Znanstvene monografije naših visokošolskih učiteljev zadnjih 5 let

KRALJIĆ, Suzana

Družinski zakonik : s komentarjem

1. izd.
Maribor: Poslovna založba MB, 2019
1232 str.
ISBN 978-961-94024-8-1. [COBISS.SI-ID 95275521]
kategorija: 2A (Z, A', A1/2)

 

BREZOVNIK, Boštjan, OPLOTNIK, Žan, MLINARIČ, Franjo

Attorneys and attorney tariff in Slovenia

Rijeka: InTech, 2018
119 str., ilustr.
ISBN 978-1-78923-097-0. http://mts.intechopen.com/articles/show/title/attorneys-and-attorney-tariff-in-slovenia, doi: 10.5772/intechopen.75422
[COBISS.SI-ID 13007132]
kategorija: 2A (Z, A'', A', A1/2)

 

ŠAROTAR ŽIŽEK, Simona, MULEJ, Matjaž, TREVEN, Sonja, VEINGERL ČIČ, Živa, SENČUR PEČEK, Darja, ROŽMAN, Maja, ČANČER, Vesna, ŽENKO, Zdenka, CANTARUTTI, Aleš, ŠEBJAN, Urban, ŠAROTAR ŽIŽEK, Simona (urednik), MULEJ, Matjaž (urednik)

Družbeno odgovorno ravnanje z deležniki koristi vsem, (Zbirka Sodobni izzivi managementa človeških virov, knj. 3)

Maribor: IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, 2018
ISBN 978-961-94514-2-7. http://www.irdo.si/dejavnosti/#Zaloznistvo. [COBISS.SI-ID 298105856]
kategorija: 2A (Z, A', A1/2)

 

ŠEPEC, Miha

Kibernetski kriminal : kazniva dejanja in kazenskopravna analiza

1. izd.
V Mariboru: Univerzitetna založba Univerze, 2018
VI, 382 str., ilustr.
ISBN 978-961-286-160-5. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/335, doi: 10.18690/978-961-286-160-5. [COBISS.SI-ID 94670081]
kategorija: 2A (Z, A', A1/2)

 

REPAS, Martina (avtor, urednik), RIJAVEC, Vesna (avtor, urednik), KNEZ, Rajko, KRALJIĆ, Suzana, KERESTEŠ, Tomaž, IVANC, Tjaša, SLADIČ, Jorg, EKART, Andrej

Mednarodno zasebno pravo Evropske unije

1. natis
Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2018
747 str., tabele
ISBN 978-961-204-646-0. [COBISS.SI-ID 295160320]
kategorija: 2A (Z, A', A1/2)

 

JUHART, Miha, TRATNIK, Matjaž, VRENČUR, Renato, KORITNIK, Boštjan (avtor dodatnega besedila, urednik)

Stvarnopravni zakonik (SPZ) : (neuradno prečiščeno besedilo) : s komentarjem, (Zbirka predpisov)

1. ponatis
Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: Pravna fakulteta; v Mariboru: Pravna fakulteta, 2018
1252 str.
ISBN 978-961-204-596-8. [COBISS.SI-ID 294693888]
kategorija: 2A (Z, A', A1/2)

 

TERŠEK, Andraž (avtor, urednik), BAŠIĆ-HRVATIN, Sandra, BLAŽIČ, Miha, KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža, KUČIĆ, Lenart J., NEŽMAH, Bernard, PAVČNIK, Tomaž, PRELESNIK, Mojca, RIBIČIČ, Ciril, SALECL, Renata, SVETLIČ, Rok, ŠTEFANČIČ, Marcel, TERŠEK, Silvo, TOPLAK, Jurij, TOPLAK PEROVIĆ, Barbara, VIDEMŠEK, Boštjan, ZOBEC, Barbara, ZOBEC, Jan, ŽENKO, Ernest

Svoboda izražanja, mediji in demokracija v postfaktični družbi : filozofske, teoretične in praktične refleksije

1. natis
Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2018
360 str., tabela
ISBN 978-961-247-381-5. [COBISS.SI-ID 294225408]
kategorija: 2A (Z, A', A1/2)

 

EKART, Andrej, RIJAVEC, Vesna

Zakon o izvršbi in zavarovanju : (ZIZ) : z novelo ZIZ-L : razširjena uvodna pojasnila s podrobnim prikazom evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov, (Uvodna pojasnila)

1. natis
Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2019 [i. e. 2018]
530 str.
ISBN 978-961-247-408-9. [COBISS.SI-ID 297917184]
kategorija: 2A (Z, A', A1/2)

 

BREZOVNIK, Boštjan, TRPIN, Gorazd, OPLOTNIK, Žan, MLINARIČ, Franjo

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ z uvodnimi pojasnili
1. spremenjena in dopolnjena izd.

Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo, 2018
ISBN 978-961-6842-84-6. http://www.lex-localis.press/index.php/LexLocalisPress/catalog/book/59. [COBISS.SI-ID 293917952]
kategorija: 2A (Z, A', A1/2) (nova izdaja)

 

  TRATNIK, Matjaž, VRENČUR, Renato

Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) : (neuradno prečiščeno besedilo). Pravilnik o zemljiški knjigi. Pravilnik o elektronski izmenjavi podatkov med zemljiško knjigo in katastri, (Zbirka predpisov)
3., spremenjena in dopolnjena izd.
Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2018
378 str.
ISBN 978-961-204-645-3. [COBISS.SI-ID 294471168]
kategorija: 2A (Z, A', A1/2) (nova izdaja)

 

BRATINA, Borut, ILOVAR GRADIŠAR, Sonja, JUHART, Miha, KOZINA, Jože, NEFFAT, Domen, PLAVŠAK, Nina, PODGORELEC, Peter, PRELIČ, Saša, VRENČUR, Renato, ZAMAN, Marko, PLAVŠAK, Nina (urednik), JUHART, Miha (urednik), KOCBEK, Marijan (urednik), ZDOLŠEK, Stojan (urednik), NEFFAT, Branka (urednik), KORITNIK, Boštjan (urednik)

Aktualna vprašanja gospodarskega prava

1. natis
Ljubljana: Nebra, 2017
280 str., tabele, graf. prikazi
ISBN 978-961-6750-09-7. [COBISS.SI-ID 289312256]
kategorija: 2A (Z, A', A1/2)

 

VRENČUR, Renato

Legal regulation of possession in the Republic of Slovenia

Maribor: University of Maribor Press: Faculty of Law, 2017
ISBN 978-961-286-003-5. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64985, http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/193. [COBISS.SI-ID 90525441]
kategorija: 2A (Z, A', A1/2)

 

BREZOVNIK, Boštjan, OPLOTNIK, Žan, MLINARIČ, Franjo

Odvetništvo in odvetniška tarifa v Sloveniji

V Mariboru: Univerzitetna založba Univerze, 2017. II
108 str., ilustr.
ISBN 978-961-286-042-4. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/263, doi: 10.18690/978-961-286-042-4. [COBISS.SI-ID 92385281]
kategorija: 2A (Z, A', A1/2)

 

PLAVŠAK, Nina (avtor, urednik), CERANJA, Karmen, HUDEJ, Jasna, KONČINA PETERNEL, Mateja, LAJEVEC, Maja, OROŽ, Damjan, PODGORŠEK, Bojan, RAZDRIH, Žiga, ŠČERNJAVIČ, Iztok, VERČKO, Miha, VODOPIVEC, Katarina, VRENČUR, Renato, VUGRIN, Marijana, ZORMAN KRČ, Maja

Sodobno stvarno pravo : izbrana poglavja : 2. del

1. natis
Ljubljana: Planet GV: Tax-Fin-Lex, 2017. 310 str., tabele
ISBN 978-961-6941-11-2. [COBISS.SI-ID 290278400]
kategorija: 2A (Z, A', A1/2)

 

KOCBEK, Marijan, PRELIČ, Saša

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) : z novelo ZGD-1J

1. natis
Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2017
873 str.
ISBN 978-961-247-363-1. [COBISS.SI-ID 290180096]
kategorija: 2A (Z, A', A1/2)

 

BREZOVNIK, Boštjan, TRPIN, Gorazd, OPLOTNIK, Žan, MLINARIČ, Franjo

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej) z uvodnimi pojasnili, (Lex localis)

Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, 2017
104 str. ISBN 978-961-6842-79-2, doi: 10.4335/978-961-6842-79-2. [COBISS.SI-ID 291475456]
kategorija: 2A (Z, A', A1/2)

