Raznolikost izvršilnih naslovov pri čezmejni izterjavi dolgov v EU

Koordinator:

Pravna fakulteta, Univerza v Mariboru

Odgovorna oseba:

Prof. dr. Vesna Rijavec

Obdobje:

1. 6. 2019 – 31. 5. 2021

Sredstva:

827.548,18 €

 

Raziskovanje bo usmerjeno v proučevanje izvršilnih naslovov v čezmejni izvršbi znotraj EU. Naraščanje ekonomske integracija povzroča večjo prisotnost mednarodnega elementa, zaradi česar tudi narašča čezmejno uveljavljanje zahtevkov. Glavno oviro čezmejni izvršbi predstavlja pomanjkanje medsebojnega zaupanja med nacionalnimi organi različnih držav članic EU, saj nacionalni organi z zadržkom in nezaupanjem obravnavajo izvršilne naslove drugih držav članic. K temu dodatno še pripomore različnost izvršilnih naslovov. Upoštevajoč vse omenjeno, bo raziskovanje doprineslo k boljšemu razumevanju razlik v strukturi, vsebini in učinkih sodnih odločb v posameznih državah članicah. Nadalje bo proučen tudi vpliv omenjenih razlik na čezmejno izvršbo. Proučilo se bo tudi razlikovanje dogmatičnih in empiričnih konceptov različnih izvršilnih naslovov v okviru priznanja in izvršitve. Dodatno bodo sodelujoči v projektu analizirani pomen terminoloških ovir, ki se pojavljajo tekom čezmejne izvršbe. Prav tako bo pomemben del raziskav tvorila analiza možnosti, ki jih za preseganje ovir v čezmejni izvršbi omogoča tehnološki napredek.

 

Projektni partnerji

V projektu sodelujejo naslednji projektni partnerji: 

Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
Notarska zbornica Slovenije
Center za pravno informatiko in svetovanje, posredništvo, raziskovanje, storitve in izobraževanje (CEPRIS)
University of Rijeka, Faculty of Law, Hrvaška
University of Graz, Avstrija
Masaryk University, Faculty of Law, Češka Republika
University of Wrocław, Poljska
Mykolas Romeris University, Litva
Portucalense University, Portugalska
Boleo Global sl, Španija
Leibniz University of Hannover, Nemčija
University of Maastricht, Nizozemska
Uppsala University, Švedska
UCLan Cyprus, Ciper
University of Tirana, Albanija

 

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

 


JUST-AG-2018/JUST-JCOO-AG-2018
Funded by Justice Programme of the European Union