Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografijah zadnjih 5 let

2018

 

 • BREZOVNIK, Boštjan, FINŽGAR, Mateja, OPLOTNIK, Žan. Slovenia : vertical imbalance in local government financing. V: BARTLETT, William (ur.), KMEZIĆ, Sanja (ur.), ĐULIĆ, Katarina (ur.). Fiscal decentralisation, local government and policy reversals in Southeastern Europe. Cham: Palgrave Macmillan. cop. 2018, str. 21-52, doi: 10.1007/978-3-319-96092-0_2. [COBISS.SI-ID 5659947
  kategorija: 3A (Z, A', A1/2).
   
 • KRALJIĆ, SuzanaDRNOVŠEK, Katja. Basic outlines of Slovenian consumer protection with emphasis on alternative dispute resolution. V: VIGLIANISSI FERRARO, Angelo (ur.), JAGIELSKA, Monika (ur.), SELUCKÁ, Markéta (ur.). The influence of the European legislation on national legal systems in the field of consumer protection. [Assago]: Wolters Kluwer; [Padova]: CEDAM. 2018, str. 147-168. [COBISS.SI-ID 5682219
  kategorija: 3B (Z, A1/2). 
   
 • IVANC, Tjaša. Introductory chapter. V: RIJAVEC, Vesna (ur.), et al. Remedies concerning enforcement of foreign judgements : Brussels I Recast, (European monographs, Vol. 104). Alphen aan den Rijn, The Netherlands: Wolters Kluwer. cop. 2018, str. 1-38. [COBISS.SI-ID 5656363
  kategorija: 3A (Z, A', A1/2). 
   
 • KERESTEŠ, TomažREPAS, Martina. Grounds for refusal of recognition and enforcement in the Brussels I Recast. V: RIJAVEC, Vesna (ur.), et al. Remedies concerning enforcement of foreign judgements : Brussels I Recast, (European monographs, Vol. 104). Alphen aan den Rijn, The Netherlands: Wolters Kluwer. cop. 2018, str. 195-226. [COBISS.SI-ID 5657643
  kategorija: 3A (Z, A', A1/2). 
   
 • DRNOVŠEK, Katja. Financial implications of remedies against foreign enforcement titles and linguistic issues under Brussels I Recast. V: RIJAVEC, Vesna (ur.), et al. Remedies concerning enforcement of foreign judgements : Brussels I Recast, (European monographs, Vol. 104). Alphen aan den Rijn, The Netherlands: Wolters Kluwer. cop. 2018, str. 227-271. [COBISS.SI-ID 5657899
  kategorija: 3A (Z, A', A1/2). 
   
 • RIJAVEC, Vesna. Final assessment of effecting and protecting rights in cross-border enforcement of monetary claims under Brussels I Recast. V: RIJAVEC, Vesna (ur.), et al. Remedies concerning enforcement of foreign judgements : Brussels I Recast, (European monographs, Vol. 104). Alphen aan den Rijn, The Netherlands: Wolters Kluwer. cop. 2018, str. 359-421. [COBISS.SI-ID 5658155
  kategorija: 3A (Z, A', A1/2). 
   
 • HOJNIK, Janja. Collaborative and sharing economy : concepts and a need for a European approach. V: HOJNIK, Janja (ur.). Sharing economy in Europe : opportunities and challenges. Ljubljana: Zavod 14; Brussels: European Liberal Forum asbl. 2018, str. 15-31. https://t.co/0qpLvakz72. [COBISS.SI-ID 5662251
  kategorija: 3D (Z). 
   
 • WEINGERL, Petra. Consumer protection and the sharing economy. V: HOJNIK, Janja (ur.). Sharing economy in Europe : opportunities and challenges. Ljubljana: Zavod 14; Brussels: European Liberal Forum asbl. 2018, str. 75-85. https://t.co/0qpLvakz72. [COBISS.SI-ID 5662507
  kategorija: 3D (Z). 
   
 • KERESTEŠ, Tomaž. Načelo ignorantio iuris nocet v praksi Ustavnega in Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. V: SENČUR PEČEK, Darja (ur.). Teorija in praksa, pravo in življenje : liber amicorum Etelka Korpič - Horvat. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze; Tišina: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija; Murska Sobota: Pomurska akademska znanstvena unija (PAZU). 2018, str. 57-79. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/download/319/333/577-1, doi: 10.18690/978-961-286-199-5.8. [COBISS.SI-ID 5649451
  kategorija: 3B (Z, A1/2). 
   
 • KNEZ, Rajko. Compliance with decisions of the Constitutional Court of Slovenia. V: SENČUR PEČEK, Darja (ur.). Teorija in praksa, pravo in življenje : liber amicorum Etelka Korpič - Horvat. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze; Tišina: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija; Murska Sobota: Pomurska akademska znanstvena unija (PAZU). 2018, str. 81-91. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/download/319/333/577-1, doi: 10.18690/978-961-286-199-5.9. [COBISS.SI-ID 5649707
  kategorija: 3B (Z, A1/2). 
   