 

EKART, Andrej (avtor dodatnega besedila), RIJAVEC, Vesna (avtor dodatnega besedila), UDE, Lojze (avtor dodatnega besedila), KERESTEŠ, Tomaž (avtor dodatnega besedila)

Zakon o pravdnem postopku (ZPP) : z novelo ZPP-E, (Uvodna pojasnila)

1. natis
Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2017
411 str.
ISBN 978-961-247-368-6. [COBISS.SI-ID 290937856]
kategorija: 2A (Z, A', A1/2)

 

FERČIČ, Aleš, SAMEC BERGHAUS, Nataša

Energy law in Slovenia

Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International

cop. 2016

246 str.

ISBN 978-90-411-6865-8. http://www.kluwerlawonline.com/toc. php?area=Looseleafs&mode=bypub&level=6&values=Looseleafs%7E%7EIEL+Energy+Law%7ENational+Monographs%7ESlovenia&raw=true
[COBISS.SI-ID 5017387]
kategorija: 2A (Z, A'', A', A1/2)

 

BREZOVNIK, Boštjan, FINŽGAR, Mateja, OPLOTNIK, Žan

Fiscal decentralisation in Slovenia, (Lex localis), (Book series Intergovernmental fiscal relations).

Maribor: Institute for Local Self-Government and Public Procurement, 2016
ISBN 978-961-6842-64-8. http://www.lex-localis.info/ebook/2016/fiscaldecentralisation
[COBISS.SI-ID 284626432]
kategorija: 2A (Z, A', A1/2)

 

BREZOVNIK, Boštjan, OPLOTNIK, Žan, TRPIN, Gorazd, MLINARIČ, Franjo

Lekarniška dejavnost v Sloveniji

Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, 2016
ISBN 978-961-6842-63-1. http://books.lex-localis.press/index.php/LexLocalisPress/catalog/book/42, doi: 10.4335/9789616842631. [COBISS.SI-ID 284320256]
kategorija: 2A (Z, A', A1/2)

 

DUBROVNIK, Tadej, KOBAL, Aleš

The powers of the head of state in the legislative and executive branch in former socialist systems, (Lex localis)

Maribor: Institute for Local Self-Government and Public Procurement, 2016
ISBN 978-961-6842-68-6. http://books.lex-localis.press/index.php/LexLocalisPress/catalog/book/44. [COBISS.SI-ID 286403840]
kategorija: 2C (Z)

 

VRENČUR, Renato

Pravna ureditev posesti v Republiki Sloveniji

V Mariboru: Univerzitetna založba Univerze: = University of Maribor Press, 2016
ISBN 978-961-286-000-4. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64918, doi: 10.18690/978-961-286-000-4. [COBISS.SI-ID 88702209]
kategorija: 2A (Z, A', A1/2)

 

KOBAL, Aleš

Prikriti prenosi premoženja in prikrita izplačila dobička slovenskih občin, (Lex localis), (Serija Pravo & družba)

Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, 2016
ISBN 978-961-6842-70-9. http://books.lex-localis.press/index.php/LexLocalisPress/catalog/book/49. [COBISS.SI-ID 286604032]
kategorija: 2A (Z, A', A1/2)

 

BREZOVNIK, Boštjan

Statutarna ureditev javnega zavoda, (Lex localis)

Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, 2016
ISBN 978-961-6842-65-5. http://www.lex-localis.info/ebook/2016/statutarnaureditevjavnegazavoda. [COBISS.SI-ID 284641280]
kategorija: 2C (Z)

 

JUHART, Miha, TRATNIK, Matjaž, VRENČUR, Renato, KORITNIK, Boštjan (avtor dodatnega besedila, urednik)

Stvarnopravni zakonik (SPZ) : (neuradno prečiščeno besedilo) : s komentarjem, (Zbirka predpisov)

1. natis
Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: Pravna fakulteta; v Mariboru: Pravna fakulteta, 2016
1252 str.
ISBN 978-961-204-596-8. [COBISS.SI-ID 285996800]
kategorija: 2A (Z, A', A1/2)

 

