življenje, to misel dopolnjuje Cicero, ki pravi, da je navadno za neuspeh v vzgojno-izobraževalnem procesu obdolžen program, a je to napačno. Program ali danes t. i. šolski didaktični načrt, je samo oster nož in če imaš srečo, da dobiš dobrega rezbarja, bo iz klade nastala krasna podoba, če je ta zanič, sama klada ni primerna niti za v peč.

Pri vzgoji za narodno in nacionalno identiteto so potrebni starši in skladno z Howardom Gardnerjem učitelji z etično razsežnostjo.

Na obisku dr. Darius Bolzanas, predavatelj Pravne fakultete Mykolos Romeris University iz Vilne (Litva)

Datum objave: 28.05.2022 | Datum poteka: 31.12.2030

Zadnji teden maja 2022 je Pravno fakulteto UM obiskal dr. Darius Bolzanas, predavatelj Pravne fakultete Mykolos Romeris University iz Vilne (Litva). Gostovanje gostujočega predavatelja, ki ga veže s Pravno fakulteto UM že večletno sodelovanje, je tokrat potekalo v sklopu Erasmus+ programa. Vsebina njegovega gostujočega predavanja se je navezovala na stečajno pravo in civilno procesno pravo.

Pri Založbi WD je izšla znanstvena monografija "Zakon o nepravdnem postopku – ZNP-1 – s komentarjem"

Datum objave: 27.05.2022 | Datum poteka: 31.12.2030

Pri Založbi WD je izšla znanstvena monografija 'Zakon o nepravdnem postopku – ZNP-1 – s komentarjem.

Pri znanstveni monografiji je sodelovala, kot urednica in avtorica, tudi naša izredna profesorica Suzana Kraljić. Avtorji komentarja ZNP-1 so še tudi priznani strokovnjaki iz prakse dr. Urška Kežmah (odvetnica), mag. Matej Čujovič (sodnik) in mag. Andreja Dajčman (odvetnica). Znanstvena monografija na več kot 700 straneh prinaša pomembno obogatitev slovenske znanstvene pravne literature, ki bralcu omogoča poglobljeno seznanitev s posameznimi instituti nepravdnega procesnega prava v teoriji in njihovo uporabo v praksi.

Predavanje vrhovnega sodnika svetnika in predsednika Vrhovnega sodišča RS mag. Damijana Florjančiča

Datum objave: 26.05.2022 | Datum poteka: 31.12.2030

Pravno fakulteto Univerze v Mariboru je obiskal vrhovni sodnik svetnik in predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič. Mag. Florjančič je izvedel predavanje o specializiranih kazenskih oddelkih, dilemah ustanovitve novega specializiranega kazenskega sodišča in sodnih zaostankih v kazenskih zadevah.
Predavanje je potekalo pri predmetu Kazensko procesno pravo, katerega nosilec je izr. prof. dr. Miha Šepec.

Doc. dr. Petra Weingerl na 3. dnevih prava informacijske varnosti

Datum objave: 20.05.2022 | Datum poteka: 31.12.2030

V torek, 17. maja 2022, je doc. dr. Petra Weingerl izvedla predavanje na 3. dnevih prava informacijske varnosti v Portorožu. V predavanju z naslovom "Manipulativna tehnologija: kakšno varstvo ponuja evropski pravni okvir" je predstavila obstoječi in predlagani pravni okvir za varstvo uporabnikov/potrošnikov, ki se soočajo z manipulativno tehnologijo. Manipulativni dizajn na podlagi velikega podatkovja (big data), algoritemske manipulacije, temnih vzorcev (dark patterns), deep fake, itd. vsakodnevno vpliva na nas. S to temo se doc. dr. Weingerl poglobljeno ukvarja v okviru Jean Monnet modula "Fundamental Rights in EU Business Law and Policy".

Zmaga študentov Pravne fakultete UM na tekmovanju BIMUN v Beogradu

Datum objave: 18.05.2022 | Datum poteka: 31.12.2030

Študenti Pravne fakultete Univerze v Mariboru so se pod mentorstvom mladega raziskovalca Aljoše Polajžarja med 11. in 15. majem 2022 udeležili tekmovanja Belgrade International Model United Nations (BIMUN), ki je potekalo v Beogradu.

Tekmovalci Jakob Hauptman, Lejla Veladžić in Iza Beširević so se na tekmovanju odlično odrezali. Jakob Hauptman, si je prislužil nagrado Best Delegate (1. mesto) v okviru odbora UNHCR (United Nations Refugee Agency). Iza Beširević je prejela nagrado Best Delegate (1. mesto) v okviru odbora UNFPA (United Nations Population Fund). Lejla Veladžić je uspešno nastopila v odboru United Nations Security Council.

Našim izvrstnim študentom iskreno čestitamo!