 • REPAS, Martina. O Štajersko prekmurskem bučnem olju, Prekmurski šunki in Prekmurski gibanici. V: SENČUR PEČEK, Darja (ur.). Teorija in praksa, pravo in življenje : liber amicorum Etelka Korpič - Horvat. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze; Tišina: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija; Murska Sobota: Pomurska akademska znanstvena unija (PAZU). 2018, str. 225-245. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/download/319/333/577-1, doi: 10.18690/978-961-286-199-5.17. [COBISS.SI-ID 5649963
  kategorija: 3B (Z, A1/2). 
   
 • RIJAVEC, Vesna. Zapuščina brez dediča. V: SENČUR PEČEK, Darja (ur.). Teorija in praksa, pravo in življenje : liber amicorum Etelka Korpič - Horvat. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze; Tišina: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija; Murska Sobota: Pomurska akademska znanstvena unija (PAZU). 2018, str. 247-263. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/download/319/333/577-1, doi: 10.18690/978-961-286-199-5.18. [COBISS.SI-ID 5650219
  kategorija: 3B (Z, A1/2). 
   
 • SENČUR PEČEK, Darja. Forms of work performed in the Republic of Slovenia. V: SANDER, Gerald G. (ur.), TOMLJENOVIĆ, Vesna (ur.), BODIROGA-VUKOBRAT, Nada (ur.). Transnational, European, and national labour relations : flexicurity and new economy, (Europeanization and globalization, ISSN 2366-0953, 4). Cham: Springer. 2018, str. 303-327, doi: 10.1007/978-3-319-02219-2_16. [COBISS.SI-ID 5609515], [WoS do 5. 1. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0] 
  kategorija: 3A (Z, A', A1/2). 
   
 • ŠOŠIĆ, Miha. Lahka telesna poškodba : 122. člen. V: KOROŠEC, Damjan (ur.), et al. Veliki znanstveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: Pravna fakulteta Univerze, 2018, str. 410-430. [COBISS.SI-ID 16559697
  kategorija: 3B (Z, A1/2).
   
 • ŠOŠIĆ, Miha. Huda telesna poškodba : 123. člen. V: KOROŠEC, Damjan (ur.), et al. Veliki znanstveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: Pravna fakulteta Univerze, 2018, str. 431-445. [COBISS.SI-ID 16559953
  kategorija: 3B (Z, A1/2).
   
 • ŠOŠIĆ, Miha. Posebno huda telesna poškodba : 124. člen. V: KOROŠEC, Damjan (ur.), et al. Veliki znanstveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: Pravna fakulteta Univerze, 2018, str. 446-451. [COBISS.SI-ID 16560209
  kategorija: 3C (Z).
   
 • ŠOŠIĆ, Miha. Ogrožanje z nevarnim orodjem pri pretepu ali prepiru : 127. člen. V: KOROŠEC, Damjan (ur.), et al. Veliki znanstveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: Pravna fakulteta Univerze, 2018, str. 483-492. [COBISS.SI-ID 16560465
  kategorija: 3C (Z).
   
 • ŠOŠIĆ, Miha. Zapustitev slabotne osebe : 129. člen. V: KOROŠEC, Damjan (ur.), et al. Veliki znanstveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: Pravna fakulteta Univerze, 2018, str. 507-515. [COBISS.SI-ID 16560721
  kategorija: 3C (Z).
   
 • ŠOŠIĆ, Miha. Prisiljenje : 132. člen. V: KOROŠEC, Damjan (ur.), et al. Veliki znanstveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: Pravna fakulteta Univerze, 2018, str. 535-549. [COBISS.SI-ID 16558929
  kategorija: 3B (Z, A1/2).
   
 • ŠOŠIĆ, Miha. Grožnja : 135. člen. V: KOROŠEC, Damjan (ur.), et al. Veliki znanstveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: Pravna fakulteta Univerze, 2018, str. 602-614. [COBISS.SI-ID 16559185
  kategorija: 3C (Z).
   
 • ŠOŠIĆ, Miha. Kršitev nedotakljivosti stanovanja : 141. člen. V: KOROŠEC, Damjan (ur.), et al. Veliki znanstveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: Pravna fakulteta Univerze, 2018, str. 670-684. [COBISS.SI-ID 16559441
  kategorija: 3B (Z, A1/2).
   
 • ŠEPEC, Miha, KOROŠEC, Damjan. Neupravičena izdaja poklicne skrivnosti : 142. člen. V: KOROŠEC, Damjan (ur.), et al. Veliki znanstveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: Pravna fakulteta Univerze, 2018, str. 685-699. [COBISS.SI-ID 16554065
  kategorija: 3B (Z, A1/2).
   
