Train to Enforce

Koordinator:

Pravna fakulteta, Univerza v Mariboru

Odgovorna oseba:

Prof. dr. Tjaša Ivanc

Obdobje:

1. 10. 2019 – 31. 3. 2022

Sredstva:

548,556.90 €

 

Nosilec projekta Train to Enforce je Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, in sicer s finančno pomočjo programa EU za pravosodje. V okviru projekta so se izvedle številne aktivnosti, ki so pripomogle k izboljšanju poznavanja pravnih instrumentov čezmejne izterjave dolgov, kjer je bilo osredotočenje na Uredbi o evropskem plačilnem nalogu (Uredba št. 1896/2006) ter na Evropskem postopku v sporih majhne vrednosti (Uredba št. 861/2007). Poleg teh instrumentov so bile naslovljene tudi jezikovne bariere, ki obdajajo čezmejno izterjavo dolgov v EU. Aktivnosti projekta so bile sestavljene iz 24 seminarjev in enega webinarja, na katerih so predavali akademiki iz sedmih držav članic EU in iz ene države kandidatke. Pri izvedbi seminarjev so akademiki kot predavatelji izvajali seminarje in so se mednarodno izmenjali, s čimer se je zagotovil prenos dobrih praks in povečanje vzajemnega zaupanja v pravosodje med državami članicami. Članica kandidatka je zaradi neuporabnosti pravnih instrumentov čezmejne izterjave dolgov bila deležna posebnega obravnavanja, in sicer so sodelujoči akademiki iz članice kandidatke prisostvovali v dogodkih »train the trainers«. Izmenjava akademikov je med drugim pripomogla k vzpostavitvi mednarodne mreže med sodelujočimi projektnimi partnerji v državah članicah in v državi kandidatki. Rezultati projekta niso bili usmerjeni zgolj v izboljšanje znanj pravnih instrumentov čezmejne izterjave dolgov slušateljev seminarjev, temveč je pripravljeno gradivo javno in tako na voljo vsem, ki kažejo interes po izboljšanju poznavanja čezmejne izterjave dolgov.

 

Projektni partnerji

V projektu so sodelovali naslednji projektni partnerji:

Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
Leibniz University of Hannover, Nemčija
University of A Coruña, Španija
University of Graz, Avstrija
University of Rijeka, Faculty of Law, Hrvaška
University of Tirana, Albanija
University of Trieste, Italija
Uppsala University, Švedska

 

Spremljajte nas na:

Train 2 EN4CE Blog

 


JUST-JTRA-EJTR-AG-2018
This project is cofunded by the European Union’s Justice Programme (2014-2020)