Objava znanstvenega članka doc. dr. Weingerl in prof. dr. Tratnik v pravni reviji European Journal of International Law

Datum objave: 12.05.2022 | Datum poteka: 31.12.2030

Ena od vodilnih svetovnih revij za mednarodno pravo, EUROPEAN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW, je objavila znanstveni članek doc. dr. Petre Weingerl in prof. dr. Matjaža Tratnika z naslovom "Climbing the Wall around EU Citizenship: Has the Time Come to Align Third-Country Nationals with Intra-EU Migrants?".

Vsi, ki vas zanima področje, ki sta se ga poglobljeno lotila naša sodelavca, vabimo k branju na naslednji povezavi: https://academic.oup.com/ejil/advance-article-abstract/doi/10.1093/ejil/chac008/6583471.

Vsebino in več informacij o reviji lahko najdete na spodnjih povezavah: https://academic.oup.com/ejil in http://www.ejil.org/.

Kratek povzetek članka:

This article discusses legal migration in the EU, in particular labour migration. It addresses the following question: once migrant workers from non-EU countries have been admitted into the Union, should they be treated like workers from EU countries for purposes of free movement? The EU migration acquis is one of the most politically charged issues covered by the EU Treaties. As EU citizens, nationals of member states enjoy a set of free movement and political rights that can be exercised in other member states in accordance with the principle of non-discrimination on grounds of nationality affirmed in Article 18 TFEU. This principle is arguably not applicable to third-country nationals. Thus, member states are free to accord unequal treatment to third-country nationals as compared to privileged EU immigrants. The pressing question is whether it is desirable to maintain different levels of rights for third-country nationals who have been legally admitted and whose connection to the host member state does not otherwise differ from that of EU citizens who have exercised their mobility rights. To answer that question, this paper examines arguments for and against treating migrant workers from EU countries and non-EU countries equally for purposes of free movement. It will show how these arguments push in different directions depending on whether they concern the political, human, social, cultural or economic impact of such differential treatment. Our analysis strongly suggests that, on balance, there are convincing reasons for aligning the treatment of long-term resident migrant workers from non-EU countries with that of migrant workers from EU member states.

Gostili smo predavanje ge. Sergeje Oštir, samostojne svetovalke Zagovornika načela enakosti

Datum objave: 12.05.2022 | Datum poteka: 31.12.2030

Na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru smo 12. maja 2022 pri predmetu Pravni sistem in institucije EU gostili predavanje ge. Sergeje Oštir, samostojne svetovalke Zagovornika načela, z naslovom:  Zagovornik načela enakosti: varstvo pred diskriminacijo in zagotavljanje enake obravnave in enakih možnosti v Sloveniji.

Predavanje je bilo izvedeno pri predmetu Pravni sistem in institucije EU v 1. letniku v okviru obravnave varstva temeljnih pravic. Poleg predstavitve dela in pristojnosti Zagovornika načela enakosti je ga. Oštir predstavila zanimive primere, s katerimi se srečujejo v praksi.

Ge. Sergeji Oštir se zahvaljujemo za izvedeno predavanje.

TEDEN DELOVNEGA PRAVA (10. in 11. maj 2022)

Datum objave: 12.05.2022 | Datum poteka: 31.12.2030

V preteklih dneh je na Pravni fakulteti Maribor potekal "Teden delovnega prava", ki ga je organiziral Študentski svet PF UM skupaj s prof. dr. Darjo Senčur Peček.

Prvi dan je potekala okrogla miza na temo prekarizacije dela, katere so se prijazno udeležili gostje iz prakse:

 • mag. Biserka Kogej Dmitrovič, predsednica Višjega delovnega in socialnega sodišča,
 • Matej Štivan, vodja območne enote inšpekcije za delo v Murski Soboti,
 • mag. Helena Polič-Kosi, odvetnica, specialistka za delovno pravo,
 • Aljoša Čeč, dipl. prav., generalni sekretar sindikata Pergam,
 • Borut Brezar, predsednik Gibanja za dostojno delo.

Drugi dan je potekalo tradicionalno tekmovanje iz mediacije. Komisija v sestavi prof. dr. Darja Senčur Peček, mag. Helena Polič-Kosi in mag. Nataša Cirej je izbrala:

 • najboljšo delavko: Patricijo Glavica
 • najboljšo delodajalko: Jeleno Popović in
 • najboljško mediatorko: Kristino Lahovnik.

Vsem študentom in gostom se iskreno zahvaljujemo za udeležbo!

 

Študenti so pri predmetu Medicinsko pravo obiskali "Muzej norosti"

Datum objave: 11.05.2022 | Datum poteka: 31.12.2030

V sklopu predmeta 'Medicinsko pravo' so študentje v sprememstvu izr. prof. dr. Suzane Kraljić in asistentke Katje Drnovšek 10. maja 2022 obiskali 'Muzej norosti', ki se nahaja na Tratah.