 • ŠEPEC, Miha, PIRC MUSAR, Nataša. Zloraba osebnih podatkov : 143. člen. V: KOROŠEC, Damjan (ur.), et al. Veliki znanstveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: Pravna fakulteta Univerze, 2018, str. 700-728. [COBISS.SI-ID 16562001
  kategorija: 3B (Z, A1/2).
   
 • ŠEPEC, Miha. Kršitev pravice do pravnega sredstva ali peticije : 144. člen. V: KOROŠEC, Damjan (ur.), et al. Veliki znanstveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: Pravna fakulteta Univerze, 2018, str. 729-737. [COBISS.SI-ID 16562257
  kategorija: 3C (Z).
   
 • ŠEPEC, Miha. Preprečitev ali oviranje javnega shoda : 145. člen. V: KOROŠEC, Damjan (ur.), et al. Veliki znanstveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: Pravna fakulteta Univerze, 2018, str. 738-750. [COBISS.SI-ID 16562513
  kategorija: 3C (Z).
   
 • ŠEPEC, Miha. Preprečitev tiskanja in oddajanja : 146. člen. V: KOROŠEC, Damjan (ur.), et al. Veliki znanstveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: Pravna fakulteta Univerze, 2018, str. 751-760. [COBISS.SI-ID 16562769
  kategorija: 3C (Z).
   
 • DAMJAN, Matija, ŠEPEC, Miha. Kršitev moralnih avtorskih pravic : 147. člen. V: KOROŠEC, Damjan (ur.), et al. Veliki znanstveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: Pravna fakulteta Univerze, 2018, str. 761-773. [COBISS.SI-ID 16553041
  kategorija: 3C (Z).
   
 • ŠEPEC, Miha, DAMJAN, Matija. Kršitev materialnih avtorskih pravic : 148. člen. V: KOROŠEC, Damjan (ur.), et al. Veliki znanstveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: Pravna fakulteta Univerze, 2018, str. 774-793. [COBISS.SI-ID 16553553
  kategorija: 3B (Z, A1/2).
   
 • DAMJAN, Matija, ŠEPEC, Miha. Kršitev avtorski sorodnih pravic : 149. člen. V: KOROŠEC, Damjan (ur.), et al. Veliki znanstveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: Pravna fakulteta Univerze, 2018, str. 794-811. [COBISS.SI-ID 16553809
  kategorija: 3B (Z, A1/2).
   
 • KOROŠEC, Damjan, STAJNKO, Jan, ZGAGA MARKELJ, Sabina, NOVAK, Barbara. Spolni napad na osebo, mlajšo od petnajst let : 173. člen. V: KOROŠEC, Damjan (ur.), et al. Veliki znanstveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: Pravna fakulteta Univerze, 2018, str. 1005-1040. [COBISS.SI-ID 16546129
  kategorija: 3A (Z, A1/2).
   

2017
 

 • KRALJIĆ, Suzana. Slovenia. V: BEAUMONT, Paul R. (ur.), et al. Cross-border litigation in Europe, (Studies in private international law, Vol. 20). Portland, Oregon: Hart Publishing. 2017, str. 441-452. [COBISS.SI-ID 5485099
  kategorija: 3B (Z, A1/2). 
   
 • FERČIČ, AlešTRATNIK, Matjaž. Slowenien. V: DERLEDER, Peter (ur.), KNOPS, Kai-Oliver (ur.), BAMBERGER, Heinz Georg (ur.). Deutsches und Europäisches Bank- und Kapitalmarktrecht. Bd. 2. 3. Aufl. Berlin: Springer. 2017 , str. 2769-2800, doi: 10.1007/978-3-662-52805-1_64. [COBISS.SI-ID 5362475
  kategorija: 3A (Z, A', A1/2). 
   
 • TOPLAK, Jurij, DUGOLLI, Ilir. European Parliament election rules in South-Eastern Europe. V: TUNCER, Aziz (ur.), DEMIR, Hakan (ur.). The EU effect : perspectives on the EU from the Central and South-Eastern Europe. Sakarya: Sakarya Yayincilik. cop. 2017, str. 37-66. [COBISS.SI-ID 5542699
  kategorija: 3A (Z, A1/2). 
   
 • HOLCMAN, Borut. "--- ich rief dich bei deinem Namen und gab dir Ehrennamen!" Jes 45, 5. V: HOLCMAN, Borut (ur.), STEPPAN, Markus (ur.). Festschrift für Gernot Kocher zum 75. Geburtstag "--- ich rief dich bei deinem Namen und gab dir Ehrennamen" (Jes 45, 4). Maribor: University of Maribor Press: Faculty of Law. 2017, str. 497-508, doi: 10.18690/978-961-286-016-27. [COBISS.SI-ID 5350187
  kategorija: 3C (Z). 
   