BEČAN, Irena, BELOPAVLOVIČ, Nataša (avtor, urednik), KORPIČ-HORVAT, Etelka, KRESAL, Barbara (avtor, urednik), KRESAL ŠOLTES, Katarina (avtor, urednik), MEŽNAR, Špela, ROBNIK, Ivan, SENČUR PEČEK, Darja (avtor, urednik), ŠETINC TEKAVC, Martina

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) : s komentarjem, (Nova slovenska zakonodaja)

1. natis
Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2016
1201 str.
ISBN 978-961-247-336-5. [COBISS.SI-ID 284982528]
kategorija: 2A (Z, A', A1/2)

 

KOCBEK, Marijan, PRELIČ, Saša

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) : z novelo ZGD-1I

2. natis
Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2016
737 str.
ISBN 978-961-247-316-7. [COBISS.SI-ID 284750848]
kategorija: 2A (Z, A', A1/2)

 

KRANJC, Vesna

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) : s komentarjem, (Zbirka Nova slovenska zakonodaja)

1. natis
Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2016
441 str.
ISBN 978-961-247-325-9. [COBISS.SI-ID 284270592]
kategorija: 2A (Z, A', A1/2)

 

TRATNIK, Matjaž

Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) : s komentarjem in sodno prakso, (Zbirka Nova slovenska zakonodaja)

1. natis
Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2016
597 str. ISBN 978-961-247-337-2. [COBISS.SI-ID 285540864]
kategorija: 2A (Z, A', A1/2)

 

APERS, Ann, BJÖRKDAHL, Erika P., BRATTSTRÖM, Margareta, CHRISTAKAKOU-FOTIADI, Kalliopi, DROSS, William, JOSIPOVIĆ, Tatjana, TRATNIK, Matjaž, et al., VAN DER MERWE, Cornelius (urednik)

European condominium law, (The common core of European private law)

Cambridge: Cambridge University Press, 2015. XLIV
644 str.
ISBN 978-1-107-09389-8. ISBN 1-107-09389-9. http://assets.cambridge.org/97811070/93898/cover/9781107093898.jpg. [COBISS.SI-ID 5005355]
kategorija: 2A (Z, A'', A', A1/2)

 

IVANC, Tjaša

Evidence in civil law - Slovenia, (Lex localis), (Book series Law & society)

Maribor: Institute for Local Self-Government and Public Procurement, 2015
ISBN 978-961-6842-58-7. http://books.lex-localis.press/evidenceincivillaw/slovenia, doi: 10.4335/978-961-6842-58-7. [COBISS.SI-ID 281131264]
kategorija: 2A (Z, A', A1/2)

 

 

FERČIČ, Aleš

Geneza reguliranih sektorjev

1. izd.
Maribor: Poslovna založba, 2015
161 str.
ISBN 978-961-93488-7-1. [COBISS.SI-ID 82103553]
kategorija: 2A (Z, A', A1/2)

 

ADAM, Jakub, BARTHOLMAI, Carlos Anglada, BOGEN, Torsten, DOLCE, Rodolfo, EULE, Wolfgang, FEKETIJA, Christian, FERČIČ, Aleš, FRANK, Susanne, GREHAN, Duncan, GRÖTSCH, Michael, HEGDAL, Stein, KOCKS, Christoph, MEVESEN, Johan, MEYER, Stefan, OLSEN-RING, Line, POKROVAC, Zoran, RÁCZ, Orsolya, RING, Gerhard, ROMBACH, Claudie, RUMPF, Christian, SCHAEFERDIEK, Sascha, SETTEN, Gerrit J. van, ŠKARE, Pavao, STEGER, Erik, TRATNIK, Matjaž, WACHTER, Thomas, WALDNER, Wolfram, WATGEN, Monique, WINKLER, Maria, WOLLMANN, Ines, ZIOUVAS, Dimitris, WACHTER, Thomas (urednik), FRANK, Susanne (urednik)

Handbuch Immobilienrecht in Europa : Zivil- und steuerrechtliche Aspekte des Erwerbs, der Veräußerung und der Vererbung von Immobilien, (Recht in der Praxis)

2., neu bearbeit. Aufl. Heidelberg: C. F. Müller, cop. 2015. VII

1870 str. ISBN 978-3-8114-4016-6. [COBISS.SI-ID 4793899]
kategorija: 2A (Z, A'', A', A1/2)

 

HOJNIK, Janja, KNEZ, Rajko (avtor, avtor dodatnega besedila)

