Train to Enforce

Koordinator:

Pravna fakulteta, Univerza v Mariboru

Odgovorna oseba:

Prof. dr. Tjaša Ivanc

Obdobje:

1. 10. 2019 – 31. 3. 2022

Sredstva:

548,556.90 €

 

Nosilec projekta Train to Enforce je Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, in sicer s finančno pomočjo programa EU za pravosodje. V okviru projekta se bodo izvedle številne aktivnosti, ki bodo pripomogle k izboljšanju poznavanja pravnih instrumentov čezmejne izterjave dolgov, kjer bo osredotočenje na Uredbi o evropskem plačilnem nalogu (Uredba št. 1896/2006) ter na Evropskem postopku v sporih majhne vrednosti (Uredba št. 861/2007). Poleg teh instrumentov bodo naslovljene tudi jezikovne bariere, ki obdajajo čezmejno izterjavo dolgov v EU. Aktivnosti projekta so sestavljene iz 24 seminarjev in enega webinarja, na katerih bodo predavali akademiki iz sedmih držav članic EU in iz ene države kandidatke. Pri izvedbi seminarjev se bodo akademiki, ki bodo kot predavatelji izvajali seminarje, mednarodno izmenjali, s čimer bo zagotovljen prenos dobrih praks in povečanje vzajemnega zaupanja v pravosodje med državami članicami. Članica kandidatka bo zaradi neuporabnosti pravnih instrumentov čezmejne izterjave dolgov deležna posebnega obravnavanja, in sicer bodo sodelujoči akademiki iz članice kandidatke prisostvovali v dogodkih »train the trainers«. Izmenjava akademikov bo med drugim pripomogla k vzpostavitvi mednarodne mreže med sodelujočimi projektnimi partnerji v državah članicah in v državi kandidatki. Rezultati projekta ne bodo usmerjeni zgolj v izboljšanje znanj pravnih instrumentov čezmejne izterjave dolgov slušateljev seminarjev, temveč bo pripravljeno gradivo javno in tako na voljo vsem, ki bodo izkazali interes po izboljšanju poznavanja čezmejne izterjave dolgov.

 

Projektni partnerji

V projektu sodelujejo naslednji projektni partnerji:

Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
Leibniz University of Hannover, Nemčija
University of A Coruña, Španija
University of Graz, Avstrija
University of Rijeka, Faculty of Law, Hrvaška
University of Tirana, Albanija
University of Trieste, Italija
Uppsala University, Švedska

 

Spremljajte nas na:

Train 2 EN4CE Blog

 


JUST-JTRA-EJTR-AG-2018
This project is funded by the European Union’s Justice Programme (2014-2020)