 • WEATHERILL, Stephen, VOGENAUER, Stefan, WEINGERL, Petra. Private autonomy and protection of the weaker party. V: VOGENAUER, Stefan (ur.), WEATHERILL, Stephen (ur.). General principles of law : European and comparative perspectives, (Studies of the Oxford Institute of European and comparative law, vol. 23). Oxford; Portland (Oregon): Hart Publishing. 2017, str. 255-268, doi: 10.5040/9781509910724.ch-015. [COBISS.SI-ID 5501483
  kategorija: 3B (Z, A1/2). 
   
 • WEINGERL, Petra. The CJEU and the interpretative principles as vehicles for development of damages actions in EU (competition) law : any room for overcompensation?. V: SZABÓ, Marcel (ur.), LÁNCOS, Petra Lea (ur.), VARGA, Réka (ur.). Hungarian yearbook of international law and European law 2016. The Hague: Eleven intl publ. cop. 2017, str. 591-611. [COBISS.SI-ID 5504299
  kategorija: 3A (Z, A1/2). 
   
 • KNEZ, Rajko. The system of the environmental and nature protection permissions for planning and operating in Slovenia. V: PAVLIHA, Marko (ur.), et al. Izzivi prava v življenjski resničnosti = Challenges of law in life reality : liber amicorum Marko Ilešič. Ljubljana: Pravna fakulteta. 2017, str. 297-308, 585-586. [COBISS.SI-ID 5527851
  kategorija: 3C (Z). 
   
 • RIJAVEC, Vesna. Evropska razsežnost dokazovanja v čezmejnih civilnih postopkih. V: PAVLIHA, Marko (ur.), et al. Izzivi prava v življenjski resničnosti = Challenges of law in life reality : liber amicorum Marko Ilešič. Ljubljana: Pravna fakulteta. 2017, str. 405-417, 593-594. [COBISS.SI-ID 15944273
  kategorija: 3B (Z, A1/2). 
   
 • SENČUR PEČEK, Darja. Sprememba delodajalca v luči sodne prakse SEU. V: PAVLIHA, Marko (ur.), et al. Izzivi prava v življenjski resničnosti = Challenges of law in life reality : liber amicorum Marko Ilešič. Ljubljana: Pravna fakulteta. 2017, str. 459-471, 594-595. [COBISS.SI-ID 15953489
  kategorija: 3B (Z, A1/2). 
   
 • RIJAVEC, Vesna. Pogodbe, ki se povezujejo z dednim pravom. V: MOŽINA, Damjan (ur.), BOŽIČ-PENKO, Ana. Razsežnosti zasebnega prava : liber amicorum Ada Polajnar Pavčnik. Ljubljana: Pravna fakulteta. 2017, str. 205-225. [COBISS.SI-ID 15665489
  kategorija: 3B (Z, A1/2). 
   
 • KRALJIĆ, Suzana. Same-sex relationships in Eastern Europe : marriage, registration or no regulation?. V: BOELE-WOELKI, Katharina (ur.), FUCHS, Angelika (ur.). Same-sex relationships and beyond : gender matters in the EU, (European family law series, 42). Fully revised 3rd ed. Cambridge; Antwerp; Portland: Intersentia. cop. 2017, str. 55-75. [COBISS.SI-ID 5371947
  kategorija: 3A (Z, A', A1/2). 
   

2016

 

 • RIJAVEC, Vesna. Introduction. V: RIJAVEC, Vesna (ur.), KERESTEŠ, Tomaž (ur.), IVANC, Tjaša (ur.). Dimensions of evidence in European civil procedure, (European monographs series, vol. 94). Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer: Kluwer Law International. cop. 2016, str. 1-9. [COBISS.SI-ID 5010475
  kategorija: 3C (Z). 
   
 • DRNOVŠEK, Katja. Language obstacles in the search for effective and fair fact-finding. V: RIJAVEC, Vesna (ur.), KERESTEŠ, Tomaž (ur.), IVANC, Tjaša (ur.). Dimensions of evidence in European civil procedure, (European monographs series, vol. 94). Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer: Kluwer Law International. cop. 2016, str. 237-264. [COBISS.SI-ID 5010731
  kategorija: 3A (Z, A', A1/2). 
   
 • IVANC, Tjaša. Theoretical background of using information technology in evidence taking. V: RIJAVEC, Vesna (ur.), KERESTEŠ, Tomaž (ur.), IVANC, Tjaša (ur.). Dimensions of evidence in European civil procedure, (European monographs series, vol. 94). Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer: Kluwer Law International. cop. 2016, str. 265-300. [COBISS.SI-ID 5010987
  kategorija: 3A (Z, A', A1/2). 
   
 • KERESTEŠ, Tomaž, CARAMELO GOMES, José. Common core after all?. V: RIJAVEC, Vesna (ur.), KERESTEŠ, Tomaž (ur.), IVANC, Tjaša (ur.). Dimensions of evidence in European civil procedure, (European monographs series, vol. 94). Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer: Kluwer Law International. cop. 2016, str. 321-349. [COBISS.SI-ID 5011243
  kategorija: 3A (Z, A', A1/2). 
   