V Muzeju norosti se na eni strani ukvarjajo z raziskovanjem, ohranjanjem in predstavljanjem zgodovine gradu Cmurek na Tratah, ki sodi med najstarejše in največje gradove na Slovenskem. Na drugi strani pa je njihvo delo usmerjeno v osveščanje domače in tuje javnosti o zgodovini dela, predvsem pa usode ljudi, ki so bili bodisi nameščeni ali zaposleni v zavodu od 1956 do 2004, ko je v gradu deloval državni Zavod za duševno in živčno bolne. Ga. Barbara Kotnik je skozi strokovno vodenje po muzejo študente popeljala skozi mnoge resnične zgodbe, ki jih v muzeju zbirajo na podlagi pisne dokumentacije in ustnega pričevanja. Na zaključenem ogledu muzeja je bila opravljena analiza dogajanj še z vidika kršitve človekovi pravic, ki so jih varovanci tedanjega zavoda bili deležni.

Prof. dr. Janja Hojnik je postala članica svetovalnega odbora revije za pravo EU, Common Market Law Review

Datum objave: 10.05.2022 | Datum poteka: 31.12.2030

Prof. dr. Janja Hojnik je postala članica svetovalnega odbora vodilne in najstarejše revije za pravo EU, Common Market Law Review, ki redno izhaja vse od leta 1963 in jo izdajata Univerza v Leidnu in  British Institute of International and Comparative Law iz Londona. Bila je edina neameriška pravna revija, ki je bila ob vzpostavitvi indeksa Social Science Citation Index uvrščena na seznam za področje prava, v zadnjih desetletjih pa je konstantno v prvi četrtini revij na tem seznamu. Nova sestava svetovalnega odbora revije je naslednja:

  • Ulf Bernitz, Stockholm;
  • Kieran Bradley, Luxembourg;
  • Daniel Halberstam, Ann Arbor;
  • Janja Hojnik, Maribor;
  • Francis Jacobs, London;
  • Mary-Rose McGuire, Osnabrück;
  • Ulla Neergaard, Copenhagen;
  • Giesela Rühl, Jena;
  • Eleanor Sharpston, Luxembourg;
  • Ernö Várnáy, Debrecen;
  • Armin von Bogdandy, Heidelberg;
  • Joseph H.H. Weiler, New York;
  • Miroslav Wyrzykowski, Warsaw.

  Doc. dr. Petra Weingerl na XX. Dnevih civilnega in gospodarskega prava

  Datum objave: 28.04.2022 | Datum poteka: 30.12.2030

  V četrtek, 21. aprila 2022, je doc. dr. Petra Weingerl izvedla predavanje na XX. Dnevih civilnega in gospodarskega prava: 20 let Obligacijskega zakonika v Bernardinu v organizaciji Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. Predavala je o nekompenzatorni povrnitvi škode. S to temo se doc. dr. Weingerl poglobljeno ukvarja v okviru podoktorskega temeljnega raziskovalnega projekta z naslovom »Odvračilnost kot koncept v okviru zasebnega uveljavljanja prava EU«.

  Gostili smo predavanje dr. Damjana Kukovca, sodnika na Splošnem sodišču EU

  Datum objave: 27.04.2022 | Datum poteka: 31.12.2030

  Na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru smo 14. aprila 2022 gostili predavanje slovenskega sodnika na Splošnem sodišču EU, dr. Damjana Kukovca, z naslovom:  Sodišče Evropske unije je tudi slovensko sodišče.

  Sodnik je v predavanju poudaril pomen Sodišča EU za Slovenijo in za slovenske pravnike ter predstavil številne možnosti povezovanja med Slovenijo in Sodiščem EU. Med drugim je predstavil možnost opravljanja pripravništva in študijskih obiskov v njegovem kabinetu, tako za študente kot širšo pravno skupnost.

  Dr. Damjanu Kukovcu se zahvaljujemo za obisk in za izvedeno predavanje.

  V gosteh dr. Sarah Ganty iz Univerze v Ghentu

  Datum objave: 26.04.2022 | Datum poteka: 31.12.2030

  V ponedeljek, 14. marca 2022, je Pravno fakulteto obiskala dr. Sarah Ganty, ki je izvedla predavanje z naslovom "EU asylum, immigration and integration policies: selected questions". Predavanje je bilo izvedeno v okviru Jean Monnet Modula Fundamental Rights in EU Business Law and Policy.

  Dr. Sarah Ganty, LL.M. (Yale), Ph.D. (ULB), je FWO podoktorska raziskovalka na Univerzi v Ghentu in gostujoča predavateljica na Central European University na Dunaju in na Facultés Universitaires Saint-Louis v Bruslju. Dr. Ganty je tudi J. S. D. kandidatka na Yale Law School v ZDA.

  Dr. Sarah Ganty se se zahvaljujemo za obisk in za izvedeno predavanje.