Svoboščine notranjega trga EU

1. natis
Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2015
530 str., ilustr., tabele
ISBN 978-961-247-318-1. [COBISS.SI-ID 281906944]
kategorija: 2A (Z, A', A1/2)

 

KOCBEK, Marijan, PRELIČ, Saša

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) : z novelo ZGD-1I
1. natis
Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2015
737 str.
ISBN 978-961-247-316-7. [COBISS.SI-ID 281377536]
kategorija: 2A (Z, A', A1/2)

 

 

TRATNIK, Matjaž, VRENČUR, Renato

Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) : (neuradno prečiščeno besedilo). Pravilnik o zemljiški knjigi. Pravilnik o elektronski izmenjavi podatkov med zemljiško knjigo in katastri, (Zbirka predpisov)
2., spremenjena in dopolnjena izd.

Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2015
279 str.
ISBN 978-961-204-584-5. [COBISS.SI-ID 279835136]
kategorija: 2C (Z) (nova izdaja)

 

BREZOVNIK, Boštjan, OPLOTNIK, Žan, FINŽGAR, Mateja

Financiranje slovenskih občin, (Lex localis)

Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, 2014
ISBN 978-961-6842-24-2. http://www.lex-localis.info/ebook/financiranjeslovenskihobcin2014. [COBISS.SI-ID 273207296]
kategorija: 2A (Z, A', A1/2)

 

OPLOTNIK, Žan, BREZOVNIK, Boštjan

Načelo sorazmernosti virov financiranja z nalogami slovenskih občin, (Lex localis)

Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, 2014
ISBN 978-961-6842-26-6. http://www.lex-localis.info/ebook/nacelosorazmernosti2014. [COBISS.SI-ID 273207808]
kategorija: 2A (Z, A', A1/2)

 

KRALJIĆ, Suzana, RIJAVEC, Vesna

Slovenia, (International Encyclopaedia of Laws, Suppl. 68 (2014))

Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer Law & Business: Kluwer Law International, cop. 2014
224 str.
ISBN 978-90-654-4888-0. [COBISS.SI-ID 4663595]
kategorija: 2A (Z, A'', A', A1/2)

 

BREZOVNIK, Boštjan

Stanovanjska politika v Republiki Sloveniji, (Lex localis)

Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, 2014
ISBN 978-961-6842-25-9. http://www.lex-localis.info/ebook/stanovanjskapolitika2014. [COBISS.SI-ID 272936704]
kategorija: 2A (Z, A', A1/2)

 

BREZOVNIK, Boštjan, GRAFENAUER, Božo, OPLOTNIK, Žan, ŽELEZNIK, Milan

Statutarna ureditev občine : (z osnutkoma statuta občine in poslovnika občinskega sveta), (Lex localis)
1. dopolnjena in spremenjena izd.

Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, 2014
VI, 204 str.
ISBN 978-961-6842-22-8. [COBISS.SI-ID 271636480]
kategorija: 2A (Z, A', A1/2) (nova izdaja)

 

OPLOTNIK, Žan, BREZOVNIK, Boštjan

Stroški financiranja občinskih nalog in metodologija za izračun povprečnine, (Lex localis)

Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, 2014
ISBN 978-961-6842-27-3. http://www.lex-localis.info/ebook/stroskifinanciranja2014. [COBISS.SI-ID 273208320]
kategorija: 2A (Z, A', A1/2)

 

KOCBEK, Marijan (avtor, urednik), BOHINC, Rado, BRATINA, Borut, ILEŠIČ, Mirko, IVANJKO, Šime, KNEZ, Rajko, ODAR, Marjan, PIVKA, Hilda Marija, PLAVŠAK, Nina, PODGORELEC, Peter, PRELIČ, Saša, PROSTOR, Jerneja, PŠENIČNIK, Dušan, PUHARIČ, Krešimir, ZABEL, Bojan

Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah, (Nova slovenska zakonodaja)
2., dopolnjena izd. z novelami ZGD-1A do ZGD-1H

Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2014. 3 zv., tabele
ISBN 978-961-247-287-0. ISBN 978-961-247-288-7. ISBN 978-961-247-289-4. ISBN 978-961-247-286-3. [COBISS.SI-ID 275561984]
kategorija: 2A (Z, A', A1/2) (nova izdaja)