 • RIJAVEC, Vesna, GALIČ, Aleš. Assessment of evidence regulation. V: RIJAVEC, Vesna (ur.), KERESTEŠ, Tomaž (ur.), IVANC, Tjaša (ur.). Dimensions of evidence in European civil procedure, (European monographs series, vol. 94). Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer: Kluwer Law International. cop. 2016, str. 351-393. [COBISS.SI-ID 5011499
  kategorija: 3A (Z, A', A1/2). 
   
 • KNEZ, Rajko. Property and environmental protection in Slovenia. V: WINTER, Gerd (ur.). Environmental and property protection in Europe, (The Avosetta series, 12). Groningen: Europa Law Publishing. 2016, str. 281-291. [COBISS.SI-ID 5004075
  kategorija: 3B (Z, A1/2). 
   
 • KNEZ, Rajko. Private property in request for environmental protection. V: WINTER, Gerd (ur.). Environmental and property protection in Europe, (The Avosetta series, 12). Groningen: Europa Law Publishing. 2016, str. 341-350. [COBISS.SI-ID 5004331
  kategorija: 3B (Z, A1/2). 
   
 • TRATNIK, Matjaž, MERTENS, Roel. Welstandsbepalingen revisited (ontzegging van gebruik in het Nederlandse en Sloveense appartementsrecht). V: VONK, Olivier W. (ur.). Grootboek : opstellen aangeboden aan Prof.mr. Gerard-René de Groot ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar rechtsvergelijking en internationaal privaatrecht aan de Universiteit Maastricht. Deventer: Wolters Kluwer. 2016, str. 385-405. [COBISS.SI-ID 5213227
  kategorija: 3B (Z, A1/2). 
   
 • WEINGERL, Petra. The influence of fundamental rights in Slovene private law. V: TRSTENJAK, Verica (ur.), WEINGERL, Petra (ur.). The influence of human rights and basic rights in private law, (Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law, ISSN 2214-6881, vol. 15). Cham [etc.]: Springer. cop. 2016, str. 535-557, doi: 10.1007/978-3-319-25337-4_17. [COBISS.SI-ID 5013547], [WoS do 23. 7. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0] 
  kategorija: 3A (Z, A', A1/2).
   
 • KRALJIĆ, Suzana, BURKELC JURAS, Lina. Child maintenance for adult children who are studying : Slovenian legal regulation and the contemporary case-law. V: ATKIN, Bill (ur.). The international survey of family law : published on behalf of the International Society of Family Law. 2016 ed. Bristol: Jordan Publishing, Family Law. cop. 2016, str. 411-455. [COBISS.SI-ID 5154859
  kategorija: 3B (Z, A1/2). 
   
 • RIJAVEC, Vesna. Sistem pravnih sredstev v izvršbi. V: ŽNIDARŠIČ SKUBIC, Viktorija (ur.), et al. Izbrani vidiki ustavnega, civilnega in gospodarskega prava : liber amicorum Lojze Ude. Ljubljana: Pravna fakulteta: Inštitut za primerjalno pravo. 2016, str. 231-271. [COBISS.SI-ID 15176273
  kategorija: 3A (Z, A1/2). 
   
 • HOJNIK, Janja. Legal challenges of the railway liberalisation in the EU. V: BODIROGA-VUKOBRAT, Nada (ur.), RODIN, Siniša (ur.), SANDER, Gerald G. (ur.). New Europe - old values? : reform and perseverance, (Europeanization and globalization, ISSN 2366-0953, vol. 1). Cham [etc.]: Springer. cop. 2016, str. 215-234, doi: 10.1007/978-3-319-02213-0_11. [COBISS.SI-ID 5000235], [WoS do 6. 1. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0] 
  kategorija: 3A (Z, A', A1/2). 
   
 • VRENČUR, Renato. Pravni temelji pridobitve služnosti v javno korist s komentarjem najnovejše sodne prakse. V: JUHART, Miha (ur.), et al. Sodobno stvarno pravo : izbrana poglavja. 1. natis. Ljubljana: Planet GV: Pravna fakulteta: Tax-Fin-Lex. 2016, str. 253-270. [COBISS.SI-ID 5107243
  kategorija: 3B (Z, A1/2).
  točke: 40, št. avtorjev: 1/1 
   
 • TRATNIK, Matjaž. Podnormiranost stavbne pravice v SPZ. V: JUHART, Miha (ur.), et al. Sodobno stvarno pravo : izbrana poglavja. 1. natis. Ljubljana: Planet GV: Pravna fakulteta: Tax-Fin-Lex. 2016, str. 309-316. [COBISS.SI-ID 5107499
  kategorija: 3C (Z).
   
 • HOJNIK, Janja. An analysis of worker involvement rights under the Slovenian Takeover Act. V: CREMERS, Jan (ur.), VITOLS, Sigurt (ur.). Takeovers with or without worker voice : workersʼ rights under the EU Takeover Bids Directive, (ETUI series, Workersʼ rights in company law). Brussels: European Trade Union Institute (ETUI). 2016, str. 205-216. [COBISS.SI-ID 5168171
  kategorija: 3C (Z). 
   
