Diversity of Enforcement Titles in cross-border Debt Collection in EU

Raziskovanje bo usmerjeno v proučevanje izvršilnih naslovov v čezmejni izvršbi znotraj EU. Naraščanje ekonomske integracija povzroča večjo prisotnost mednarodnega elementa, zaradi česar tudi narašča čezmejno uveljavljanje zahtevkov. Glavno oviro čezmejni izvršbi predstavlja pomanjkanje medsebojnega zaupanja med nacionalnimi organi različnih držav članic EU, saj nacionalni organi z zadržkom in nezaupanjem obravnavajo izvršilne naslove drugih držav članic. K temu dodatno še pripomore različnost izvršilnih naslovov. Upoštevajoč vse omenjeno, bo raziskovanje doprineslo k boljšemu razumevanju razlik v strukturi, vsebini in učinkih sodnih odločb v posameznih državah članicah. Nadalje bo proučen tudi vpliv omenjenih razlik na čezmejno izvršbo. Proučilo se bo tudi razlikovanje dogmatičnih in empiričnih konceptov različnih izvršilnih naslovov v okviru priznanja in izvršitve. Dodatno bodo sodelujoči v projektu analizirani pomen terminoloških ovir, ki se pojavljajo tekom čezmejne izvršbe. Prav tako bo pomemben del raziskav tvorila analiza možnosti, ki jih za preseganje ovir v čezmejni izvršbi omogoča tehnološki napredek.

 

 

Funded by Justice Programme of the European Union