Monografije naših visokošolskih učiteljev

UDE Lojze, RIJAVEC Vesna, KERESTEŠ Tomaž, UDE Lojze, EKART Andrej
Zakon o pravdnem postopku z uvodnimi pojasnili: z novelo ZPP-E
Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2017, str. 416

 

KOCBEK Marijan, PRELIČ Saša
stvarno kazalo: mag. PROSTOR Jerneja
Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) : z novelo ZGD-1J
1. natis, Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2015, 876 str.

 

VRENČUR Renato
Pravna ureditev posesti v Republiki Sloveniji
Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, 2016

 

FERČIČ Aleš, SAMEC BERGHAUS Nataša
Energy law in Slovenia
Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, cop. 2016, 246 str.

 

BREZOVNIK Boštjan, FINŽGAR Mateja, OPLOTNIK Žan
Fiscal decentralisation in Slovenia
Lex localis, Maribor: Institute for Local Self-Government and Public Procurement, 2016

 

PLAVŠAK Nina (avtor, urednik), VRENČUR Renato (avtor, urednik), DAMJAN Matija, PAVČNIK Tomaž, PETRIČ Jana, PODGORŠEK Bojan, TRATNIK Matjaž, VELKAVERH Jožica, VERČKO Miha, ZORMAN KRČ Maja, JUHART Miha (urednik)
Sodobno stvarno pravo : izbrana poglavja
1. natis, Ljubljana: Planet GV, Pravna fakulteta, Tax-Fin-Lex, 2016. 350 str.

 

JUHART Miha, TRATNIK MatjažVRENČUR Renato, KORITNIK Boštjan (avtor dodatnega besedila, urednik)
Stvarnopravni zakonik (SPZ): (neuradno prečiščeno besedilo) : s komentarjem
1. natis, Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, Pravna fakulteta Ljubljana, Pravna fakulteta v Mariboru, 2016, 1252 str.

 

Matjaž TRATNIK, avtor stvarnega kazača Klemen DRNOVŠEK
Zakon o zemljiški knjigi s komentarjem in sodno prakso
Ljubljana: IUS Software, Gv Založba, 2016, 600 str.

 

BEČAN Irena, BELOPAVLOVIČ Nataša (avtor, urednik), KORPIČ-HORVAT Etelka, KRESAL Barbara (avtor, urednik), KRESAL ŠOLTES Katarina (avtor, urednik), MEŽNAR Špela, ROBNIK Ivan, SENČUR PEČEK Darja (avtor, urednik), ŠETINC TEKAVC Martina
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) : s komentarjem, (Nova slovenska zakonodaja)
1. natis, Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2016, 1201 str.

 

KRANJC Vesna
Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) : s komentarjem
1. natis, Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2016, 441 str.

 

APERS Ann, BJÖRKDAHL Erika P., BRATTSTRÖM Margareta, CHRISTAKAKOU-FOTIADI Kalliopi, DROSS William, JOSIPOVIĆ Tatjana, TRATNIK Matjaž, et al., VAN DER MERWE Cornelius (urednik)
European condominium law, (The common core of European private law)
Cambridge: Cambridge University Press, 2015, XLIV, 644 str.

 

IVANC Tjaša
Evidence in civil law - Slovenia
Lex localis, (Book series Law & society), Maribor: Institute for Local Self-Government and Public Procurement, 2015

 

FERČIČ Aleš
Geneza reguliranih sektorjev
1. izd., Maribor: Poslovna založba, 2015. 161 str.

 

ADAM Jakub, BARTHOLMAI Carlos Anglada, BOGEN Torsten, DOLCE Rodolfo, EULE Wolfgang, FEKETIJA Christian, FERČIČ Aleš, FRANK Susanne, GREHAN Duncan, GRÖTSCH Michael, HEGDAL Stein, KOCKS Christoph, MEVESEN Johan, MEYER Stefan, OLSEN-RING Line, POKROVAC Zoran, RÁCZ Orsolya, RING Gerhard, ROMBACH Claudie, RUMPF Christian, SCHAEFERDIEK Sascha, SETTEN Gerrit J. van, ŠKARE Pavao, STEGER Erik, TRATNIK Matjaž, WACHTER Thomas, WALDNER Wolfram, WATGEN Monique, WINKLER Maria, WOLLMANN Ines, ZIOUVAS Dimitris, WACHTER Thomas (urednik), FRANK susanne (urednik)
Handbuch Immobilienrecht in Europa : Zivil- und steuerrechtliche Aspekte des Erwerbs, der Veräußerung und der Vererbung von Immobilien, (Recht in der Praxis)
2., neu bearbeit, Aufl. Heidelberg: C. F. Müller, cop. 2015, VII, 1870 str.

 

HOJNIK JanjaKNEZ Rajko (avtor, avtor dodatnega besedila)
Svoboščine notranjega trga EU
1. natis, Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2015, 530 str.

 

KOCBEK MarijanPRELIČ Saša
Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) : z novelo ZGD-1I
1. natis, Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2015, 737 str.

 

BREZOVNIK Boštjan, OPLOTNIK Žan, FINŽGAR Mateja
Financiranje slovenskih občin
Lex localis, Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, 2014

 

KRALJIĆ SuzanaRIJAVEC Vesna
International Encyclopaedia For Family And Succession Law - Slovenia
Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer Law & Business: Kluwer Law International, cop. 2014, 224 str.

 

KOCBEK Marijan (avtor, urednik), BOHINC Rado, BRATINA Borut, ILEŠIČ Mirko, IVANJKO ŠimeKNEZ Rajko, ODAR Marjan, PIVKA Hilda Marija, PLAVŠAK Nina, PODGORELEC Peter, PRELIČ SašaPROSTOR Jerneja, PŠENIČNIK Dušan, PUHARIČ Krešimir, ZABEL Bojan
Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah
Nova slovenska zakonodaja, 2., dopolnjena izd. z novelami ZGD-1A do ZGD-1H
Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2014, 3 knjige

 

KRANJC Vesna
Zakon o javnem naročanju : ZJN-2 z novelo ZJN-2E in Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev : ZJNVETPS z novelo ZJNVETPS-E
1. natis. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2014, 306 str.

 

REPAS Martina
Die Angleichung der Wettbewerbsregeln in den neuen und zukünftigen Mitgliedstaaten an das Unionsrecht : Slowenien
Schriftenreihe des Europa-Kolleg Hamburg, Baden-Baden: Nomos, 2013, 218 str.

 

RIJAVEC Vesna, BREHM Wolfgang, JELINEK Wolfgang, EKART Andrej, KERESTEŠ Tomaž, ZANGL Sylvia, SPELLENBERG Ulrich, WETZELBERGER Johannes, RIJAVEC Vesna (urednik), JELINEK Wolfgang (urednik), BREHM Wolfgang (urednik)
Die Erleichterung der Zwangsvollstreckung in Europa
Baden-Baden: Nomos, 2012. 312 str.