 • SENČUR PEČEK, Darja. Protection of persons reporting corruption and other whistleblowers in the Republic of Slovenia. V: THÜSING, Gregor (ur.), FORST, Gerrit (ur.). Whistleblowing - a comparative study, (Ius comparatum - global studies in comparative law, ISSN 2214-6881, vol. 16). Cham [etc.]: Springer. 2016, str. 263-277, doi: 10.1007/978-3-319-25577-4_14. [COBISS.SI-ID 5047339], [WoS do 6. 1. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0] 
  kategorija: 3B (Z, A1/2). 
   

2015
 

 • BREZOVNIK, Boštjan, OPLOTNIK, Žan. Fiskalna decentralizacija u teoriji i praksi. V: BREZOVNIK, Boštjan (ur.). Centralizacija javnih nabavki na lokalnom nivou. Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila. 2015, str. 1-17. http://www.lex-localis.info/ebook/centralizacijajavnihnabavki2015. [COBISS.SI-ID4951595
  kategorija: 3D (Z). 
   
 • BREZOVNIK, Boštjan, OPLOTNIK, Žan. Centralizacija javnih nabavki na lokalnom nivou u EU. V: BREZOVNIK, Boštjan (ur.). Centralizacija javnih nabavki na lokalnom nivou. Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila. 2015, str. 19-32. http://www.lex-localis.info/ebook/centralizacijajavnihnabavki2015. [COBISS.SI-ID 4951851
  kategorija: 3D (Z). 
   
 • SENČUR PEČEK, Darja. The self-employed, economically dependent persons or employees?. V: FLORCZAK, Izabela (ur.), GÓRAL, Zbigniew (ur.). Developments in labour law from a comparative perspective. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: = Łódź University Press. 2015, str. 9-23. [COBISS.SI-ID 4970539
  kategorija: 3B (Z, A1/2). 
   
 • RIJAVEC, VesnaKERESTEŠ, Tomaž. Restrictions on the admissibility of evidence. V: RHEE, C. H. van (ur.), UZELAC, Alan (ur.). Evidence in contemporary civil procedure : fundamental issues in a comparative perspective, (Ius commune europaeum, 139). Cambridge; Antwerp; Portland: Intersentia; [Maastricht]: Metro. cop. 2015, str. 87-104. [COBISS.SI-ID 4958251
  kategorija: 3B (Z, A1/2). 
   
 • REPAS, Martina. Taking leniency documents as evidence in damages actions in cases of competition law infringement. V: RHEE, C. H. van (ur.), UZELAC, Alan (ur.). Evidence in contemporary civil procedure : fundamental issues in a comparative perspective, (Ius commune europaeum, 139). Cambridge; Antwerp; Portland: Intersentia; [Maastricht]: Metro. cop. 2015, str. 105-124. [COBISS.SI-ID 4958507
  kategorija: 3B (Z, A1/2). 
   
 • IVANC, Tjaša. The potential impact of electronic proceedings on traditional principles of civil procedure - the Slovenian experience. V: RHEE, C. H. van (ur.), UZELAC, Alan (ur.). Evidence in contemporary civil procedure : fundamental issues in a comparative perspective, (Ius commune europaeum, 139). Cambridge; Antwerp; Portland: Intersentia; [Maastricht]: Metro. cop. 2015, str. 155-171. [COBISS.SI-ID 4957995
  kategorija: 3B (Z, A1/2). 
   
 • FERČIČ, Aleš. Kartellrecht. V: BREIDENBACH, Stephan (ur.). Handbuch Wirtschaft und Recht in Osteuropa. München: C. H. Beck, Dez. 2015, 125. Erglfg., 21 str. [COBISS.SI-ID 5012267
  kategorija: 3B (Z, A1/2). 
   
 • KRALJIĆ, Suzana. Deprivation of parental care in the light of Slovenian contemporary case law. V: ATKIN, Bill (ur.). The international survey of family law : published on behalf of the International Society of Family Law. 2015 ed. Bristol: Family Law. 2015, str. 295-310. [COBISS.SI-ID 4959019
  kategorija: 3B (Z, A1/2). 
   
 • PRELIČ, SašaKOBAL, AlešPROSTOR, Jerneja. Slovenia. V: CAMPBELL, Dennis (ur.). International tax and investment service. Croydon (UK): Bloomsbury Professional, Oct. 2015, iss. 65, [26] str. [COBISS.SI-ID 4977963
  kategorija: 3A (Z, A', A1/2). 
   
 • KOCBEK, Marijan. Lastni poslovni deleži v družbi z omejeno odgovornostjo - nekatera aktualna vprašanja. V: GRILC, Peter. Izbrani vidiki razvoja slovenskega gospodarskega in civilnega prava od srede 20. stoletja do danes : liber amicorum Bojan Zabel. 1. natis. Ljubljana: Pravna fakulteta. 2015, str. 63-76. [COBISS.SI-ID 14409553
  kategorija: 3B (Z, A1/2). 
   
 • KRANJC, Vesna. Kršitev dogovora o plačilu z dokumentarnim akreditivom. V: GRILC, Peter. Izbrani vidiki razvoja slovenskega gospodarskega in civilnega prava od srede 20. stoletja do danes : liber amicorum Bojan Zabel. 1. natis. Ljubljana: Pravna fakulteta. 2015, str. 77-97. [COBISS.SI-ID 14409809
  kategorija: 3B (Z, A1/2). 
   
 • HOJNIK, Janja. Judicial application of international and EU law in Slovenia. V: RODIN, Siniša (ur.), PERIŠIN, Tamara (ur.). Judicial application of international law in Southeast Europe. Aufl. 2015. Heidelberg [etc.]: Springer. cop. 2015, str. 265-297, doi: 10.1007/978-3-662-46384-0_13. [COBISS.SI-ID 4899371], [Scopus do 16. 10. 2015: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0] 
  kategorija: 3A (Z, A', A1/2). 
   
 • KNEZ, RajkoWEINGERL, Petra. Mediation in Slovenia : a fruitful and widespread tool for resolving disputes. V: ESPLUGUES MOTA, Carlos (ur.), MARQUIS, Louis (ur.). New developments in civil and commercial mediation : global comparative perspectives, (Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law, ISSN 2214-6881, Vol. 6). Heidelberg [etc.]: Springer Verlag. 2015, str. 647-666, doi: 10.1007/978-3-319-18135-6_22. [COBISS.SI-ID 4965163], [WoS do 3. 9. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 13. 2. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0] 
  kategorija: 3B (Z, A1/2). 
   

2014
 

 • KNEZ, RajkoWEINGERL, Petra. Slovenia. V: ESPLUGUES MOTA, Carlos (ur.). Civil and commercial mediation in Europe. Vol. 2, Cross-border mediation. Cambridge; Antwerp; Portland: Intersentia. cop. 2014, str. 397-418. [COBISS.SI-ID 4666155
  kategorija: 3B (Z, A1/2). 
   
 • PRELIČ, SašaPROSTOR, Jerneja. Slowenien. V: JANNOTT, Dirk (ur.), FRODERMANN, Jürgen (ur.). Handbuch der Europäischen Aktiengesellschaft - Societas Europaea : eine umfassende und detaillierte Darstellung für die Praxis unter Berücksichtigung sämtlicher Mitgliedstaaten der EU und des EWR, (C. F. Müller Wirtschaftsrecht). 2., neu bearbeitete Auflage. Heidelberg, Neckar: C. F. Müller. cop. 2014, str. 1298-1326. [COBISS.SI-ID 4758827
  kategorija: 3A (Z, A', A1/2). 
   
 • PRELIČ, SašaKOBAL, AlešPROSTOR, Jerneja. Slovenia. V: CAMPBELL, Dennis (ur.). International tax and investment service. Croydon (UK): Bloomsbury Professional, Feb. 2014, iss. 58, [23] str. [COBISS.SI-ID 4666667
  kategorija: 3A (Z, A', A1/2). 
   
 • PRELIČ, Saša. Koncernske združitve in delitve. V: PODGORELEC, Peter (ur.), et al. Koncerni. 1. natis. Ljubljana: IUS Software, GV založba. 2014, str. 121-136. [COBISS.SI-ID 4691243
  kategorija: 3B (Z, A1/2). 
   
 • REPAS, Martina. Koncerni in varstvo konkurence. V: PODGORELEC, Peter (ur.), et al. Koncerni. 1. natis. Ljubljana: IUS Software, GV založba. 2014, str. 137-208. [COBISS.SI-ID 4691499
  kategorija: 3A (Z, A1/2). 
   
 • KNEZ, Rajko. O pravici do čezmejnih zdravstvenih storitev po Direktivi 2011/24/EU = About the right to crossborder health services after the Directive 2001/24/EU. V: KRALJIĆ, Suzana (ur.), REBERŠEK GORIŠEK, Jelka (ur.), RIJAVEC, Vesna (ur.). Medicina in pravo : sodobne dileme III. Maribor: Pravna fakulteta. 2014, str. 81-90. [COBISS.SI-ID 4820267
  kategorija: 3C (Z). 
   
 • SENČUR PEČEK, Darja. Mobilnost delavcev v zdravstvu znotraj slovenije, javno-zasebno = The mobility of workers in the health care inside Slovenia, public - private. V: KRALJIĆ, Suzana (ur.), REBERŠEK GORIŠEK, Jelka (ur.), RIJAVEC, Vesna (ur.). Medicina in pravo : sodobne dileme III. Maribor: Pravna fakulteta. 2014, str. 117-134. [COBISS.SI-ID 4820523
  kategorija: 3C (Z). 
   
 • KRALJIĆ, SuzanaIVANC, Tjaša. Od ignorance do "salami slicing-a" - problematika redkih bolezni = From ignorance to "salami slicing" the problematic of rare diseases. V: KRALJIĆ, Suzana (ur.), REBERŠEK GORIŠEK, Jelka (ur.), RIJAVEC, Vesna (ur.). Medicina in pravo : sodobne dileme III. Maribor: Pravna fakulteta. 2014, str. 135-150. [COBISS.SI-ID 4820779
  kategorija: 3C (Z). 
   
 • HOJNIK, Janja. Čezmejno zdravljenje v EU : ravnoteženje med interesi pacientov in držav člani = Cross-border health care in the EU : balancing between patients' and member states' interests. V: KRALJIĆ, Suzana (ur.), REBERŠEK GORIŠEK, Jelka (ur.), RIJAVEC, Vesna (ur.). Medicina in pravo : sodobne dileme III. Maribor: Pravna fakulteta. 2014, str. 171-183. [COBISS.SI-ID 4821291
  kategorija: 3C (Z). 
   
 • RIJAVEC, Vesna, SLADIČ, Jorg, CARAMELO GOMES, José. Introductory chapter. V: RIJAVEC, Vesna (ur.), IVANC, Tjaša (ur.), KERESTEŠ, Tomaž (ur.). Simplification of debt collection in the EU, (European monographs, 90). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International. cop. 2014, str. 1-47. [COBISS.SI-ID 4831019
  kategorija: 3A (Z, A', A1/2). 
   
 • KERESTEŠ, Tomaž, EKART, Andrej. Slovenia : simplification of debt collection in the EU - European order for payment procedure and European small claims procedure. V: RIJAVEC, Vesna (ur.), IVANC, Tjaša (ur.), KERESTEŠ, Tomaž (ur.). Simplification of debt collection in the EU, (European monographs, 90). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International. cop. 2014, str. 495-519. [COBISS.SI-ID 4831275
  kategorija: 3A (Z, A', A1/2). 
   
 • IVANC, Tjaša, KEŽMAH, Urška, KEŽMAH, Boštjan. Slovenia : barriers to full computerisation of judicial proceedings in Slovenia. V: RIJAVEC, Vesna (ur.), IVANC, Tjaša (ur.), KERESTEŠ, Tomaž (ur.). Simplification of debt collection in the EU, (European monographs, 90). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International. cop. 2014, str. 521-576, ilustr. [COBISS.SI-ID 18380054
  kategorija: 3A (Z, A', A1/2). 
   
 • SENČUR PEČEK, Darja. Okvirni sporazum o stresu v zvezi z delom. V: KRESAL ŠOLTES, Katarina, et al. Vodnik po sporazumih evropskih socialnih partnerjev z vidika vsebin za kolektivna pogajanja. V Ljubljani: Inštitut za delo pri Pravni fakulteti. 2014, str. 25-38. [COBISS.SI-ID 4714283
  kategorija: 3D (Z). 
   
 • SENČUR PEČEK, Darja. Okvirni sporazum o nadlegovanju in nasilju na delovnem mestu. V: KRESAL ŠOLTES, Katarina, et al. Vodnik po sporazumih evropskih socialnih partnerjev z vidika vsebin za kolektivna pogajanja. V Ljubljani: Inštitut za delo pri Pravni fakulteti. 2014, str. 39-49. [COBISS.SI-ID 4714539
  kategorija: 3D (Z).
   
 • KRALJIĆ, Suzana. Nadstarševstvo ali quo vadis sodobno starševstvo = Helikopter-Elternschaft oder quo vadis moderne Elternschaft. V: ŽNIDARŠIČ SKUBIC, Viktorija (ur.), VLAHEK, Ana (ur.), PODOBNIK, Klemen (ur.). Zbornik v čast Karla Zupančiča : družinsko in dedno pravo pred izzivi prihodnosti : zbornik znanstvenih razprav v čast 80. rojstnega dne zaslužnega profesorja dr. Karla Zupančiča. Ljubljana: Pravna fakulteta. 2014, str. 129-155. [COBISS.SI-ID 4643883
  kategorija: 3B (Z, A1/2). 
   
 • RIJAVEC, Vesna. Postopek v primeru nujnega dedovanja = The procedure in case of the forced heirship. V: ŽNIDARŠIČ SKUBIC, Viktorija (ur.), VLAHEK, Ana (ur.), PODOBNIK, Klemen (ur.). Zbornik v čast Karla Zupančiča : družinsko in dedno pravo pred izzivi prihodnosti : zbornik znanstvenih razprav v čast 80. rojstnega dne zaslužnega profesorja dr. Karla Zupančiča. Ljubljana: Pravna fakulteta. 2014, str. 271-301. [COBISS.SI-ID 4643627
  kategorija: 3A (Z, A1/2).